Офіційний веб-сайт
  Департамент праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

Архів новин

 


   27.01.2017 року відбулося засідання робочої групи обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках за головуванням першого заступника директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Н.С.Черняк.
   На засіданні розглянуто 3 пакети документів, що надійшли від заявників для отримання довідок про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 року № 886 « Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках».
   Прийнято рішення про винесення на розгляд обласної комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках 2-х пакетів документів.
   Одна справа повернута на доопрацювання.

 

Деякі питання сплати за житлово-комунальні послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії

   1. Як сплачувати за житлово-комунальні послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії?
   Громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги за мінусом розміру призначеної субсидії. При цьому, у разі економного споживання послуг, сума зекономленої субсидії за попередній місяць зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
   2. Якщо сім'я отримувала субсидію до листопада, а у платіжці за грудень у розділі субсидії стоїть нуль, як в такому разі сплачувати?
   Субсидія призначається на 12 місяців, але не довше, ніж до закінчення опалювального періоду.
   Таким чином, якщо субсидія призначалася, наприклад, з грудня 2015 по листопад 2016 управління соціального захисту населення у грудні 2016 року проводить розрахунок субсидії на наступний період без додаткового звернення громадян. Однак, для того, щоб провести розрахунок та призначити субсидію, необхідно зібрати інформацію від:
   - усіх підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
   - Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів;
   - Пенсійного фонду України - щодо суми пенсійних виплат.
   Збір необхідної інформації є об'ємним та кропітким процесом. Важливо щоб дані, які були зазначені в заяві та декларації та дані, які надходять на запити управлінь соціального захисту населення співпадали, лише після цього органи соціального захисту населення зможуть опрацювати документи та прийняти рішення про призначення субсидії. Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після надходження необхідної інформації та її співпадання з даними, поданими в заяві та декларації.
   Тому, у разі необхідності уточнення даних, направляються повторні запити на отримання інформації. У такому разі інформацію про нараховану субсидію за грудень організації - надавачі послуг побачать наприкінці січня.
   Однак, звертаємо увагу, що нарахування субсидії такій сім'ї буде проведено з грудня 2016 і відповідно кошти субсидії будуть перераховані організації саме з вказаного періоду.
   Тому, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення та отримати повідомлення про розмір призначеної субсидії і проводити сплату за житлово-комунальні послуги уже з урахуванням її розміру (навіть якщо у платіжці розмір субсидії не відображено).
   Про суми нарахованих субсидій управління соціального захисту населення щомісячно в кінці місяця інформують організації - надавачі послуг по кожному одержувачу субсидії.

 

Виплата соціальних стипендій пільговим категоріям студентів

   28 грудня 2016 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».
   Відповідно до вказаної Постанови з 1 січня 2017 року призначення та виплата соціальних стипендій проводиться вищими навчальними закладами студентам (курсантам), які навчаються за денною формою за державним замовленням.
   Управління соціального захисту населення забезпечують перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам):
   - до 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;
   - з 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.
   Право на соціальні стипендії мають наступні пільгові категорії студентів:
   - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
   - особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
   - шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
   - особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І або ІІ групи;
   - особи, які визнані учасниками бойових дій з числа учасників АТО та їхні діти;
   - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО, бойових дій чи збройних конфліктів;
   - діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту;
   - діти, які є внутрішньо переміщеними особами.
   Соціальна стипендія не призначається:
   - студентам (курсантам), які отримують академічні стипендії;
   - перебувають на державному утриманні (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків);
   - перебувають в академічній відпустці.
   Соціальні стипендії призначаються вищими навчальними закладами з місяця звернення за її наданням та виплачується щомісяця.
   Для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по березень 2017 р. за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 р.
   Соціальні стипендії призначаються у таких розмірах студентам: - вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації – 750 гривень; -вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, – 1000 гривень; - вищих навчальних закладів I—IV рівня акредитації з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентів (курсантів) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, – 2 000 гривень.
   Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації вжито вичерпних організаційних заходів щодо належного виконання в області вказаної Постанови Кабінету Міністрів України.
   Департаментом соціального захисту населення вже в січні сформовано та направлено Міністерству соціальної політики України заявку щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії 433 студентам на суму 751,8 тис. грн.

 


   З 1 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 ,,Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   Зазначеним рішенням Уряду удосконалено процес забезпечення державою законодавчо встановлених гарантій щодо оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме, надання державою щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортної путівки шляхом безготівкового перерахування коштів закладам, які надали послуги із санаторно-курортного лікування.
   Кожен громадянин, який подав до органів соціального захисту населення заяву на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, вільно обирає санаторно-курортний заклад відповідного профілю згідно медичних рекомендацій та за бажанням може здійснити доплату за рахунок власних коштів, у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1029 передбачено розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок для осіб, віднесених до 1 категорії у розмірі 5250,00 грн., для осіб, віднесених до 1 категорії, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку) -17390 грн., для дітей-інвалідів -10840,00 грн.
   Громадянам, які відмовилися від отримання санаторно-курортного лікування, постановою передбачено виплату грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється щороку Кабінетом Міністрів України. Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2018 року
   Новий механізм оздоровлення дозволить суттєво підвищити рівень адресності соціальної допомоги шляхом надання можливості задовольнити індивідуальні потреби громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо вільного вибору ними того закладу санаторно-курортного лікування, який саме їм і потрібний, а також буде сприяти прозорості ринку послуг з санаторно-курортного лікування і максимальному підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

 


   За рекомендацією Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на постійне місце проживання до Зіньківського дитячого будинку-інтернату ім. О.В.Синяговського направлено дітей-інвалідів з Луганського обласного будинку дитини № 2.
   Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О.В.Синяговського для дітей обрано не випадково, адже він є одним із кращих в Україні.
   Хлопчики забезпечені належними умовами проживання, якісним харчуванням, матимуть можливості для розвитку та проходження соціально-медичної реабілітації у відділенні реабілітації дітей-інвалідів, що функціонує при будинку-інтернаті.

 

Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

   В області проведена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу за січень 2017 року.
   На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 134,3 тис. одержувачів зазначених видів виплат.
   Для здійснення виплати вказаних допомог за січень 2017 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 110,3 млн.грн.
   5 січня 2017 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

 


   В області забезпечена підготовча робота для проведення виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за січень 2017 року.
   Всього в області перебуває на обліку 159 прийомних сімей та 39 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 521 дитина.
   Для здійснення виплати зазначеної допомоги у січні 2017 року районними управліннями праці та соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на суму 2,2 млн. грн.
   11.11.2016 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі .
   Виплата зазначеного виду державної допомоги буде проведена через установи уповноважених банків.

 


   Цикл зимових свят продовжується. За Різдвом Христовим вже й Меланка та Старий Новий рік зустрічають українців щедрівками.
   Щедрівки сьогодні звучали і для підопічних Горбанівського геріатричного пансіонату ветеранів війни та праці. Вітали з Меланкою літніх людей та бажали здоров'я та щасливого життя учні першого ліцею м. Полтави, приватної школи «Паросток», викладачі училища № 17 м. Полтави. Завдяки співпраці системи соціального захисту населення та Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА такі зустрічі відбуваються постійно.
   На повному Державному утриманні в Горбанівському геріатричному пансіонаті ветеранів війни та праці проживає 261 людина похилого віку. Підопічні пансіонату забезпечені належними умовами проживання, наближеними до домашніх, якісним харчуванням. Не перший рік при пансіонаті діє реабілітаційне відділення, що дає змогу підопічним частково підтримати здоров'я.  

 


   Законом України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" з 1 січня 2017 року мінімальну заробітну плату збільшено до 3200 гривень. Урядом, Президентом та парламентом зроблені безпрецедентні кроки щодо посилення соціального захисту людей праці. Основна мета підвищення мінімальної зарплати - покращити добробут працівників та легалізувати виплату заробітної плати.
   Питання "Про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року" розглядалося 29 грудня 2016 року на нараді під головуванням Віце-прем'єр-міністра України Розенка П.В., за результатами якої поставлені завдання:
    на рівні області взяти на контроль питання забезпечення підвищення мінімальної заробітної плати;
   запровадити протягом 1 кварталу 2017 року проведення щотижневого моніторингу щодо підвищення мінімальної заробітної плати і розміру оплати праці працівників бюджетної сфери в розрізі навчальних закладів,
    закладів охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення та інших бюджетних установ; органам Держпраці посилити контроль за нарахуванням заробітної плати у розмірі не менше мінімального та забезпечити притягнення до відповідальності порушників законодавства з питань оплати праці.
   Для реалізації поставлених завдань в облдержадміністрації створюється робоча група з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати в бюджетній сфері.
   З 1 січня 2017 року збільшена фінансова відповідальність роботодавців за порушення законодавства з питань оплати праці. Законом України від 06.12.2016 № 1774-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" внесено зміни до ст. 265 Кодексу законів про працю України, згідно з якими юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у разі:
   фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (станом на 01.01.2017 - це 96000 гривень);
   порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень);
   недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (32 000 гривень);
   недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні - у трикратному та стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (9600 гривень та 320000 гривень).

 

Соціальна підтримка учасників АТО на місцевому рівні

   На рівні держави для учасників АТО та членів їх родин запроваджено ряд пільг і соціальних гарантій. Однак, розуміючи, що цього не достатньо, з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та надання додаткових соціальних гарантій саме на місцевому рівні, Полтавська область одна з перших прийняла обласну комплексну програму. Згідно програми з 2014 року було вирішено питання надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, пораненим учасникам антитерористичної операції.
   Крім того, область перша і єдина в Україні з 2015 року запровадила власну програму соціальної адаптації та оздоровлення військовослужбовців – учасників антитерористичної операції в рамках обласної комплексної програми. Так, для військовослужбовців та членів родини проводиться оздоровлення в оздоровчих закладах області одночасно з наданням психологічних, реабілітаційних та інших послуг. Протягом 2015 - 2016 років 3623 учасники АТО та члени їх сімей пройшли оздоровлення, зокрема, у санаторіях та курортах Миргорода, Великої Багачки, Нових Санжар та Зінькова, які відомі завдяки лікувальній базі та цілющій мінеральній воді.
   Також вирішено питання оздоровлення дітей віком до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції спільно з матерями.
   Враховуючи спільну відповідальність за вирішення питань підняття рівня соціального захисту населення з 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів надається 50-відсоткова пільга з оплати житлово-комунальних послуг (додатково до державної 50- відсоткової пільги).
   Реалізацію основних напрямків Програми, які діяли у 2016 році, продовжено на 2017 рік. Плановий обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету у поточному році складає майже 17 млн. грн.
   Крім того, область не зупиняється на досягнутому. З поточного року впроваджуються нові напрямки Програми, а саме:
   - сім'ї з дітьми загиблих учасників антитерористичної операції щомісячно будуть отримувати допомогу у розмірі прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на кожну дитину віком до 18 років (1544 грн.);
   - члени сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, зможуть пройти санаторно-курортне лікування в оздоровчих закладах області.
   Також, сім'ї загиблих військовослужбовців, смерть яких пов'язана з безпосередньою участю в АТО, які перебували на обліку за місцем проживання як потребуючі поліпшення житлових умов, отримають грошову компенсацію вартості самостійно придбаного житла. Крім того, учасники бойових дій зможуть отримати безповоротну часткову фінансову допомогу на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі 25% нормативної вартості житла) за умови надання самим учасником АТО, учасником бойових дій інформації про інші 75% фінансування придбання житла.
   До-речі, нові напрямки Програми обговорено та погоджено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації з громадськими організаціями, які опікуються питаннями соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих, обласним Центром допомоги учасникам АТО та сектором у Полтавській області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Робота в даному напрямку триває.

 

Про внесення змін до нормативно-правових актів з питань призначення окремих видів державних допомог

   14 грудня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 890 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України".
   Постановою внесено зміни до нормативно-правових актів, що регулюють порядок призначення і виплати:
   - щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним;
   - державної допомоги сім'ям з дітьми;
   - державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
   - тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме.
   Прийнятою постановою передбачено єдиний підхід у визначенні сукупного доходу для фізичних осіб-підприємців при призначенні державних допомог, а саме: для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які є платниками єдиного податку другої та третьої групи – відповідно на рівні трьох та чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
   Також, спрощено процедуру подання документів, необхідних для призначення державних допомог.
   Для мешканців територіальних громад передбачено можливість подання документів, необхідних для призначення допомог, через уповноважену особу об'єднаної територіальної громади.
   Крім того, змінами передбачено подання заяви для призначення допомоги при народженні дитини в електронній формі (з використанням телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, зокрема з використанням електронного цифрового підпису). У разі надсилання заяви з використанням засобів телекомунікаційних систем без електронного цифрового підпису, допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви в територіальному управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації. У разі непідписання заяви у зазначений строк, подається нова заява.

 

Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

   Законом України "Про психіатричну допомогу" встановлено грошову допомогу особі, яка проживає разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, - на догляд за ним.
   06 грудня 2016 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України", яким внесено зміни, зокрема, до статті 5 Закону України "Про психіатричну допомогу".
   Згідно з внесеними змінами, з 1 січня 2017 року допомога на догляд розраховується, як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.01.2016 – 1544 грн.).
Кому надається допомога

   Допомога на догляд надається дієздатній особі, яка зареєстрована або постійно проживає на одній житловій площі з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, і здійснює догляд за ним.

Розрахунок середньомісячного сукупного доходу

   Розрахунок середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення допомоги на догляд провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінсоцполітики, Мінфіну, Мінекономіки, Держкоммолодьспорттуризму, Держкомстату від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370.
   При цьому для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць. Для ІІ і ІІІ груп дохід враховується в розмірі відповідно трьох і чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Хто входить до складу сім`ї особи,яка звертається за призначенням допомоги на догляд

   До складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, включаються:
   - чоловік, дружина;
   - рідні, усиновлені та підопічні діти цих осіб, а також діти до досягнення ними 23 років, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або реєстрації;
   - неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I чи II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками;
   - непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів;
   - жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
   До складу сім'ї не включаються особи, визнані інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду і не належать до зазначених членів сім'ї, та особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Строк, протягом якого виплачується допомога

   Допомога на догляд призначається на шість місяців і виплачується щомісяця з місяця звернення за допомогою.
   У разі коли особа, яка здійснює догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, є непрацюючим пенсіонером (інвалідом), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.
Перелік документів, необхідних для отримання допомоги

   Допомога на догляд призначається на підставі висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного стороннього догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.07.2013 № 667).
    Крім того для призначення допомоги до територіального управління соціального захисту населення подаються:
   - заява;
   - документ, що посвідчує особу;
   - декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї);
   - довідка про наявність та розмір земельної ділянки, частки (паю);
   - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, яка видана інваліду I чи II групи внаслідок психічного розладу, за яким здійснюється догляд.
   Інформація про склад сім'ї заявника зазначається в декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Хто здійснює прийом документів та призначення допомоги

   Призначення і виплата допомоги на догляд провадиться територіальними управліннями соціального захисту населення.
   У сільській місцевості заяви з документами, необхідними для призначення допомоги на догляд, приймаються та передаються відповідним органам соціального захисту населення:
   - уповноваженими особами сільських (селищних) рад;
   - у разі утворення об'єднаної територіальної громади - уповноваженими особами, об'єднаної територіальної громади.
Виплата допомоги на догляд припиняється у разі, коли:

   - сталися зміни у складі сім'ї у зв'язку із смертю або зміною місця проживання інваліда I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога;
    - закінчився строк установлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
   - інвалід I чи II групи внаслідок психічного розладу перебуває на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.
   Про виникнення вказаних обставин особи, яким надається допомога, зобов'язані в десятиденний строк повідомити органи, що провадять її виплату.
   Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за тим, у якому сталися зміни.

 


   5 січня 2017 року проведено робочі зустрічі першим заступником директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Н.С.Черняк з керівниками Засульської (Лубенський район) Бондаренком С. І. та Новоаврамівської (Хорольський район) Дембовською О.А. новостворених об'єднаних територіальних громад.
   В ході зустрічей Н.С.Черняк надала консультативну та методичну допомогу щодо порядку надання соціальних послуг в об'єднаних територіальних громадах громадянам похилого віку, інвалідам та громадянам, що перебувають в складних життєвих обставинах.

 


   В рамках державних програм у 2016 році 19 сім'ям учасників антитерористичної операції виплачено компенсацію на придбання житла та 2 учасникам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок придбано квартири.
   За бюджетною програмою КПКВК 2505140 ,,Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок", на реалізацію якої виділено 1,3 млн. грн. придбано житло 2 учасникам АТО з м. Кременчука, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок.
    На реалізацію бюджетної програми КПКВК 2511120 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I—II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов" області виділено 12966,2 тис. грн.
   Зазначені кошти спрямовані управліннями соціального захисту населення на виплату компенсації 19 сім'ям учасників АТО, із них 10 сім'ям загиблих учасників АТО та 9 сім'ям інвалідів ІІ групи з числа учасників АТО, які перебували на квартирному обліку в Гадяцькому, Чутівському, Лохвицькому Лубенському та Карлівському районах, в містах Полтава, Кременчук, Лубни, Горішні Плавні, шляхом перерахування коштів на спеціальні рахунки, відкриті заявниками у відділеннях АТ ,,Ощадбанк".
   Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок у банку, сім'ї учасників АТО самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку, або шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва в будь - якому населеному пункті на території України.
   На даний час 2 сім'ї загиблих учасників АТО з м. Гадяч вже придбали житло за рахунок отриманої компенсації.