Офіційний веб-сайт
  Департамент праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

Архів новин

    Пільги та компенсації, передбачені законодавством працюючим у шкідливих умовах


   Згідно з чинним законодавством працівники, зайняті на роботах з несприятливими умовами, користуються певними пільгами і компенсаціями, а саме: безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого тижня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пенсію за віком на пільгових умовах, доплати та інші пільги і компенсації, які надаються в порядку визначеному законодавством.
   Право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, безоплатне отримання молока або лікувально-профілактичного харчування, визначається тільки на основі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".
   Основна мета атестації полягає не лише у встановленні пільг й компенсацій, а насамперед, у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, у визначенні невідкладних заходів щодо покращання умов і безпеки праці, які не потребують для їх впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців.
   Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.
   Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці на робочому місці.
   Відповідальність за несвоєчасне та неякісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.
   Згідно чинного законодавства підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах, насамперед, є - наявність виробництва, професії, робіт або посад у Списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 або попередніми списками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.1994 р. №162, Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 р. №10; - підтвердження результатами атестації шкідливих і важких умов праці на робочому місці та зайнятості працівника в цих умовах повний робочий день (не менше 80% робочого часу); - періодичність проведення на робочому місці атестації за умовами праці, починаючи з 1 серпня 1992 року, повинна бути не рідше одного разу на 5 років; - відповідність найменування професії в трудовій книжці характеру фактично виконуваних робіт, вимогам Класифікатора професій ДК 003-2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; - досягнення працівником певного пенсійного віку та набуття ним необхідного стажу роботи як загального, так і стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці.
   Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.


    Питання щодо стану та перспектив погашення зарплатних боргів на промислових підприємствах та підприємствах агропромислового комплексу обговорювали в облдержадміністрації


   30 квітня 2014 року в облдержадміністрації проведено нараду з порядком денним "Про стан та перспективи погашення зарплатних боргів на підприємствах, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів, Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації".
   В ході наради директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Корнієнко надала детальну інформацію про стан погашення зарплатних боргів та виплати заробітної плати за березень 2014 року на підприємствах області станом на 29.04.2014 (за оперативними даними).
   Частка суми заборгованості економічно активних підприємств у місячному фонді оплати праці штатних працівників області становить 1,6% (по Україні – 2,1%), відповідно частка загальної суми боргу – 2,6% (по Україні – 3,2%).
   Було наголошено, що у квітні поточного року повністю погашено зарплатний борг та виплачено заробітну плату за березень на ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" та Полтавській експедиції по геофізичним дослідженням у свердловинах ДГП "Укргеофізика".
   На 1,8 млн.грн. зменшено заборгованість перед працівниками ДП "Полтавський облавтодор" ВАТ ДАК "Автомобільні дороги України" та його філій. Проте, залишається невиплаченою заробітна плата за січень (20%), лютий та березень поточного року.
   Залишається складною ситуація на підприємствах, які знаходяться в оперативному галузевому підпорядкуванні Департаменту з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів (питома вага зарплатних боргів в загальнообласній заборгованості складає 34,2%) та Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації (32,2%).
   Департаментом праці та соціального захисту населення здійснюється щодекадний моніторинг стану погашення зарплатних боргів та виплати поточної заробітної плати на підприємствах. На особливому контролі перебувають підприємства, які працюють на ринок Росії. Для забезпечення сталої роботи підприємств надається допомога у поверненні дебіторської заборгованості.
   За результатами наради були дані доручення керівникам Департаменту праці та соціального захисту населення, галузевих департаментів облдержадміністрації, обласних організацій, спрямовані на погашення зарплатних боргів працівникам підприємств, установ та організацій області незалежно від форм власності. Вчасно, в межах повноважень, реагувати на випадки порушень термінів виплати поточної заробітної плати.


    29 квітня 2014 року відбулось засідання колегії Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації з питання «Про надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».
   Соціальні послуги в області надаються 33 територіальними центрами, які забезпечують соціальне обслуговування та надання соціальних послуг.
   Протягом І кварталу 2014 року територіальними центрами надано різних видів соціальних послуг 53 678 громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, іншим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
   З кожним роком роль територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у житті місцевих громад, особливо у сільській місцевості, посилюється. Діяльність територіальних центрів стає більш масштабною і спрямовується на значну частину жителів відповідної території.
   Територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) продовжується робота щодо впровадження інноваційних моделей роботи та нових видів соціальних послуг. Актуальним направленням залишається наближення соціальних послуг до сільського населення.
   Для забезпечення доступності соціальних послуг мешканцям сільських населених пунктів, задоволення їх потреб у соціальному обслуговуванні, активізовано роботу із створення філій відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у віддалених населених пунктах. Зазначені відділення надають послуги швачки, перукаря, з прання білизни, масажу, фізіотерапевтичні та інші. Всього в області функціонує 34 відділення, чисельність працівників становить – 184 особи.
   Протягом 2013 року філії відділень територіального центру відкрито у Гадяцькому районі (с. Березова Лука, с. Великі Будища) та Полтавському районі (с.Копили). Громадянам похилого віку та інвалідам надаються послуги перукаря, соціально-педагогічні, інформаційні та соціально - медичні послуги.
   Одним із пріоритетних напрямків роботи системи соціального захисту населення визначено обладнання майданчиків для освоєння навичок користування кріслами колісними осіб з обмеженими фізичними можливостями.
   Впровадження даної послуги сприяє пристосуванню інваліда-візочника самостійно долати перешкоди непристосованої інфраструктури за допомогою інвалідного візка, навики поведінки інваліда-візочника в екстремальних умовах, організації власного життєвого простору і пристосування середовища проживання, знайомство з пристроєм і принципами конструкції коляски активного типу, з особливостями фізіології колясочників, організації правильного харчування при веденні активного і здорового способу життя.
   Проаналізувавши надану територіальними центрами інформацію щодо впровадження послуги з навчання осіб з обмеженими фізичними можливостями користування інвалідними візками, визначено, що з моменту облаштування майданчиків надано 395 послуг 85 інвалідам-візочникам.
   З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями, інтеграції їх у суспільство, при територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надається послуга «соціального таксі», основним завданням якої є надання автотранспортних послуг інвалідам на візках та пенсіонерам, які значно втратили рухову активність для вирішення їх соціальних проблем, залучення їх до активного способу життя та проведення оздоровчих заходів за їх місцем проживання.
   На сьогодні послуга «соціального таксі» в області є найбільш запитаною та необхідною, особливо для інвалідів.
   Перевезення громадян здійснюється спецавтомобілями обладнаними підйомними платформами для перевезення інвалідів на візках у 23 районах.
   Протягом І кварталу 2014 року територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надано 1 412 автотранспортних послуг, у тому числі 929 послуг інвалідам. Зазначеними послугами скористались 558 осіб, у тому числі 343 інваліда.
   З метою розширення та надання нових видів соціальних послуг у 33 територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) області діють пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації.
   Департаментом постійно проводиться моніторинг щодо наповнюваності пунктів прокату технічних та інших засобів реабілітації. Станом на 01.04.2014 року наявність засобів реабілітації в пунктах прокату складає - 4 244 одиниць, скористалися засобами реабілітації 2 144 особи.
 


    З нагоди 28 роковин Чорнобильської катастрофи, обласною громадською Чорнобильською організацією "Діти Чорнобиля" 25 квітня 2014 року організовано для школярів міста соціально - мистецький захід "Хай буде мир міцнішим у стократ, хай над землею чисте небо буде! Чорнобиль попередження набат, його уроків людство не забуде!". В заході взяла участь начальник відділу у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Департаменту праці та соціального захисту населення Добрянська Інна Григорівна.


    В області забезпечена своєчасна виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей за квітень 2014 року.
   На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 134629 одержувачів зазначених видів виплат:
- сім'ї з дітьми – 102 684;
- малозабезпечені сім'ї – 13 699;
- інваліди з дитинства та діти-інваліди – 14 707
- тимчасову допомогу на дітей – 3 539.
   Для здійснення виплати зазначених допомог за квітень 2014 року субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в область 7 та 22 квітня 2014 року.
   Районними управліннями праці та соціального захисту населення проведено фінансування коштів для здійснення виплати державних допомог за квітень 2014 року в повному обсязі на загальну суму 110 464,6 тис. грн..
   Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.


    23 квітня 2014 року відбулось засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення участь в якому взяла директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Л.В. Корнієнко.
   На засіданні розглянуто питання щодо виконання в області Обласної комплексної Програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки, яка затверджена 28 лютого 2013 року рішенням п'ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання (зі змінами).
   На реалізацію Програми у 2013 році з обласного бюджету профінансовано 9,9 млн. грн., зокрема на: - надання додаткових виплат, пільг та грошової допомоги особам з інвалідністю – 3 990,2 тис. грн., в тому числі на виплату одноразової грошової допомоги громадянам за рішенням комісії обласної державної адміністрації з розгляду питань з надання матеріальної допомоги населенню з обласного бюджету – 1 428,9 тис. грн.; безкоштовне забезпечення медикаментами за рецептами громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 459,8 тис. грн.; забезпечення путівками у місцеві санаторії на санаторно-курортне оздоровлення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 197,6 тис. грн.; надання разової адресної грошової допомоги вдовам учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 275,9 тис. грн.; надання разової адресної грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) воїнів-інтернаціоналістів – 91,0 тис. грн.; фінансову підтримку статутної діяльності обласних громадських організацій, які опікуються проблемами осіб з інвалідністю, ветеранів – 537,0 тис. грн.; - забезпечення належних та безпечних умов проживання підопічних в інтернатних установах – 5 415,3 тис. грн.; - забезпечення медико-соціальної та творчої реабілітації осіб з інвалідністю, які проживають в інтернатних установах – 543,8 тис. грн.


    Проведено святкові заходи щодо відзначення Великодня в Зіньківському та Новосанжарському дитячих будинках-інтернатах.
   Вихованців інтернатів ознайомили з давніми традиціями святкування Великодня, діти змогли власноруч виготовити писанки та відвідати храм під час святкового богослужіння.
   Особливо запам'ятався Великдень дітям святковими стравами на столі, серед яких пасхальний хліб, писанки ті різні смаколики.
 


 


     В області розпочато виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня


   В області 23.04.2014 розпочато виплату щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня. Зазначену виплату отримає майже 57 тис. ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, які мешкають в Полтавській області. На фінансування виплати допомоги надійшли кошти у сумі 33,5 млн. грн.
   Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 року №102 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» передбачена виплата щорічної разової грошової допомоги у таких розмірах:
   1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:

 • - інвалідам I групи – 2575 гривень;
 • - інвалідам II групи – 2250 гривень;
 • - інвалідам III групи – 2020 гривень;
     2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 795 гривень;
     3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2575 гривень;
     4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 400 гривень;
     5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 145 гривень.
     Крім того, з 2013 року учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни з імперіалістичною Японією 1945 року, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи. Враховуючи викладене, 2129 ветеранів війни, з числа вказаних категорій, одержать до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 2575 грн.
     Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року через відділення поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або установи уповноважених банків.
     Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, сформовані списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно. >

 •  


     18 квітня 2014 року з нагоди наближення свята Світлого Христового Воскресіння для підопічних Горбанівського пансіонату ветеранів війни та праці проведено заходи направлені на створення святкового настрою. Відбулись літературно-поетичні читання, зустріч з протоієреєм Свято-Макаріївського собору та перегляд фільму «Страсти по Христу».
     Жителів пансіонату вітала з наближенням свята перший заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Н.С. Черняк.
     Кожному підопічному вручено Великодні пасочки - символ свята у родинному колі.


   


      Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни до 5 травня


     У зв'язку з наближенням свята Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, на державному рівні здійснені заходи щодо проведення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни.
     Органами соціального захисту населення проведена необхідна робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
     У 2014 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 6,6 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 125-160 грн. вищу, ніж у 2013 році.
     Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 року № 102 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах: 1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: - інвалідам I групи – 2575 гривень; - інвалідам II групи – 2250 гривень; - інвалідам III групи – 2020 гривень; 2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 795 гривень; 3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2575 гривень; 4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 400 гривень; 5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 145 гривень.
     Крім того, необхідно зазначити, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з 1 січня 2013 року встановлено, що учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи. З 11 червня 2013 року такі пільги надаються учасникам бойових дій у війні з імперіалістичною Японією у 1945 році, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше.
     Так, 2129 ветеранів війни отримують пільги та соціальні гарантії у розмірах, як для інвалідів війни І групи. Крім того, вказана категорія осіб одержить до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 2575 грн.
     Цього року грошову допомогу всього отримають близько 59 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
     Всього на виплату допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги передбачено з державного бюджету 33,5 млн. грн.
     Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, сформовані списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.


   

     15 квітня 2014 року вихованці Зіньківського та Новосанжарського дитячих будинків-інтернатів системи соціального захисту населення взяли участь в обласному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе», який відбувся в Полтавському ОЦЕВУМі.
     Вокальні сольні виступи чергувалися на сцені з танцями та декламаторським мистецтвом. У холі на столах представили вироби з паперу, бісеру, вишиванки, малюнки, композиції з природного матеріалу
     Такі заходи сприяють соціально-психологічній реабілітації та адаптації дітей. Фестиваль «Повір у себе» має таку назву не випадково, адже діти, які мають певні потреби, відчувають дискомфорт. Тому на цьому фестивалі всі учасники можуть показати себе через малюнок, виріб, танець чи пісню.
     Своїми враженнями про фестиваль поділилися учасники та їх наставники.
     «У фестивалі ми беремо участь не вперше. Діти з нетерпінням чекають на нього і готуються заздалегідь. Адже саме тут вони отримують позитивний заряд енергії та психологічно розвантажуються. А головне те, що вони можуть показати себе та свої досягнення», - розповіла в.о. директора Зіньківського дитячого будинку-інтернату Марина Приступа.


   

     Нещодавно у місті Пирятині між підопічними Пирятинського психоневрологічного будинку-інтернату та Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату було проведено відбірковий турнір з міні-футболу у рамках Футбольної Ліги для інвалідів SENI CUP 2014 з метою визначення переможців регіонального змагання десятого Всеукраїнського футбольного турніру для інвалідів інтернатних установ системи соціального захисту населення.
     В напруженому футбольному матчі перемогу здобули підопічні Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату.
   


   

     15 квітня в Полтавській обласній державній адміністрації відбулася робоча зустріч керівництва Полтавської обласної ради, голів районних, районних у містах та міських рад, керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації з активом громадських чорнобильських організацій, в якій взяла участь перший заступник директора Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Черняк Н.С.
     В ході зустрічі були обговорені питання виконання в області державних та обласних програм соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, актуальні питання надання соціальних гарантій даній категорії громадян, співпраці громадських чорнобильських організацій з місцевими органами виконавчої влади. Також було відзначено тісну співпрацю обласних громадських чорнобильських організацій з Департаментом праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації в питаннях соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.


   

     14 квітня 2014 року відбулося засідання робочої групи обласної Комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках під головуванням голови робочої групи - першого заступника директора Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Н.С.Черняк.
     В засіданні прийняли участь представники Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області, Державного архіву в Полтавській області, обласної громадської організації "Союз Чорнобиль" та Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.
     Розглянуто пакети документів, що подані райдержадміністраціями для отримання довідок про заробітну плату працівників за період роботи в зоні відчуження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012р. №886 "Про комісії з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках".Прийнято відповідні рішення.


   

     Щодо надання пільг на тверде паливо та скраплений газ
     Особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги з придбання твердого палива та скрапленого газу, зазначені пільги надаються, виходячи із розрахунку вартості 1 тонни твердого палива та 1 балона скрапленого газу на домогосподарство на рік.
     У 2014 році для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам застосовуються граничні показники вартості: твердого палива – 1 078,23 гривень за одну тонну; скрапленого газу – 138,33 гривень за один балон.
     За вибором пільгових категорій осіб забезпечення твердим пічним побутовим паливом та скрапленим балонним газом може здійснюватися у грошовій або натуральній формі.
     Право на 100-відсоткову знижку з придбання твердого палива мають:
 • інваліди війни;
 • особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до статті 6.2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
 • сільські медики на пенсії;
 • медичні і фармацевтичні працівники, які проживають і працюють у сільській місцевості і селищах міського типу;
 • працівники культури на пенсії;
 • працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу;
 • сільські працівники бібліотек на пенсії;
 • працівники бібліотек, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу;
 • сільські педагоги на пенсії;
 • педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу;
 • пенсіонери з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин";
     Право на 75-відсоткову знижку з придбання твердого палива мають:
 • учасники бойових дій;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до статті 6.1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
     Право на 50-відсоткову знижку з придбання твердого палива мають:
 • сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни знижка;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до статті 6.3 та 6.4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
 • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • ветерани військової служби;
 • ветерани органів внутрішніх справ;
 • ветерани податкової міліції;
 • ветерани державної пожежної охорони;
 • ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;
 • ветерани служби цивільного захисту;
 • ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
 • вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • звільнені зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; а також дітям (до досягнення повноліття) зазначених осіб, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
 • багатодітні сім'ї;
 • дитячі будинки сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають троє або більше дітей;
 • сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; Право на 100-відсоткову знижку з придбання скрапленого газу мають:
 • інваліди війни;
 • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • вдови (вдівці) померлих осіб з особливими заслуги перед Батьківщиною;
     Право на 75-відсоткову знижку з придбання скрапленого газу мають:
 • учасники бойових дій;
     Право на 50-відсоткову знижку з придбання скрапленого газу мають:
 • учасники війни;
 • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
 • багатодітні та прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу;
 • сім'ї опікунів (піклувальників), в яких в яких не менше року проживають троє і більше дітей.
     Для оформлення пільги необхідно звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання або сільських (селищних) рад.
     У разі виникнення додаткових питань детальні роз'яснення можна отримати за номером обласної безкоштовної "гарячої лінії": 0 800-500-620.


 •  

     Директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Л.В. Корнієнко в ході робочої поїздки відвідала сім'ю, яка переїхала з міста Севастополя та мешкає тимчасово в Полтавському районі.
     Обговорено питання щодо продовження виплати допомоги при народженні дитини та по догляду за нею до досягнення трирічного віку.
     Виплата продовжиться з 1 квітня 2014 року за місцем тимчасового проживання.
     Вирішено питання надання одноразової грошової допомоги з обласного бюджету та інші питання соціально-побутового облаштування.


   

     9 квітня 2014 року в Департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації проведено нараду з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати.
     У нараді взяли участь представники Департаменту агропромислового розвитку, Департаменту освіти і науки, Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області, Полтавської облпрофради.
     На нараді за участі керівників підприємств-боржників: ДП "Полтавський комбінат хлібопродуктів", Полтавська філія ПАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом", ТОВ "Полтава-маяк" обговорювалися проблемні питання, які унеможливлюють погашення зарплатних боргів, та визначалися шляхи їх вирішення.
     З метою надання практичної допомоги підприємствам, в тому числі й у поверненні дебіторської заборгованості, Департаментом будуть направлені листи до центральних органів виконавчої влади та органів прокуратури.


   

     На виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проведено фінансування за березень 2014 року в повному обсязі за напрямками використання: - компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування 12205 одержувачам на загальну суму 2 431,1 тис. грн.; - компенсація сім'ям з дітьми, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1989 одержувачам на загальну суму 239,4 тис. грн..
     Відповідно до норм чинного законодавства виплата компенсацій здійснюється у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація - це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати зазначених компенсацій законодавством не встановлена.
     Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.


   

     В області забезпечена своєчасна виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей за квітень 2014 року.
     На обліку в органах праці та соціального захисту населення перебуває 134629 одержувачів зазначених видів виплат: - сім'ї з дітьми – 102 684; - малозабезпечені сім'ї – 13 699; - інваліди з дитинства та діти-інваліди – 14 707 - тимчасову допомогу на дітей – 3 539.
     Для здійснення виплати зазначених допомог за квітень 2014 року субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам надійшла в область 7 квітня 2014 року.
     Районними управліннями праці та соціального захисту населення проведено фінансування коштів для здійснення виплати державних допомог за квітень 2014 року в повному обсязі на загальну суму 95 649,8 тис. грн..
     Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.


   

     В області проводиться робота щодо забезпечення виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
     Так, 07 квітня 2014 року від Міністерства соціальної політики України в область надійшли кошти у сумі 3,1 млн. грн.. на виплату допомог та компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи за напрямами використання: виплати підвищених стипендій та надання додаткових відпусток; компенсація сім'ям з дітьми та безплатне харчування дітей; компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування; компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю та допомоги на оздоровлення; обслуговування банківських позик, наданих на пільгових умовах до 1999 року.
     Асигнування направлені до районних та міських управлінь праці та соціального захисту населення для подальшого відшкодування.


   

     На сьогодні на рівні області вже не перший рік діє «Обласна Комплексна програма захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки». Згідно вказаної програми напередодні 28-х роковин аварії на ЧАЕС передбачено проведення виплати одноразової допомоги вдовам учасників ліквідації наслідків аварії.
     За дорученням голови обласної ради П.В.Ворони Департаментом праці та соціального захисту населення через Центр по нарахування та виплаті всих видів державних соціальних допомог проведено організаційні заходи щодо виплати вищевказаної одноразової допомоги.
     Станом на 4 квітня 2014 року дану виплату проведено в повному обсязі на загальну суму 392,0 тис. грн..
     Згідно програми кожна сім'я ліквідатора, через об'єкти поштового зв'язку за місцем проживання та через установи уповноважених банків отримала по 400 грн. одноразової допомоги.


   

     5 квітня 2014 року за участю в.о. першого заступника голови облдержадміністрації О.Є. Пругла, директора Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Л.В. Корнієнко, голови виконкому Ленінської районної у місті Полтаві ради В.П. Дробітько відвідано сім'ю Власенко - переселенців з міста Бахчисарай Автономної Республіки Крим.
     Під час відвідування обговорено питання соціального захисту сім'ї, надано консультації щодо виплати допомоги на дитину з 1 квітня 2014 року за місцем фактичного проживання. Взято заяву для вирішення питань надання матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету, вручено інформаційні пам'ятки.
     Сім'я Власенко складається з трьох членів сім'ї: тата, мами та малого Михайла. Для восьмирічної дитини відвідувачі приготували приємні подарунки.


   

     3 квітня 2014 року директором Департаменту праці та соціального захист населення облдержадміністрації Л.В. Корнієнко проведено нараду щодо координації діяльності по наданню соціальних послуг переселенцям з Криму, які досягли пенсійного віку.
     Дано доручення виїхати на місця проживання переселенців та заповнити соціальний паспорт потреб з метою повного та всебічного охоплення соціальним захистом.


   

     Питання щодо перспектив погашення зарплатних боргів
     вирішувалися в прокуратурі області
     1 квітня 2014 року в прокуратурі області за участі заступника прокурора Тарана Д.П. та в.о. першого заступника голови облдержадміністрації Пругла О.Є. проведено засідання обласної робочої координаційної групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати.
     В ході засідання директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Людмила Василівна Корнієнко надала детальну інформацію щодо стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області на 01.04.2014 (за оперативними даними).
     Залишається складною ситуація з виплатою заробітної плати на економічно активних підприємствах:
 • - ДП "Полтавський облавтодор" та його філії;
 • - ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвідка";
 • - Полтавська експедиція по геофізичним дослідженням у свердловинах;
 • - ТОВ "Яромир-Агро";
 • - ДП "Полтавський комбінат хлібопродуктів";
 • - ПАТ "Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання";
 • - ПАТ "Кременчуцький стальзавод".
     На засіданні розглядався стан погашення зарплатних боргів на підприємствах-банкрутах, які перебувають в процедурі ліквідації. Про перспективи погашення заборгованості за рахунок реалізації майна проінформував арбітражний керуючий ЗАТ "Мостобудівельне управління №8" та ТОВ "Маяк" Куценко В.М.
     Людмила Василівна Корнієнко наголосила, що резервом для погашення зарплатних боргів є виконання виконавчих проваджень з примусового стягнення заборгованості із заробітної плати. Станом на 01.03.2014 в органах ДВС області перебуває на виконанні 612 проваджень на загальну суму 5,3 млн.грн.
     В обговоренні проблем, що унеможливлюють погашення зарплатних боргів, у визначенні шляхів та перспектив погашення заборгованості взяли участь представники галузевих департаментів облдержадміністрації, Головного управління юстиції у Полтавській області, Територіальної державної інспекції з питань праці у Полтавській області, регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області, Полтавського міськвиконкому.
     За результатами засідання визначені конкретні завдання, спрямовані на прискорення темпів погашення заборгованості із заробітної плати та упередження виникнення зарплатних боргів на підприємствах області.


 •  

     1 квітня 2014 року в обласній державній адміністрації проведено нараду щодо стану господарської діяльності ТОВ «Яромир-Агро» і його структурних підрозділів та погашення заборгованості з виплати заробітної плати та розрахунків за оренду земельних паїв.
     Станом на 1 квітня 2014 року за оперативними даними моніторингу стану виплати заробітної плати передбачається заборгованість в сумі 527 тис. грн., що на 105 тис. грн. більше в порівнянні з попереднім місяцем.
     Як зазначила директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Л.В. Корнієнко вживаються всі можливі заходи: 24 лютого та 28 березня поточного року направлені листи до прокуратури Пирятинського району, щодо прокурорського реагування на ситуацію, що склалася на сільгосппідприємстві. Управлінням праці та соціального захисту населення Пирятинської райдержадміністрації здійснені заходи по проведенню роз'яснювальної роботи щодо подання позовних заяв до суду з примусового стягнення заборгованості із заробітної плати.
     Стан виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Яромир-Агро» перебуває на особливому контролі в органах соціального захисту населення області.