Офіційний веб-сайт
  Департамент праці та соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

Архів новин

 

Про стан погашення заборгованості із заробітної плати


   За статистичними даними станом на 01.12.2016 загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 30,1 млн. грн. За видами економічної активності зарплатні борги мали:
   − 19 економічно активних підприємств – 12,6 млн. грн. (42%);
   − 17 підприємств-банкрутів − 17 млн. грн. (56,5%);
   − 2 економічно-неактивні підприємства - 425 тис. грн. (1,5%).
   Частка загальної суми заборгованості із заробітної плати у місячному фонді оплати праці штатних працівників області становила 1,9% (по Україні - 4,6%), відповідно частка зарплатних боргів економічно активних підприємств - 0,8% (по Україні - 3,1%).
   Основна маса заборгованості по економічно активних підприємствах зосереджена на:
   - ТОВ "Гадячсир" та його структурних підрозділах – 4,1 млн. грн., термін заборгованості 1,5 міс., керівник Лисаченко В.Ф.;
   - ДП "Полтавський облавтодор" та його філіях - 2,9 млн. грн.., термін заборгованості 1 міс., керівник Осовський Д.В.;
   - ТОВ "Техмолпром" – 1,8 млн. грн., термін заборгованості 1,5 міс., керівник Таран В.Л.;
   - ПАТ "Рижівський гранітний кар'єр" – 804 тис. грн., термін заборгованості 3 міс., керівник Корявченков С.В.;
   - ПрАТ "Будівельне управління №9 "Полтаванафтогазбуд" – 790 тис. грн., термін заборгованості 14 міс., керівник Рижонков В.В.;
   - ДВНЗ "Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури" - 497 тис. грн., термін заборгованості 5 міс., керівник Коваль С.В.
   З початку року сума зарплатних боргів по області зменшилася на 1,3 млн. грн., у тому на економічно активних підприємствах - на 950 тис. грн.
   Полтавська область займає 8 місце регіонів України за темпами погашення заборгованості із заробітної плати у поточному році.
   За оперативними даними щотижневого моніторингу стану виплати заробітної плати станом на 29.12.2016 повністю погашені зарплатні борги та виплачена заробітна плата за листопад на ДП "Полтавський облавтодор" та його філіях та на ТОВ "Дружба" (Диканський район). На ТОВ "Електромонтаж-410" (м.Кременчук) повністю погашено статистичну заборгованість, на ДП НАК "Надра України" "Миргороднафтогазрозвідка" за рахунок надання фінансової підтримки від НАК "Надра України" у грудні статистичну заборгованість зменшено на 125 тис. грн.
   Дорученням Віце-прем'єр-міністра України П.В.Розенка від 17.12.2016 перед центральними органами виконавчої влади та обласними державними адміністраціями поставлене завдання вжити додаткових заходів щодо недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати та забезпечити її скорочення на підприємствах, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та розташовані на території відповідного регіону.
   За оперативними даними, станом на 01.01.2017 порівняно з попереднім місяцем очікується зменшення суми зарплатних боргів на економічно активних підприємствах та підприємствах-банкрутах.

 

Виплата допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам з 01.01.2017 року


   Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" передбачено виплату допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2005 № 261 затверджено Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.
   Пунктом 36 вказаного Порядку, визначено, що у разі застосування до одержувача соціальної допомоги такого виду покарання, як позбавлення волі, виплата допомоги припиняється з дня набрання сили обвинувальним вироком суду і поновлюється з дня закінчення строку ув'язнення.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1182 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 і від 17.09.2004 року № 454" внесені зміни, зокрема, до пункту 36 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.
   Згідно внесених змін, з 01.01.2017 року засуджені мають право на призначення соціальної допомоги, яка за наявності відповідного права призначається органами соціального захисту населення за місцем відбування особою покарання.
   Особа, яка під час відбування покарання набула права на соціальну допомогу, подає до адміністрації установи виконання покарань клопотання щодо забезпечення необхідних умов для призначення їй соціальної допомоги за місцезнаходженням такої установи.
   Адміністрація установи виконання покарань не більш як протягом 30 днів з дати реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення соціальної допомоги під час відбування покарання та всебічно сприяє належному оформленню і поданню нею відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через її представника за довіреністю.
   Особи, яким до відбування покарання була призначена соціальна допомога, продовжують її отримувати на загальних підставах.
   Особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачується 20 відсотків призначеного розміру соціальної допомоги.

 

Державна допомога сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди


   Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинствам та дітям-інвалідам" передбачено надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років.
   Крім того, одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом призначається надбавка на догляд за дитиною-інвалідом.
   Також надбавка на догляд за дитиною-інвалідом надається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами; у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
   При цьому одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
   З метою посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи» встановлено з 1 січня 2017 року призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику незалежно від факту роботи, навчання, служби.
   Органами соціального захисту населення проведено автоматичне призначення з 1 січня 2017 року надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А по діючим особовим справам, без додаткового звернення до управлінь соціального захисту населення.
   Тобто усі сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди підгрупи А, вже в січні 2017 року отримають державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд (на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років у розмірі 2227,90 грн. на місяць; на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років – 2561,90 грн. на місяць).

 

З 1 січня 2017 року змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу


   Відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу" особі, яка проживає разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, передбачено виплату допомоги на догляд за ним.
   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 року внесено зміни, зокрема, до статті 5 вищевказаного Закону .
   Прийнятим законодавчим актом, змінено підхід до визначення розміру допомоги на догляд особі, що проживає з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.
   Згідно внесених змін з 1 січня 2017 року допомога на догляд розраховується, як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.
   Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1 544 грн., з 1 травня -1 624 грн., з 1 грудня - 1 700 грн.
   Тобто максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 1 січня 2017 року становитиме 1544 грн. на міся
   Органами соціального захисту населення проведено автоматичний перерахунок розміру допомоги на догляд з 1 січня 2017 року по діючим особовим справам.

 

62 відсотки сімей області користуються житловими субсидіями

   В умовах підвищення цін і тарифів на житлово – комунальні послуги практично єдиним механізмом підтримки населення при оплаті послуг є державна Програма житлових субсидій.
    Можна по різному відноситися до субсидій, однак, безперечним є те, що без тієї роботи, яку на сьогодні виконують районні управління соціального захисту населення в напрямку призначення житлових субсидій, більше 60 відсотків сімей області не змогли б своєчасно сплатити за житлово-комунальні послуги.
    На сьогодні субсидії в області отримує 365 тис. сімей - це один із найвищих показників охоплення житловими субсидіями населення в державі. Обсяг фінансування житлових субсидій у поточному році склав майже 2 млрд. грн., що в 2,5 рази більше порівняно з 2015 році та в 20 разів - з 2014 роком.
   Незважаючи на те, що опалювальний період вже продовжується майже три місяці, кількість звернень за одержанням субсидій від мешканців області практично не зменшується. Щомісячно близько 14 тис. сімей вперше звертається за призначенням субсидій.
   Середній розмір субсидії по області склав 1800 грн., тобто сім'я сплачує за фактично спожиті житлово-комунальні послуги суму за мінусом розміру призначеної субсидії. При цьому розмір субсидії напряму залежить від рівня доходу сім'ї.
   Розуміючи важливість забезпечення виконання Програми житлових субсидій саме для населення області, з боку органів соціального захисту населення вживаються необхідні заходи з метою призначення субсидій у найкоротші терміни.

 


   27 грудня 2017 року відбулось засідання колегії Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації в ході якої заслухано питання роботи територіальних центрів соціального обслуговування, фінансово-бюджетної дисципліни.
   Відпрацьовано нові та пріоритетні напрямки роботи системи соціального захисту населення на 2017 рік та поставлено чіткі завдання щодо їх виконання.

 


   В рамках акції «Між нами немає меж» 22 грудня 2016 року вихованці Зіньківського дитячого будинку-інтернату та вихованки Новосанжарського дитячого будинку-інтернату відвідали боулінг-клуб «Турбіна», який знаходиться в торговому центрі «Екватор» що в місті Полтаві.
    Поїздка створила дітям чудовий настрій, залишила гарні спогади, адже крім боулінга на них чекали солодкі подарунки та набори для творчості.  
 

 

Актуально про житлові субсидії

   
   1. У 2015 році працювала та мала високі доходи, у зв'язку з чим субсидію не призначено. В поточному році отримувала значно менші доходи, якщо я звернуся за призначенням субсидії у 2017 році, які доходи будуть враховані для розрахунку субсидії?
    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб, за попередній календарний рік.
    Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках - за попередній календарний рік.
    У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

   2. Мені призначено субсидію на опалювальний сезон з жовтня 2016 року по квітень 2017 року, у листопаді прописала працездатного сина. Чи повинна повідомляти управління соціального захисту населення про зміну складу сім'ї?
    Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, що перевищують (одноразово) 50 тис. грн., шляхом подання відповідних документів.
    Однак звертаємо увагу, що у разі неповідомлення про зміни у складі сім'ї та отримання управлінням соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

   3. Чи маю право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, якщо проживаю в літній кухні?
    Субсидія поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках).
    Законодавство України визначає літні кухні, як господарські будівлі, які є нежитловими приміщеннями.
    Тому, субсидія може бути призначена лише на житловий будинок.

   4. Протягом якого часу управління соціального захисту населення повинно прийняти рішення про призначення субсидії?
    Рішення про призначення житлової субсидії приймається протягом десяти днів, однак це тільки після отримання усіх необхідних відомостей від:
   - підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
   - Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів;
   - Пенсійного фонду України - щодо суми пенсійних виплат військовослужбовцям та особам, які отримують пенсії не за місцем реєстрації.
    Важливо, щоб дані, зазначені в заяві та декларації та дані які надходять на запити управлінь соціального захисту населення співпадали, лише після цього виноситься рішення про призначення субсидії в 10-денний термін.


 

Щодо встановлення розміру середньої вартості путівки для виплати у 2016 році грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

   Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року № 947 «Про розмір середньої вартості путівки для виплати у 2016 році грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Постановою встановлено середню вартість для виплати у 2016 році грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та для дітей, яким установлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою у розмірі 400 гривень.

 


   Святого Миколая очікували і вихованки Новосанжарського дитячого будинку-інтернату. Концертна програма була цьому підтвердженням. Завітала на свято і директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Л.В. Корнієнко.
   Особливо запам'ятався виступ вихованки інтернату Надії Срібної, яка співала пісню «Ой, прийшла зима».
   Завершилось свято врученням довгожданих подарунків.  

 


   19 грудня 2016 року в приміщенні облдержадміністрації відбулася зустріч сторін соціального діалогу - повноважних представників органів виконавчої влади, обласної ради, професійних спілок та роботодавців для підписання Територіальної угоди між Полтавською обласною державною адміністрацією, Полтавською обласною радою, Полтавським обласним об'єднанням організацій роботодавців та Полтавською облпрофрадою на 2017 рік.
   Цій події передувала системна та конструктивна робота по опрацюванню проекту Територіальної угоди, яка стала можливою завдяки успішному розвитку соціального діалогу між представницькими органами виконавчої влади, професійних спілок та роботодавців в області.
   За результатами обговорення в робочих комісіях сторін соціального діалогу та взаємних консультацій представників сторін узгоджено 185 пунктів семи розділів проекту. Більшість з них вперше внесені до проекту Територіальної угоди відповідно до зобов'язань та рекомендацій Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні із профспілками та роботодавцями, укладеної Кабінетом Міністрів України 23 серпня 2016 року.
   Саме цей факт став відправною точкою поновлення переговорного процесу з розроблення та укладення Територіальної угоди, прийняття якої повинно сприяти акцентуванню уваги суспільства, органів державної влади, суб'єктів господарювання, громадських організацій на вирішенні питань соціальної справедливості та соціального захисту населення. Метою Угоди є створення умов для ефективного розвитку економіки, збереження, відтворення й розвитку трудового потенціалу, забезпечення соціальних гарантій і підвищення якісного життєвого рівня населення.
   Відмінністю цієї Угоди, є той факт, що вперше стороною соціального діалогу виступає обласна рада, зобов'язання якої спрямовані на соціальний захист працюючих та членів їх сімей шляхом реалізації заходів за рахунок коштів обласного бюджету.
   Проект Угоди складається із 7-ми розділів і охоплює такі сфери: економічні та виробничі відносини, забезпечення продуктивної зайнятості, збереження та розвиток трудового потенціалу, оплата праці та підвищення доходів населення, охорона праці та здоров'я, забезпечення соціальних гарантій, задоволення соціально-культурних і духовних потреб та молодіжні питання, ведення соціального діалогу та взаємодії.
   Територіальну угоду підписали голова Полтавської обласної державної адміністрації Головко В.А., голова Полтавської обласної ради Біленький О.Ю., голова Полтавської обласної ради професійних спілок Вернигора Л.М., голова правління Полтавського обласного об'єднання організацій роботодавців Змієвець С.О.
   Органами виконавчої влади взято зобов'язання щодо виконання підписаної Угоди.  

 


   З нагоди Дня Святого Миколая в Зіньківський дитячий будинок-інтернат ім. О.В. Синяговського з привітаннями та дарунками завітали директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Корнієнко Л.В. та депутат обласної ради Путря О.О.
    Діти подарували дарунки гостям виготовлені власноруч а також підготували святковий концерт, де кожна дитина змогла проявити свій талант, адже діти є учасниками районних і обласних фестивалів та конкурсів «Зірка надії», «Повір у себе».  

 


   15 грудня 2016 року під головуванням заступника голови облдержадміністрації Пругла О.Є. в обласній державній адміністрації відбулося засідання обласної Комісії з питань забезпечення житлом осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення та втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідів I–II групи з числа військовослужбовців, які брали участь в зазначеній операції та сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, за рахунок коштів державного бюджету, в ході якого проведено розподіл додаткових коштів, виділених області в сумі 6,5 млн. грн.., згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №942-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству соціальної політики на 2016 рік».
   Кошти будуть спрямовані містам та районам області для забезпечення житлом 11 сімей учасників АТО, в рамках бюджетної програми «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередньо участь в антитерористичній операції, а також, для інвалідів I – II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов».
   Всього в поточному році в рамках вказаної бюджетної програми компенсацію за належні для проживання житлові приміщення отримають 19 сімей учасників АТО з числа загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів I-II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов.

 

Інформація щодо виплати державних допомог, компенсацій

   В області проведена виплата державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за грудень 2016 року.
   На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 148,6 тис одержувачів зазначених видів виплат. Для здійснення виплати вказаних допомог за грудень 2016 року районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов'язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 123,9 млн. грн.. 5 та 8 грудня 2016 року в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомог в повному обсязі.
   Виплата проводиться установами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків. Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 04.03.2002 р. № 256.

 


   12 грудня 2016 року у приміщенні обласної ради профспілок відбулася консультативна зустріч сторін соціального діалогу - членів робочих комісій та повноважних представників від органів виконавчої влади, обласної ради, обласного об'єднання організацій роботодавців та обласної ради професійних спілок по проведенню переговорів щодо укладення Територіальної угоди на 2017-2018 роки.
   Вперше стороною соціального діалогу виступає обласна рада, зобов'язання якої спрямовані на соціальний захист працюючих та членів їх сімей шляхом реалізації заходів за рахунок коштів обласного бюджету.
    В обговоренні проекту Угоди окрім членів робочої комісії взяли участь керівники обласних галузевих організацій профспілок, обласного об'єднання організацій роботодавців, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
    За результатами консультативної зустрічі узгоджено проект Територіальної угоди в цілому та запропоновано до підписання.  

 

Порядок оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2017 році

   З 1 січня 2017 року запроваджується новий порядок санаторно-курортного оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 1 категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
   Порядок оздоровлення вказаних категорій громадян, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854 ,,Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   Громадяни 1 категорії та батьки дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, які подали заяви на санаторно-курортне лікування мають право самостійного вибору санаторного закладу за рекомендованим профілем лікування та у порядку черговості подання заяв до органу соціального захисту населення
   Термін оздоровлення громадян 1 категорії складає 18 днів, дітей – інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою - 21 день.
   Громадяни, які перебувають на обліку для отримання санаторно-курортної путівки обирають санаторний заклад, в якому мають намір оздоровитися, та повідомляють про це орган соціального захисту населення.
   Після отримання органом соціального захисту населення від санаторного закладу, інформації про оздоровчі послуги, вартість путівки, дату заїзду, інформація доводиться до пільговика та повідомляється про осяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги за надання додаткових послуг із санаторно-курортного лікування).
   В разі надання пільговиком згоди на оздоровлення в обраному санаторному закладі, органом соціального захисту населення укладається договір з санаторієм та громадянином про виплату компенсації вартості путівки, шляхом надання грошової допомоги в безготівковій формі. Така допомога перераховується органом соціального захисту населення до санаторного закладу після повернення громадянина з оздоровлення.
   Проектом Урядової постанови у 2017 році розмір щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам передбачено в розмірі 5250 грн.

 

1. При оформленні житлової субсидії зробили помилку в декларації. Нам чекати штрафу?

    Жодних штрафів за помилки в деклараціях не буде. Якщо неточність допущена при заповненні декларації, її можна буде виправити на етапі оформлення субсидії в органах соцзахисту. Важливо не приховувати інформацію про свої доходи. Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого була надміру перерахована сума субсидії, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.

    Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається за вимогою управління соціального захисту населення, що призначив субсидію.

2. Покійна мама залишила мені в спадок свою однокімнатну квартиру. Маю я ще одну квартиру в якій приписана і проживаю. Чи маю я право на субсидію, якщо, фактично, є власницею двох квартир?

    Наявність будь-якого майна, в тому числі квартири, машини, трактора, корови, земельних паїв тощо не впливає на право отримання субсидії. Під час розрахунку допомоги враховується дохід, що його приносить це майно. Якщо пай чи квартиру не здають в оренду, то й доходу немає. Однак слід зауважити, що субсидія не призначається у разі здійснення купівлі або оплати послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

    Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

3. Не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону. Боїмося, що оплачувати нам доведеться великі суми коштів за комунальні послуги. Та й таких грошей не маємо. Що порадите робити?

    Якщо родина не встигла оформити субсидію до початку опалювального сезону, документи можна подати і у листопаді, і у грудні. Уряд відшкодує сімейні витрати за сплачені у цих місяцях комунальні платіжки. Незалежно від виду опалення – централізоване теплопостачання, індивідуальне газове чи електричне, - у разі надходження заяви про призначення субсидії, скажімо, у грудні, безповоротна державна допомога буде призначена від початку опалювального сезону.

4. Маємо деякі заощадження в банку, чи враховуються вони, як доходи сім'ї, та чи впливають на право отримання субсидії?

    Депозити у банках не враховуються як доходи, тож вони не входять до переліку критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в наданні субсидії.


 

Про стан погашення заборгованості із заробітної плати

    За статистичними даними станом на 01.11.2016 загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 27,1 млн. грн. За видами економічної активності зарплатні борги мали:
    - 16 економічно активних підприємств – 9,7 млн. грн. (35,7%);
    - 17 підприємств-банкрутів ? 17 млн. грн. (62,8%);
    - 2 економічно-неактивні підприємства - 425 тис. грн. (1,5%).
    Основна маса заборгованості по економічно активних підприємствах зосереджена на:
   - ТОВ "Гадячсир" та його структурних підрозділах – 4,3 млн. грн., термін заборгованості 1,5 міс., керівник Лисаченко В.Ф.;
   - ТОВ "Техмолпром" – 1,9 млн. грн., термін заборгованості 1,5 міс., керівник Таран В.Л.;
   - ПАТ "Рижівський гранітний кар'єр" – 872 тис. грн., термін заборгованості 3 міс., керівник Корявченков С.В.;
   - ПрАТ "Будівельне управління №9 "Полтаванафтогазбуд" – 843 тис. грн., термін заборгованості 15 міс., керівник Рижонков В.В.;
   - ДВНЗ "Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури" - 450 тис. грн., термін заборгованості 5 міс., керівник Коваль С.В.
    Загальна сума заборгованості зазначених п'яти суб'єктів господарювання (8,4 млн.грн.) складає 86,6% загальнообласного боргу економічно активних підприємств.
    Станом на 01.11.2016 порівняно з початком року сума зарплатних боргів по області зменшилася на 4,2 млн. грн. Зменшення відбулося за рахунок економічно активних підприємств. Тенденція до зменшення заборгованості встановилася в області з квітня 2016 року. Скороченню заборгованості сприяла тісна співпраця Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації з Управлінням Держпраці у Полтавській області та слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Полтавській області
    За темпами погашення загальної заборгованості порівняно з початком року серед регіонів України область займає 6 місце.
    Частка суми загальнообласного боргу у місячному фонді оплати праці штатних працівників області склала 1,8% (в Україні – 4,5%), економічно активних підприємств ? 0,6% (в Україні ? 3%).
    Однак, відсутня позитивна динаміка погашення заборгованості на підприємствах, до яких застосовані процедури Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Заходи, які вживалися для вирішення проблеми, не дали очікуваних результатів. Незважаючи, що на чотирьох підприємствах-банкрутах повністю погашено зарплатні борги, на трьох - завершені процедури ліквідації, сума заборгованості на зазначеній категорії підприємств порівняно з початком поточного року зменшилася на 311 тис. грн. і на 01.11.2016 становила 17 млн. грн.
   Обласним додатковим планом заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах, установах та організаціях перед Головним територіальним управлінням юстиції у Полтавській області поставлене завдання посилити під час проведення перевірок діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, ліквідаторів) контроль за вжиттям арбітражними керуючими вичерпних заходів в частині вирішення питань погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, до яких застосовано дію Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 


   5 грудня 2016 року перший заступник голови обласної державної адміністрації А.А. Пісоцький, директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської ОДА Л.В. Корнієнко відвідала вихованців Зіньківського дитячого будинку-інтернату. В інтернатній установі на повному державному утриманні перебуває 131 вихованець. Ці діти мають, переважно, вади фізичного та розумового розвитку, психічні розлади, тож потребують постійної реабілітації та адаптаційно-підтримуючої терапії.
   З 2007 року при інтернаті функціонує відділення медико-соціальної реабілітації де діти, згідно індивідуальних програм реабілітації, проходять відновлювальну терапію.
   В інтернатній установі проводиться навчально-виховна та корекційна реабілітаційна робота, яка спрямована на корекцію вад психофізичного розвитку, соціально-трудову, медико-соціальну адаптацію дітей-інвалідів, підготовку їх до подальшого життя у суспільстві, посильної трудової діяльності. Це дає свої результати. Вихованці щорічно беруть участь у обласному фестивалі дитячої творчості серед дітей з особливими потребами "Повір у себе", приймають активну участь у Всеукраїнській благодійній виставці-аукціоні творчих робіт осіб з обмеженими можливостями "Подаруй дітям диво".
   Перший заступник голови облдержадміністрації А.А. Пісоцький вручив вихованцям пам'ятні подарунки, а діти, в свою чергу, підготували невеличку концертну програму.
   Особливої подяки від адміністрації Зіньківського дитячого будинку-інтернату заслуговує громадський діяч, волонтер – Косташ Альона Іванівна, яка опікується вихованцями інтернатного закладу, робить для них багато добрих справ.  

 


   2 грудня 2016 року під головуванням заступника голови обласної державної адміністрації О. Є. Пругла проведено засідання обласної спостережної комісії. В засіданні взяли участь перший заступник директора - начальник управління фінансів та стаціонарних установ Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Черняк Н.С., директор обласного центру зайнятості Клавдієва К.Д., начальник сектору соціально-виховної та психологічної роботи управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області Штиря І. В., перший заступник голови райдержадміністрації, голова спостережної комісії Машівської райдержадміністрації Човновий В. С.
   На засіданні заслухано інформацію щодо здійснення соціального супроводу звільнених осіб; забезпечення реєстрації та взяття на облік звільнених осіб, які потребують працевлаштування, проведення відповідної профорієнтаційної роботи та працевлаштування зазначених осіб; дотримання прав засуджених в установах виконання покарань Полтавської області та співпрацю виправних колоній управління Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області з районними спостережними комісіями.
   За підсумками роботи прийнято постанову, яка буде направлена до відповідних служб для виконання.  

 


   2 грудня 2016 року у Високотополянському психоневрологічному будинку-інтернаті проведено захід з нагоди Міжнародного Дня інвалідів. Концертну програму організовано художнім колективом Лубенського районного будинку культури. До підопічних завітали голова Лубенської райдержадміністрації Качаненко Т.П. та начальник відділу освіти Лубенської райдержадміністрації Пазенко Л.В. Підопічні отримали в подарунок художні книги, журнали та гуманітарну допомогу. Мешканців інтернатної установи пригостили святковим обідом та солодощами.  

 


   2 грудня 2016 року напередодні Міжнародного дня інваліда директор Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко відвідала з робочою поїздкою вихованок Новосанжарського дитячого будинку-інтернату та перевірила роботу відділення медико-соціальної реабілітації.
   На сьогодні в будинку-інтернаті на повному державному утриманні перебуває 91 вихованка. Ці діти мають фізичні та розумові вади розвитку та потребують постійної уваги та реабілітації. З 2008 року при інтернаті працює відділення медико-соціальної реабілітації. Згідно індивідуальних програм реабілітації діти відвідують кабінети: лікувально-фізичної реабілітації, масажу, соціально-побутової адаптації, фізичного виховання. З дівчатками постійно працює психолог та логопед.
   Реабілітаційне відділення створене та працює і при Зіньківському дитячому будинку-інтернаті. Послуги з реабілітації надають, також, 5 Центрів реабілітації дітей-інвалідів області, адже реабілітація для дітей з обмеженими фізичними можливостями – єдиний прийнятний шлях для покращення фізичного стану, адаптації їх в соціум.
   Відділеннями реабілітації проводяться заходи спрямовані на коригування порушень розвитку дітей-інвалідів, надання їм комплексу реабілітаційних послуг, соціально-медичного супроводу, навчання основним соціальним та побутовим навичкам.  

 

Підвищення соціальних гарантій

   
   Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» підвищено мінімальні соціальні стандарти життя основних соціальних і демографічних груп населення з 1 грудня поточного року. Таким чином, установлено прожитковий мінімум в розрахунку на місяць :
   - на одну особу – 1 544 гривні;
   - для дітей віком до 6 років – 1 355 гривень;
   - для дітей віком від 6 до 18 років – 1 689 гривень;
   - для працездатних осіб – 1 600 гривень;
   - для осіб, які втратили працездатність – 1 247 гривень.
   В порівнянні з величинами, які були застосовані раніше, розмір зростання прожиткового мінімуму становить від 117 гривень до 158 гривень залежно від групи населення.
   Зважаючи на збільшення мінімальних соціальних стандартів проведено перерахунок соціальних виплат. Підвищено розміри тих видів виплат, розмір яких розраховується залежно від прожиткового мінімуму. Зокрема, в грудні 2016 року збільшені розміри допомоги отримають: одинокі матері, непрацюючі жінки у зв'язку з вагітністю та пологами, на дітей над якими встановлено опіку та піклування, грошову допомогу на догляд особи, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державну соціальну допомогу малозабезпечені сім'ї, інваліди з дитинства та діти-інваліди, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи, які не мають права на пенсію, та інваліди, компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, інваліди з числа одержувачів адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. Оскільки розмір допомоги чи компенсації обчислюється у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму тієї або іншої групи населення (від 7% до 200%), відповідно, розмір збільшення виплати може становити до 316 гривень одній особі. Загальна сума підвищення залежить від виду допомоги та кількості членів сім'ї, яким допомога призначена. Завдяки тому, що в області працює Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, перерахунки державних гарантій проведено автоматизовано без звернення одержувачів та в стислі терміни.
   Отже, оновлені розміри соціальних виплат одержувачі отримають вже до Нового року.