Додаток 2
до наказу директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

09.12.2016 № 70-ОС

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» спеціаліста відділу у справах соціального захисту населення від  наслідків Чорнобильської катастрофи управління кадрової роботи та у справах  соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики щодо соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують забезпечення житлом.

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» за групою оплати праці 9 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17 год. 15 хв. 10.01.2017

Дата, час і місце проведення конкурсу

18 січня 2017 року о 09 год.
м. Полтава, вул. Ціолковського, 47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Остапенко Світлана Вікторівна, 0532-63-09-28, orgwid@plsz.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу»; «Про запобігання корупції»; Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Житловий кодекс Української РСР; постанова Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали наслідок Чорнобильської катастрофи»

3. Професійні чи технічні знання

знати практику застосування чинного законодавства з питань забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок коштів бюджетних програм; основи діловодства в державних органах виконавчої влади; порядок підготовки документів офіційно-ділового стилю; правила етичної поведінки; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту

4. Спеціальний досвід роботи

вміння якісно виконувати поставлені завдання: працювати з інформацією, вміння працювати в команді та сприймати зміни

5. Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Exсel)

6. Особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

Начальник управління кадрової
роботи та у справах соціального
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи                                                  В.М. Болюта