УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» - головного спеціаліста планово-фінансового відділу управління фінансів та стаціонарних установ Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує в межах повноважень планування та фінансування програм соціального захисту населення за рахунок коштів обласного бюджету (інтернатних закладів системи соціального захисту населення, Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області та Обласної комунальної установи технічного нагляду та фінансового контролю в галузі соціального захисту)

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» і постанови  Кабінету Міністрів України від  06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (зі змінами) за групою оплати праці 7 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Тимчасово, на період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника, до дати фактичної виходу її з відпустки

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016и № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Строк подання документів: 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби

Дата, час і місце проведення конкурсу

23 серпня 2016 року, початок о 09 год. 00 хв.
м. Полтава, вул. Ціолковського, 47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Остапенко Світлана Вікторівна, 0532-63-09-28, orgwid@plsz.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра економічного або фінансового спрямування

2. Знання законодавства

Конституція України; Закон України «Про державну службу»;  Закон України «Про запобігання корупції»; Бюджетний Кодекс України, Кодекс законів про працю України, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 01.10.2008 № 411 «Про затвердження Норм часу і норм чисельності працівників будинків-інтернатів (усіх типів) та стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян системи соціального захисту населення», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12.02.2007 № 44 «Про встановлення тривалості роботи та педагогічного навантаження для окремих категорій працівників закладів та установ соціального захисту населення», постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня», постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 № 78 «Про реалізацію окремих положень частин першої статті 57 Закону України «Про освіту», частини першої статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту», частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України «Про позашкільну освіту», постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення».

3. Професійні чи технічні знання

знати основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби (MeregaM).

4. Спеціальний досвід роботи

вміння швидко та якісно виконувати поставлені завдання, працювати з інформацією, аналізувати, вміння надавати пропозиції, вміння працювати в команді

5. Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Exсel)

6. Особистісні якості

відповідальність, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях.