УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу у справах інвалідів та ветеранів управління соціального захисту населення Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації (категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує виконання в межах повноважень покладених на відділ завдань щодо реалізації нормативно-правових актів України, державних та обласних цільових програм соціального захисту інвалідів та ветеранів

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» і постанови  Кабінету Міністрів України від  06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (зі змінами) за групою оплати праці 6 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016и № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 16 год. 22.07.2016

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 липня 2016 року о 14 год.
м. Полтава, вул. Ціолковського, 47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Остапенко Світлана Вікторівна, 0532-63-09-28, orgwid@plsz.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2. Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2. Знання законодавства

Конституція України; закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про звернення громадян», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», «Про гуманітарну допомогу», «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам»; від 17.06.2007 № 785 «Про затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян»; від 07.02.2007 № 150 «Про затвердження Порядку виплати деяким категоріям інвалідів грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування»; від 22.02.2006 № 187 «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад»; від 14 лютого 2007 р. № 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування»; від 31.03.2015 № 200 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням»; від 31 січня 2007 року № 80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921); від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»; від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»; від 20.06.2012 № 572 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із реабілітації дітей-інвалідів»; від 31.03.2015 № 221 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції»; від 31.03.2015 № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або відставку)»; від 12.02.2011 №121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності»; від 08.12.2006 № 1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

3. Професійні чи технічні знання

знати практику застосування чинного законодавства у сфері забезпечення соціального захисту інвалідів та ветеранів, основи державного управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила етичної поведінки; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту.

4. Спеціальний досвід роботи

- вміння приймати ефективні рішення: вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси, аналізувати державну політику та планувати заходи її реалізації, працювати з великими масивами інформації, працювати при багатозадачності;
- вміння впроваджувати зміни,
- управління організацією роботи та персоналом: організація і контроль роботи; управління проектами; управління якісним обслуговуванням; вміння працювати в команді та керувати командою; мотивування; оцінка і розвиток підлеглих; вміння розв’язання конфліктів.

5. Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Exсel).

6. Особистісні якості

аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях