УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади начальника відділу правового забезпечення та у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціально-правових відносин Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації (категорія «Б»)

Загальні умови


Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю відділом щодо правового забезпечення діяльності Департаменту, забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, альтернативної служби, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» і постанови  Кабінету Міністрів України від  06.04.2016 № 292 «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» (зі змінами) за групою оплати праці 6 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016и № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Документи приймаються до 16 год. 22.07.2016

Дата, час і місце проведення конкурсу

26 липня 2016 року о 14 год.
м. Полтава, вул. Ціолковського, 47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Остапенко Світлана Вікторівна, 0532-63-09-28, orgwid@plsz.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги


1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2. Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги


1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра за напрямком підготовки «Правознавство»

2. Знання законодавства

Конституція України; Цивільний кодекс України; Цивільний процесуальний кодекс України; Кодекс України про адміністративні правопорушення; Кодекс адміністративного судочинства України; Закон України «Про державну службу», Закон України «Про запобігання корупції»; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про альтернативну службу»; Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; Закон України «Про інформацію»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Загальне положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040; постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»; постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»; постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 535 «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам»; та ін.

3. Професійні чи технічні знання

знати законодавчі та нормативно-правові акти, які стосуються правової діяльності підприємства; цивільне, трудове, фінансове, адміністративне право; основи державного управління та економіки; основи права та ринку праці; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила етичної поведінки; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту.

4. Спеціальний досвід роботи

вміння приймати ефективні рішення: вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси, аналізувати державну політику та планувати заходи її реалізації, працювати з великими масивами інформації, працювати при багатозадачності; вміння впроваджувати зміни, управління організацією роботи та персоналом: організація і контроль роботи; управління проектами; управління якісним обслуговуванням; вміння працювати в команді та керувати командою; мотивування; оцінка і розвиток підлеглих; вміння розв’язання конфліктів.

5. Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Exсel).

6. Особистісні якості

аналітичні здібності, дисципліна і системність, інноваційність та креативність, самоорганізація та орієнтація на розвиток, дипломатичність та гнучкість, незалежність та ініціативність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях