Додаток 1
до наказу директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

09.12.2016 № 70-ОС

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» головного спеціаліста – юрисконсульта відділу правового забезпечення та у справах внутрішньо переміщених осіб управління соціально-правових відносин Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавчих, інших нормативних актів у Департаменті, веде претензійно-позовну роботу, бере участь у захисті майнових прав і законних інтересів Департаменту, подає пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Департаменту тощо

Умови оплати праці

Відповідно до статей 50-52 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» за групою оплати праці 7 для державного органу, юрисдикція якого поширюється на територію однієї або кількох областей

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Відповідно до статті 25 Закону України від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну службу» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
4) копію (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнену особову картку встановленого зразка;
6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються до 17 год.15 хв. 10.01.2017

Дата, час і місце проведення конкурсу

18 січня 2017 року о 09 год.
м. Полтава, вул. Ціолковського, 47

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Остапенко Світлана Вікторівна, 0532-63-09-28, orgwid@plsz.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Досвід роботи

Не потребує

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1. Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2. Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про  звернення громадян»»;
5) Закон України «Про інформацію»;
6) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
7) Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
8) Цивільний кодекс України;
9) Цивільний процесуальний кодекс України;
10) Кодекс адміністративного судочинства;
11) Кодекс законів про працю України;
12) Загальне положення про юридичну службу міністерства, установи та організації, затверджене постановою КМУ від 26.11.2008 №1040(зі змінами).

3. Професійні чи технічні знання

знати практику застосування чинного законодавства, порядок організації та ведення претензійної та позовної роботи, вміти вивчати, аналізувати та узагальнювати тенденцію змін законодавства; порядок ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій; основи діловодства в органах виконавчої влади; правила етичної поведінки; правила та норми охорони праці, протипожежного захисту.

4. Спеціальний досвід роботи

вміння якісно виконувати поставлені завдання, працювати з правовими документами, вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати, вміння працювати в команді.

5. Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet, Exсel).

6. Особистісні якості

відповідальність, системність і самостійність в роботі, уважність до деталей, наполегливість, креативність та ініціативність, орієнтація на саморозвиток, вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Заступник директора Департаменту –
начальник управління
соціально-правових відносин                                                       Л.Г. Новосад