Затверджую
штат у кількості 63 штатних одиниці
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 85691,00  грн. (вісімдесят п'ять тисяч шістсот дев'яносто одна гривня 00 коп.)
Голова обласної державної адміністрації
                                        (посада)
                                                     В.А.Головко
          (підпис керівника)        (ініціали і прізвище)
   
         (число, місяць, рік)                                                 М. П.
Штатний  розпис на 2015 рік
Департаменту праці та соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації                                                                          

№ з/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних  посад Посадовий оклад
(грн.)
Фонд заробітної  плати на місяць за посадовими окладами (грн.)
1 2 3 4 5
1 Директор Департаменту 1 2638 2638
Управління праці
2 Заступник директора Департаменту – начальник управління 1 2552 2552
Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин
3 Заступник начальника управління – начальник відділу 1 1515 1515
4 Заступник начальника відділу 1 1363 1363
5 Головний спеціаліст 1 1218 1218
6 Головний спеціаліст 1 1218 1218
7 Головний спеціаліст 1 1218 1218
8 Головний спеціаліст 1 1218 1218
9 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом 7   8968
Відділ державної експертизи з умов праці та правового забезпечення
10 Начальник відділу-головний державний експерт з умов праці 1 1515 1515
11 Головний спеціаліст-юрисконсульт 1 1218 1218
12 Головний спеціаліст-юрисконсульт 1 1218 1218
13 Головний спеціаліст-експерт з умов праці 1 1218 1218
14 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом 5   6387
  Всього по управлінню: 13   17907
Управління соціального захисту населення 
15 Заступник директора Департаменту – начальник управління 1 2552 2552
Відділ у справах інвалідів та ветеранів
16 Начальник відділу 1 1435 1435
17 Заступник начальника відділу 1 1363 1363
18 Головний спеціаліст 1 1218 1218
19 Головний спеціаліст 1 1218 1218
20 Головний спеціаліст 1 1218 1218
21 Головний спеціаліст 1 1218 1218
22 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом 7   8888
Відділ грошових виплат та компенсацій, субсидій та пільг
23 Заступник начальника управління - начальник відділу 1 1515 1515
24 Заступник начальника відділу 1 1363 1363
25 Головний  державний  соціальний інспектор     1 1218 1218
26 Головний спеціаліст 1 1218 1218
27 Головний спеціаліст 1 1218 1218
28 Головний спеціаліст 1 1218 1218
29 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом 7   8968
  Всього по управлінню 15   20408
Відділ бухгалтерського обліку, звітності
30 Начальник відділу 1 1515 1515
31 Заступник начальника відділу 1 1363 1363
32 Головний спеціаліст 1 1218 1218
33 Головний спеціаліст 1 1218 1218
34 Головний спеціаліст 1 1218 1218
35 Водій легкового автомобіля 1 1218 1218
36 Завідувач господарства 1 1218 1218
  Разом 7   8968
Сектор організаційної роботи
37 Завідувач сектору 1 1218 1218
38 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом 2   2436
Управління фінансів та стаціонарних установ
39 Перший заступник директора Департаменту – начальник управління 1 2552 2552
Планово - фінансовий відділ
40 Начальник відділу 1 1435 1435
41 Заступник начальника відділу 1 1363 1363
42 Головний спеціаліст 1 1218 1218
43 Головний спеціаліст 1 1218 1218
44 Головний спеціаліст 1 1218 1218
45 Головний спеціаліст 1 1218 1218
46 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом  7   8888
                                                    Відділ  стаціонарних установ
47 Начальник відділу 1 1435 1435
48 Головний спеціаліст 1 1218 1218
49 Головний спеціаліст 1 1218 1218
50 Головний спеціаліст 1 1218 1218
51 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом  5   6307
  Всього по управлінню 13   17747
Управління кадрової роботи та у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 
52 Начальник управління 1 1675 1675
Відділ у справах соціального захисту населення
 від наслідків Чорнобильської катастрофи
53 Заступник начальника управління – начальник відділу 1 1515 1515
54 Головний спеціаліст 1 1218 1218
55 Головний спеціаліст 1 1218 1218
56 Головний  спеціаліст 1 1218 1218
57 Головний спеціаліст 1 1218 1218
58 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом  6   7605
Відділ роботи з кадрами, зверненнями громадян
59 Начальник відділу 1 1435 1435
60 Головний спеціаліст 1 1218 1218
61 Головний спеціаліст 1 1218 1218
62 Головний спеціаліст 1 1218 1218
63 Головний спеціаліст 1 1218 1218
  Разом  5   6307
  Всього по управлінню 12   15587
  Усього 63   85691
Директор Департаменту Л.В. Корнієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності Н. М. Зінченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів В. А. Кравець
обласної державної адміністрації