Затверджую
штат у кількості 60 штатних одиниць
з місячним фондом заробітної плати за посадовими
окладами 88672,00 грн  грн. (вісімдесят вісім тисяч шістсот сімдесят дві гривні 00 коп.)
Голова обласної державної адміністрації
                                        (посада)
                                                     В.А.Головко
          (підпис керівника)        (ініціали і прізвище)
21 вересня 2015 р.  
           (число, місяць, рік)                                                 М. П.
Зміни №1 до штатного розпису на 2015 рік
Департаменту праці та соціального захисту населення
Полтавської облдержадміністрації                                                                          
вводиться в дію з 01 вересня 2015 року


з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість
штатних
посад

Посадовий
оклад
(грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

2

3

4

5

Затверджено штатним розписом

60

81892

81892

Виводиться з штатного розпису

46

56608

56608

Управління праці

Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

1

Головний спеціаліст

1

1218

1218

2

Головний спеціаліст

1

1218

1218

3

Головний спеціаліст

1

1218

1218

4

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Відділ державної експертизи з умов праці та п

равового забезпечення

5

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

1218

1218

6

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

1218

1218

7

Головний спеціаліст-експерт з умов праці

1

1218

1218

8

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Управління соціального захисту населення

Відділ у справах інвалідів та ветеранів

9

Заступник начальника відділу

1

1363

1363

10

Головний спеціаліст

1

1218

1218

11

Головний спеціаліст

1

1218

1218

12

Головний спеціаліст

1

1218

1218

13

Головний спеціаліст

1

1218

1218

14

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Відділ грошових виплат та компенсацій, субсидій та пільг

15

Заступник начальника відділу

1

1363

1363

16

Головний державний соціальний інспектор

1

1218

1218

17

Головний спеціаліст

1

1218

1218

18

Головний спеціаліст

1

1218

1218

19

Головний спеціаліст

1

1218

1218

20

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Управління фінансів та стаціонарних установ

Планово - фінансовий відділ

21

Заступник начальника відділу

І

1363

1363

22

Головний спеціаліст

1

1218

1218

23

Головний спеціаліст

1

1218

1218

24

Головний спеціаліст

1

1218

1218

25

Головний спеціаліст

1

1218

1218

26

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Відділ стаціонарних установ

27 Головний спеціаліст

1

1218

1218

28 Головний спеціаліст

1

1218

1218

29 Головний спеціаліст

1

1218

1218

ЗО Головний спеціаліст

1

1218

1218

Управління кадрової роботи та у справах соціального захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

Відділ у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

31 Головний спеціаліст

1

1218

1218

32 Головний спеціаліст

1

1218

1218

33 Головний спеціаліст

1

1218

1218

34 Головний спеціаліст

1

1218

1218

Відділ роботи з кадрами, зверненнями громадян

35

Головний спеціаліст

1

1218

1218

36

Головний спеціаліст

1

1218

1218

37

Головний спеціаліст

1

1218

1218

38

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Сектор організаційної роботи

39

Завідувач сектору

1

1218

1218

40

Головний спеціаліст

1

1218

1218

Відділ бухгалтерського обліку, звітності

41

Заступник начальника відділу

1

1363

1363

42

Головний спеціаліст

1

1218

1218

43

Головний спеціаліст

1

1218

1218

44

Головний спеціаліст

1

1218

1218

45

Водій легкового автомобіля

1

1218

1218

46

Завідувач господарства

1

1218

1218

Вводиться в штатний розпис 46 63388 63388

Управління праці

Відділ оплати праці та врегулювання соціально-трудових відносин

1

Головний спеціаліст

1

1378

1378

2

Головний спеціаліст

1

1378

1378

3

Головний спеціаліст

1

1378

1378

4

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Відділ державної експертизи з умов праці та п

равового забезпечення

5

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

1378

1378

6

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1

1378

1378

7

Головний спеціаліст-експерт з умов праці

1

1378

1378

8

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Управління соціального захисту населення

Відділ у справах інвалідів та ветеранів

9

Заступник начальника відділу

1

1378

1378

10

Головний спеціаліст

1

1378

1378

11

Головний спеціаліст

1

1378

1378

12

Головний спеціаліст

1

1378

1378

13

Головний спеціаліст

1

1378

1378

14

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Відділ грошових виплат та компенсацій, субсидій та пільг

15

Заступник начальника відділу

1

1378

1378

16

Головний державний соціальний інспектор

1

1378

1378

17

Головний спеціаліст

1

1378

1378

18

Головний спеціаліст

1

1378

1378

19

Головний спеціаліст

1

1378

1378

20

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Управління фінансів та стаціонарних установ

Планово - фінансовий відділ

21

Заступник начальника відділу

1

1378

1378

22

Головний спеціаліст

1

1378

1378

23

Головний спеціаліст

1

1378

1378

24

Головний спеціаліст

1

1378

1378

25

Головний спеціаліст

1

1378

1378

26

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Відділ стаціонарних установ

27

Головний спеціаліст

1

1378

1378

28

Головний спеціаліст

1

1378

1378

29

Головний спеціаліст

1

1378

1378

ЗО

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Управління кадрової роботи та у справах соціального захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи

Відділ у справах соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

31

Головний спеціаліст

1

1378

1378

32

Головний спеціаліст

1

1378

1378

33

Головний спеціаліст

1

1378

1378

34

Головний спеціаліст

1

1378

1378

 

 

 

 

Відділ роботи з кадрами, зверненнями громадян

35

Головний спеціаліст

1

1378

1378

36

Головний спеціаліст

1

1378

1378

37

Головний спеціаліст

1

1378

1378

38

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Сектор організаційної роботи

39

Завідувач сектору

1

1378

1378

40

Головний спеціаліст

1

1378

1378

Відділ бухгалтерського обліку, звітності

41

Заступник начальника відділу

1

1378

1378

42

Головний спеціаліст

1

1378

1378

43

Головний спеціаліст

1

1378

1378

44

Головний спеціаліст

1

1378

1378

45

Водій легкового автомобіля

1

1378

1378

46

Завідувач господарства

1

1378

1378

Усього за посадовими окладами з урахуванням змін

60

88672

88672

Директор Департаменту Л.В. Корнієнко
Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності Н. М. Зінченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту фінансів В. А. Кравець
обласної державної адміністрації