ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

 

Н А К А З

м. Полтава

27.05.2013                                                                                               № 53

«Про забезпечення доступу до публічної інформації»

У зв'язку із затвердженням розпорядженням голови Полтавської облдержадміністрації від 26 березня 2013 року № 148 Положення про Департамент праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, та кадровими змінами у складі працівників Департаменту, відповідно до вимог Закону України ,«Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», на виконання розпоряджень голови  облдержадміністрації від 25.05.2011 № 218 «Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», від 23.06.2011 № 257 «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»,

НАКАЗУЮ :

1. Визначити відповідальним у Департаменті праці та соціального захисту населення облдержадміністрації за організацію доступу до публічної інформації (прийом запитів на інформацію, надання консультації під час оформлення запитів на інформацію, реєстрацію, здійснення контролю за дотриманням термінів їх виконання, здійснення контролю за відповідністю змісту відповіді на запити на інформацію юридичним нормам, за підготовку та надання відповіді на запити на інформацію) сектор організаційної роботи Департаменту.

2. Призначити головним реєстратором запитів на інформацію Долинську Галину Іванівну – завідувача сектору організаційної роботи.

3. При розгляді запитів на інформацію керуватись Порядком складання та подання запитів на інформацію та формою запиту на інформацію, затвердженими розпорядженням голови облдержадміністрації від 23.06.2011 № 257 «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

4. Затвердити:
форму Журналу для реєстрації запитів на інформацію (додаток 1);
форму спеціального штампу для реєстрації запитів на інформацію (додаток 2).

5. Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області, міськ(рай)управлінням праці та соціального захисту населення, територіальним центрам соціального обслуговування (надання соціальних послуг), будинкам-інтернатів забезпечувати доступ громадян до публічної інформації відповідно до законодавства.

6. Визнати такими, що втратили чинність, накази Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації від 01.06.2011 № 62 «Про забезпечення доступу до публічної інформації» та від 18.07.2011 № 75 «Про внесення змін до наказу Головного управління від 01.06.2011 № 62 «Про забезпечення доступу до публічної інформації».

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Департаменту – начальника управління праці Новосад Л.Г. В.О.

 

         

 Директор Департаменту                                                     Л.В.Корнієнко

    

 

                                                                         

Додаток 1
до наказу Департаменту праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації
від 27.05.2013 № 53

 

Форма Журналу реєстрації запитів на інформацію

№ п/п

Індекс документа

Дата отримання
документа

Прізвище, ім.»я, по батькові або найменування запитувача

Адреса запитувача для листування, адреса електронної пошти, номер телефону

Форма отримання запиту 
( поштою, тел/факсом, е-mail, особистий прийом, тощо)

Запитувана публічна інформація, документ

Суть відповіді
( в разі відмови, в т.ч. часткової, коротке обґрунтування)

Позначка щодо виконання запиту, ПІБ щодо посадової особи, яка підписала відповідь на запит)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

                                                                           Додаток 2
до наказу Департаменту праці
та соціального захисту населення
облдержадміністрації
від 27.05.2013 № 53

 

 

Форма штампу реєстрації запитів на інформацію

 

Департамент праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації

Ідентифікаційний код  03195234

Запит на інформацію

Реєстраційний №____________ «_______»_________________20____р.