Офіційний веб-сайт
  Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

 

Житлові субсидії та компенсації

 

Інструкція щодо реєстрації пільговика чи отримувача субсидії у безготівкової формі в Особистому кабінеті на сайті Ощадбанку             

Завантажити
 

 

   Інструкція щодо порядку заповнення бланку заяви
   про призначення житлової субсидії та декларації
                                Завантажити

 

 

Декларація                Завантажити

Заява                          Завантажити

 

Деякі актуальні питання щодо житлових субсидій             

Переглянути

Завантажити
 


Головні питання щодо призначення житлових субсидій             

Переглянути

Переглянути


 


Інформація щодо досягнення орієнтовних цілей покриття субсидіями на 2016             

Завантажити


 

  Шановні друзі, з початком опалювального періоду вкрай важливим постає питання підтримки населення при оплаті житлово-комунальних послуг, тому ми розпочинаємо цикл інформаційно - роз'яснювальних матеріалів щодо питання призначення житлових субсидій

Хто має право на отримання житлової субсидії?


  Право на отримання житлової субсидії мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (отримали посвідку на постійне або тимчасове проживання, визнано біженцями в Україні), що проживають у житлових приміщеннях (будинках).

  За загальним правилом субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, тобто за місцем реєстрації особи, та розраховується на усіх зареєстрованих осіб.

  До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку). На таких осіб розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і їх доходи враховуються під час призначення житлової субсидії.

  За рішенням комісії субсидія може бути призначена особам, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому:

  орендують житло на підставі договору найму(оренди);

  індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію у разі, коли їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
  внутрішньо переміщеним особам.

  Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім'ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів одного з подружжя, якщо обом більше 60 років і вони проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені або не перебували у шлюбі, а також осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти). При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.

  Також комісії можуть приймати рішення щодо неврахування при призначенні субсидії окремих осіб з числа зареєстрованих, які фактично не проживають за місцем реєстрації.

  
Кому житлова субсидія не призначається (у тому числі на наступний період):

  · особам, які зареєстровані в житлових приміщеннях у яких опалювальна площа перевищує: для квартир – 120 кв. метрів, та будинки – 200 кв. метрів, крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей;

  · якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда і причепа). Не враховуються транспортні засоби, одержані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками-вихователями дитячих будинків сімейного типу);

  · якщо будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

  · якщо у складі домогосподарства або сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку і в періоді за який враховуються доходи:

  - у них відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії,

  - вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії,

  - ними або за них не сплачено єдиний внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії

  Субсидія у таких випадках призначається, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, протягом такого періоду, навчалися за денною формою, зареєстровані у службі зайнятості як безробітні і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості; отримували хоча б один із таких видів доходу, як пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю.

  · у разі отримання від підприємств – надавачів послуг інформації про наявність простроченої понад три місяці заборгованості з оплати послуг, строк позовної давності якої не минув і загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).

  · якщо у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря, осіб, до яких застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від роботи (посади), осіб, до яких застосовуються запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою).

  · якщо громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання на вимогу структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або не сплачує суми до повернення, визначені відповідним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення.

Куди звертатись для призначення субсидії та які необхідно подати документи?

  Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, звертається до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації
  Перелік документів, які подаються для призначення субсидії
  - заява (за формою, встановленою Мінсоцполітики);
  - декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (за формою, встановленою Мінсоцполітики);
  - довідки про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в офіційних джерелах і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом органів соцзахисту населення. У разі неможливості підтвердити такі доходи довідкою до декларації додається письмове пояснення.
  - договір найму (оренди) житла (для орендарів житла);
  - копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (у разі наявності заборгованості).
  У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами сільських і селищних рад.
  В об'єднаних територіальних громадах заяви з необхідними документами для призначення житлових субсидій приймаються уповноваженими особами, що визначені виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади, та передаються відповідним органам соціального захисту населення.
  Заява та декларація можуть бути надіслані структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання заявника (орендарі, внутрішньо переміщені особи - за фактичним місцем проживання) поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики (https://subsidii.mlsp.gov.ua) або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису

Важливо! Заява та декларація вважаються не поданими, у разі, якщо:


  не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства та членів їх сімей (прізвище, ім'я та по батькові, сімейний стан, дата народження, серія і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);
  не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків та/або відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів їх сім'ї, даних про доходи та майно;

  не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника.

На які послуги призначається субсидія?


  У вигляді житлових субсидій держава відшкодовує витрати на оплату:

  – комунальних послуг - послуг з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами;

  – житлової послуги - послуги з управління багатоквартирним будинком;

  – внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також витрат на управління багатоквартирним будинком, в якому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний (житловий) кооператив (далі - об'єднання);

  Крім цього, для сімей, які використовують для опалення тверде паливо, а для приготування їжі скраплений газ, передбачено надання субсидії для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива один раз на рік.

Термін, на який призначається субсидія


  Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

  на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

  на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

  Житлова субсидія в опалювальний сезон на оплату послуг з централізованого, автономного та індивідуального опалення розраховується з 16 жовтня по 15 квітня, включно.

  Субсидія для відшкодування витрат на придбання твердого палива та скрапленого газу призначається на календарний рік.

Як розраховується житлова субсидія?  Житлові субсидії призначаються в розмірі різниці між вартістю житлово-комунальних послуг у межах соціальних нормативів користування послугами та обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.

  Обов'язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім'ї, залежить від доходів сім'ї та визначається за єдиною формулою:

  - обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

  - середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

  - дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2020 складає 2027 грн.);

  - отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов'язкового платежу: обов'язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

 
Як оформити житлову субсидію «ONLINE»

  На сьогоднішній день подати документи на призначення житлової субсидії можливо у 4 способи:
  1. особисто звернутися до управління соціального захисту населення, залишивши заяву та декларації у дистанційній скриньці;
  2. направити поштою;
  3. скористатись електронним сервісом Мінсоцполітики
  4. через Центри надання адміністративних послуг, об'єднані територіальні громади, сільські (селищні) ради.
  В умовах запровадження карантину актуальним є питанням надання соціальних гарантій з використанням електронних сервісів.
  Тому для оформлення житлової субсидії рекомендуємо скористатись он-лайн сервісом https://subsidii.mlsp.gov.ua .
  Основною перевагою даного сервісу є те, що скористатись ним можливо цілодобово, кожного дня та не виходячи з дому.
  Як скористатися послугою онлайн:
  1. Перейти на веб-сайт Мінсоцполітики у розділ Е-сервіси/Субсидії або за посиланням: https://subsidii.mlsp.gov.ua .
  2. Авторизуватись в один із 3-х способів: за допомогою електронного підпису, за адресою електронної пошти або ідентифікацією BankID.
  3. Заповнити електронну форму заяви про призначення субсидії та декларації про доходи і витрати осіб.
  Після заповнення всіх необхідних реквізитів необхідно перевірити та підтвердити правильність внесених даних.
  Мінсоцполітики доопрацьовано програмне забезпечення електронного сервісу в частині приєднання сканованих документів.
  Відтепер, у разі необхідності, в електронному сервісі можливо приєднати файл із сканованою копією документу (в pdf-форматі), а саме:
  документи, що підтверджують фактичне місце проживання особи, відмінне від адреси реєстрації за адресою домогосподарства;
  договір оренди житлового приміщення;
  документи, що підтверджують факт надання особою соціальних послуг;
  довідка про доходи, інформація про які відсутня в ДПС та Пенсійному фонді України;
  документи що підтверджують факт перебування особи в складних життєвих обставинах;
  інше.
  4. Підписати заяву електронним підписом та направити на розгляд.
  Звертаємо увагу, у разі подання документів на призначення субсидії через електронний сервіс без використання електронного підпису вам необхідно буде особисто звернутись до територіального управління соціального захисту населення аби власноруч підписати документи.
  Працівники органу соціального захисту населення зв'яжуться з вами, для узгодження дати і часу вашого візиту.
  У разі виникнення питань соціального захисту населення рекомендуємо звертатися на телефон обласної гарячої лінії 0-800-500-620.

 
Порядок виплати житлових субсидій у квітні поточного року

   В області житлові субсидії одержують 168,7 тис. сімей.
   Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації та органами соціального захисту населення вжито вичерпних заходів з тим, щоб нарахування житлових субсидій були проведені вчасно і без звернення громадян.
   На сьогоднішній день управліннями соціального захисту населення проведено нарахування житлових субсидій за березень 2020 року.
   Кошти, необхідні для фінансування субсидій у квітні поточного року замовлено в повному обсязі.
   Виплата житлових субсидій за березень поточного року буде проведена через банківські установи орієнтовно з 3-6 квітня (88 тис. сімей), через пошту – з 4 по 25 квітня відповідно до встановлених дат отримання соціальних виплат (67 тис. сімей).
   При отриманні субсидій у безготівковій формі (13,7 тис. сімей), належні кошти субсидій за березень будуть перераховані надавачам послуг через Ощадбанк до 18 квітня. Про суми, які необхідно сплати самостійно по кожній послузі Ощадбанком буде направлено СМС-повідомлення.
   Звертаємо увагу, що заяву про призначення житлової субсидії разом з декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, можливо подати в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України (житлова субсидія - https://subsidii.mlsp.gov.ua/ ) або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
   Заява про призначення житлової субсидії разом з декларацією також можуть бути надіслані на адресу територіального управління соціального захисту населення поштою.
   Одночасно інформуємо, що на засіданні Уряду 25 березня 2020 року прийнято постанову, яка суттєво посилює програму житлових субсидій та соціальну підтримку найменш захищених категорій громадян в умовах карантину.
   Рішенням Уряду, зокрема, збільшено на 50 відсотків соціальні нормативи користування електричною енергією, холодною та гарячою водою, водовідведенням та природним газом для приготування їжі і підігріву води, на які розраховано субсидію. Це зроблено у зв'язку з тим, що у період карантину громадяни більше перебувають вдома, і відповідно зростає споживання цих послуг.
   Крім того, з 01 травня 2020 року призначення житлових субсидій всім сім'ям, які отримували субсидію в опалювальний період 2019/2020 року буде проведено автоматично без додаткових звернень громадян.
   При виникненні питань соціального захисту населення рекомендуємо звертатися на телефон обласної гарячої лінії 0-800-500-620.

 
Що треба знати отримувачам житлових субсидій: відповіді на найбільш поширені запитання

   1. На який період призначається субсидія?
   Житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується двічі:
   - на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня;
   - на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня.
   Для орендарів житлового приміщення (будинку) житлова субсидія призначається за наявності договору наймання (оренди) житла з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як до кінця місяця, в якому закінчується строк чинності договору наймання (оренди) житла. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням орендаря.
   Для внутрішньо переміщених осіб житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається за рішенням комісій, утворених районними держадміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад з місяця звернення до кінця опалювального сезону.
   Субсидія на оплату комунальних послуг з постачання теплової енергії, постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії для централізованого, автономного та індивідуального опалення в опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.
   Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. При цьому житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг (електроенергію, водопостачання тощо) розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного календарного року.
   2. Як отримати житлову субсидію?
   Житлова субсидія призначається одному із членів домогосподарства, які:
   - зареєстровані в житловому приміщенні (будинку);
   - не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди);
   - не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, якщо вони внутрішньо переміщені особи.
   По-перше, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення. По-друге, уповноважена особа сім'ї (домогосподарства) подає заяву та декларацію про доходи і витрати.
   Отримувачам, яким у травні субсидію було призначено на новий період - 2019-2020 роки, на цей опалювальний сезон її розмір розрахують автоматично.
   Але є певні категорії громадян, яким для перепризначення житлової субсидії слід повторно подати заяву та декларацію про доходи і витрати, якщо вони ще цього не зробили із травня 2019 року.
   Передусім це ті отримувачі, чиї справи розглядала комісія, а також орендарі житла, внутрішньо переміщені особи й ті домогосподарства, в яких із жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім'ї. Повторно з документами необхідно буде звернутися сім'ям, яким субсидію було призначено на осіб, які фактично проживають у помешканні, й сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або немає доходів, або вони менші за мінімальну заробітну плату. Це стосується і тих сімей та домогосподарств, де є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який декларуються доходи.
   3. Як отримати субсидію тим, хто не зареєстрований у помешканні, але там проживає?
   За рішенням комісії, житлову субсидію можуть призначати одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому на підставі договору наймання (оренди), або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийнято в експлуатацію, якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
   За рішенням комісії житлову субсидію можуть призначати одному із членів домогосподарства, які не зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично проживають у ньому без укладеного договору наймання (оренди) житла, якщо вони є внутрішньо переміщеними особами. У такому разі склад домогосподарства декларує заявник під час звернення за призначенням житлової субсидії.
   4. Готівкова або безготівкова форма - як проводиться виплата субсидії?
   Новий порядок виплати житлових субсидій покликаний полегшити життя людей. Тепер одержувач готівкової субсидії зможе самостійно обирати, у якій формі отримувати субсидію і куди перераховуватимуть кошти: на рахунок в одному з уповноважених банків або через відділення Укрпошти.
   Виплата у готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача, відкритий в установі уповноваженого банку, або через Укрпошту.
   Раніше Ощадбанк був єдиною установою, куди перераховували субсидії. Тепер одержувач грошової допомоги може обрати інший банк з уповноважених для таких виплат (для зміни банку потрібно подати відповідну заяву до органу соціального захисту).
   Громадянам, які одержували житлову субсидію в попередньому опалювальному сезоні у грошовій безготівковій формі, а також громадянам, які одержували таку субсидію готівкою, у яких немає заборгованості, — житлова субсидія на наступний строк призначається у грошовій готівковій формі.
   Якщо сума призначеної житлової субсидії перевищує 5 тисяч гривень на місяць, її виплата здійснюється у грошовій безготівковій формі.
   За бажанням одержувача, який отримує субсидію у грошовій готівковій формі, її виплату можна здійснювати у безготівковій формі вже з наступного місяця після подання заяви до органу, що призначив субсидію (у заяві слід обов'язково зазначити номер мобільного телефону).
   Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається шляхом перерахування коштів на рахунок громадянина, якому призначено житлову субсидію, відкритий у банківській установі, чи виплачується йому готівкою у відділеннях поштового зв'язку.
   5. Чи вистачить у бюджеті коштів на виплату субсидій?
   У проєкті бюджету на 2020 рік закладено близько 47,7 мільярда гривень на виплату пільг та субсидій. Цієї суми вистачить для задоволення потреб усіх категорій населення, які потребуватимуть державної допомоги з оплати комунальних послуг.
   Якщо порівнювати з цифрами, внесеними в бюджет на цей рік (55,1 мільярда гривень), то закладені 47, 7 млрд грн - справді менше. Але це скорочення спричинено виключно економічними факторами: за рахунок індексації пенсій, збільшення рівня мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму доходи українців зросли. Відповідно зменшився і розмір субсидій, які держава виплачувала громадянам.
   Понад те, видатки на субсидії переглянуто вже в цьому році, і нині у держбюджеті 2019 року на них заплановано близько 47 мільярда гривень, яких достатньо. Тобто фактично жодного скорочення немає.
   У зв'язку зі збільшенням рівня мінімальної зарплати та індексацією пенсій доходи українців зростатимуть, що може призвести до зменшення кількості домогосподарств, які матимуть право на субсидію.

 
СУБСИДІЯ БЕЗ ПОРУШЕНЬ!

   Житлова субсидія дає змогу найменш захищеним категоріям громадян користуватися житлово-комунальними послугами. Таку підтримку держава забезпечує коштами платників податків, тому отримувачам слід відповідально надавати відомості про себе. Щоб уникнути порушень, які можуть спричинити припинення субсидії та застосування санкцій, дотримуйтесь таких порад:

   1. Правильно вказуйте в декларації всіх членів сім'ї та тих, хто проживає у помешканні! У Декларації про доходи і витрати слід указати інформацію не лише про осіб, які зареєстровані і фактично проживають у житловому приміщенні, а і про їхніх членів сім'ї (чоловіка, дружину, неповнолітніх дітей) – незалежно від реєстрації та фактичного місця проживання.
   2. Декларуйте реальні доходи! У Декларації слід задекларувати доходи, інформація про які відсутня в податковій та пенсійному фонді. Це може бути дохід від здачі майна в оренду, доходи від реалізації власної продукції, майна, не декларовані доходи, отримані під час роботи по договору, стипендії, інші надходження (у тому числі - закордонні перекази).
   3. Не приховуйте справжній майновий стан! Не забудьте зазначити: будинки і квартири, транспортні засоби, земельні ділянки, інформацію щодо придбання протягом року майна, товарів чи послуг на суму від 50 тисяч гривень.
   4. Повідомляйте про зміни вчасно! Якщо під час отримання житлової субсидії у вас змінився склад сім'ї, склад зареєстрованих у житловому приміщенні, набір житлово-комунальних послуг, з'явився транспортний засіб з датою випуску до 5 років, було придбано майно, товари або сплачено послуги на суму понад 50 тисяч гривень – слід повідомити про це орган, що призначив субсидію, протягом 30 календарних днів. Також врахуйте: якщо хтось із членів сім'ї вийшов на пенсію – ваш розмір субсидії може бути збільшено.

 
Покроковий план оплати за житлово-комунальні послуги для пільгової категорії громадян

   З жовтня 2019 року запроваджено монетизацію пільг, однак це не впливає на розмір пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг в межах встановлених соціальних нормативів, який залишається незмінним (незалежно від форми отримання пільги (готівка чи безготівка).

   Про розмір нарахованої пільги за місяць Вас поінформовано в повідомленні про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг (додається). Якщо тарифи на житлово-комунальні послуги не змінюються, то щомісячний розмір пільги протягом опалювального періоду буде однаковим. В подальшому, якщо тарифи на житлово-комунальні послуги змінюватимуться, то щомісячний розмір пільги теж буде переглядатись.
   Пільговики, які отримують пільгу у готівковій формі (на руки) повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги самостійно та в повному обсязі.

   Важливо знати! Перерахування коштів у грошовій безготівковій формі за надані пільги надавачам послуг здійснюється не по пропорційному принципу (коли за кожну послугу проводився розрахунок у відсотках від суми пільги), а у визначеній законодавством послідовності (по принципу пріоритетності): перше – за опалення (теплопостачання, газо- або електропостачання); друге – за гаряче водопостачання; третє- за централізоване водопостачання та водовідведення; потім - постачання електричної енергії на освітлення; далі - постачання природного газу для приготування їжі та підігріву води; вивезення побутових відходів; послуги з управління багатоквартирним будинком; внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку.

   Як сплатити за житлово-комунальні послуги з урахуванням пільг Ви можете дізнатись в один із способів

 
Що змінилось в порядку призначення субсидій з початком опалювального періоду

   20 жовтня Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №878 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. №848 і від 27 липня №1156», якою спрощено умови призначення житлових субсидій окремим категоріям громадян. Зазначена постанова набрала чинності 22 жовтня 2019 року.
   Вказаною постановою надана можливість призначення житлової субсидії дитячим будинкам сімейного типу на понаднормову площу житла, але не більш як на 50 відсотків. При розрахунку розміру субсидії дитячим будинкам сімейного типу до доходу не враховується матеріальна допомога, яка виплачується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, та стипендія дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також придбані ними транспортні засоби.
   Крім того, згідно внесених змін, сім'ям, у яких чоловік та дружина досягли 60-ти річного віку та проживають у сільській місцевості або селищах міського типу за різними адресами при призначенні житлової субсидії не враховуються доходи одного з подружжя.
   Внесеними змінами також передбачено, що наявність у власності сім'ї причепу не впливає на право отримати субсидію.
   Сім'ям, яким не було призначено житлову субсидію у зв'язку з наявністю причепа, з дати випуску якого минуло менше 5 років, для визначення права на її отримання в опалювальний період 2019/2020 рр. необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення та подати відповідну заяву та декларацію.
   Звертаємо увагу! Внесені зміни застосовуються при визначенні права на призначення житлової субсидії з 22 жовтня 2019 року (після набрання чинності постанови №878).
   Одночасно нагадуємо! Одержувачі субсидій зобов'язані не пізніше 30 календарних днів повідомити управління соцзахисту населення, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (зміну у складі їх сімей), їх соціального статусу; зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання; наявність у володінні осіб з урахуванням, яких призначено субсидію, а також у членів їх сімей, транспортного засобу (крім мопеду та причепу) з дати випуску якого не минуло 5 років; здіснення купівлі (набуття права власності у інший визначений законодавством спосіб)/ оплати послуг на суму понад 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
   При цьому, у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім'ї члена домогосподарства, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання подаються нові заява та декларація.

 
До уваги пільговиків!

   З 1 жовтня 2019 року в Україні стартувала монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
   Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою з початку опалювального періоду, слід до 15 жовтня звернутися в управління соціального захисту, написати заяву, в якій зазначити реквізити банківського рахунку чи побажання отримувати кошти через Укрпошту. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.
   Наступний термін подачі заяв до 15 травня – в такому разі пільги готівкою надаватимуться з початку неопалювального періоду.
   Без звернення пільговиків з жовтня поточного року управліннями соціального захисту населення пільги будуть призначені у безготівковій формі. Пільги у безготівковій формі перераховуються надавачам послуг через АТ"Ощадбанк" щомісячно до 18 числа наступного місяця, у встановленій законодавством послідовності (спочатку за опалення, гаряче водопостачання, централізоване водопостачання та водовідведення, потім за електроенергію для освітлення, природний газ для приготування їжі, вивіз сміття та послугу з управління багатоквартирним будинком).
   Протягом доби після перерахування коштів АТ "Ощадбанк" на номер мобільного телефону пільговика направить смс-повідомлення з інформацією про суми, які необхідно сплатити за кожним видом послуги.

 
Актуальні питання при наданні житлових субсидій

   
Про що необхідно повідомляти територіальні управління соціального захисту населення отримувачу субсидії?

   Сім'ї, які вже отримують субсидію, мають повідомляти в 30-ти денний термін з моменту виникнення обставин про:
   зміни у складі сім'ї (хтось прописався чи виписався, розлучення, смерть чи народження);
   зміну соціального статусу (звільнення чи влаштування на роботу, вихід на пенсію);
   здійснення одноразової купівлі (чи набуття права власності в інший законний спосіб - спадкування, дарування тощо) на суму більше як на 50 тис. грн.,
   наявність у власності транспортного засобу з дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда);
   зміну умов надання житлово-комунальних послуг (відмову від централізованого опалення і перехід на індивідуальне чи навпаки, встановлення лічильників).
   У разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім'ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
   
Чи призначається субсидія у разі наявності заборгованості з оплати за спожиті житлово-комунальні послуги?

   Важливо, щоб на момент звернення за призначенням субсидії (призначення субсидії без додаткового звернення) не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 340 грн.
   При цьому не враховуватиметься заборгованість, що виникла у зв'язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі (у разі отримання субсидії у попередньому періоді).
   За вказаних обставин для призначення субсидії таким сім'ям необхідно звернутись до надавачів послуг з метою вирішення питання погашення заборгованості або для укладання договору реструктуризації боргу.

 
Кому необхідно подати нові заяву та декларацію для призначення субсидії

   З травня 2019 року управліннями соціального захисту населення проведено автоматичний розрахунок житлових субсидій на наступний термін 2019-2020 років без додаткового звернення 154 тис. сімей.
   Проте відповідно до норм чинного законодавства для окремих категорій одержувачів субсидії розрахунок житлової субсидії на наступний термін здійснюється виключно після подання нових заяв і декларацій. Зокрема, це:
   - сім'ї, яким субсидія призначалась за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб;
   - орендарі житла та внутрішньо переміщені особи;
   - сім'ї, у яких відбулися зміни складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї (наприклад: хтось прописався чи виписався, розлучення, смерть чи народження);
   - сім'ї, яким субсидія призначалась за рішенням комісії де є особи працездатного віку, в яких відсутні доходи або дохід менше мінімальної заробітної плати та/або ними чи за них несплачено єдиний соціальний внесок.
   Таким сім'ям необхідно звернутись до управлінь соціального захисту населення до кінця вересня поточного року.
   Чому важливо звернутись до кінця вересня! Якщо сім'я звернеться за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період субсидію буде призначено (в тому числі в нульовому розмірі), управління соціального захисту населення розрахує розмір субсидії автоматично на початку опалювального сезону без додаткового звернення.
   Звернення за призначення субсидії у літній період заощадить Ваш час та надасть можливість отримати субсидії з початком опалювального періоду без затримки.
   По зверненням, які надійдуть протягом двох місяців з початку опалювального сезону житлову субсидію (у разі наявності правових підстав) буде призначено з жовтня поточного року.

 
Важливо знати одержувачам субсидій

   У зв'язку із закінченням опалювального сезону управліннями соціального захисту населення області в травні поточного року проведено автоматичний розрахунок житлових субсидій на наступний термін без додаткового звернення 141,4 тис. сімей. Значній чисельності сімей субсидію на літній період призначено у розмірі 0,00 грн., оскільки розмір плати за житлово-комунальні послуги не перевищує обов'язкового відсотка платежу.
   Департаментом соціального захисту населення спільно з територіальними управліннями соцзахисту населення вжито ряд заходів з тим, щоб цим сім'ям розмір субсидії на опалювальний був розрахований автоматично і звертатися до управлінь соцзахисту з початком опалювального періоду їм не потрібно.
   Звертаємо увагу, що не проведено розрахунок субсидії 13,2 тис. сімей, які мають прострочену понад місяць заборгованість зі сплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 340 грн.
   В опалювальний період зазначені сім'ї потребуватимуть підтримки з боку держави при оплаті за комунальні послуги. Тому таким сім'ям необхідно протягом 2-х місяців з дати отримання повідомлення про не призначення субсидії у зв'язку з наявною заборгованістю за послуги вирішити питання погашення заборгованості або звернутись до надавачів послуг для укладання договору реструктуризації боргу. В такому разі субсидію буде призначено з початку неопалювального періоду, тобто з травня 2019 року.
   В іншому випадку субсидію буде призначено з наступного місяця за місяцем, в якому громадяни погасили заборгованість або уклали договір реструктуризації боргу. Також слід звернути увагу сімей, яким для призначення субсидії на наступний період необхідно подати до управління соцзахисту за місцем проживання нову заяву та декларацію, а саме:
   - сім'ям, яким субсидія у попередньому періоді призначалась за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (при виключенні зі складу домогосподарств осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають);
   - сім'ям, де є непрацюючі особи працездатного віку, в яких відсутні доходи, або вони менше мінімальної заробітної плати та/або ними (за них) не сплачено єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
   - орендарям та внутрішньо переміщеним особам;
   - у разі зміни складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї.
    У разі звернення вказаних сімей до 1 жовтня 2019 року і визначення їх права на призначення субсидії, розмір субсидії на опалювальний період буде розраховано автоматично.

 
Як діятиме монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг?

   В області на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр) перебуває 414 тисяч осіб. Пільгами з оплати житлово-комунальних послуг щомісячно користується 104 тисячі осіб, що складає 25 % від загальної кількості пільговиків.
   Монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг впроваджується з 1 жовтня 2019 року відповідно до ухваленого Кабінетом Міністрів України рішення (постанова № 373 від 17 квітня 2019 року).
   Департаментом соціального захисту населення та територіальними управліннями соціального захисту населення проводиться підготовча робота до процесу монетизації пільг. Зокрема, визначено право непрацездатних пільговиків на отримання пільг з 1 січня 2019 року, в залежності від доходів. У липні вказана робота буде проведена по іншим працездатним категоріям пільговиків.
   Управліннями соціального захисту населення проводиться звірка та уточнення даних, внесених до Реєстру, на підставі якого буде проводитись нарахування пільг з жовтня поточного року.
   З жовтня 2019 року одночасно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі – готівкова і безготівкова.
   Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі.
   Для нарахування пільг у грошовій безготівковій формі особам, які мають право на їх отримання, звертатися до управлінь соціального захисту населення не потрібно.
   Управління соціального захисту населення щомісяця формуватимуть реєстри нарахованих пільг та передаватимуть їх Мінсоцполітики, яким, після перевірки, подаватимуться до 25 числа АТ "Ощадбанк". АТ "Ощадбанк" вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. АТ "Ощадбанк" здійснюватиме переказ коштів на рахунки надавачів житлово-комунальних послуг на підставі укладених договорів.
   За бажанням пільговика пільги можуть надаватися готівкою.
   Для цього необхідно після жовтня 2019 року звернутися з відповідною заявою (із зазначенням реквізитів поточного рахунка, відкритого в АТ "Ощадбанк") до органів соціального захисту населення.
   Таким особам кошти надходитимуть на особисті рахунки в АТ "Ощадбанк". Кошти пільговики зможуть зняти з власного рахунку у будь-який час. У разі наявності простроченої понад місяць заборгованості з оплати комунальних послуг, сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.), виплата пільги з наступного місяця буде здійснюватися у безготівковій формі.
   Вказані вище альтернативні механізми надання пільг – це право вибору пільговика максимально зручної для нього грошової форми отримання пільг: готівкової чи безготівкової.
   При цьому незмінним залишається зобов'язання пільговика щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми пільги, перерахованої надавачам житлово-комунальних послуг або виплаченої готівкою.

 
Монетизація пільг: готівкова та безготівкова форми

   З першого жовтня 2019 року стартує монетизація пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
   Відповідно до ухваленого рішення паралельно функціонуватимуть дві системи надання пільг у грошовій формі - готівкова і безготівкова.
   Пільги у безготівковій формі призначатимуться усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через АТ "Ощадбанк". Для цього АТ "Ощадбанк" вестиме у відповідних автоматизованих системах обліку банку персоніфікований облік пільговиків та коштів, які надходитимуть на рахунок для виплати пільг, для кожного пільговика індивідуально. Після того, АТ "Ощадбанк" здійснюватиме переказ коштів на рахунки управителів, об'єднань, виконавців комунальних послуг на підставі договорів, що укладаються між ними та АТ "Ощадбанк".
   Такий механізм розроблено для забезпечення максимальної зручності тих категорій громадян, які мають право на пільгу і звикли не витрачати сили і час на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться, перш за все, про людей похилого віку, які звикли до усталеного алгоритму дій і не бажають його змінювати.
   Пільги у готівковій формі призначатимуться усім бажаючим пільговикам на підставі поданих особисто заяв до органів соціального захисту населення, які формуватимуть щомісяця до 25 числа реєстри пільговиків для виплати пільг у готівковій формі і передаватимуть їх Мінсоцполітики. Після чого, Міністерство, опрацювавши отримані реєстри, надсилатиме їх до АТ "Ощадбанк" та переказуватиме зазначеному банку кошти для виплати монетизованих пільг.
   Таким чином, кошти надходитимуть на особисті рахунки пільговиків, які зможуть зняти їх з власного рахунку у будь-який час.
   Впровадження цих механізмів має на меті поєднати максимальну зручність для громадян зі створенням необхідних умов для розвитку прозорого та конкурентного ринку надання житлово-комунальних послуг.

 
5 запитань про субсидії

   
1. Чи потрібно у травні повторно звертатися з документами?

   Усім діючим субсидіантам, які не матимуть заборгованості за комуналку, у травні автоматично перепризначать субсидію на новий період. Її з травня видаватимуть готівкою: пенсіонерам на пенсійну картку чи через Укрпошту, всім, хто ще не на пенсії – через Ощадбанк.
   Тим, у кого будуть борги, буде запропоновано перейти на безготівкову монетизацію субсидій.

   
2.Кому потрібно повторно звернутися з документами?

   Повторно із Заявою та Декларацією про доходи потрібно звернутися лише тим, чиї справи розглядала Комісія, орендарям житла та внутрішньо переміщеним особам, тим домогосподарствам, в яких з жовтня 2018 року відбулися зміни у складі сім'ї.
   Повторно з документами необхідно буде звернутися також сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб, та сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати.
   Літню субсидію розраховуватимуть на основі доходів громадян, отриманих у 3-4 кварталах 2018 року.

   
3. Чи можуть призначити субсидію на наступний період якщо є борг?

   Важливо, щоб станом на травень не було простроченої понад місяць заборгованості за оплату комунальних послуг, тобто послуг, спожитих у березні. Борги за квітневу комуналку не братимуться до уваги при перепризначенні субсидії у травні.
   Не враховуватиметься заборгованість, що виникла у зв'язку з тим, що надавач послуги не уклав договору з Ощадбанком для перерахування сум житлових субсидій у грошовій безготівковій формі.
   Тим, у кого будуть борги, після їх погашення або укладення договору реструктуризації потрібно буде звернутися із Заявою та Декларацією про доходи в управління соцзахисту.
   
4. Чи буде монетизація пільг?

   Монетизація пільг стартує з жовтня 2019 року. Вона відбуватиметься за зразком безготівкової монетизації субсидій через Ощадбанк.
   Тим пільговикам, які бажають отримувати свою пільгу готівкою, восени потрібно буде звернутися в управління соцзахисту, написати відповідну заяву і надати реквізити банківського рахунку в Ощадбанку. Після цього пільгу виплачуватимуть готівкою.
  
 5. Чи потрібно сім'ям, яким призначено субсидію на літній період у жовтні іти в управління соцзхисту, щоб оформити її на зиму?

   Якщо у травні субсидію буде перепризначено на новий період – 2019-2020рр – у жовтні її розмір на опалювальний сезон розрахують автоматично. До уваги братимуться доходи 1-2 кварталів 2019 року.

 
Кому з 1 травня 2019 року необхідно подати нову заяву та декларацію для призначення житлової субсидії на наступний термін

   Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
   Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний термін для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   Звертаємо увагу, що для призначення субсидії на наступний термін з 1 травня поточного року заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати:
   - сім'ям, яким субсидія призначалась за рішенням комісії на фактично проживаючих зареєстрованих осіб (при виключенні зі складу домогосподарств осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні, але фактично в ньому не проживають);
   - у разі наявності у осіб, з урахуванням яких призначено субсидію, членів сім'ї (чоловіка/дружини, неповнолітніх дітей), які зареєстровані за іншою адресою;
   - орендарям та внутрішньо переміщеним особам;
    - у разі зміни складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї (наприклад: хтось прописався чи виписався).
   Іншим сім'ям право на субсидію буде визначено автоматично, без повторного звернення.
Про що необхідно одержувачам субсидії інформувати управління соціального захисту населення

   Нагадуємо, що отримувачі субсидії протягом 30 календарних днів повинні повідомити управління соцзахисту населення про зміну:
   - складу зареєстрованих членів домогосподарства та зміни у складі їх сім'ї (в такому випадку подаються нові заява та декларація);
   - соціального статусу зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства (наприклад: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером);
   - переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання та переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
   - управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;
   - про наявність у будь-кого із складу домогосподарства або членів їх сім'ї у володінні транспортного засобу із дати випуску якого минуло менше п'яти років (крім мопеда);
    - про здійснення купівлі або набуття права власності у інший законний спосіб на земельну ділянку, квартиру, інші товари довгострокового вжитку або оплати послуг будь-ким із складу домогосподарства або членами їх сім'ї протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення) на суму яка перевищує 50 тисяч гривень.
Призначення субсидії сім'ям, які мають заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги

   Субсидія не призначається сім'ям, які мають прострочену понад місяць заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.).
   З метою призначення субсидії з 1 травня 2019 року на наступний термін, у разі наявності заборгованості, необхідно терміново вирішити питання її погашення або укласти з надавачем послуг договір реструктуризації боргу.
   За умови документального підтвердження протягом двох місяців сплати заборгованості або укладання договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку, житлова субсидія призначається з початку неопалювального (опалювального) сезону. В іншому випадку субсидія призначається з місяця, наступного за місяцем, в якому громадянин вчинив такі дії.

 
З березня 2019 року запроваджується механізм надання житлових субсидій у готівковій формі

   6 лютого 2019 року постановою Кабінету Міністрів України № 62 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій.
   Змінами передбачено з березня поточного року виплату житлових субсидій у готівковій формі всім сім'ям, які звернулися за призначенням субсидії до 31 грудня 2018 року, а також тим, які звернулися після 1 січня 2019 року, але житлова субсидія їм призначена з 2018 року у випадках, передбачених законодавством.
   Тобто, такі сім'ї отримають у березні готівку для оплати комунальних послуг за лютий 2019 року. Відповідно у квітні отримають кошти для розрахунку за спожиті у березні послуги, у травні – за житлово-комунальні послуги, спожиті у квітні.
   Субсидія у готівковій формі (яка призначена на домогосподарство) виплачується уповноваженому представнику, на якого призначено субсидію (тобто особі, чиє прізвище, ім'я, по батькові зазначено у повідомленні про призначення субсидії).
   Механізм виплати субсидії готівкою залежить від категорії одержувача субсидії: пенсіонер чи особа, яка не одержує пенсії (не пенсіонер).
   Одержувачам субсидії, які отримують пенсію, субсидію у грошовій формі буде виплачено Пенсійним фондом України одночасно з виплатою пенсії, у спосіб, у який виплачується пенсія, тобто шляхом перерахування коштів на пенсійні рахінки в банках або через поштові відділення, де особа одержує пенсію.
   Іншим одержувачам (не пенсіонерам) виплата субсидій готівкою буде проведена через АТ «Ощадбанк» грошовими переказами. При цьому особам, які мають відкриті поточні рахунки в АТ «Ощадбанк», кошти субсидії будуть зараховані на їх рахунки. Для отримання грошового переказу необхідно буде звернутися до найближчого відділення АТ «Ощадбанк» з паспортом та ідентифікаційним номером.
   Одночасно продовжує діяти запроваджений з січня 2019 року механізм монетизації субсидій, участь в якому беруть сім'ї, яким призначено субсидію з січня поточного року. Таким сім'ям субсидія надходитиме на їх персональний обліковий запис в АТ "Ощадбанк". Банк розраховуватиметься за одержувача субсидії з надавачами комунальних послуг та надсилатиме йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги. Вже за результатами закінчення цього опалювального сезону сім'ї отримають зекономлені суми субсидій в грошовій формі, шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк", про що банк надішле одержувачу субсидії смс-повідомлення.
   Одержувачі субсидій, яким житлова субсидія надається у грошовій формі (у тому числі готівковій), зобов'язані щомісяця сплачувати повну вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої надавачам послуг або виплаченої їм готівкою.
   Оплата спожитих житлово-комунальних послуг проводиться до 20 числа місяця, наступного за місяцем в якому отримані послуги (але не пізніше ніж до закінчення місяця).

 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 06 лютого 2019 р. № 62 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

   Кабінет Міністрів України постановляє:
   
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
   
2. Установити, що пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг надаються з урахуванням договорів, укладених до і після введення в дію Закону України від 9 листопада 2017 р. № 2189-VIII "Про житлово-комунальні послуги".
   
3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування забезпечити проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення про зміни порядку надання житлових субсидій.
   
4. Міністерству інфраструктури разом з акціонерним товариством "Укрпошта" на підставі даних про одержувачів житлової субсидії, отриманих від Міністерства соціальної політики, забезпечити виготовлення та доставку їм персональних повідомлень про надання житлової субсидії у готівковій формі. Виготовлення та доставка зазначених повідомлень здійснюються відповідно до договору, укладеного акціонерним товариством "Укрпошта" з Міністерством соціальної політики, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.
   
5. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 лютого 2019 року.
   
   Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН Інд. 37
   
   ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 62
   
   ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
   1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2018 р., № 37, ст. 1311, № 84, ст. 2765), — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1176:
   1) абзац перший пункту 1 після слова "визначає" доповнити словами "механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінсоцполітики для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі,";
   2) доповнити Положення пунктом 11 такого змісту:
   "11. Головним розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.";
   3) підпункт 5 пункту 6 викласти в такій редакції: "5) структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць (на дату надання такої інформації) заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день звернення за призначенням житлової субсидії.
   Відповідна норма не застосовується під час призначення субсидії громадянам на наступний період у разі, коли Мінсоцполітики не забезпечено фінансування житлових субсидій таким громадянам у грошовій формі (у тому числі готівковій);";
   4) перше речення абзацу третього пункту 9 після слів "або не перебували у шлюбі" доповнити словами " , а також осіб, які вважаються безвісно відсутніми за рішенням суду або мають правовий статус осіб, зниклих безвісти";
   5) абзац п'ятий пункту 11 викласти в такій редакції:
   "У такому ж порядку розраховується середньомісячний сукупний дохід під час призначення житлової субсидії без звернення на наступний строк, а також під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон домогосподарствам, яким призначено її в минулому неопалювальному сезоні.";
   6) в абзаці дванадцятому пункту 14 слова "два місяці" замінити словами "місяць (на дату надання такої інформації)";
   7) в абзаці першому пункту 16 слово "розрахунок" замінити словом "призначення";
   8) у пункті 17:
   абзац дев'ятий після слів "виконавця комунальної послуги" доповнити словами " , управителя багатоквартирного будинку", а після слова "виконавцем" — словом ", управителем";
   абзац десятий замінити абзацами такого змісту:
   "Перерахунок житлової субсидії може бути здійснений за зверненням одержувача з місяця звернення:
   непрацюючим пенсіонерам, якщо розрахунок житлової субсидії проводився з урахуванням отриманої заробітної плати;
   особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію;
   непрацездатним непрацюючим особам, які проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла.".
   У зв'язку з цим абзаци одинадцятий — дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим — двадцять другим;
   9) у пункті 18:
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 р., а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 р., але житлова субсидія їм призначена з 2018 року, — за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів на рахунки управителів багатоквартирного будинку та виконавців комунальних послуг — за січень 2019 р.; за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, шляхом виплати одержувачам у готівковій формі — починаючи із житлової субсидії, нарахованої за лютий 2019 р., про що одержувачу надсилається персональне повідомлення на адресу домогосподарства;";
   в абзаці четвертому слова "співвласників багатоквартирного будинку" виключити;
   абзац п'ятий викласти в такій редакції:
   "громадянам, які звернулися за призначенням житлової субсидії до 31 грудня 2018 р., а також тим, що звернулися після 1 січня 2019 р., але житлова субсидія їм призначена з 2018 року, — за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом перерахування коштів за мешканців, які проживають у будинку, де утворене об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, і яким призначено субсидію, на рахунок об'єднання в банківській установі, яке зараховує такі кошти на особові рахунки мешканців, зменшуючи розмір їх внесків/платежів на суму житлової субсидії, — за січень 2019 р.; за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі, шляхом виплати одержувачам у готівковій формі — починаючи із житлової субсидії, нарахованої за лютий 2019 р., про що одержувачу надсилається персональне повідомлення на адресу домогосподарства;";
   в абзаці одинадцятому слова "у грошовій формі" замінити словами "громадянам у грошовій формі (у тому числі готівковій)", а після слів "Мінсоцполітики" доповнити словами ", Пенсійним фондом України";
   доповнити пункт після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
   "Під час надання житлових субсидій громадянам у грошовій формі (у тому числі готівковій) не застосовуються Порядок взаємодії Міністерства фінансів, органів Державної казначейської служби та установ, які здійснюють виплати пільг, субсидій, інших соціальних виплат, під час перерахування таких виплат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 151 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 20, ст. 787), та Порядок зупинення операцій з бюджетними коштами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 21 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 4, ст. 205).".
   У зв'язку з цим абзаци дванадцятий — дев'ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — двадцятим;
   в абзаці шістнадцятому слова "у відділеннях поштового зв'язку" замінити словами "через виплатні об'єкти національного оператора поштового зв'язку (далі — АТ "Укрпошта")"; абзац сімнадцятий після слів "у грошовій формі" доповнити словами "(у тому числі готівковій)", а після слів "виконавцям комунальних послуг" — словами "або виплаченої їм готівкою";
   10) доповнити Положення пунктом 186 такого змісту:
   "186. Виплата житлових субсидій у готівковій формі здійснюється:
   особам, які одержують пенсії, — Мінсоцполітики через Пенсійний фонд України шляхом перерахування органами Пенсійного фонду України коштів на пенсійні рахунки в уповноважених банках або через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта", де особа одержує пенсію, відповідно до укладених договорів;
   особам, які не одержують пенсії, — Мінсоцполітики через АТ "Ощадбанк" шляхом перерахування коштів для здійснення грошових переказів через платіжну систему "Система термінових переказів "Швидка копійка" або шляхом зарахування на поточні рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк". Виплата грошових переказів через платіжну систему "Система термінових переказів "Швидка копійка" або зарахування таких коштів на поточні рахунки, відкриті в АТ "Ощадбанк", регулюються нормативно-правовими актами АТ "Ощадбанк" та Національного банку. Договір про виплату житлової субсидії у готівковій формі укладається Мінсоцполітики та АТ "Ощадбанк", в якому, зокрема, визначається порядок інформаційної взаємодії під час виплати житлової субсидії у готівковій формі особам, які не одержують пенсії.
   Уповноваженими банками для виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, є банки, визначені переможцями конкурсу на право виплати пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ через поточні рахунки відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору банків, через які здійснюється виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1231 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 39, ст. 1762; 2012 р., № 7, ст. 249; 2016 р., № 79, ст. 2636).
   Для здійснення виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, інформація про спосіб виплати пенсії надається Пенсійним фондом України Мінсоцполітики, яке передає відповідні відомості структурним підрозділам з питань соціального захисту населення. Механізм інформаційної взаємодії Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України визначається окремими протоколами.
   Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення з урахуванням отриманої інформації про спосіб виплати пенсії щомісяця до 20 числа формують реєстри одержувачів житлової субсидії у поточному місяці для її виплати у готівковій формі (далі — реєстр одержувачів субсидії у готівковій формі) окремо щодо осіб, які одержують та не одержують пенсії, і передають їх Мінсоцполітики.
   Мінсоцполітики не пізніше наступного робочого дня передає отримані від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення реєстри одержувачів субсидії у готівковій формі Пенсійному фонду України та АТ "Ощадбанк" і формує зведені реєстри одержувачів субсидії у готівковій формі (далі — зведений реєстр).
   На підставі отриманих реєстрів одержувачів субсидії у готівковій формі протягом двох робочих днів надають Мінсоцполітики:
   Пенсійний фонд України — інформацію про розрахункову потребу в коштах на покриття витрат, пов'язаних з виплатою та доставкою житлових субсидій особам, які одержують пенсії, через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта", та на покриття витрат АТ "Ощадбанк" на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об'єктів АТ "Укрпошта" (з урахуванням тарифу Національного банку на такі послуги) разом із супровідним листом, у якому зазначаються реквізити для перерахування відповідних коштів;
   АТ "Ощадбанк" — рахунок на оплату витрат АТ "Ощадбанк" на підкріплення кас банку для видачі готівки особам, які не одержують пенсії (з урахуванням тарифу Національного банку на такі послуги).
   Мінсоцполітики протягом двох робочих днів з дня отримання даних від Пенсійного фонду України та АТ "Ощадбанк" передає їм зведені реєстри.
   У разі виявлення подвійних виплат конкретному одержувачу житлової субсидії Мінсоцполітики готує реєстр таких осіб (далі — реєстр подвійних виплат), який передається Пенсійному фонду України та АТ "Ощадбанк", а також зменшує на відповідну суму суми реєстрів одержувачів субсидії у готівковій формі під час формування зведеного реєстру. З урахуванням одержаного від Мінсоцполітики реєстру подвійних виплат Пенсійний фонд України та АТ "Ощадбанк" не проводять виплату житлових субсидій одержувачам, інформацію про яких включено до реєстру подвійних виплат.
   Пенсійний фонд України на підставі отриманих від Мінсоцполітики реєстрів одержувачів субсидії у готівковій формі, зведеного реєстру та реєстру подвійних виплат формує та передає до 28 числа місяця, за який здійснюється виплата житлових субсидій у готівковій формі, Мінсоцполітики, Мінфіну, Казначейству та АТ "Укрпошта" план-графік поденного фінансування виплати житлової субсидії у готівковій формі особам, які одержують пенсії (далі — план-графік).
   Мінсоцполітики здійснює переказ коштів для виплати житлових субсидій у готівковій формі:
   Пенсійному фонду України:
   - до 27 числа місяця, за який здійснюється виплата житлових субсидій у готівковій формі, — для її виплати особам, які одержують пенсії у перших числах місяця, одночасно з виплатою пенсії у наступному місяці;
   - щодня починаючи з 1 числа наступного місяця, за який здійснюється виплата житлових субсидій у готівковій формі, — іншим особам, які одержують пенсії, відповідно до плану-графіка;
   - до 25 числа наступного місяця, за який здійснюється виплата житлових субсидій у готівковій формі, — на покриття витрат, пов'язаних з виплатою та доставкою житлових субсидій особам, які одержують пенсії, через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта", та на покриття витрат АТ "Ощадбанк" на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об'єктів АТ "Укрпошта";
   АТ "Ощадбанк" — до 11 числа наступного місяця, за який здійснюється виплата житлових субсидій у готівковій формі, для її виплати особам, які не одержують пенсії, та на покриття витрат на підкріплення кас банку для видачі готівки.
   Кошти для виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, перераховуються Мінсоцполітики Пенсійному фонду України на окремий рахунок, відкритий Фондом у Казначействі.
   Фінансування житлових субсидій Пенсійним фондом України здійснюється в межах сум, які надійшли від Мінсоцполітики, та з урахуванням потреби в коштах органів Пенсійного фонду України на виплату житлових субсидій на рахунки територіальних управлінь Пенсійного фонду України, відкриті в АТ "Ощадбанк".
   Органи Пенсійного фонду України на підставі реєстрів одержувачів субсидії у готівковій формі, наданих Мінсоцполітики, готують відомості для виплати субсидій згідно з датами та способом виплати пенсії особам, які одержують пенсії.
   Фінансування субсидій органами Пенсійного фонду України здійснюється одночасно з фінансуванням виплати пенсій в межах сум, визначених на ці цілі. Виплата житлових субсидій у готівковій формі здійснюється одночасно з виплатою пенсій.
   У разі необхідності уточнення даних про одержувача житлової субсидії, якого включено до реєстру одержувачів субсидії у готівковій формі, для здійснення грошового переказу через платіжну систему "Система термінових переказів "Швидка копійка" структурний підрозділ з питань соціального захисту населення подає Мінсоцполітики уточнений реєстр з виправленими даними про одержувача житлової субсидії, який не пізніше наступного робочого дня передається АТ "Ощадбанк".
   Суми невиплачених протягом трьох місяців з дати перерахування Пенсійному фонду України житлових субсидій разом з витратами на їх виплату та доставку повертаються Пенсійним фондом України Мінсоцполітики не пізніше 10 робочих днів разом з реєстрами осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі.
   Якщо протягом трьох місяців з дати перерахування АТ "Ощадбанк" коштів одержувач житлової субсидії не звернувся за отриманням грошового переказу, відповідні кошти повертаються АТ "Ощадбанк" Мінсоцполітики не пізніше трьох робочих днів разом з реєстрами осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі.
   Невиплачені одержувачам житлової субсидії кошти повертаються Пенсійним фондом України та АТ "Ощадбанк" на рахунок Мінсоцполітики, відкритий в Казначействі.
   Реєстри осіб, яким не виплачена житлова субсидія у готівковій формі, отримані від Пенсійного фонду України та АТ "Ощадбанк", передаються Мінсоцполітики структурним підрозділам з питань соціального захисту населення для врахування під час надання житлової субсидії у наступних періодах.
   АТ "Ощадбанк" щомісяця станом на 1 і 15 число інформує Мінсоцполітики про здійснені виплати грошових переказів одержувачам житлової субсидії та надає інформацію про відкриті одержувачами поточні рахунки в АТ "Ощадбанк".
   Витрати на виплату та доставку житлових субсидії у готівковій формі особам, які одержують пенсії, через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта" та на покриття витрат АТ "Ощадбанк" на підкріплення кас банку для забезпечення готівкою виплатних об'єктів АТ "Укрпошта", а також покриття витрат АТ "Ощадбанк" на підкріплення кас банку для видачі готівки здійснюються за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі.
   Укладення договорів про виплату житлових субсидій у готівковій формі здійснюється у порядку, встановленому законодавством.
   До процедури виплати житлових субсидій у готівковій формі особам, які одержують пенсії, застосовуються правила, передбачені законодавством для виплати пенсій.".
   2. Абзац сьомий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1176, викласти в такій редакції:
   "Норми, визначені абзацом шостим цього пункту, не застосовуються до громадян, які одержують субсидію у грошовій формі (у тому числі готівковій).".
   3. У Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 10, ст. 482; 2003 р., № 44, ст. 2309; 2017 р. № 100, ст. 3059; 2018 р., № 22, ст. 733):
   1) в абзаці п'ятнадцятому пункту 6 слова "та встановленими Мінфіном рішеннями, нормативами" виключити;
   2) у пункті 81:
   в абзаці чотирнадцятому слова ", а у разі, коли обсяг таких надходжень є недостатнім, — за рахунок загального фонду державного бюджету згідно з рішенням Мінфіну відповідно до поданого зведеного реєстру" виключити;
   абзац тридцять перший після слів "повідомляє щодекади" доповнити словами "Мінсоцполітики та";
   абзац тридцять другий після слів і цифр "до 25 числа" доповнити словами "Мінсоцполітики та".
   4. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1176 "Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі" викласти в такій редакції:
   "3. Установити, що з 1 травня 2019 р. призначення житлової субсидії домогосподарствам, які таку субсидію одержували протягом опалювального сезону 2018/19 року на підставі їх звернень до 31 грудня 2018 р., здійснюється лише після подання нових заяви (в якій обов'язково зазначається номер мобільного телефону заявника) і декларації.".

 
Надання житлової субсидії громадянам у грошовій формі з 1 січня 2019 р.

   З 1 січня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» запроваджено механізм надання субсидій у грошовій формі.
   Правила надання та розрахунку розміру субсидії залишаються незмінними, при цьому змінюється алгоритм виплати субсидії.
   З 1 січня 2019 року участь у монетизації субсидій беруть ті сім'ї, які звернуться за субсидією з січня поточного року, та яким субсидія розрахована з поточного року.
   Для призначення житлової субсидії громадянин подає управлінню соціального захисту населення заяву про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі через АТ «Ощадбанк».
   Після прийняття управлінням соціального захисту населення рішення про призначення житлової субсидії, громадянин отримує повідомлення про розмір призначеної субсидії.
   Кошти для виплати субсидії у грошовій формі зараховуються одержувачу на його персональний обліковий запис в АТ «Ощадбанк».
   До 18 числа кожного місяця АТ «Ощадбанк» перераховує кошти субсидії на рахунки комунальних підприємств за спожиті послуги.
   Протягом доби, після перерахування коштів АТ "Ощадбанк" направляє одержувачу субсидії SMS - повідомлення про стан розрахунків за послуги із зазначенням даних про наявний залишок платежу за кожним видом послуги.
   Одержувач субсидії щомісяця повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги суму коштів, зазначену в SMS – повідомленнях.
   Залишок коштів за невикористаною субсидією зберігається на рахунку одержувача субсидії в АТ «Ощадбанк» та переноситься на наступний місяць до закінчення опалювального періоду.
   За результатами опалювального періоду, невикористана сума житлової субсидії, яка виникла внаслідок економії, перераховується на поточний рахунок одержувача субсидії АТ «Ощадбанк», що буде відкритий автоматично. Зазначені кошти можливо буде використовувати на будь-які власні потреби.
   Звертаємо увагу!
   Одержувач субсидії зобов'язаний щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги, з урахуванням суми житлової субсидії, яку перераховано комунальним організаціям.
   Для отримання інформації одержувач субсидії звертається:
   - щодо призначення житлової субсидії до управління соціального захисту населення;
   - щодо спожитих послуг, нарахованих сум за послуги, розміру заборгованості (переплати) - до комунальних організацій;
   - щодо перерахування коштів житлової субсидії комунальним організаціям - до АТ "Ощадбанк".

 
Надання житлових субсидій населенню у грошовій формі

   З 1 січня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року №1176 «Деякі питання надання житлових субсидій населенню у грошовій формі» запроваджено механізм надання субсидій у грошовій формі.
   Правила надання та розрахунку розміру субсидії залишаються незмінними, при цьому змінюється алгоритм виплати субсидії.
   Сім'ям, яким призначена субсидія до 31 грудня 2018 року, житлова субсидія до закінчення опалювального періоду буде надаватися за старим порядком - шляхом перерахування коштів на рахунки підприємств - надавачів послуг.
   Монетизація субсидій відбуватиметься у три етапи. З 1 січня 2019 року участь у монетизації субсидій братимуть ті сім'ї, які звернуться за субсидією з січня поточного року. Субсидія надходитиме на їх персональний обліковий запис в АТ "Ощадбанк". Банк розраховуватиметься за одержувача субсидії з надавачами комунальних послуг та одразу надсилатиме йому смс-повідомлення про стан розрахунків за послуги. У смс-повідомленні обов'язково зазначаються дані про наявний залишок платежу за кожним видом послуг.
   Звертаємо увагу, що звертатися до АТ "Ощадбанк" одержувачам субсидії для відкриття особових рахунків не потрібно. Персональний обліковий запис в АТ "Ощадбанк" буде створюватися автоматично на підставі інформації, наданої управліннями соціального захисту населення.
   Тим сім'ям, які беруть участь у монетизації, держава через АТ "Ощадбанк" сплачуватиме частину нарахованої плати за комунальні послуги, в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а одержувачі субсидії доплачуватимуть другу частину рахунку.
   З 1 травня 2019 року монетизація торкнеться тих сімей, яким субсидію було призначено до 31 грудня 2018 року. Для цього сім'ям, які одержували житлову субсидію протягом опалювального сезону 2018/19 року не у грошовій формі, необхідно з 1 травня 2019 року подати нові заяви про призначення житлової субсидії і декларації (з обов'язковим зазначенням номеру мобільного телефону заявника).
   З 1 жовтня 2019 року буде проведена повна монетизація субсидій, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримуватиме за результатами опалювального сезону готівкою кошти, які було заощаджено протягом опалювального сезону.
   Постановою передбачено, що після закінчення опалювального сезону залишки коштів на рахунку для виплати житлової субсидії (нарахованої у грошовій формі), відображені на облікових записах одержувачів житлової субсидії, які утворилися станом на 1 червня, виплачуються одержувачам житлових субсидій АТ "Ощадбанк" шляхом перерахування таких коштів на поточні рахунки зазначених осіб, відкриті в АТ "Ощадбанк", про що АТ "Ощадбанк" інформує одержувачів субсидії шляхом надсилання смс-повідомлень".

 
5 ГОЛОВНИХ ЗАПИТАНЬ ПРО МОНЕТИЗАЦІЮ СУБСИДІЙ

   1. Чи потрібно повторно подавати документи?
   Так, усім отримувачам субсидій обов'язково потрібно У ТРАВНІ подати Заяву на монетизацію і Декларацію про доходи в управління соціального захисту населення та надати дозвіл на обробку персональних даних.
   В Ощадбанк йти не потрібно. Уряд максимально автоматизував процес монетизації, щоб основне навантаження лягло на управління соціального захисту населення, державний банк та надавачів комунальних послуг.
   Тим, хто звернеться за допомогою вперше у 2019 році, у травні вже не потрібно поновлювати документи. Ви вже є учасниками монетизації субсидій.
   2. Чи потрібно у Ощадбанку самостійно відкривати рахунок?
   На кожного одержувача субсидій, після опрацювання заяви на монетизацію, буде АВТОМАТИЧНО відкритий персональний обліковий запис у банку, на якому будуть відображатися кошти житлової субсидії у грошовій формі.
   Персональний обліковий запис матиме спеціальний режим використання. Тобто кошти першочергово будуть спрямовуватися на оплату послуг за спожитий газ, тепло, електроенергію й воду.
   Ощадбанк щомісяця інформуватиме субсидіантів SMS-повідомленням про надходження коштів від держави, їх використання та залишок.
   Після закінчення опалювального сезону - у червні - суми невикористаних коштів перераховуватимуться на поточні рахунки одержувачів житлової субсидії. Рахунок кожному Ощадбанк відкриє автоматично, без додаткового звернення у банк.
   3. Як відбуватиметься оплата комуналки?
   Все відбуватиметься автоматично. Щомісяця надавачі комунальних послуг для Ощадбанку формуватимуть он-лайн платіжку субсидіанта. Банк згідно з наданою інформацією перераховуватиме їм субсидію. Про це, та про те скільки залишається заплатити за комуналку, Ощадбанк одразу інформуватиме субсидіанта SMS-повідомленням.
   Для субсидіантів будуть створені ПЕРСОНАЛЬНІ КАБІНЕТИ, де можна буде відслідкувати інформацію про розмір нарахованої допомоги, перелік комунальних послуг, які сплачені за рахунок субсидії, залишок коштів. Додаткові консультації можна буде отримати у контакт-центрі Ощадбанку за тел.: 0 800 210 800.
   4. Чому Ощадбанк?
   Ощадбанк є державним уповноваженим банком щодо десятка урядових програм та має понад 15 років досвіду співпраці з підприємствами паливно-енергетичного комплексу.
   Банк володіє найбільшою мережею відділень – понад 3 200, які присутні в тому числі у сільській місцевості, де найбільша кількість субсидіантів, та має великий ДОСВІД щодо виплат соціальної допомоги й пенсій великій кількості клієнтів одночасно. Тому і визначено проводити монетизацію пільг і субсидій саме через цей державний банк.
   Жодних комісій від субсидіантів та пільговиків за обслуговування їх персональних облікових рахунків Ощадбанк не братиме.
   5. Чому гроші не роздадуть одразу на руки?
   В Україні субсидію отримує майже половина українських сімей. Якщо одразу роздати такій кількості людей гроші на руки, є ризик гіперінфляції та кризи комунальних неплатежів.
   Уявімо ситуацію, що 8 млрд. грн. щомісяця замість оплати комуналки попадатимуть на споживчий ринок. Уже через два місяці житлово-комунальне господарство України спіткає колапс, адже надавачі послуг не зможуть розрахуватися з тим же Нафтогазом за куплений газ.
   Тому допомога надходитиме на персональний обліковий запис субсидіанта в Ощадбанк, а все, що залишиться після оплати комунальних послуг протягом року, за результатами опалювального сезону ЕНЕРГООЩАДНІ українці зможуть забрати з банку готівкою.

 
Важливо для одержувачів субсидій

   У зв'язку із внесенням суттєвих змін до Положення про порядок призначення житлових субсидій (постанова Кабінету Міністрів України № 841 від 17.10.2018) і необхідністю їх врахування при визначенні розміру субсидій, фактичне нарахування субсидій на опалювальний період проведено у першій декаді листопада. В період з 10 по 25 листопада управліннями соціального захисту населення буде забезпечено надання повідомлень про розмір призначеної субсидії на жовтень місяць поточного року.
   Для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення житлова субсидія на опалювальний сезон розраховується з 16 жовтня, для домогосподарств з централізованим опаленням – з дати початку опалювального періоду, визначеної рішенням органів місцевого самоврядування.
   У квитанціях з оплати за житлово-комунальні послуги за жовтень сума субсидії не вказана. Загальну суму призначеної субсидії за два місяці (жовтень-листопад) буде відображено в квитанціях зі сплати за житлово-комунальні послуги за листопад поточного року.

 
Для населення продовжує діяти спрощений порядок надання житлових субсидій.

    Для призначення житлової субсидії до органів соцзахисту населення подається лише заява про призначення житлової субсидії та декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Орендарі додатково надають договір оренди (найму) житла.
    На опалювальний сезон субсидія буде призначена для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію з 16 жовтня, для домогосподарств з централізованим опаленням - з дати, визначеної органами місцевого самоврядування.
    У зв'язку з прийняттям 17.10.2018 постанови Кабінету Міністрів України № 841, якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій, потребує внесення змін до програмного комплексу, який застосовується для розрахунку розміру субсидій.
    На сьогоднішній день Міністерством соціальної політики України доопрацьовуються зміни до програмного комплексу, після надходження яких в область буде проведена робота з обрахування розміру житлових субсидій на опалювальний сезон.
    З 15 листопада поточного року буде розпочата робота з надання сім'ям повідомлень про розмір призначеної субсидії.
    Крім того, в квитанціях зі сплати за житлово-комунальні послуги за листопад буде відображено суму призначеної субсидії за два місяці (жовтень-листопад). Тобто громадянам буде проведено перерахунок вартості отриманих послуг з урахуванням суми призначеної субсидії.
    Прийом документів на призначення субсидій на опалювальний сезон продовжується. У разі подання заяви про призначення житлової субсидії та декларації (оформлених належним чином з зазначенням повних та достовірних даних про усіх членів домогосподарства та членів їх сім'ї) протягом двох місяців з початку опалювального сезону житлова субсидія буде призначена з початку такого сезону.

 
Інструкція щодо порядку заповнення бланку заяви про призначення житлової субсидії

    1. У правому верхньому куті має бути зазначено назву територіального управління соціального захисту населення, до якого подається Заява.
    2. У заяві зазначаються відомості про особу, яка подає заяву: прізвище, ім'я по батькові, зареєстроване (для орендарів, внутрішньо переміщених осіб – фактичне) місце проживання із зазначенням адреси житла (поштового індексу, населеного пункту, вулиці, номеру будинку, корпусу та квартири), контактний номер телефону, реквізити паспорта громадянина України (серія, номер, ким і коли виданий), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер).
    3. У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію:
    - на оплату житлово-комунальних послуг;
    - на придбання твердого палива та скрапленого газу (у разі коли житлове приміщення не забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення).
    Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.
    4. У Заяві необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім'я, зокрема:
    у графі "Номер особового рахунку" – номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
    у графі "Найменування організації, що надає послуги" – назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
    у графі "Примітки" зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: "є лічильник" або "немає лічильника".
    5. У Заяві необхідно відмітити (підкреслити) чи потребує питання призначення субсидії розгляду комісією, створеною місцевими органами влади/органами місцевого самоврядування.
    6. Відомості, зазначені у Заяві, засвідчуються підписом особи, а також зазначається дата заповнення Заяви.

 
Важливо знати при звернені за призначенням субсидії

    Згідно Положення про порядок призначення житлових субсидій для призначення субсидії до органів соцзахисту населення подається заява про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Бланки заяв та декларацій знаходяться в управліннях соціального захисту населення. З 1 жовтня поточного року постановою Кабінету Міністрів України № 841 від 17.04.2018 чітко визначено норму щодо обов'язку громадян зазначати в заяві та декларації повну та достовірну інформації про усіх зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та членів їх сім'ї, незалежно від реєстрації їх місця проживання (чоловіка, дружини, неповнолітніх дітей).
   Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Подружжя вважається сім'єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв'язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. При цьому дитина належить до сім'ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
   Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 13 Положення про порядок призначення житлових субсидій заява та декларація вважаються не поданими у разі:
   - не внесення у повному обсязі відомостей про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, а також членів їх сім'ї (дружини/чоловіка, неповнолітніх дітей) незалежно від реєстрації їх місця проживання, а саме: прізвища, ім'я по батькові, інформації про сімейний стан, дати народження, серії/або номеру паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);
   - не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків;
   - відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім'ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно.
   В разі не зазначення в заяві та декларації вищевказаних даних, відповідно до пункту 13 Положення документи вважаються не поданими, у зв'язку з чим управліннями соціального захисту населення прийматися рішення щодо призначення субсидій не буде.
   Для більш детального роз'яснення надаємо зразки заповнення заяви та декларації.

 
З 1 жовтня 2018 року внесені зміни до порядку надання субсидій

   17 жовтня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №841, якою внесено зміни до Положення про порядок призначення житлових субсидій.
   Згідно прийнятих змін з 1 жовтня 2018 року субсидія призначається з місяця звернення до закінчення опалювального періоду та розраховується окремо на неопалювальний та опалювальний періоди.
   Тобто домогосподарствам, яким було призначено субсидію на неопалювальний період, в тому числі у нульовому розмірі, додатково звертатися до управлінь соціального захисту населення не потрібно. Таким сім'ям розрахунок розміру субсидії на опалювальний період буде проведено в автоматичному режимі.
   На сьогоднішній день органами соціального захисту населення вживаються заходи щодо проведення обрахунку розмірів субсидій на опалювальний період по кожному домогосподарству.
   За результатами проведених розрахунків сім'ям буде вручено повідомлення про розмір призначеної субсидії.

 
Як отримати зекономлені кошти субсидії на послугу газо- та електропостачання для індивідуального опалення

   В поточному році продовжено реалізацію програми монетизації частини невикористаних сум субсидій. Зазначений механізм передбачає, що після закінчення опалювального сезону сім'ї, які для опалення використовують електроенергію чи природний газ та станом на 1 травня 2018 року на рахунку мають невикористану суму субсидій - мають право одержати зекономлені кошти.
   Виплата частини невикористаних сум субсидій проводиться у сумі, що в еквіваленті не перевищує вартості 100 куб. м природного газу (695,79 грн.) або 150 кВт•г електричної енергії (135 грн.)
   Списки таких сімей із зазначенням сум невикористаної субсидії до 1 червня 2018 року передані органам соцзахисту населення газо- та електро- постачальними організаціями. Право на отримання зекономлених сум субсидій мають понад 61,0 тис. сімей області.
   Для отримання частини невикористаних сум субсидій необхідно до 1 вересня 2018 року подати до управління соцзахисту населення за місцем проживання відповідну заяву (при собі мати паспорт, ідентифікаційний номер, номер банківського рахунку для зарахування коштів).
   У сільській місцевості заяву можна подати через уповноважену особу сільської (селищної) ради, об'єднаної територіальної громади.

 
Посилення адресності з подальшим переходом на монетизацію – Людмила Корнієнко про впровадження нового порядку призначення житлових субсидій

   Під час сьогоднішньої апаратної наради в голови облдержадміністрації Валерія Головка обговорили два питання. Директор Департаменту соціального захисту населення ОДА Людмила Корнієнко розповіла по особливості впровадження нового порядку призначення житлових субсидій на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 №329.
   – На Полтавщині станом на перше травня поточного року житлові субсидії отримали 369 тисяч сімей. До слова, середній розмір субсидії у поточному році зменшився. Якщо у 2017-му він становив 1700 гривень, то нині – 1400 гривень. І такий результат зумовлений об'єктивними причинами, зокрема підвищенням рівня зарплат і пенсій. Минулого року на фінансування програми житлових субсидій із державного бюджету було спрямовано 3 мільярди 500 мільйонів гривень, у поточному вже передбачено на область 3 мільярди 600 мільйонів гривень. Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2018 року №329 затверджено новий порядок призначення житлових субсидій. Впровадження нового механізму – це насамперед посилення адресності, тобто надання житлових субсидій саме тим сім'ям, які нині потребують державної підтримки при сплаті житлово-комунальних послуг. Кінцева мета введення нового механізму – перехід із початку наступного року на монетизацію субсидій, – пояснила Людмила Корнієнко.
   Вона наголосила, що перехід на новий порядок не вплине на основну масу одержувачів субсидій.
   – Ми прорахували, що 73 відсоткам осіб від загальної кількості, призначатимемо субсидії за порядком, який діяв донині. Це 270 тисяч сімей, переважно родини, які складаються з непрацездатних, пенсіонерів, тих, хто одержує державні соціальні допомоги й одночасно підлягає страхуванню. До кінця червня кожній такій сім'ї надійде повідомлення про розмір нарахованої субсидії, – поінформувала Людмила Корнієнко. – Вище вказаною постановою Кабінету Міністрів вперше визначено категорії, які втрачають право на державну підтримку. Це родини, які мешкають у квартирах площею 120 квадратних метрів і більше чи в будинках площею 200 квадратних метрів і більше. Водночас такі зміни не стосуються дитячих будинків сімейного типу, прийомних і багатодітних родин. Друга категорія, яка втрачає право на одержання субсидій, – сім'ї, до складу яких входять працездатні особи, які не працювали чи одержали доходів менше, ніж мінімальна заробітна плата, не сплачували єдиний соціальний внесок і перебували за кордоном понад 60 днів. Водночас це не стосується родин, члени яких (працездатні особи) перебували за кордоном на лікуванні, навчанні чи у відрядженні. Третя категорія – особи, в яких наявна прострочена понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг на суму, що перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень).
   Людмила Корнієнко повідомила, що законодавством передбачено коло сімей, яким призначатимуться субсидії виключно за рішенням комісій, створених при райдержадміністраціях і міськвиконкомах.
   – За загальним правилом, наприклад, не мають права на субсидію родини, члени яких володіють транспортним засобом, із дати випуску якого не минуло 5 років або якщо будь-хто із членів родини упродовж 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії отримав у спадщину понад 50 тисяч гривень чи здійснив покупку на відповідну суму. Однак вказаним категоріям, враховуючи конкретні обставини, які склалися в сім'ях, може бути прийняте рішення про призначення субсидії, – додала Людмила Корнієнко.
   Вона розповіла, що ще минулого року на Полтавщині почали монетизацію субсидій, а саме виплатили невикористані суми субсидій 83 тисячам сімей на 51 мільйон гривень. У 2018-му з першого вересня планують провести відповідні виплати.
   – Іншим 27 відсоткам, а це 99 тисяч сімей Полтавщини, призначатимуться субсидії за новим порядком. Маємо запросити їх в управління соціального захисту населення, щоб вони написали нові заяви й декларації, а ми перевірили право кожної з них на призначення субсидії. Це зокрема сім'ї, за якими комісії приймали рішення щодо виключення окремих членів сім'ї, які фактично зареєстровані, однак не проживають за місцем реєстрації. Друга категорія – родини, де є працездатні особи, однак вони не працювали, не навчались, не перебувають у центрі зайнятості на обліку. Крім того, внутрішньо переміщені особи, – розповіла Людмила Корнієнко. – Відповідну роботу вже проводимо.
   – Якщо, наприклад, літня людина проживає у будинку площею 200 квадратних метрів, то вона субсидію не отримає. Проте до осіб поважного віку маємо підходити дуже уважно. Можливо, на першому етапі перепризначення субсидій органи місцевого самоврядування підтримають відповідну категорію населення, розроблять програми фінансової допомоги, – зазначив Валерій Головко.

 
Сім'я має декларувати доходи всіх, навіть тих, які прописані за іншою адресою


   Є чимало сімей, в яких чоловік прописаний за одною адресою, дружина і діти за іншою. Чоловік працює, дружина, скажімо, у декретній відпустці або взагалі не працює. Такі сім'ї раніше, враховуючи те, що дружина зареєстрована з дітьми в помешканні одна, надавалася чимала субсидія, доходи чоловіка не враховувалися, але гроші щомісяця він приносив саме в цю сім'ю.
   Водночас, на помешкання, де прописаний чоловік оформлювалася субсидію, виходячи з кількості не зареєстрованих, а фактично проживаючих осіб. Відповідно доходи такої людини не бралися до уваги для призначення допомогу ні там, ні тут.
   Тому Мінсоцполітики з 1 травня 2018 року змінює форму Декларації про доходи. Відтепер декларувати необхідно буде доходи всіх членів сім'ї (чоловіка, дружини та неповнолітніх дітей), навіть тих, які зареєстровані за іншими адресами.
   Увага! При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються. Таким чином, держава реагує на соціальну несправедливість та турбується про воз'єднання українських сімей.
   Поняття сім'ї розтлумачує Сімейний кодекс, стаття 3.

                                                                        За інформацією офіційного веб-порталу
                                                                           Міністерства соціальної політики України

 
Кому в травні повторно потрібно подати документи на переоформлення субсидії?

    З 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій, яка є перш за все соціально справедливою та більш адресною. Зміни направлені на те, щоб всі ті, хто справді потребує субсидії – її отримали.
    Якщо раніше субсидію перепризначали на новий період раз на рік у травні і окремо розраховували її розмір на літній і зимовий період, то тепер це відбуватиметься двічі на рік – у травні і жовтні.
    Преважній більшості громадян, які отримують субсидії і не мають щойно куплених предметів розкоші, нових автомобілів, або у складі сімей яких немає працездатних осіб, що декларують нульові ставки доходу, - загалом це приблизно 80-85% нинішніх субсидіантів - як і раніше державна допомога буде перепризначена в автоматичному режимі і без необхідності звертатися до органів соціального захисту.
   Натомість у зв'язку з введенням нових правил близько 15% громадян потрібно буде звернутися до органів соцзахисту за переоформленням субсидії. Отже, повторно - Заяву і Декларацію - потрібно буде подати:
   - Орендарям житла
   - Внутрішньо переміщеним особам
   - Тим сім'ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб
   - Тим сім'ям, де є непрацюючі люди працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менші мінімальної заробітної плати
   - Тим сім'ям, в який відбулися зміни у складі сім'ї протягом останнього року.
   - Тим сім'ям, які станом на травень 2018 року матимуть понад двомісячну заборгованість за житлово-комунальні послуги і не погасять її.

 
З 1 травня 2018 року впроваджено новий порядок надання субсидій

   27 квітня 2018 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022», якою впроваджено оновлений порядок надання житлових субсидій (набрала чинності з 01.05.2018 року).
   З урахуванням прийнятих змін з травня поточного року субсидія призначається двічі на рік – у травні (на неопалювальний період з 1 травня по 30 вересня) і у жовтні (на опалювальний період з 1 жовтня по 30 квітня).
   Для більшості домогосподарств, які вже користуються державною допомогою при оплаті за житлово-комунальні послуги, субсидії - перепризначатимуть автоматично.
   Однак, для окремих сімей з 1 травня 2018 р. призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації, якщо у складі домогосподарства є:
   непрацюючі особи працездатного віку, в яких або відсутні доходи, або вони менше мінімальної заробітної плати;
   внутрішньо переміщені особи (зможуть оформити субсидію без договору оренди житла – лише на підставі заяви і декларації, з зазначенням складу домогосподарства);
   особи, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства (якщо чоловік (дружина) отримувача субсидії або осіб, з урахуванням яких призначалась субсидія, зареєстровані за іншою адресою);
   особи, які є орендарями житлових приміщень (будинків);
   особи, які зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), але фактично в ньому не проживають (тобто субсидія призначалась на підставі рішення комісії, без врахування до складу сім'ї таких осіб);
   сім'ям, в яких відбулися зміни у складі сім'ї ;
   сім'ям, які станом на травень 2018 року мають прострочену понад 2 місяці заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги в сумі, що перевищує 20 неоподаткованих прожиткових мінімумів (340 грн.), та не погасять її до червня 2018 року.
   Крім того, заяву та декларацію необхідно подати сім'ям, які звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ та сім'ям, які не отримували субсидію в опалювальний сезон, у зв'язку з перевищенням обов'язкового відсотку платежу розміру плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм.
ДОПОВНЕНО ПЕРЕЛІК УМОВ, ЗА ЯКИХ СУБСИДІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ

   До внесення змін субсидія не призначалась у разі якщо будь-хто із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням житлової субсидії без звернення) здійснив купівлю/оплатив послуги на суму, що перевищує 50 тис. гривень.
   Внесеними змінами доповнено перелік умов за яких субсидія не призначається.
   З травня 2018 року на право призначення субсидії також впливає не лише купівля/оплата послуг на суму понад 50,0 тис. грн., а і набуття в інший законний спосіб (отримання в спадщину, в дар тощо) права власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку на суму понад 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
   Слід звернути увагу, що вказані умови також поширюються на членів сім'ї особи із складу домогосподарства, яке звернулося за призначенням субсидії.
   Крім того, субсидія не призначається (у тому числі на наступний період), якщо:
   - загальна площа квартири перевищує 120 кв. м.; індивідуального будинку - 200 кв. м. (крім дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, а також сімей, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування);
   - будь-хто із складу домогосподарства або член сім'ї особи із складу домогосподарства має у володінні автомобіль, якому менше п'яти років, крім мопеда та автомобіля, наданого органом соціального захисту населення;
   - у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку, в яких відсутні доходи, або доходи менше мінімальної заробітної плати. Виключенням є особи, які в період за який враховуються доходи, навчалися за денною формою навчання або були зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають роботу, і навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, або отримували пенсію, стипендію, державну допомогу;
   - домогосподарство, має наявну прострочену понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послу або заборгованість з оплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   В таких випадках субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі) протягом двох місяців з початку такого сезону, в іншому випадку — з місяця, наступного за тим, в якому документально підтверджено сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (ухвали про відкриття провадження у справі).
   За наявності вищевказаних обставин субсидія може бути призначено за рішенням комісії виходячи з конкретних обставин, що склалися, крім випадків коли площа квартири перевищує 120 кв.м (будинків – 200 кв.м.).
   Рішення про призначення (відмову в призначенні) субсидії в таких випадках приймається комісією на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
ЗМІНЕНО ПІДХІД ПРИ РОЗРАХУНКУ
ДОХОДІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

   До складу домогосподарства включаються особи, що зареєстровані і фактично проживають в житловому приміщенні.
   Відтепер під час призначення субсидії враховуються доходи не лише осіб, яким призначається субсидія, але і членів їх сім'ї, у разі реєстрації (фактичного поживання) за іншою адресою. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.
   Для розрахунку житлової субсидії враховуються доходи членів домогосподарства, а також членів сім'ї особи із складу домогосподарства, які досягли 14-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються такі доходи. При цьому дохід у вигляді заробітної плати враховується після сплати податку на доходи фізичних осіб.
ПРО ЩО НЕОБХІДНО ПОВІДОМЛЯТИ ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

   Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов'язаний протягом 30 календарних днів проінформувати управління соціального захисту населення про обставини для перерахунку призначеної житлової субсидії, зокрема:
   - зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства (орендар, внутрішньо переміщена особа — членів домогосподарства, які фактично проживають в житловому приміщенні (будинку), їх соціального статусу;
   - зміни у складі сім'ї члена домогосподарства;
   - зміну переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання;
   - зміну переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
   - зміну управителя, виконавця комунальних послуг, створення об'єднання;
   - наявність у володінні осіб з урахуванням, яких призначено субсидію, а також у членів їх сімей, транспортного засобу з дати випуску якого не минуло 5 років;
   - здіснення купівлі (набуття права власності у інший визначений законодавством спосіб)/ оплати послуг на суму понад 50 тис. грн. протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії (призначенням субсидії без звернення).
   При цьому, у разі зміни складу зареєстрованих (фактично проживаючих) у житловому приміщенні (будинку) осіб, складу сім'ї члена домогосподарства подаються нові заява та декларація.
   Увага! громадянин несе відповідальність за подані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення житлової субсидії та на визначення її розміру.
   У разі неповідомлення про вказані зміни надання субсидії припиняється сума надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертається до бюджету.

 
До уваги одержувачів субсидії, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг

   У зв'язку з закінченням опалювального періоду у травні поточного року органами соціального захисту населення буде проведено перепризначення субсидій на наступний 12-ти місячний термін (розраховується окремо на неопалювальний та опалювальний період).
    Згідно діючого законодавства субсидія не буде перепризначена тим сім'ям, які мають прострочену понад 2 місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн.).
   Інформацію про заборгованість органам соцзахисту нададуть організації-надавачі житлово-комунальних послуг в травні поточного року.
    У зв'язку з цим всім одержувачам субсидій, у яких є борги з оплати будь-яких житлово-комунальних послуг необхідно до 1 травня 2018 року звернутися до організацій, які надають вказані послуги, та вирішити питання погашення боргу або укласти договір про його реструктуризацію.
   Одночасно звертаємо увагу, що у разі надходження до управління соцзахисту інформації про наявні прострочені борги в загальній сумі понад 340 грн., субсидія буде перепризначена після документального підтвердження їх сплати або укладення договору про реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку (якщо документальні підтвердження будуть надані протягом 2-х місяців - субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої, в іншому випадку - з місяця надання документальних підтверджень).

 
З 1 січня 2018 року змінюються соціальні нормативи на електропостачання, в межах яких надаються пільги та субсидії

   Соціальні норми, у межах яких призначаються субсидії та нараховуються пільги з оплати житлово-комунальних послуг затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2017 №409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".
   З 1 січня 2018 року змінені соціальні нормативи споживання електропостачання щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії, а саме:
   - для житлових приміщень (будинків), крім тих, що зазначені нижче - 70 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 190 кВт•г на місяць;
   - для житлових приміщень (будинків), не обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання холодної води та за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 220 кВт•г на місяць;
   - для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 230 кВт•г на місяць;
   - для житлових приміщень (будинків), обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання гарячої води - 130 кВт•г на місяць на сім'ю з однієї особи та додатково 30 кВт•г на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більш як 250 кВт•г на місяць
   У селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла, соціальний норматив залишається незмінним − 30 кВт•г на місяць на одну особу.
   Звертаємо увагу, що визначення соціальних норм споживання комунальних послуг належить до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
   Таким чином, оскільки нарахування плати за користування житлово-комунальними послугами здійснюється організаціями-надавачами відповідних послуг, за роз'ясненнями щодо застосування соціальних норм слід звертатися до вказаних організацій.

 
Пам'ятка про соціальні норми споживання природного газу, які застосовуються для розрахунку розмірів житлових субсидій та пільг

   Соціальні норми, у межах яких надаються субсидії та пільги з оплати житлово-комунальних послуг, встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2017 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування».
    З поточного року змінені соціальні нормативи споживання природного газу на опалення, приготування їжі та підігрів води, а саме:
    у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 5,0 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр опалювальної площі (в межах соціальної норми житла) на місяць в опалювальний період (коригуючий коефіцієнт для 1-2 поверхових будинків – 1,073, для будинків на 3 і більше поверхів – 0,783);
   на газову плиту (приготування їжі) - 3,3 м3 на особу;
   на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) – 5,4 м3 на особу;
   на газову плиту і водонагрівач – 10,5 м3 на особу.
    Звертаємо увагу, що визначення соціальних норм споживання комунальних послуг належить до компетенції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства і Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Таким чином, оскільки нарахування плати за користування житлово-комунальними послугами здійснюється організаціями-надавачами відповідних послуг, - за роз'ясненнями щодо застосування соціальних норм слід звертатися до вказаних організацій.

 
Внесено зміни до порядку надання житлових субсидій

   Кабінетом Міністрів України 18 серпня 2017 року прийнято постанову №609, якою внесено зміни до порядку надання житлових субсидій, що набрали чинності з 19.08.2017 (з дня опублікування), зокрема:
   - визначено розмір простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, яка враховується при визначення права на перепризначення субсидії на наступний період.
   Нагадаємо, що з 1 травня 2017 року впроваджена норма, згідно якої субсидія не перепризначається на наступний період при наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг. В такому випадку субсидія буде перепризначена у разі погашення заборгованості або укладання договору реструктуризації боргу.
   Тобто, якщо раніше сума простроченої заборгованості була навіть менше 100 грн., субсидія на наступний термін не перепризначалась.
   Внесеними змінами передбачено, що при перепризначенні субсидії на наступний період враховується прострочена понад два місяці заборгованість з оплати послуг, загальна сума якої перевищує двадцять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 грн.).
   Наприклад, якщо сім'я має заборгованість за послуги, однак її загальна сума не перевищує 340 грн., зазначена заборгованість не вплине на визначення права на перепризначення субсидії. Таким сім'ям управліннями соціального захисту до 10 вересня поточного року буде проведено перепризначення субсидії з травня 2017 року на наступний 12-ти місячний термін та надано повідомлення про розмір призначеної субсидії
   - врегульовано питання виплати зекономлених сум субсидій сім'ям, у яких одержувач субсидії помер.
   З поточного року передбачено, що отримувачі субсидії, які економно споживали газ або електроенергію для опалення житла протягом опалювального періоду, і у яких станом на 1 травня була переплата за послугу, можуть отримати частину зекономленої субсидії в сумі, що не перевищує вартості 100 куб. метрів газу або 150 кВт•год електроенергії (по електроенергії - це 135 грн., по газу – близько 688 грн.).
   Згідно внесених змін у разі смерті одержувача субсидій, зекономлені суми субсидії виплачуються одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію.
   Нагадуємо, що для отримання коштів необхідно подати до 1 вересня заяву до органів соціального захисту населення, у якій зазначити спосіб виплати – банк або пошта.
   - приведені у відповідність до фактичного споживання соціальні нормативи газу на приготування їжі та підігрів води.
   Відповідно до змін, внесених до постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №203 «Про норми споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників» та від 06.08.2014 №409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово - комунального обслуговування» діють такі нові соціальні нормативи на газ:
   на газову плиту (приготування їжі) - 3,3 м3 на особу;
   на газову плиту (приготування їжі і підігрів води) – 5,4 м3 на особу;
   на газову плиту і водонагрівач – 10,5 м3 на особу.
   - зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення житлових субсидій.
   При розрахунку розміру субсидії на новий опалювальний сезон 2017/18 рр. – з 1 жовтня 2017 року будуть враховані доходи громадян за I та II квартал 2017 року, а на неопалювальний період – з 1 травня 2018 року - за III та IV квартал 2017 року.
   Сім'ям, які вперше звернуться за призначенням субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за два квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
   Крім того, внесеними змінами надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна та врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію, одній з осіб, з урахуванням яких було призначено субсидію, за заявою такої особи.

 
Чи отримає сім'я субсидію, яка має борги за комунальні послуги?

   1. Як наявність боргу за спожиті житлово-комунальні послуги впливає на призначення субсидії?
   З травня поточного року змінено механізм нарахування субсидії. Субсидії не перепризначаються на наступний період тим сім'ям, у яких є прострочені понад два місяці борги за житлово-комунальні послуги.
   Ця норма не стосується громадян, які впер¬ше звертаються за субсидією.
   Інформація про борги надана управлінням соціального захисту організаціями - надавачами послуг.
   2. За яких умов сім'я, яка має борги за комунальні послуги, може отримати субсидію?
   Для продовження надання субсидії необхідно сплатити борги, а якщо сім'я має значну заборгованість за комунальні послуги, вона може вирішити це питання шляхом укладання договору реструктуризації боргу – тобто її погашення частинами. Для укладання договору реструктуризації необхідно звернутися до організації, у якій обліковуються борги за комунальні послуги.
   3. Якщо сім'я сплатить борг чи укладе договір реструктуризації – з якого часу їй буде призначена субсидія?
   Якщо сім'ї не перепризначена субсидія у зв'язку з наявністю боргів, управління соціального захисту населення повідомить про це сім'ю.
   У разі, якщо заборгованість буде сплачена або укладений договір про реструктуризацію протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії, - на наступний строк субсидія буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії, тобто з 1 травня.
   В іншому випадку субсидія призначається з місяця, в якому документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір реструктуризації.
   Про факт сплати боргу або його реструктуризації необхідно надати підтверджуючі документи до управління соціального захисту населення.

 
Про стан перепризначення субсидій з травня поточного року на наступний 12-ти місячний термін

    Органами соцзахисту населення області продовжується робота щодо перепризначення житлових субсидій на наступний 12-ти місячний термін 365 тис. сімей.
    Так, станом на 26 червня поточного року в області забезпечено перепризначення субсидій на наступний термін близько 110 тис. сімей, що становить 30% від сімей, яким необхідно провести перепризначення.
    Найвищі показники в Семенівському (83%); Хорольському (68%), Машівському (66%), Кобеляцькому (58%) районах.
    Однак на сьогоднішній день найнижчий відсоток перепризначень залишається у місті Кременчуці та становить по Автозаводському району (7%), по Крюківському району (10%).
    Важливо зазначити, що органами соціального захисту населення перепризначення субсидій забезпечується без особистих звернень громадян. Для цього проводиться колосальний об'єм роботи, а саме: по кожній сім'ї запрошується інформація про забезпеченість житлово-комунальними послугами та про доходи членів сім'ї.
    Розрахунок розміру субсидії проводиться лише після отримання необхідної, а головне, коректної інформації.
    Наступний значний перерахунок розміру субсидій буде проведено у жовтні поточного року, у зв'язку з початком опалювального періоду.

 
В області триває процес перепризначення субсидій з 1 травня на наступний 12-ти місячний термін

    Відповідно до внесених змін постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300 до порядку призначення субсидій та одержаного програмного комплексу з 14 червня поточного року органами соцзахисту населення розпочато процес перепризначення житлових субсидій на наступний 12-ти місячний термін 363 тис. сімей.
    Станом на 20.06.2017 середній показник перепризначення субсидій по області становить 20%.
    За результатами проведених перерахунків одночасно організовано процес вручення протягом 2-х днів повідомлень про розмір призначеної субсидії на неопалювальний період.
    Найвищий відсоток перепризначення субсидій в Семенівському районі (60%), при цьому найнижчий - у місті Кременчуці.
    21 червня поточного року працівниками Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та Центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат в Полтавській області надано практичну допомогу щодо виправлення ситуації, яка склалась у місті Кременчуці.
    Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації встановлено щотижневий моніторинг вказаного питання.
    Враховуючи значний обсяг роботи, процес перепризначення субсидій планується завершити до 30 липня поточного року.

 
Одержувачам субсидій

   Відповідно до норм діючого законодавства всім одержувачам субсидій (крім орендарів, сімей, які мають зміни у складі зареєстрованих та одержувачів субсидії на тверде паливо і скраплений газ) органами соцзахисту населення проводиться автоматичне перепризначення субсидій на наступний 12-ти місячний термін з 1 травня, без додаткового звернення.
    Враховуючи значний обсяг роботи та оновлений механізм обрахування субсидій (враховуються доходи за чотири квартали що передують місяцю, що передує місяцю з якого призначається субсидія) роботу щодо перепризначення субсидій по всьому масиву одержувачів буде проведено з 10 червня по 30 липня поточного року.
    Повідомлення про розмір призначеної субсидії з 1 травня будуть доставлені відповідно до 30 липня.

 

   Якщо у платіжці на оплату комунальних послуг за травень не відображено субсидію, хвилюватися не варто. Скоріш за все місцеве управління соціального захисту населення через велику кількість субсидіантів не встигло опрацювати інформацію – доходи громадян за новий період, склад зареєстрованих осіб, перелік житлово-комунальних послуг і тарифи в місті, - яка необхідна для перепризначення субсидій на новий сезон. Субсидія обов'язково буде призначена заднім числом, а субсидіантам рекомендовано сплачувати обов'язковий платіж за травень у такому ж розмірі, як у квітні.
   До прикладу, обов'язкова частка платежу, яку сім'я з двох осіб сплатила за електроенергію у квітні, становила 30 грн. Цю ж суму рекомендовано сплатити й за травень для того, щоб не довелося у червні сплачувати подвійний розмір обов'язкового платежу – за травень, і червень.
   Якщо раніше при розрахунку розміру субсидії бралися до уваги доходи за минулий календарний рік – з січня до грудня минулого року, то з 1 травня 2017 року враховуються за останні 4 квартали, що передують місяцю, з якого призначається субсидія.
   Тобто у травні-червні в процесі перепризначення українцям субсидій на новий період – 2017-2018рр – субсидіантам врахують їх доходи не за весь 2016-й рік, а за три квартали 2016 року і один квартал 2017 року. Новим субсидіантам врахують доходи за попередні чотири квартали з моменту оформлення заяви і декларації.
   Що це дає людям? Громадянин, наприклад, весь минулий рік працював і отримував високу заробітну плату. У цьому році з тих чи інших причин звільнився з роботи і потребує допомоги в оплаті комуналки з об'єктивних причин. Соціально несправедливо брати до уваги його минулорічні доходи, коли він міг самотужки сплачувати рахунки за тепло, електроенергію та воду. Тому Уряд йде назустріч таким людям, адаптуючи їх соціальний стан до дати призначення субсидії.
   Інформацію про доходи громадян органи соціального захисту населення самостійно отримують від фіскальної служби, через що часто виникають затримки в призначені субсидій.
   Нагадаємо, з 1 травня 2017 року в Україні діє оновлена програма житлових субсидій. На основі змін, у травні-червні органи соціального захисту населення проводять перепризначення субсидій на наступний рік та розраховують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон. Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

 
До відома одержувачів житлових субсидій

   Нормами діючого законодавства передбачено щорічне перепризначення субсидій з травня місяця всім одержувачам субсидій на наступний 12-ти місячний термін.
   З 1 травня 2017 року вступив в дію новий механізм обрахування субсидій, тобто для призначення субсидій враховується дохід, без урахування податку з доходів фізичних осіб, за чотири квартали що передують місяцю, що передує місяцю з якого призначається субсидія.
   Відповідно Державною фіскальною службою інформація про доходи (з урахуванням першого кварталу 2017 року) надана в першій декаді червня.
   Враховуючи значний обсяг роботи період перепризначення субсидій по всьому масиву одержувачів буде проходити з 10 червня по 30 липня поточного року.
   Звертаємо увагу, що сім'ям, які отримували субсидію по квітень 2017 року (крім орендарів, сімей, які мають зміни у складі зареєстрованих та одержувачів субсидії на тверде паливо і скраплений газ) повторно звертатися до управління соцзахисту населення не потрібно.
   Повідомлення про розмір призначеної субсидії з 1 травня будуть доставлені відповідно до 30 липня.

 
Запитання - відповіді щодо порядку призначення житлових субсидій

1. Чи буде здійснюватися виплата компенсації одержувачам субсидії за економне споживання послуг в опалювальний сезон 2016-2017 років?
   Урядовим рішенням передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, та електропостачання для індивідуального опалення.
   Виплата буде проведена у грошовому еквіваленті, що не перевищує вартості (станом на 1 травня) зекономлених 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення.
   Суми невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення визначають організації - надавачі відповідних послуг.
   Виплата зекономлених сум субсидій буде проводитись управліннями соціального захисту населення на підставі переданих до 1 червня 2017 року списків організаціями-надавачами послуг з газо-, та електропостачання.
   Для отримання монетизованої частини зекономленої субсидії необхідно до 1 вересня 2017 року одержувачам субсидії подати до управління соціального захисту населення відповідну заяву (при собі мати: паспорт, ідентифікаційний номер, номер банківського рахунку для зарахування коштів).

2. Чи впливає наявність заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги на призначення субсидії?
   Так, згідно зі змінами внесеними до Порядку призначення субсидій, які набули чин¬ності з 1 травня 2017 року, субсидії не перепризначатимуть на наступний період тим, у кого є борги за житлово-комунальні послуги за два місяці й більше.
   Звертаємо увагу, що для тих, хто впер¬ше звертається за призначенням субси¬дії, заборгованість за жит¬лово-комунальні послуги не впливає на можливість її оформлення.
   Однак, отримувач субсидії повинен протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю.
   Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   У разі отримання від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається, про що органи соціального захисту населення інформує особу.
   Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку – з місяця, в якому документально підтверджено сплату заборгованості або укладення договору реструктуризації.
   Зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради або комісії, яка ними утворюється, за наявності поважних причин.

 
Чи призначать субсидію якщо є борги з оплати житлово-комунальних послуги?

   Згідно зі змінами до законодавства, які набули чин¬ності з 1 травня 2017 року, субсидії не перепризначатимуть на наступний період тим громадянам, у яких є прострочені понад два місяці борги за житлово-комунальні послуги.
   Ця норма не стосується громадян, які впер¬ше звертаються за призначенням субсидії. Однак, отримувач субсидії повинен протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю.
   Інформацію про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг управлінням соціального захисту населення нададуть організації – надавачі послуг.
   У такому разі субсидія на наступний строк не буде призначена, про що органи соціального захисту населення поінформують сім'ю.
   Для призначення субсидії необхідно сплатити вказану заборгованість або укласти договір про її реструктуризацію.
   Якщо заборгованість буде сплачена або укладений договір про реструктуризацію протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії, - на наступний строк субсидія буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії. Про факт сплати боргу або його реструктуризації необхідно надати підтверджуючі документи до управління соціального захисту населення.
   В іншому випадку субсидія призначається з місяця, в якому документально підтверджено сплату заборгованості або укладено договір реструктуризації.

 
З 1 травня 2017 року діє оновлена програма житлових субсидій

   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 №300 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинності з 1 травня 2017 року, впроваджено оновлену програму житлових субсидій.
   З урахуванням прийнятих змін у травні поточного року органами соціального захисту населення буде проведено перепризначення субсидій на наступний 12-ти місячний термін, яка буде розрахована на неопалювальний сезон, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.
   Сім'ям, які вже отримували субсидію повторно звертатися до органів соціального захисту населення та подавати документи не потрібно.
   Звертаємо увагу, що заяву і декларацію про доходи необхідно повторно подавати лише сім'ям, які:
   - орендують помешкання;
   - мають зміни у складі сім'ї (наприклад: хтось прописався чи виписався);
   - звертаються за отриманням субсидії на тверде паливо та скраплений газ;
   - виявили бажання отримувати субсидію за зареєстрованим місцем перебування.

ЧИ ВПЛИВАЄ НАЯВНІСТЬ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ОПЛАТИ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ НА ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ?

   Після закінчення строку отримання субсидії органи соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   У разі отримання від організацій-надавачів житлово-комунальних послуг інформації про прострочену понад два місяці заборгованість з оплати послуг субсидія на наступний строк не призначається, про що органи соціального захисту населення інформують особу.
   Субсидія буде призначена з дати закінчення дії попередньої субсидії, якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію.
   Зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення райдержадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її створення) ради або комісії, яка ними утворюється, за наявності поважних причин.

ЗМІНЕНО ПІДХІД ЩОДО ВРАХУВАННЯ ДОХОДІВ ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

   До внесення змін субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховувалась виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, за попередній календарний рік.
   Відтепер субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб без урахування податку з доходів фізичних осіб за чотири квартали, що передують місяцю, що передує місяцю, з якого призначається субсидія, а субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - виходячи з розміру доходу за попередній календарний рік.
   Під час здійснення розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, будуть враховані доходи за період з квітня попереднього року по березень поточного року, включно.

ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ДОХОДІВ НЕПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ

   У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який декларує відсутність в останньому місяці періоду, за який враховуються доходи, інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за такий місяць. Під час призначення субсидії на наступний період такій особі не враховуються її доходи у вигляді заробітної плати та доходи від підприємницької діяльності, якщо вона була непрацюючим пенсіонером на кінець періоду, за який враховуються доходи.

ДОПОВНЕНО ПЕРЕЛІК ДОХОДІВ, ЯКІ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ СУБСИДІЇ

   З 1 травня поточного року при призначенні субсидії не враховується до доходу сім'ї державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

ВИЗНАЧЕНО ТЕРМІН ОПАЛЮВАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ДЛЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ З ІНДИВІДУАЛЬНИМ ОПАЛЕННЯМ

   Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до прийнятого рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то в опалювальний сезон 2017/2018рр. для сімей, які користуються індивідуальним опаленням, субсидія на послугу опалення буде нараховуватись з 16 жовтня до 15 квітня.
   Для тих же, хто користується централізованим опаленням, субсидія й надалі призначатиметься на період з 1 жовтня до 30 квітня та буде перераховуватись в залежності від прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про початок/закінчення опалювального періоду.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ЖИТЛА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ СУБСИДІЇ

   Відтепер розмір субсидії для пенсіонерів, інвалідів та інших непрацездатних осіб буде більшою, адже соціальна норма для них збільшена майже в два рази.
   Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір субсидії, збільшується з 48,87 кв. м. (на одну особу) до 75 кв. м (на одну-дві особи).

МОЖЛИВІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ ЗА ЗАРЕЄСТРОВАНИМ МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ

   У разі реєстрації місця перебування особи субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення на строк, що не перевищує шести місяців з дати реєстрації місця перебування.
   На наступний строк субсидія призначається за особистим зверненням громадянина після продовження строку реєстрації місця перебування.

ПРО ЩО НЕОБХІДНО ПОВІДОМЛЯТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ?

   Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити управління соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:
   - складу зареєстрованих у житлі (наприклад: хтось виписався чи прописався), у такому випадку подаються також нові заява і декларація;
   - соціального статусу членів сім'ї (наприклад: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером);
   - про здійснення одноразової покупки (оплати послуг), на суму яка перевищує 50 тисяч гривень;
   - набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.
   Звертаємо увагу, що у разі свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення про вищевказані зміни сума надміру перерахованої субсидію повертається за вимогою управління соціального захисту населення, зокрема, шляхом зняття відповідних сум з особових рахунків отримувачів субсидії на підприємствах –надавачах житлово-комунальних послуг.

ПОВЕРНЕННЯ НЕВИКОРИСТАНОЇСУМИ СУБСИДІЙ ДО БЮДЖЕТУ

   Після закінчення опалювального сезону невикористана сума субсидії для відшкодування витрат на оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), постачання холодної та гарячої води і водовідведення, послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення повертається підприємствами-надавачами такої послуги до бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидії.
   При цьому передбачено монетизацію частини невикористаної суми субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення. Виплата буде проведена у грошовому еквіваленті вартості (станом на 1 травня) зекономлених 100 кубів газу або 150 кіловат електроенергії, якщо цей ресурс використовується для опалення.
   На сьогоднішній день звертатися до органів соціального захисту населення не потрібно, на даний час розробляється детальний порядок реалізації вказаної норми.
   Суми невикористаної субсидії для відшкодування витрат на оплату послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення будуть визначені організаціями-надавачами вказаних послуг в червні місяці.
   Інформацію про наявність економії кожен отримувач субсидії може відслідковувати у платіжних повідомленнях або шляхом звернення до організацій-надавачів послуг з газо-, електропостачання для індивідуального опалення, якщо вони використовуються для опалення.
   Звертаємо увагу, що впродовж червня поточного року в засобах масової інформації з цього питання будуть надані додаткові роз'яснення.

 
Щодо нового в отриманні житлових субсидій з травня 2017 року

   З 1 травня 2017 року, на підставі внесених 26 квітня 2017 року Урядом змін у постанову № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», в Україні діятиме оновлена програма житлових субсидій.
   На основі змін, у травні органи соціального захисту населення проведуть перепризначення субсидій на наступний рік та розрахують її розміри на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон.
   Повторно подавати документи на оформлення допомоги необхідно буде лише тим, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Для решти одержувачів субсидій перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення.

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ СОЦІАЛЬНА НОРМА ДЛЯ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ

   Для пенсіонерів, інвалідів, інших людей, які не працюють з об'єктивних причин, Уряд збільшує соціальну норму, за якою надається житлова субсидія.
   Якщо в помешканні проживає одна-дві непрацездатні людини, соціальна норма, за якою їм рахуватиметься розмір допомоги, збільшується з 48,87 кв. м. до 75 кв. м.

ЗМІНИ В ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД

   Якщо раніше субсидія на опалювальний сезон призначалася з 1 жовтня до 30 квітня і перераховувалася відповідно до рішення органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади про дату початку та закінчення опалювального сезону, то у 2017-2018рр. для користувачів централізованого опалення залишається прив'язка до відповідних рішень органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади, а для тих, у кого індивідуальне опалення, субсидія нараховується з 16 жовтня до 15 квітня.

КОМУ ПОВТОРНО НЕОБХІДНО ПОДАВАТИ ДОКУМЕНТИ НА ОФОРМЛЕННЯ СУБСИДІЇ?

   Заяву і Декларацію про доходи заново треба подавати сім'ям, які:
   - орендують помешкання;
   - мають зміни у складі сім'ї: хтось прописався чи виписався;
   - хочуть отримати субсидію на тверде паливо.

ПРО ЩО НЕОБХІДНО ПОВІДОМЛЯТИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ШЛЯХОМ ПОДАННЯ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ?

   Протягом місяця отримувачі субсидії повинні повідомити управління соціального захисту населення, шляхом подання відповідних документів, про наступні зміни:
   - складу зареєстрованих у житлі: хтось виписався чи прописався (у такому випадку подаються також нові заява і декларація);
   - соціального статусу членів сім'ї: хтось звільнився або влаштувався на роботу, став пенсіонером;
   - про здійснення одноразової покупки, яка перевищує 50 тисяч гривень;
   - набору комунальних послуг: відмовилися від централізованого опалення і перейшли на індивідуальне чи навпаки.

 
За квітень житлові субсидії будуть перераховані з урахуванням кількості днів опалювального сезону

   Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами) розміри субсидій перераховуються з урахуванням дати початку та закінчення опалювального сезону.
   Рішення про завершення опалювального сезону приймається місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
   У зв'язку з потеплінням в області було завершено опалювальний сезон на початку місяця (середня дата завершення опалювального сезону – 4-10 квітня). Однак, враховуючи значне зниження температури повітря в окремих районах та містах області прийнято рішення про відновлення опалювального сезону.
   Таким чином, розмір призначеної субсидії за квітень перераховано з урахуванням кількості днів опалювального сезону у місяці.
   Наприклад, по місту Полтаві опалювальний сезон завершено з 5 квітня, але враховуючи зниження температури поновлено з 19 по 25 квітня, - розмір субсидії буде розраховано з розрахунку 11 днів опалювального періоду.
   Повідомлення про розмір перерахованої субсидії за квітень 2017 року одержувачі субсидії отримають до 15 травня 2017 року.

 
Актуально про субсидії

1. Користуюся субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг з жовтня 2016 року. Чи необхідно звертатися до управління соціального захисту населення за перерахунком субсидії в зв'язку зі зміною тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема на електроенергію та закінченням опалювального сезону?
   Ні. Звертатися не потрібно, перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення у разі зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію, здійснюється без звернення громадян. При цьому обов'язкова частка плати сім'ї за житлово-комунальні послуги залишається незмінною, змінюється лише розмір призначеної субсидії.
   За результатами проведених перерахунків територіальним управлінням соціального захисту населення направляється повідомлення про розмір призначеної субсидії.
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців.
   Розмір субсидії розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
   Тобто, термін отримання субсидії для всіх сімей по загальному правилу закінчується 30 квітня.
   У квітні органами соціального захисту населення з урахуванням встановленої рішенням органів місцевої влади дати закінчення опалювального періоду буде зроблено перерахунок розміру субсидії на послугу опалення.
   Наприклад: опалювальний сезон закінчено 5 квітня, перерахунок розміру субсидії на послугу опалення буде проведено з урахуванням дати закінчення опалювального сезону.

2. Субсидія призначена по квітень поточного року. Чи необхідно звертатися до управління соціального захисту населення для продовження отримання субсидії в неопалювальний сезон?
   З 1 травня управліннями соціального захисту населення самостійно буде здійснено розрахунок субсидії на наступні 12 місяців без додаткового звернення, для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   Органами соціального захисту населення розпочато підготовчу роботу щодо проведення перепризначень субсидій на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   Для цього органи соціального захисту населення направляють запити та отримують необхідну інформацію, для призначення житлової субсидії на наступний період без звернення громадян про:
   - склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб;
   - забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
   - доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;
   - суми пенсійних виплат.
   Відповідно до норм діючого законодавства, після закінчення терміну дії субсидії для її продовження необхідно звернутися до управлінь соціального захисту населення наступним категоріям сімей:
   - сім'ям, яким призначена субсидія на підставі договору оренди чи найму житла;
   - сім'ям, яким у 2016 році була призначена субсидія на придбання твердого палива та скрапленого газу;
   - сім'ям, яким в опалювальний період 2016/2017 років субсидія була призначена у «0» розмірі.
   Іншим сім'ям для продовження терміну надання субсидії звертатися не потрібно.

 
Розміри житлових субсидій за квітень будуть перераховані з урахуванням дати завершення опалювального сезону

   За інформацією місцевих державних адміністрацій в області завершено опалювальний сезон. Середня дата завершення опалювального сезону – 4-10 квітня.
   Однак, з урахуванням температурного режиму в кожному населеному пункті визначена конкретна дата закінчення опалювального сезону. Так, по містах області така дата визначена з 4-5 квітня.
   Таким чином, у зв'язку з закінченням опалювального періоду розміри житлових субсидій будуть перераховані протягом квітня з урахуванням дати його закінчення (незалежно від виду опалення – централізоване, індивідуальне чи електроопалення).
   Така норма визначена пунктом 14 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (зі змінами).
   Повідомлення про розмір перерахованої субсидії за квітень 2017 року одержувачі субсидії отримають до 10 травня 2017 року.

 
Запитання - відповіді щодо порядку призначення житлових субсидій
1. Якщо сім'я придбала житло або автомобіль, чи вплине вказаний факт на право отримувати субсидію?
   На загальних підставах субсидія не призначається тим, хто протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю або оплатив послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, що перевищує 50 тис. грн.
   Якщо купівлю (придбання) здійснено на суму понад 50 тис. грн. в період отримання субсидії, надання субсидії не припиняється до закінчення терміну її призначення, вказаний факт буде враховано при визначенні права на призначення субсидії на наступний період.
   Звертаємо увагу, що громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поінформувати територіальне управління соціального захисту населення про купівлю товарів або оплату послуг на суму, що перевищує 50 тис. гривень та надати відповідні документи.

2. Якщо сім'єю продано житло чи транспортний засіб, чи буде враховано отриманий дохід при розрахунку субсидії?
   При призначенні субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік без урахування податку з доходів фізичних осіб за даними Державної фіскальної служби. Якщо продаж здійснено в період, за який враховується дохід, при розрахунку субсидії буде враховано отриманий дохід від продажу майна чи транспортного засобу.

3. Чи впливає на право отримання субсидії отримання будинку у спадок?
   Вартість майна, отриманого у спадок, не включається до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії.

4. Чи є випадки, коли субсидія може призначатися у виняткових випадках, тобто за рішенням спеціальної комісії?
   Питання призначення житлової субсидії, як виняток, виноситься на розгляд комісій, створених при райдержадміністраціях, виконавчих органів міських, районних у містах рад, зокрема, у разі:
    - призначення, в окремих випадках субсидії, особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
    - у разі коли кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у такому приміщенні (будинку) осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично у ньому проживають. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку);
    - будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю або оплатив послуги (крім житлово-комунальних послуг у межах соціальних норм та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності) на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень;
   Крім того, комісіями у виняткових випадках може прийматися рішення щодо призначення субсидії непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла (що перевищує встановлену соціальну норму житла - 13,65 кв. метра на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство).

Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається виключно на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства з урахуванням особливих обставин, які склалися в сім'ї.

 
Деякі питання сплати за житлово-комунальні послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії

   1. Як сплачувати за житлово-комунальні послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії?
   Громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги за мінусом розміру призначеної субсидії. При цьому, у разі економного споживання послуг, сума зекономленої субсидії за попередній місяць зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.
   2. Якщо сім'я отримувала субсидію до листопада, а у платіжці за грудень у розділі субсидії стоїть нуль, як в такому разі сплачувати?
   Субсидія призначається на 12 місяців, але не довше, ніж до закінчення опалювального періоду.
   Таким чином, якщо субсидія призначалася, наприклад, з грудня 2015 по листопад 2016 управління соціального захисту населення у грудні 2016 року проводить розрахунок субсидії на наступний період без додаткового звернення громадян. Однак, для того, щоб провести розрахунок та призначити субсидію, необхідно зібрати інформацію від:
   - усіх підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
   - Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів;
   - Пенсійного фонду України - щодо суми пенсійних виплат.
   Збір необхідної інформації є об'ємним та кропітким процесом. Важливо щоб дані, які були зазначені в заяві та декларації та дані, які надходять на запити управлінь соціального захисту населення співпадали, лише після цього органи соціального захисту населення зможуть опрацювати документи та прийняти рішення про призначення субсидії. Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після надходження необхідної інформації та її співпадання з даними, поданими в заяві та декларації.
   Тому, у разі необхідності уточнення даних, направляються повторні запити на отримання інформації. У такому разі інформацію про нараховану субсидію за грудень організації - надавачі послуг побачать наприкінці січня.
   Однак, звертаємо увагу, що нарахування субсидії такій сім'ї буде проведено з грудня 2016 і відповідно кошти субсидії будуть перераховані організації саме з вказаного періоду.
   Тому, необхідно звернутися до управління соціального захисту населення та отримати повідомлення про розмір призначеної субсидії і проводити сплату за житлово-комунальні послуги уже з урахуванням її розміру (навіть якщо у платіжці розмір субсидії не відображено).
   Про суми нарахованих субсидій управління соціального захисту населення щомісячно в кінці місяця інформують організації - надавачі послуг по кожному одержувачу субсидії.

 
62 відсотки сімей області користуються житловими субсидіями

   В умовах підвищення цін і тарифів на житлово – комунальні послуги практично єдиним механізмом підтримки населення при оплаті послуг є державна Програма житлових субсидій.
    Можна по різному відноситися до субсидій, однак, безперечним є те, що без тієї роботи, яку на сьогодні виконують районні управління соціального захисту населення в напрямку призначення житлових субсидій, більше 60 відсотків сімей області не змогли б своєчасно сплатити за житлово-комунальні послуги.
    На сьогодні субсидії в області отримує 365 тис. сімей - це один із найвищих показників охоплення житловими субсидіями населення в державі. Обсяг фінансування житлових субсидій у поточному році склав майже 2 млрд. грн., що в 2,5 рази більше порівняно з 2015 році та в 20 разів - з 2014 роком.
   Незважаючи на те, що опалювальний період вже продовжується майже три місяці, кількість звернень за одержанням субсидій від мешканців області практично не зменшується. Щомісячно близько 14 тис. сімей вперше звертається за призначенням субсидій.
   Середній розмір субсидії по області склав 1800 грн., тобто сім'я сплачує за фактично спожиті житлово-комунальні послуги суму за мінусом розміру призначеної субсидії. При цьому розмір субсидії напряму залежить від рівня доходу сім'ї.
   Розуміючи важливість забезпечення виконання Програми житлових субсидій саме для населення області, з боку органів соціального захисту населення вживаються необхідні заходи з метою призначення субсидій у найкоротші терміни.

 
Актуально про житлові субсидії

   
   1. У 2015 році працювала та мала високі доходи, у зв'язку з чим субсидію не призначено. В поточному році отримувала значно менші доходи, якщо я звернуся за призначенням субсидії у 2017 році, які доходи будуть враховані для розрахунку субсидії?
    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб, за попередній календарний рік.
    Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках - за попередній календарний рік.
    У разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

   2. Мені призначено субсидію на опалювальний сезон з жовтня 2016 року по квітень 2017 року, у листопаді прописала працездатного сина. Чи повинна повідомляти управління соціального захисту населення про зміну складу сім'ї?
    Громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг, що перевищують (одноразово) 50 тис. грн., шляхом подання відповідних документів.
    Однак звертаємо увагу, що у разі неповідомлення про зміни у складі сім'ї та отримання управлінням соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни.

   3. Чи маю право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, якщо проживаю в літній кухні?
    Субсидія поширюється на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках).
    Законодавство України визначає літні кухні, як господарські будівлі, які є нежитловими приміщеннями.
    Тому, субсидія може бути призначена лише на житловий будинок.

   4. Протягом якого часу управління соціального захисту населення повинно прийняти рішення про призначення субсидії?
    Рішення про призначення житлової субсидії приймається протягом десяти днів, однак це тільки після отримання усіх необхідних відомостей від:
   - підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
   - Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів;
   - Пенсійного фонду України - щодо суми пенсійних виплат військовослужбовцям та особам, які отримують пенсії не за місцем реєстрації.
    Важливо, щоб дані, зазначені в заяві та декларації та дані які надходять на запити управлінь соціального захисту населення співпадали, лише після цього виноситься рішення про призначення субсидії в 10-денний термін.

 

1. При оформленні житлової субсидії зробили помилку в декларації. Нам чекати штрафу?

    Жодних штрафів за помилки в деклараціях не буде. Якщо неточність допущена при заповненні декларації, її можна буде виправити на етапі оформлення субсидії в органах соцзахисту. Важливо не приховувати інформацію про свої доходи. Якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого була надміру перерахована сума субсидії, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.

    Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями, повертається за вимогою управління соціального захисту населення, що призначив субсидію.

2. Покійна мама залишила мені в спадок свою однокімнатну квартиру. Маю я ще одну квартиру в якій приписана і проживаю. Чи маю я право на субсидію, якщо, фактично, є власницею двох квартир?

    Наявність будь-якого майна, в тому числі квартири, машини, трактора, корови, земельних паїв тощо не впливає на право отримання субсидії. Під час розрахунку допомоги враховується дохід, що його приносить це майно. Якщо пай чи квартиру не здають в оренду, то й доходу немає. Однак слід зауважити, що субсидія не призначається у разі здійснення купівлі або оплати послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

    Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

3. Не встигли оформити субсидію до початку опалювального сезону. Боїмося, що оплачувати нам доведеться великі суми коштів за комунальні послуги. Та й таких грошей не маємо. Що порадите робити?

    Якщо родина не встигла оформити субсидію до початку опалювального сезону, документи можна подати і у листопаді, і у грудні. Уряд відшкодує сімейні витрати за сплачені у цих місяцях комунальні платіжки. Незалежно від виду опалення – централізоване теплопостачання, індивідуальне газове чи електричне, - у разі надходження заяви про призначення субсидії, скажімо, у грудні, безповоротна державна допомога буде призначена від початку опалювального сезону.

4. Маємо деякі заощадження в банку, чи враховуються вони, як доходи сім'ї, та чи впливають на право отримання субсидії?

    Депозити у банках не враховуються як доходи, тож вони не входять до переліку критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в наданні субсидії.

 
Особливості врахування доходів при призначенні субсидії.

   1. За який період враховуються доходи при призначенні субсидії?
   Для призначення субсидії враховується дохід за попередній календарний рік.
   Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.
   Однак, якщо з заявою про призначення субсидії звертається непрацюючий пенсіонер, який на час звернення не має інших доходів, крім пенсії, до його середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

   2. Які доходи враховуються при призначенні субсидії?
    Для призначення субсидії враховуються нараховані доходи, без урахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому до сукупного доходу сім'ї враховуються доходи, нараховані особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи

    3. Який дохід буде враховано одному з повнолітніх членів сім'ї, на якого призначається субсидія, якщо у нього за попередній рік взагалі відсутні доходи?
   Особам, у яких відсутні доходи враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 2756 грн.). В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму.

   4. Якщо дохід одного з повнолітніх членів сім'ї, на якого призначається субсидія, за попередній календарний рік нижче від прожиткового мінімуму, як будуть враховані такі доходи?
   Особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для працездатних осіб враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 1378 грн.).
   Однак, до розрахунку субсидії включаються фактично отримані доходи у разі отримання: пенсії, допомоги при народженні (усиновленні) дитини, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомоги по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомоги по безробіттю.
   Студентам, які отримують стипендію, враховується фактичний розмір стипендії. Якщо студенти, які навчаються за денною формою навчання, не мають доходів - враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.

   5. Якщо у сім'ї, на яку призначається субсидія є діти віком до 18 років – який дохід їм буде враховано?
   Особам, які не досягли 18 років станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи, - до розрахунку субсидії включаються фактично отримані доходи.

   6. Які види доходів не враховуються при призначенні субсидії?
   При призначенні субсидії до доходів не враховуються: сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії та осіб залучених до роботи в комісії; допомога громадських та благодійних організацій; допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності; частина допомоги при народженні (усиновленні) дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова виплата матерям-героїням, державна соціальна допомога на дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження здоров'я, що пов'язане з виконанням трудових обов'язків". Особам, які брали безпосередню участь в АТО, та/або членам їх сімей до доходу не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі в АТО грошове забезпечення та інші виплати.

    Які ще є особливості врахування доходів при призначенні субсидії?
   Для осіб, які перебували на строковій військовій службі протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 698 грн.).
   Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 2756 грн.). Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно трьох і чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних громадян (станом на 31.12.2015 – 4134 грн. та 5512 грн. відповідно). При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності інформацію про які надано ДФС.

 

   1. Субсидія була оформлена на прописаних 3 особи. Син поступив до училища на контракт і на період навчання прописаний у навчальному закладі. Чи потрібно переоформлювати субсидію?

Володимир Лях,
Хорольський район

   Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій (п.15), "громадянин, якому призначено субсидію, зобов'язаний протягом місяця поінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) ..., шляхом подання відповідних документів″. У цьому разі субсидія Вам буде перерахована, виходячи з кількості зареєстованих осіб.

    2.Я проживаю і зареєстрована у будинку, власником якого є мій чоловік. Особові рахунки виписані на мого чоловіка, але він зареєстрований у квартирі за іншою адресою. Чи маю я право на отримання житлової субсидії?

Наталія Дорошенко
М. Лубни

   - Так, Ви маєте право на призначення субсидії. Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій (п.6), субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб. Не має значення, на кого відкриті особові рахунки для оплати послуг.

    3. Скажіть, будь ласка, чому мені при місячному доході 1000 грн нарахували субсидію не на всю площу квартири (площа моєї квартири 54,78 м2 ), а субсидію надали тільки на 48,6 м2 . При цьому плата за 5 м2 повинна оплачуватись за повну вартість, що перевищує суму субсидії.

Олександр Безбородько
М. Миргород

   Для сім'ї з однієї особи соціальний норматив площі житла становить 48,87 кв.м. Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій, на понаднормову площу житла субсидії можуть призначатися за рішенням місцевих органів влади або утворених ними комісій лише непрацездатним особам, які проживають самі. Якщо ви відноситесь саме до такої категорії осіб, радимо звернутися до місцевого управління соціального захисту населення за фактичним місцем проживання.

 

   1) Куди необхідно подавати документи на оформлення субсидії? Документи для призначення житлової субсидії подаються в управління соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарями – за місцем фактичного проживання). У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій здійснюють уповноважені особи сільських і селищних рад. Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою або в електронній формі через офіційний веб-портал Мінсоцполітики.
   2) Які документи надаються для призначення субсидії? Для призначення субсидій громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає управлінню соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання): - заяву про призначення житлової субсидії; - декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, за встановленими формами. Особи, які орендують або винаймають житло додатково подають договір найму (оренди) житла.
   3) Після подачі заяви та декларації у який термін управліннями соціального захисту населення призначається субсидія? Для призначення субсидії органи соціального захисту населення направляють запити та одержують інформацію від: - усіх підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами; - Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів; - Пенсійного фонду України - щодо суми пенсійних виплат. Після отримання відповідної інформації органи соціального захисту населення опрацьовують документи та приймають рішення про призначення субсидії. Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після надходження необхідної інформації та її співпадання з даними, поданими в заяві та декларації. За результатами прийнятого рішення органами соціального захисту населення надається повідомлення про розмір призначеної субсидії.
   4) На який термін призначається субсидія? Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж 12 місяців. Розраховується окремо на неопалювальний (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня). У разі встановлення рішенням органів місцевої влади дати початку (закінчення) опалювального періоду, що відрізняється від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується субсидія проводиться перерахунок субсидії в межах установленого строку її призначення. Це стосується житлових будинків та квартир, як з централізованим опаленням, так і з індивідуальним. У разі подання заяви на призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду – субсидія призначається з початку такого періоду. Наприклад: опалювальний період розпочато з 11 жовтня, у разі подання заяви та декларації до 10 грудня, субсидія буде розрахована з початку опалювального періоду (з 11 жовтня). У разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з місяця підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги - субсидія призначається з місяця підвищення тарифів.
   5) Чи існують будь які умови за яких субсидія не призначається? Субсидія не призначається у разі здійснення купівлі або оплати послуги (одноразово), протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад структурні підрозділи з питань соціального захисту населення можуть призначати субсидії, як виняток. Рішення про призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.
   6) Якщо є заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги. Чи може сім'я звернутися за призначенням житлової субсидії? Наявна заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на право оформлення субсидії. При цьому, звертаємо увагу, що громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість. Невикористана сума субсидії, внаслідок економії споживання послуг, може бути використана, як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу, на наступні розрахункові періоди.
   7) Якщо в минулому році особа працювала та отримувала пенсію, але на даний час доходів крім пенсії не має. Які доходи будуть враховані при розрахунку розміру субсидії? Згідно внесених змін до Порядку призначення субсидії (набрали чинності 21.09.2016) у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
   8) Чи враховується до доходу сім'ї вартість отриманої путівки на санаторно-курортне лікування? Інформацію про доходи сім'ї управління соціального захисту населення отримують, зокрема, шляхом направлення електронних запитів до Державної фіскальної служби України. Так, дійсно, ще минулого року вартість путівки включалась до річного доходу громадян і впливала на розмір субсидії, але в поточному році внесено зміни і відтепер вартість санаторно-курортного лікування ніяким чином не впливає на розмір субсидії. Для перегляду розміру субсидії громадянці потрібно звернутися до територіального управління соцзахисту та подати відповідну заяву та декларацію на отримання субсидії.
   9) Чи призначається субсидія батькам-пенсіонерам, в помешканні яких зареєстровані повнолітні діти, які проживають в іншому місці? Субсидія призначається на підставі рішення комісії, яке приймається з урахуванням документу, що підтверджує тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку). За відсутності документа – на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.
   10) Чи змінено норми використання природного газу на опалення в порівнянні з минулим опалювальним сезоном?
   Субсидія призначається у межах соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.
   В минулому році при розрахунку призначення субсидії застосовувалась соціальна норма використання природного газу на опалення у розмірі 7,0м3 на 1м2 опалювальної площі.
    З 30 квітня 2016 року постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 № 317 (набрала чинності 30 квітня 2016 року), дійсно змінено соціальну норму використання природного газу на опалення з 7,0м3 до 5,5м3 на 1м2 опалювальної площі на місяць. Дана норма застосовується в опалювальний період саме 2016-2017 років.

 
Важливо знати для призначення житлових субсидій

   1. Коли необхідно подати заяву на призначення субсидії, щоб її призначили з початку опалювального сезону?
   Просимо звернути увагу сімей, які вперше звертаються за призначенням житлових субсидій.
   Нормами законодавства передбачено, що субсидія призначається з місяця подання заяви, а у разі подання заяви на призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду – субсидія призначається з початку такого періоду: для сімей, які для опалення використовують природний газ або електроопалення у разі надходження заяви про призначення субсидії до 30 листопада 2016 року – субсидія буде призначена з 1 жовтня 2016 року; для сімей, які користуються централізованим опаленням, наприклад, якщо опалювальний сезон розпочато з 11 жовтня - у разі надходження заяви про призначення субсидії до 10 грудня 2016 року – субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.
   Також, нормами законодавства передбачено, що у разі подання заяви на призначення субсидії протягом трьох місяців з місяця підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається з місяця підвищення тарифів. Тобто, якщо у жовтні змінюється тариф на один з видів послуг (наприклад холодне водопостачання та водовідведення) субсидія буде призначена з 1 жовтня, якщо звернення надійде до 31 грудня.
   Тобто, право на одержання субсидії з початку опалювального сезону не втрачається, якщо звернення надійде до вказаних вище дат. Ще раз акцентуємо увагу, що сім'ям, які вже отримують субсидію, повторно з початком опалювального періоду звертатися не потрібно, розрахунок розміру субсидії буде проведено автоматично.
   2. У який термін призначається субсидія?
   Просимо звернути увагу, що спрощений порядок призначення субсидії діє лише для сімей. Що стосується органів соціального захисту населення, які проводять призначення субсидії, – збір необхідної інформації є об'ємним та кропітким процесом.
   Для призначення субсидії по кожному одержувачу субсидії необхідно направити запити та одержати інформацію від:
   - усіх підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами;
   - Державної фіскальної служби – щодо отриманих доходів;
   - Пенсійного фонду України - щодо суми пенсійних виплат.
   Важливо щоб дані, зазначені в заяві та декларації та дані, які надходять на запити управлінь соціального захисту населення співпадали, лише після цього органи соціального захисту населення зможуть опрацювати документи та прийняти рішення про призначення субсидії. Рішення про призначення субсидії приймається протягом 10 днів після надходження необхідної інформації та її співпадання з даними, поданими в заяві та декларації.
   Про розмір призначеної субсидії сім'ї дізнаються з повідомлень, які будуть доставлені за місцем проживання.

 

   З жовтня розпочинається опалювальний сезон: для індивідуального опалення – з 1 жовтня, для централізованого – з дати, яка визначається рішеннями місцевих органів влади та місцевого самоврядування.
   У зв'язку з цим управліннями соціального захисту населення у жовтні буде проведено автоматизований перерахунок розміру призначених субсидій на опалювальний період з урахуванням послуги з опалення.
   Навіть якщо на неопалювальний період субсидія призначена у «нульовому» розмірі, розрахунок розміру субсидій на опалювальний період 2016-2017рр. буде проведено автоматично.
   Повторно звертатися чи подавати будь-які документи не потрібно.
   Однак, якщо у складі сім'ї відбулися зміни – збільшилася кількість зареєстрованих у житловому приміщенні людей чи зменшилася – про це необхідно повідомити управління соціального захисту для перерахунку розміру субсидії.
   Якщо сім'я не зверталася за призначенням субсидії, але планує подати документи, необхідно надати до управління соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву та декларацію про доходи. При цьому, якщо звернення за субсидією надійде протягом двох місяців з початку опалювального сезону, субсидія буде призначена з початку опалювального сезону.
   Особам, які не зареєстровані за місцем проживання, субсидія може бути надана за рішенням комісії на підставі договору оренди чи найму житла.

 


   Маю заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги. Чи можу звернутися за призначенням житлової субсидії?
   Наявна заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги не впливає на право оформлення субсидії.
   При цьому, звертаємо увагу, що громадяни, яким призначено субсидію, зобов'язані щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. У разі коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.
   Невикористана сума субсидії, внаслідок економії споживання послуг, може бути використана, як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу, на наступні розрахункові періоди.


   В минулому році працювала та отримувала пенсію, на даний час доходів крім пенсії не маю. Прошу надати роз'яснення які доходи будуть враховані при розрахунку розміру субсидії?
   Згідно внесених змін до Порядку призначення субсидії (набрали чинності 21.09.2016) у разі коли на час звернення за призначенням субсидії особа є непрацюючим пенсіонером, який не має інших доходів, крім пенсії, до її середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія. >


   Чи необхідно додатково звертатися до управлінь соціального захисту населення для перерахунку розміру субсидії у зв'язку з підвищенням вартості житлово-комунальних послуг?
   У разі зміни цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, для оплати яких призначено субсидію, управліннями соціального захисту населення проводиться автоматичний перерахунок розміру субсидії у межах терміну її призначення, без додаткового звернення громадян. При цьому обов'язкова частка плати сім'ї за житлово-комунальні послуги залишається незмінною, змінюється лише розмір призначеної субсидії. За результатами проведених перерахунків Вам буде доставлено повідомлення про розмір призначеної субсидії.


   Чи має право на призначенням субсидії сім'я, до складу якої входить працездатна особа, яка не працює?
   Факт не перебування в трудових відносинах не впливає на право отримання субсидії. Якщо повнолітня особа не має доходів, для розрахунку субсидії буде враховано умовний дохід в розмірі двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

 

 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ, - ОТРИМУВАЧІ СУБСИДІЙ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ!

Важливо!
   У зв'язку з одержанням через поштові відділення зв'язку бланків заяв про призначення житлової субсидії та декларацій про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначення житлової субсидії, звертаємо увагу: Тим сім'ям, які отримували субсидію в опалювальний сезон 2015/2016 років або зверталися за її призначенням протягом 2016 року (в тому числі якщо субсидія на неопалювальний сезон призначалася у «нульовому» розмірі (0,00 грн.)), на опалювальний сезон перерахунок розміру субсидії буде проведено управлінням соціального захисту населення автоматично протягом жовтня по кожній такій сім'ї. Звертатися із Заявою та Декларацією вказаним сім'ям не потрібно.

 

   
«Зміни до Порядку надання житлових субсидій»

   8 вересня 2016 року Урядом прийнято постанову № 635 «Про внесення змін до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» (набрала чинності 21.09.2016).
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за попередній календарний рік. Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року.
   Внесеними змінами передбачено, що для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з доходів, нарахованих особам, які досягли 14-річного віку станом на 1 січня року, за який враховуються доходи без урахування податку з доходів фізичних осіб. При цьому встановлено, що непрацюючим пенсіонерам, які не мають інших доходів, крім пенсії, до середньомісячного сукупного доходу враховується розмір пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.
   Вказаною постановою також уточнено порядок обчислення сукупного доходу для осіб, які досягли 18-річного віку (станом на 1 січня року, за який враховуються доходи): - особам, які мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (станом на 31 грудня цього ж року), або у яких відсутній дохід, але вони навчаються за денною формою навчання для розрахунку субсидії враховується середньомісячний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи (станом на 31.12.2015 – 1378 грн.); - особам, у яких відсутні доходи - для розрахунку субсидії враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи для призначення субсидії (2756 грн.). В окремих випадках за рішенням районних комісій для осіб, які проживають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися середньомісячний сукупний дохід на рівні одного прожиткового мінімуму; - особам, які мали середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року за який враховується дохід, але отримували пенсію, стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомогу по догляду за інвалідом I та II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, допомогу по безробіттю або будь-які доходи, отримані особою, яка не досягла 18-річного віку станом на 31 грудня року, за який враховуються такі доходи, то у розрахунок субсидії включаються фактично отримані доходи; - особам які протягом року, за який враховуються доходи для призначення субсидії, перебували на строковій військовій службі, середньомісячний сукупний дохід незалежно від отриманих (не отриманих) доходів визначається на рівні половини розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на 31 грудня року, за який враховуються доходи.
   Крім того, доповнено перелік доходів, які не враховуються до сукупного доходу сім'ї при призначенні субсидії, а саме: вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, протезно-ортопедичних виробів, засобів реабілітації, суми, які виплачуються в порядку відшкодування шкоди, заподіяної працівникові за ушкодження його здоров'я, що пов'язане з виконанням ним трудових обов'язків.
   Також внесеними змінами, передбачена можливість перерахунку субсидії в межах строку призначення, у разі якщо особа не згодна з рішенням про проведення розрахунку субсидії на наступний період та має додаткові обставини, які безпосередньо впливають на визначення розміру сукупного доходу за попередній період, що підтверджується відповідними документами.
   Слід звернути увагу, що громадянин, якому призначено субсидію зобов'язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення, зокрема, про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні. Так у разі отримання управлінням соціального захисту населення за запитом інформації про збільшення чисельності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, надання раніше призначеної субсидії припиняється з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни.

 

   Хочу дізнатися, якщо я отримую субсидію, чи зможу потім продати, подарувати житло або передати його у спадок.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848, яка регулює порядок надання населенню житлових субсидій, чітко встановлено, що субсидія є безповоротною державною допомогою і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
   Чи впливає заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг на можливість отримання субсидії для відшкодування витрат з оплати житлово-комунальних послуг?
   Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не є підставою для відмови у призначенні субсидії. Це дозволяє сім'ям вийти із замкнутого кола накопичення нових боргів за комунальні послуги. Разом з тим, слід знати, що одержувач субсидії має щомісячно сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії. Якщо вартість фактично використаної послуги менша, ніж встановлена при розрахунку субсидії обов'язкова частка плати за цю послугу, сплачується фактична вартість послуги. Якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує вартість фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії, організації – надавачі послуг повідомляють про це орган соціального захисту. У такому разі надання субсидії може бути припинено, за виключенням випадків, коли несплата за послуги пов'язана із затримкою у виплаті заробітної плати, пенсії тощо. У разі коли через несплату громадянином вартості фактично спожитої послуги з урахуванням розміру призначеної субсидії надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії.
   Чи необхідно при оформленні субсидії вказувати відсотки від депозиту, як один з видів доходу?
   Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року № 475 (набрала чинності 21 липня 2015 року) до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій внесено зміни, якими встановлено, що: «до сукупного доходу не враховуються, зокрема, доходи від розміщення депозитів». Отже, депозити і відсотки по ним не враховуються як доходи і не входять в перелік критеріїв, на підставі яких може бути відмовлено в призначенні житлової субсидії або припинено її надання.

 

   
Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

   Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям – щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
   
Як розрахувати розмір допомоги?

   Розмір соціальної допомоги визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.
   Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям з травня 2016 році встановлено у розмірах:
    - для працездатних - осіб 21 % прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.05.2016–304,50 грн.);
   - для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100% прожиткового мінімум для осіб які втратили працездатність (з 01.05.2016 –1130 грн.);
   - для дітей - 85% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку з 01.05.2016 становить:
   для дітей віком до 6 років - 1043,80 грн.;
   для дітей віком від 6 до 18 років - 1301,35 грн.;
   для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) - 1232,50 грн.
   При цьому для дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для дітей одиноких матерів, які не перебувають у шлюбі, для дітей, в яких один або обоє батьків є інвалідами І чи ІІ групи, та дітей-інвалідів – на 20 %.
   Крім того розмір допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250,00 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.
   Приклад розрахунку розміру допомоги:
   Сім'я складається з 4-х осіб: двоє дітей віком 4 та 14 років, батько та мати.
   Батько отримує заробітну плату 2000 грн. на місяць, мати перебуває на обліку в центрі зайнятості та отримує допомогу по безробіттю – 860 грн. на місяць.
   Середньомісячний дохід сім'ї – 2860 грн.
   Розрахунок рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім'ї:
   для матері та батька - 304,50 грн. на кожну особу;
   для дитини 4 років – 1043,80 грн. + 10 % = 1148,18 грн.;
   для дитини 14 років – 1301,35 грн. + 10% = 1431,49 грн.;
   Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для сім'ї становить: 304,50 + 304,50 + 1148,18 + 1431,49 = 3188,67 грн.
   Розмір допомоги становить:
   3188,67 грн. – 2860 грн. = 328,67 грн. + 250 грн. (підвищення на дитину віком до 13 років) + 500 грн. (підвищення на дитину віком від 13 до 18 років) = 1078,67 грн. на місяць.
   На який термін призначається допомога?
   Призначення і виплату соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям здійснює управліннями праці та соціального захисту населення за місцем проживання.
   Допомога призначається на шість місяців з місяця звернення.
   Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям не призначається, у разі коли:
   - працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду, згідно медичного висновку лікарсько-консультативної комісії, не більш ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб які доглядають за інвалідом І групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років,
    за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також особами, які досягли 80-річного віку);
   - малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування, а також хто-небудь із її складу протягом 12 місяців перед зверненням за наданням державної соціальної допомоги здійснив покупку або оплатив послуги на суму яка на час звернення перевищує 10- кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї;
   - у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім`ї та додатково 10,5 квадратних метра на сім`ю, чи більше одного автомобіля, транспортного засобу (механізму);
   За наявності таких обставин, державна соціальна допомога може бути призначена на підставі рішень районних комісій у разі, якщо: у складі сім'ї є інвалід; у сім'ї виховуються троє та більше дітей до 18 років (у разі навчання за денною формою навчання до 23 років); неможливість отримати будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї. Рішення про призначення державної соціальної допомоги у таких випадках приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї, яка звернулася за призначенням допомоги.
    Звертаємо увагу! У разі коли особами, які входять до складу сім'ї, навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на соціальну допомогу та визначення її розміру, виплата соціальної допомоги припиняється з місяця, в якому виявлено порушення.
    На наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця виявлення порушення.

 

   
ОСНОВНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ СУБСИДІЇ

   
КОМУ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ СУБСИДІЯ

   Субсидія призначається:
   - одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
   - особам, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їм нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
   - індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію. Крім того, у разі реєстрації в установленому порядку місця перебування особи житлова субсидія призначається на загальних умовах, у разі не отримання її за зареєстрованим місцем проживання.
   
ТЕРМІН ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСИДІЇ

    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж 12 місяців. Розраховується окремо на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня) та опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
    Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива надається на календарний рік.
    Після закінчення строку отримання субсидії управління соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді (крім орендарів житлового приміщення та осіб, які звертаються за субсидією на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива).
   
ЗА ЯКИХ УМОВ СУБСИДІЯ НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ

   Субсидія не призначається, у разі якщо, будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги (одноразово) з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
   
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ДОХОДІВ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ СУБСИДІЇ

   Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, за попередній календарний рік.
   Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних вищих навчальних закладах і проживають з батьками чи іншими членами родини; призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у розрахунок субсидії включається дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб(з 01.05.2016-2900 грн.). Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
   Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості та не отримують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у розрахунок субсидії включається дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.05.2016 – 1450 грн.).
   Для фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування: для платників єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб на відповідний місяць(з 01.05.2016 – 2900 грн.). Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно трьох (з 01.05.2016 – 4350 грн.) і чотирьох (з 01.05.2016 – 5800 грн.) прожиткових мінімумів для працездатних громадян. При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності інформацію про які надано ДФС.

 

   Щодо нового в отриманні житлових субсидій з травня 2016 року
   Станом на 01.05.2016 Програмою житлових субсидій в області охоплено 349 тис. сімей, що становить - 58% сімей області. Для фінансування субсидій на 2016 рік затверджено 1735,3 млн. грн.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 року № 319 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (набрала чинності з 30.04.2016), внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, зокрема:
   - розмір субсидії визначається, без урахування пільг, які надаються відповідно до законодавства: у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива і скрапленого газу не нараховуються;
   - змінено терміни призначення субсидії: субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців;
   - змінено порядок врахування доходів для призначення житлової субсидії для окремих категорій громадян (для працездатних осіб які мають дохід менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних громадян, приватних підприємців);
   - субсидія на наступний період надається за особистим зверненням наступній категорії осіб:
   - для орендарів житлового приміщення (будинку);
   - осіб, які отримували субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу в попередньому році;
   - осіб, яким субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального сезону становив «0» грн. Тобто вказаним сім'ям субсидія призначається на наступний термін за особистим зверненням. При цьому, для орендарів житлового приміщення (будинку) при призначенні субсидії також враховується строк дії договору (субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, та до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди);
   - передбачено повернення частини невикористаної суми субсидії до державного бюджету організаціями-надавачами послуг з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання), після закінчення опалювального сезону;
   - передбачено залишення на рахунках споживачів частини невикористаної суми субсидії на оплату послуг індивідуального опалення (теплопостачання), що еквівалентна вартості 100 куб. м. природного газу або вартості 150 кВт електричної енергії, яка зараховується як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

 
Актуально про субсидії

   Запитання:
   Отримали повідомлення про призначення субсидії, але вважаємо, що її розмір повинен бути більшим. Куди нам можна звернутися, щоб перевірили правильність визначення розміру субсидії?
   Відповідь:
   Відповідно до статті 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення, зокрема, органів державної влади або місцевого самоврядування подається у порядку підлеглості вищому органу, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.
   Таким чином, рішення управління праці та соціального захисту населення про призначення, відмову у призначенні допомоги чи субсидії може бути оскаржено в районній державній адміністрації чи виконавчому комітеті міської ради, Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації або у судовому порядку.
   Крім того, до вказаних органів можна звернутися з заявою про перевірку правильності визначення розміру допомоги, субсидії чи з будь-яких інших питань, що належать до компетенції управління праці та соціального захисту населення.

 
Актуально про житлові субсидії

    Користуюся субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг з жовтня 2015 року. Чи необхідно звертатися за перерахунком субсидії в зв'язку зі зміною тарифів з 1 березня 2016 року на електроенергію?
   Ні. Звертатися не потрібно, перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення у разі зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію здійснюється без звернення громадян. При цьому обов'язкова частка плати сім'ї за житлово-комунальні послуги залишається не змінною, змінюється лише розмір призначеної субсидії.

   За призначенням субсидії звернувся в травні 2015 року. Коли необхідно звертатися за її продовженням?
   За продовженням субсидії звертатися не потрібно. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:
   на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня;
   на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня.
   Після закінчення терміну отримання субсидії управління праці та соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок субсидії на наступний період без особистого звернення, для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.
   Однак, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, не перевищує обов'язкового відсотка платежу протягом двох сезонів підряд, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на наступний період на підставі звернення громадянина.

   Я, переміщена особа переїхала з Луганської області на даний час проживаю на квартирі без реєстрації.
   Чи можливо призначити субсидію на підставі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з наявною відміткою міграційної служби про реєстрацію місця проживання?

   Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні осіб.
   На підставі рішення районної держадміністрації та виконавчого органу міської і районної ради та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла.
   Враховуючи викладене, субсидія може бути призначена лише за наявності реєстрації місця проживання або на підставі договору найму (оренди) житла.
   Однак, відповідно до положень Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік, а реєстрація – внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру та до паспортного документа про місце проживання або місця перебування особи із зазначенням адреси житла.
   Реєстрація місця перебування дозволить розглянути питання щодо призначення житлової субсидії згідно з діючим порядком.

 
Відповіді на запитання громаднян щодо житлових субсидій

    1. Чи можу я звернутися за субсидією, якщо маю заборгованість з оплати житлово-кому¬нальних послуг?
   Заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг не впливає на право отримувати субсидію.
   2. Чи впливає на право отримувати субсидію наявність у власності іншої квартири, будинку чи автомобіля?
   Володіння транспортними засобами або іншими квартирами (будинками) не позбавляє Вас права на субсидію.
   3. У разі користування субсидією, чи зможу я потім продати, подарувати житло або передати його у спадок.
   Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.
   4. Якщо я не вкажу в декларації якийсь з видів доходу, доведеться повертати субсидію?
   Якщо в декларації не вказано який-небудь вид доходу, який буде виявлено перевіркою, доведеться повернути надміру нараховану субсидію. Тобто різницю між розміром наданої субсидії і тим розміром, який розраховано з урахуванням суми не вказаного доходу.
   Однак це не позбавляє права звернутися за призначенням субсидії повторно.
   5. Чи повинна я сплачувати вказану у повідомленні обов'язкову частку плати, якщо вона значно більша, ніж вартість фактично спожитої послуги по лічильнику?
   Якщо фактична вартість послуги за лічильником менше ніж визначена частина обов'язкової плати отримувача субсидії, потрібно сплачувати вартість послуги за лічильником. Економне споживання вигідне, оскільки при економії газу, води та електроенергії на Ваших рахунках накопичуються зекономлені кошти субсидії. їх можна використати для оплати послуг в наступні місяці.
   6. В яких випадках управління праці та соціального захисту населення вправі вимагати інші документи, крім заяви та декларації ?
   Якщо Ви бажаєте, щоб субсидія була розрахована з доходів за три попередні місяці, необхідно надати довідки про ці доходи.
   Крім того, у разі зазначення у декларації отриманих доходів, інформація про які відсутня Державній фіскальній службі, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у визначеному порядку, особою додатково подають довідки про зазначені доходи.
   Також, якщо у домогосподарстві нестандартна ситуація, і рішення про призна¬чення субсидії приймається комісією, створеною місцевим органом влади, остан¬ній може запросити інші документи для обґрунтованості прийняття рішення (наприклад, довідки, що підтверджують факт непроживання зареєстрованих осіб).
   

Директор Департаменту праці
    та соціального захисту населення
    Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

 
Важливо знати для одержувачів субсидій

   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. При цьому, оскільки плата за опалення проводиться лише в опалювальний період, розмір субсидії розраховується окремо на опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня) та на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня).
   Управліннями праці та соціального захисту населення проведено автоматичний перерахунок розміру субсидії на опалювальний сезон.
   Всі сім'ї, яким призначено субсидію, отримали повідомлення про розміри нарахованої субсидії на опалювальний сезон.
   В повідомленні про надання субсидії крім персональних даних зазначається розрахунок розміру субсидії та обов'язкової плати, в межах соціальних норм, по всім видам житлово-комунальних послуг, які отримує сім'я.
   Так, наприклад:
 

   Вказані у повідомленні дані несуть слідуючу інформацію:
   ① - "Соціальна норма" – тобто, в даній графі зазначається інформація про соціальні нормативи, визначені законодавством, в межах яких надається субсидія. Зокрема, соціальна норма, визначена законодавством для послуги опалення: 13,65 кв.метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на сім'ю (48,87 кв. метра – на сім'ю з однієї особи, 62,52 кв. метра – на сім'ю з двох осіб, і т.д.).
   ② – "Сума субсидії" – вказано призначений розмір субсидії окремо по кожній послузі, тобто це сума коштів, яка перераховується управліннями праці та соціального захисту населення підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг.
   ③ - "Обов'язкова плата" – сума коштів, яку повинна сплачувати сім'я за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм.
   Тобто, за житлово-комунальні послуги необхідно сплачувати обов'язкову плату, зазначену в гр. ③.
   Якщо сім'я використала (спожила) за оплачуваний період житлово-комунальні послуги понад встановлені норми, до обов'язкової плати зазначеної в гр. ③ необхідно додатково сплатити вартість послуг, спожитих понад соціальну норму.
   Зверніть увагу, якщо у вас послуги обраховуються лічильником, і загальна сума спожитих послуг менша, ніж обов'язкова частка, оплату необхідно проводити по фактичному обсягу спожитої послуги за відповідний період.
   Крім того, зазначаємо, що сума субсидії, яку було переказано управліннями праці та соціального захисту населення на рахунки організацій надавачів житлово-комунальних послуг для оплати наданих послуг, в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана сім'єю внаслідок економії споживання послуг, зараховується організаціями надавачами житлово-комунальних послуг як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу сім'ї, на наступні розрахункові періоди.
   Додатково повідомляємо телефони організацій - надавачів житлово-комунальних послуг:
   КП «Полтававодоканал» - 61-28-21; 61-60-73.
   ПАТ «Полтаваобленерго» - 0-800-210-312 (цілодобово).
   ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго» - 51-04-55 (багатоканальний).
   ТОВ «Полтавагаз Збут» - 0-800- 502-103; 50-01-12;50-11-45.
   У разі неотримання повідомлення про надання субсидії просимо звернутися за телефоном обласної безкоштовної гарячої лінії:
    0-800-500-620.

 

Актуально про житлові субсидії


   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 № 475, удосконалено спрощений порядок призначення та надання населенню житлових субсидій.
   Крім того, вказаною постановою передбачено забезпечення доставки домогосподарствам бланків заяв про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії в період до 1 вересня та 1 листопада 2015 року для звернення за призначенням субсидії на опалювальний період.
   Увага! Якщо Вами вже подано до управління праці та соціального захисту населення документи для призначення субсидії, то отримані бланки заповнювати та надавати управлінню додатково непотрібно!
   Надаємо роз'яснення з деяких актуальних питань, які порушуються громадянами щодо порядку надання житлових субсидій.

1. Які документи та куди необхідно подати, щоб отримати субсидію?


   Для призначення субсидії громадянин, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (орендарі - за місцем проживання): - заяву про призначення житлової субсидії; - декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Вищевказаною постановою спрощено форму декларації. Відтепер в декларації не зазначається сума доходу без урахування податку з доходів фізичних осіб, вказуються лише вид отримуваного доходу і джерело з якого отримані кошти; - договір найму (оренди) житла - для осіб, які винаймають житло; - довідки про доходи - у разі декларування доходів за три місяці, а також у разі зазначення у декларації інших отриманих доходів, інформація про які відсутня у ДФС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо і відповідно до законодавства не може бути отримана за запитом управління праці та соціального захисту населення.
   У сільській місцевості приймання заяв з необхідними документами для призначення субсидій та передачу їх управлінню праці та соціального захисту населення здійснюють уповноважені особи, сільських (селищних) рад.
   Вказані документи також можуть бути надіслані поштою управлінню праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації заявника.

2. Просимо повідомити чи визначено порядок врахування доходів для осіб, які обрали спрощену систему оподаткування та є платникам єдиного податку?


   Для платників єдиного податку І групи встановлено мінімальний дохід, що враховується при обчисленні субсидії, у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1218 грн.). Для ІІ і ІІІ груп мінімальний дохід встановлено в розмірі відповідно двох і трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (2436 грн. та 3654 грн., відповідно).

3. Чи всі види доходу враховуються при призначенні субсидії?


   Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб.
   Не включаються до сукупного доходу сім'ї для призначення субсидії, допомога при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово; одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати – Героїня»; сплачені особою аліменти; доходи від розміщення депозитів; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які приймають безпосередню участь в антитерористичних операціях; допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності.

3. На який термін призначається субсидія?


   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується: на опалювальний сезон – з 01 жовтня року по 30 квітня; на неопалювальний сезон – з 01 травня по 30 вересня.

5. Чи необхідно повторно звертатися за призначенням субсидії на опалювальний період у разі якщо на даний час субсидію призначено у «нульовому» розмірі?


   Ні, повторно звертатися непотрібно. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. На початку опалювального сезону управління праці та соціального захисту населення розрахують розмір субсидії без додаткового звернення. Протягом десяти днів після отримання необхідної інформації приймають рішення про призначення (непризначення) субсидії та письмово інформують про прийняте рішення громадян.

 

Порядок призначення житлової субсидії, якщо зареєстровані особи фактично не проживають у житловому приміщенні?


   Відповідно до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 (зі змінами), субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації та розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
   Кількість зазначених осіб та їх соціальний статус визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
   У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають на підставі рішень комісій, створених при райвиконкомах і райдержадміністраціях, та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
   Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні.
   За відсутності засобів обліку комунальних послуг субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих осіб, яким нараховується плата за житлово – комунальні послуги.

 

На допомогу захисникам Батьківщини                                                                                   Завантажити


 

   1. Скільки часу відводиться на розгляд питання – надавати чи ні конкретній людині субсидію? Час рахується з моменту відправки документів поштою, чи з дня отримання? Як я дізнаюся, чи надано мені субсидію?

   Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей:

   від організацій-надавачів послуг – про забезпеченість комунальними послугами, їх вартість;

   від житлово-експлуатаційних організацій або інших органів, що визначені місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а у сільській місцевості від сільських (селищних) рад – про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях осіб;

   від ДФС ,ПФУ – про доходи.

   Після проведених розрахунків заявнику видається повідомлення про призначення житлової субсидії.

   2. Прокоментуйте, чи вносити мобілізованого солдата в декларацію на субсидію? Мобілізований з січня 2015 року.

   Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

   У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень районних держадміністрацій та виконавчих органів міських рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

   Таким чином, у Декларації має бути зазначено інформацію про всіх зареєстрованих осіб (у примітці можна зазначити, що конкретна особа не проживає), а у Заяві відмітити необхідність розгляду питання комісією (за наявності засобів обліку послуг).

   За відсутності засобів обліку комунальних послуг питання щодо нарахування плати на фактично проживаючих осіб необхідно вирішувати з організаціями, що надають споживачеві вказані послуги, шляхом зняття нарахувань з особи, яка відсутня тривалий час.

    3. Люди побоюються, що дані про їхній майновий стан, які потрібно вказувати у деклараціях для отримання субсидій, будуть тим чи іншим чином використані проти них співробітниками Державної фіскальної служби. Чи планують органи соціального захисту обмінюватися інформацією про доходи і майно громадян з фіскалами, зокрема чи передаватимуть таку інформацію до ДФС?

   На запит органу соціального захисту населення ДФС надає інформацію про доходи громадян. При цьому надання будь-якої інформації до ДФС не передбачено.

    4. Я прописаний у квартирі один, але проживаю в ній з сім'єю. У такому разі в заяві на субсидію мені вказувати усіх членів сім'ї, чи тільки себе? І ще одне запитання. Якщо я оформлю субсидію, а в майбутньому у мене зміниться на краще матеріальний стан – як я зможу відмовитися від субсидії?

   Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

   При заповненні декларації слід надавати відомості про зареєстрованих осіб. Для відмови від призначення житлової субсидії необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з заявою про відмову від участі в програмі житлових субсидій.

   5. Чи можна оформлювати субсидію на житлову площу, де людина не зареєстрована, а лише є її власником і проживає там?

   Житлова субсидія призначається за місцем реєстрації.

    6. Яку суму доходу вписувати в декларацію? У роз'яснені сказано так: сума доходу мінус податок з доходів фізосіб. А чи враховувати єдиний соцвнесок і військовий збір, а також пільгу, яку отримують при нарахуванні зарплати, і тільки після відмінусування якої вираховується податок з доходу фізосіб? Чи, може, в декларації писати суму доходу що отримана на руки?

   Для призначення субсидії враховуватимуться доходи без податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік.

   7. У квартирі фактично проживає дві людини, а дві мої доньки вже 10 років мешкають за кордоном. При оформленні субсидії (по-новому) вимагають відповідні довідки. Що робити? Я і моя мати – пенсіонери (отримуємо 1107 грн. та 1200 грн.).

   Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

   У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень районних держадміністрацій та виконавчих органів міських рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

   Таким чином, у Декларації має бути зазначено інформацію про всіх зареєстрованих осіб (у примітці можна зазначити, що конкретна особа не проживає), а у Заяві відмітити необхідність розгляду питання комісією (за наявності засобів обліку послуг).

   За відсутності засобів обліку комунальних послуг питання щодо нарахування плати на фактично проживаючих осіб необхідно вирішувати з організаціями, що надають споживачеві вказані послуги, шляхом зняття нарахувань з особи, яка відсутня тривалий час.

   8. Які дані в декларацію вносити фізичним особам підприємцям?

   Доходи осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, визначаються на підставі даних державних податкових адміністрацій. За відсутності цих даних - на підставі Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності протягом календарного року.

   9. Я живу в квартирі моєї матері, живу окремо і самостійно сплачую всі послуги. Я тут прописана із дітьми, частина рахунків оформлена на мене, а частина – на матір. У квартирі, яка належить мені, проживає окремо мій дідусь, який там прописаний, і тут така сама ситуація: частина рахунків оформлена на нього, а частина на мене. При цьому кожен з нас хоче отримати субсидію. Як в такому разі заповнити заяву, щоб в УПтаСЗН не було причин для відмови?

   Особові рахунки по сплаті всіх житлово-комунальних послуг мають бути відкриті на одну особу, яка зареєстрована у житловому приміщенні.

   10. У будинку зареєстровані 4 особи, але реально проживають лише 2.
   1) Чи потрібно разом з заявою та декларацією на отримання субсидії подавати якісь документи, які підтверджують відсутність цих двох осіб ?
   2) Як називається цей документ ?
   3) Хто має право (і обов'язок) його видавати ?
   4) Чи може цей документ видати селищна рада ?

   Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.

   У разі коли обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень районних держадміністрацій та виконавчих органів міських рад або утворених ними комісій та актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, зокрема, довідок, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідок про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку).

   Таким чином, у Декларації має бути зазначено інформацію про всіх зареєстрованих осіб (у примітці можна зазначити, що конкретна особа не проживає), а у Заяві відмітити необхідність розгляду питання комісією (за наявності засобів обліку послуг).

   За відсутності засобів обліку комунальних послуг питання щодо нарахування плати на фактично проживаючих осіб необхідно вирішувати з організаціями, що надають споживачеві вказані послуги, шляхом зняття нарахувань з особи, яка відсутня тривалий час.

 

   У зв'язку з підвищенням цін і тарифів на комунальні послуги питання отримання допомоги від держави у вигляді житлової субсидії набуває більшої актуальності. Як наслідок, виникають запитання щодо порядку оформлення житлової субсидії.
   Я проживаю у місті Полтаві. Разом зі мною у двокімнатній квартирі зареєстровані чоловік та донька. Донька живе і працює у місті Дніпропетровськ. Чи обов'язково я повинна надавати інформацію про її доходи для розрахунку субсидії.
   Законодавством, що регламентує порядок надання населенню житлових субсидій, визначено, що субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
   Однак, є виключення з цієї норми, яке надається у разі, якщо обсяг споживання води, газу, електроенергії вимірюється індивідуальними засобами обліку.
   За такої умови субсидія може розраховуватися виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають.
   Відповідне рішення приймається райдержадміністраціями, виконкомами міських, районних у містах рад або утвореними ними комісіями на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
   Під час прийняття рішень враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих. Такими документами можуть бути довідки, що підтверджують місце перебування особи в іншій адміністративно-територіальній одиниці у зв'язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку) тощо.
   Рішення приймається по кожному зверненню окремо з урахуванням усіх обставин, що склалися в сім'ї.
   Таким чином, якщо запитувач бажає, щоб розрахунок субсидії провели лише на двох осіб без урахування доходів доньки та має засоби обліку споживання води, газу, електроенергії, необхідно: по-перше, у заяві про призначення житлової субсидії в абзаці «У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розглянути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією (необхідне підкреслити).» підкреслити слова прошу розглянути по-друге, у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, у пункті 3 «Особи, які зареєстровані (для орендарів – особи, які фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку» у рядку, в якому надаються дані про доньку, у графі «Примітки» зазначити «фактично не проживає» по-третє, для розгляду питання на комісії надати документ, що підтверджує тимчасову відсутність доньки за місцем реєстрації, наприклад, довідку з місця роботи або інший документ.
   У такому разі заява буде розглянута комісією. На підставі її рішення буде проведено розрахунок субсидії.

 

   З 1 травня 2015 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» згідно якої спрощено процедуру отримання субсидії. До 15 квітня 2015 року всі споживачі комунальних послуг отримають по пошті бланки заяви про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, крім тих, хто вже є отримувачами житлової субсидії.

   Запитання 1. Ким може бути подана заява на призначення житлової субсидії. Субсидія призначається особі, яка зареєстрована у будинку (квартирі), на яку відкрито особові рахунки по сплаті за житлово – комунальні послуги. Не зареєстрованій особі, яка фактично проживає у житловому приміщенні, субсидія призначається за умови наявності договору найму (оренди) житла і переведення особових рахунків із сплати житлово-комунальних послуг. Право власності на призначення субсидії не впливає. Тобто за призначенням житлової субсидії може звернутися особа, яка зареєстрована у будинку (квартирі) і на яку відкрито особові рахунки, або особа, яка не зареєстрована у будинку (квартирі), при наявності договору найму (оренди) житла і на яку переведено особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг.

   Запитання 2. Я користувалася субсидією в опалювальний період 2014-2015 років, в який термін мені необхідно звернутися за призначенням субсидії на наступний період? Якщо Ви отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014-2015 років, субсидія у травні буде призначення автоматично без Вашого звернення. Тому Вам заяву про призначення житлової субсидії, декларацію та будь-які документи подавати не потрібно.

   Запитання 3. Я пенсіонер, проживаю в сільській місцевості, зареєстрована одна, отримую пенсію у розмірі 1800 грн., будинок опалюється природним газом. Влітку сплачую за послуги до 150 грн. Чи обов'язково мені подавати документи на призначення житлової субсидії в травні? Подати заяву про призначення житлової субсидії Ви можете коли це потрібно та зручно для Вашої родини. Оскільки Ви матимете право на призначення житлової субсидії в опалювальний період, можете подати заяву про призначення субсидії та декларацію до уповноваженого сільської ради або управління праці та соціального захисту населення до листопада 2015 року включно. Відповідно до норм законодавства у разі звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального періоду субсидія призначається з початку опалювального періоду.

   Запитання 4. Які доходи будуть враховуватись при призначенні субсидії та чи враховується дохід, отриманий від здачі в оренду земельної частки (паю)? З 1 травня 2015 року для призначення житлової субсидії враховуватимуться всі отримані особами, які зареєстровані у житловому приміщенні, доходи за попередній календарний рік без врахування податку з доходів фізичних осіб. До доходів враховуватимуться: заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів, дохід, отриманий від здачі в оренду земельної частки (паю) тощо. Тобто до доходів враховуватиметься, в тому числі, дохід всіх зареєстрованих осіб, отриманий від здачі в оренду земельної частки (паю).

   Запитання 5. Підкажіть як правильно заповнити Декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, а саме, що необхідно проставляти у графі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» розділу І та у графі «джерело доходу» розділу ІІ Декларації? У графі «Реєстраційний номер облікової картки платника податків» розділу І Декларації необхідно зазначити ідентифікаційного номер (код) платника податку. У розділі ІІ Декларації зазначаються всі види доходів осіб, які зареєстровані у житловому приміщенні /будинку без урахування податку з доходів фізичних осіб. У графі "Джерело доходу" вказується назва установи, організації, підприємства, де отримується дохід. (Наприклад: якщо отримуєте пенсію слід вказати Пенсійний фонд, якщо заробітну плату – місце роботи).

   Запитання 6. Як правильно заповнити Заяву про призначення житлової субсидії, а саме, що необхідно вказувати у графах «Номер особового рахунка», «Назва організації» та «Примітки»? У Заяві про призначення житлової субсидії необхідно вказати відомості про житлово-комунальні послуги, якими користується сім'я, зокрема: у графі "Номер особового рахунку" – номер особового рахунку на який сплачується житлово – комунальні послуги (міститься у договорі про надання послуг, платіжній квитанції на оплату відповідної послуги); у графі "Найменування організації, що надає послуги" – назву організації, яка надає житлово – комунальні послуги (міститься у договорі про надання послуг, платіжній квитанції на оплату відповідної послуги. Наприклад: ЖЕД № 2, КП «Полтававодоканал», ПАТ «Полтаваобленерго» , ПАТ «Полтавагаз», тощо); у графі "Примітки" зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме: "є лічильник" або "немає лічильника".

   Запитання 7. Роз'ясніть будь ласка, за який термін береться до уваги факт здійснення купівлю на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.? Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн. Тобто якщо особа звернулася за призначенням субсидій у травні 2015 року, то буде враховано факт здійснення такої покупки у термін з травня 2014 по квітень 2015 року.

 

   
Нюанси про субсидії

   З 1 травня 2015 року набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2015 № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» згідно якої спрощено процедуру отримання субсидії.
   Запитання 1. Кому призначається субсидія?
   Відповідь: Субсидія призначається особі, на яку відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.
   Запитання 2. Чи має право на призначення субсидії особа, яка проживає без реєстрації, на підставі договору найму (оренди)?
   Відповідь: Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, і на яку відкрито особові рахунки із сплати житлово-комунальних послуг має право на призначення субсидії на загальних умовах.
   Запитання 3. Куди звертатися та які необхідно подати документи?
   Відповідь: З 1 травня 2015 року субсидія призначатиметься лише на підставі двох документів (заяви та декларації). Кожне домогосподарство у квітні та жовтні 2015 року отримає від підприємств, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення спрощені форми заяви та декларації для звернення за призначенням субсидії та інструкцію щодо їх заповнення.
   Заповнені заява та декларація подаються або надсилаються поштою до територіального управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
   У сільській місцевості заяви та декларації для призначення субсидій приймають уповноважені особи сільських і селищних рад.
   Щодо осіб, які вже отримують субсидію, продовження буде проводитись органами праці та соціального захисту населення автоматично без звернень громадян.
   Запитання 4. Якщо в складі сім'ї є особи, які не працюють, не перебувають на обліку в центрі зайнятості, чи не буде це перешкодою для призначення субсидії?
   Відповідь: За новим порядком така умова скасована. Однак для працездатних осіб, крім осіб, які навчаються за денною формою навчання, призвані на строкову військову службу, отримують державні соціальні допомоги або стипендію, у розрахунок субсидії за кожний місяць включається місячний дохід не менше прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді (з 01.01.2015 – 1218 грн.).
   Запитання 5. Чи впливатиме на призначення субсидії майновий стан сімей, які звертаються за призначенням субсидії (зокрема, наявність двох та більше транспортних засобів, додаткового житлового приміщення)?
   Відповідь: Не впливатиме.
   Запитання 6. Чи існують обмеження для отримання субсидій за новим порядком?
   Відповідь: Так. Якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
   Запитання 7. Чи несе відповідальність заявник за надані недостовірні відомості у декларації для призначення субсидії?
   Відповідь: Так. Якщо свідомо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.
   У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язується у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.
   Запитання 8. Які доходи будуть враховуватись при призначенні субсидії?
   Відповідь: З 1 травня 2015 року для призначення житлової субсидії враховуватимуться доходи за попередній календарний рік без врахування податку з доходів фізичних осіб.
   Запитання 9. Чи на всю вартість житлово-комунальних послуг призначається субсидія?
   Відповідь: Субсидія призначається у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, які обраховуються організаціями-надавачами послуг.
   Запитання 10. Як родина дізнається про розмір призначеної субсидії?
   Відповідь: Повідомлення про розмір призначеної субсидії буде направлено або передано через уповноваженого сільської/селищної ради. Також вказане повідомлення можливо отримати безпосередньо в управлінні праці та соціального захисту населення.
   Директор Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

 

Просимо звернути увагу!


   Заповнені бланки Заяви і Декларації Ви маєте право подати чи направити поштою до районного управління праці та соціального захисту населення, вказавши на конверті у полі «Адресат» «Управління праці та соціального захисту населення» баз зазначення адреси управління.
   До уваги громадян, які проживають у сільській місцевості!!! Документи необхідні для призначення субсидії приймаються у сільських (селищних) радах уповноваженими особами.
   --------------------------------------------------------------------------------------
   До уваги громадян, які одержували субсидію в опалювальний період 2014/15 років! Вам субсидія на наступний період буде призначатися на підставі раніше поданих документів, без необхідності подання нового пакету документів.
   --------------------------------------------------------------------------------------
   Якщо при заповненні документів Ви допустили помилку, за додатковим комплектом бланків звертайтеся до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або, у сільській місцевості, до уповноваженої особи, або до організації-надавача послуг, яка здійснювала доставку бланків.
   -------------------------------------------------------------------------------------
   Бланки заяв та декларацій вдруге у 2015 році будуть направлені до 1 листопада. Опалювальний період для будинків з індивідуальним опаленням визначено з 1 жовтня по 30 квітня.
   ------------------------------------------------------------------------------------
   Важливо! Субсидія надається у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів споживання житлово-комунальних послуг, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №409.
   Соціальні норми житла для розрахунку субсидії - 13,65 кв. метра загальної (опалювальної) площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство.
   За роз'ясненнями щодо цін і тарифів на послуги, соціальних норм житла та соціальних нормативів користування послугами звертайтеся до підприємств-надавачів відповідних послуг за телефонами:


   КП «Полтававодоканал» - 56-96-00
   ПАТ «Полтаваобленерго» - 0800210312
   ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго»-51-04-55
   ПАТ «Полтавагаз» - 0800502103

Звертаємо увагу!


   У разі виникнення додаткових питань щодо заповнення Заяви та Декларації, порядку надання субсидії Ви можете звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації, чи подзвонити на безкоштовну «гарячу лінію» за телефоном

0800500620

 

Інструкція про порядок заповнення бланків

Заяви про призначення житлової субсидії

Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла.
При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати від громадян інші документи, довідки тощо.
У Заяві необхідно підкреслити, на які види послуг призначати субсидію («на оплату житлово-комунальних послуг» та/або «на придбання твердого палива та скрапленого газу»). Якщо домогосподарство користується твердим паливом, скрапленим газом та комунальними послугами, необхідно підкреслити все.
У Заяві про призначення житлової субсидії також необхідно:
1) у графі «Номер особового рахунку» – вказати номер особового рахунку, який міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
2) у графі «Найменування організації, що надає послуги» – вказати назву організації, що міститься у договорі про надання послуг, платіжному документі (квитанції, розрахунковій книжці) на оплату відповідної послуги;
3) у графі «Примітки» зазначається наявність або відсутність засобів обліку, а саме «є лічильник»/«немає лічильника».

 

Декларації про доходи і витрати осіб,

які звернулися за призначенням житлової субсидії

У розділі І вказуються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих – для осіб, які орендують житло і вказані у договорі оренди, або для індивідуальних забудовників, будинки яких не прийняті в експлуатацію), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги.
У розділі ІІ заповнюються відомості про всі види доходів (заробітна плата, пенсія, допомога (крім її частини, виплата якої здійснюється одноразово, зокрема, при народженні дитини), стипендія, грошове забезпечення, аліменти, виплати відповідно до умов цивільно-правового договору, доходи від підприємницької діяльності, здачі майна в оренду, від продажу майна та немайнових прав, сільськогосподарської продукції, дивіденди, проценти від розміщення депозитів тощо) осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (або фактично проживаючих, зазначених у договорі оренди), за попередній календарний рік (12 місяців 2014 року) без урахування податку з доходів фізичних осіб із зазначенням установи, організації, підприємства, де отримується дохід.
У розділі ІІІ вказується інформація про одноразову купівлю майна або оплату послуг протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії на суму, яка на час купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.

 

Список "гарячих" телефоних ліній та поштові адреси
рай (міськ) управлінь праці та соціального захисту населення

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, поштова адреса

Телефон “гарячої лінії”

В.Багачанський район, смт В.Багачка, вул. Шевченка, 73

(245) 9-13-61

Гадяцький район, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, 44

(254) 3-14-82

Глобинський район, м. Глобине, вул. Леніна, 283

(265) 2-49-37

Гребінківський район, м. Гребінка, вул. Петровського, 38

(259) 9-14-40

Диканський район, смт Диканька, вул. Леніна, 117

(251) 9-13-48

Зіньківський район, м. Зіньків, вул. Леніна, 40

(253) 3-31-09

Карлівський район, м. Карлівка, вул. Леніна, 54 а

(246) 2-30-05

Кобеляцький район, м. Кобеляки, вул. Жовтнева, 2

(243) 3-21-30

Козельщинський район, смт Козельщина, вул. Партизанська, 10

(242) 3-18-30

Котелевський район, смт Котельва, вул. Жовтнева, 223

(250) 2-13-07

Кременчуцький район, м. Кременчук, пр-т. Полтавський, 42

(267) 2-48-45

Лохвицький район, м. Лохвиця, вул. Перемоги, 8

(256) 3-35-41

Лубенський район, м. Лубни, пл. Кузіна, 19

(261) 5-23-25

Машівський район, смт Машівка, вул. Леніна, 112 б

(264) 9-13-85

Миргородський район, м. Миргород, вул. Гоголя, 80

(255) 5-25-41

Н. Санжарський район, смт Н.Санжари, вул. Леніна, 30/1

(244) 3-16-08

Оржицький район, смт Оржиця, вул. Леніна, 22

(257) 9-11-30

Пирятинський район, м. Пирятин, вул. Радянська, 41

(258) 2-04-63

Полтавський район, м. Полтава, вул. Короленка, 7

(05322) 7-36-17

Решетилівський район, смт Решетилівка, вул. Шевченка, 23

(263) 2-11-58

Семенівський район, смт Семенівка, вул. Леніна, 36/2

(241) 9-24-65

Хорольський район, м. Хорол, вул. К.Маркса, 62

(262) 3-33-95

Чорнухинський район, смт Чорнухи, вул. Леніна, 28

(240) 5-14-21,          5-21-35

Чутівський район, смт Чутове, вул. Леніна, 6

(247) 9-22-96

Шишацький район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6

(252) 9-13-47

Управління праці та соціального захисту населення виконкомів міських рад

Телефон “гарячої лінії”

м. Комсомольськ, м. Комсомольськ, вул. Миру, 29

(248) 3-26-70

м. Лубни, м. Лубни, вул. Радянська, 9

(261) 5-31-20

м. Миргород, м. Миргород, вул. Гоголя, 92

(255) 5-44-90

Управління праці та соціального захисту населення виконкомів районних у містах рад

Телефон “гарячої лінії”

Автозаводський район м. Кременчука,  вул. 60 років Жовтня, 66

(267) 7-29-95

Крюківський район м. Кременчука, вул. І.Приходька, 90

(266) 6-13-63,                   6-02-60

Октябрський район м. Полтави, вул. Калініна, 30

(0532) 63-55-38

Київський район м. Полтави, вул. Ст. Халтуріна, 13

(05322) 2-14-45

Ленінський район м. Полтави, вул. Пролетарська, 39

(0532) 51-30-59

 

Покроковий приклад обрахування субсидії

Приклад 1

2-х кімнатна квартира площею 40,1 кв.м
Зареєстровані 4 особи (з них 2 дітей), які отримують дохід у розмірі 2000 грн. та 2000 грн. на місяць

Послуги:
Централізоване постачання холодної води та водовідведення (без лічильника)
Централізоване постачання гарячої води (без лічильника)
Газопостачання
Електропостачання
Опалення (в опалювальний період)
Квартирна плата
Розрахунок субсидії (в межах соціальної норми)

1. Визначається обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги
Обов'язкова частка розраховується за формулою індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від доходів:

 1. Визначається сукупний дохід сім'ї – 2000 грн. + 2000 грн. = 4000 грн.
 2. Визначається дохід в розрахунку на одну особу – 4000 грн. / 4 особи = 1000 грн.
 3. Отриманий результат ділиться на прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу – 1000 грн. / 1176 грн. = 0,85
 4. Одержаний результат ділиться на 2 та множиться на 15% - 0,85/2*15 = 6,38%

Обов'язкова частка становить -  6,38%*4000 = 255,20 грн.

2. На підставі даних підприємств-надавачів послуг визначається розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

601,81 грн.

247,73 грн.

з 01.04.2015 року

817,45 грн.

330,59 грн.

При розрахунку враховано підвищення цін і тарифів на послуги газопостачання, електропостачання та централізованого опалення (37,5%)
3. Визначається розмір субсидії – різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм та обов'язковою часткою плати

Розмір субсидії

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

346.61 грн.= 601,81 грн. – 255,20 грн.

Субсидія не призначається
247,73 грн. – 255,220 грн.

з 01.04.2015 року

562,25 грн. = 817,45 грн. – 255,20 грн.

75,39грн. = 330,59 грн. – 255,20 грн.

p>Тобто вказана сім'я при нарахуванні з 01.04.2015 року за житлово-комунальні послуги у розмірі 817,45 грн. буде фактично сплачувати 255,20 грн., а 562,25 грн. – це субсидія, яка буде перерахована підприємствам - надавачам послуг.
В послідуючому, при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги, вказана сім'я буде і в подальшому сплачувати 255,20 грн. (в межах соціальних норм).

 

 

Приклад 2

Приватний будинок площею 48 кв.м
Зареєстровані 4 особи (з них 2 дітей), які отримують дохід у розмірі 2000 грн. та 2000 грн. на місяць

Послуги:
Газопостачання (плита + опалення)
Електропостачання

Соціальні норми:
Газопостачання – 48*7*1,073+18 = 378,53 м3
Електропостачання – 120 кВт*год

Розрахунок субсидії (в межах соціальної норми)
1. Визначається обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги
Обов'язкова частка розраховується за формулою індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від доходів:

 1. Визначається сукупний дохід сім'ї – 2000 грн. + 2000 грн. = 4000 грн.
 2. Визначається дохід в розрахунку на одну особу – 4000 грн. / 4 особи = 1000 грн.
 3. Отриманий результат ділиться на прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу – 1000 грн. / 1176 грн. = 0,85
 4. Одержаний результат ділиться на 2 та множиться на 15% - 0,85/2*15 = 6,38%

Обов'язкова частка становить -  6,38%*4000 = 255,20 грн.

2. На підставі даних підприємств-надавачів послуг визначається розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

446,42 грн.

53,80 грн.

з 01.04.2015 року

2047,18 грн. (підвищення 358,6%)

173,30 грн. (підвищення 222,1%)

При розрахунку враховано підвищення цін і тарифів на послуги газопостачання, електропостачання та централізованого опалення (37,5%)

3. Визначається розмір субсидії – різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм та обов'язковою часткою плати

Розмір субсидії

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

191,22 грн. = 446,42 грн. – 255,20 грн.

Субсидія не призначається
(53,80 грн. – 255,20 грн.)

з 01.04.2015 року

1791,80 грн. = 2047,18 грн. – 255,20 грн.

Субсидія не призначається
(173,30 грн. – 255,20 грн.)

Тобто вказана сім'я при нарахуванні з 01.04.2015 року за житлово-комунальні послуги у розмірі 2047,18 грн. буде фактично сплачувати 255,20 грн., а 1719,80 грн. – це субсидія, яка буде перерахована підприємствам - надавачам послуг.
В послідуючому, при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги, вказана сім'я буде і в подальшому сплачувати 255,20 грн. (в межах соціальних норм).

 

Покроковий приклад обрахування субсидії

Приклад 1

2-х кімнатна квартира площею 40,1 кв.м
Зареєстровані 4 особи (з них 2 дітей), які отримують дохід у розмірі 2000 грн. та 2000 грн. на місяць

Послуги:
Централізоване постачання холодної води та водовідведення (без лічильника)
Централізоване постачання гарячої води (без лічильника)
Газопостачання
Електропостачання
Опалення (в опалювальний період)
Квартирна плата
Розрахунок субсидії (в межах соціальної норми)

1. Визначається обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги
Обов'язкова частка розраховується за формулою індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від доходів:

 1. Визначається сукупний дохід сім'ї – 2000 грн. + 2000 грн. = 4000 грн.
 2. Визначається дохід в розрахунку на одну особу – 4000 грн. / 4 особи = 1000 грн.
 3. Отриманий результат ділиться на прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу – 1000 грн. / 1176 грн. = 0,85
 4. Одержаний результат ділиться на 2 та множиться на 15% - 0,85/2*15 = 6,38%

Обов'язкова частка становить -  6,38%*4000 = 255,20 грн.

2. На підставі даних підприємств-надавачів послуг визначається розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

601,81 грн.

247,73 грн.

з 01.04.2015 року

817,45 грн.

330,59 грн.


   При розрахунку враховано підвищення цін і тарифів на послуги газопостачання, електропостачання та централізованого опалення (37,5%)
   3. Визначається розмір субсидії – різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм та обов'язковою часткою плати

Розмір субсидії

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

346.61 грн.= 601,81 грн. – 255,20 грн.

Субсидія не призначається
247,73 грн. – 255,220 грн.

з 01.04.2015 року

562,25 грн. = 817,45 грн. – 255,20 грн.

75,39грн. = 330,59 грн. – 255,20 грн.

Тобто вказана сім'я при нарахуванні з 01.04.2015 року за житлово-комунальні послуги у розмірі 817,45 грн. буде фактично сплачувати 255,20 грн., а 562,25 грн. – це субсидія, яка буде перерахована підприємствам - надавачам послуг.
В послідуючому, при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги, вказана сім'я буде і в подальшому сплачувати 255,20 грн. (в межах соціальних норм).

 

 

Приклад 2

Приватний будинок площею 48 кв.м
Зареєстровані 4 особи (з них 2 дітей), які отримують дохід у розмірі 2000 грн. та 2000 грн. на місяць

Послуги:
Газопостачання (плита + опалення)
Електропостачання

Соціальні норми:
Газопостачання – 48*7*1,073+18 = 378,53 м3
Електропостачання – 120 кВт*год

Розрахунок субсидії (в межах соціальної норми)
1. Визначається обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги
Обов'язкова частка розраховується за формулою індивідуально для кожного домогосподарства та залежить від доходів:

 1. Визначається сукупний дохід сім'ї – 2000 грн. + 2000 грн. = 4000 грн.
 2. Визначається дохід в розрахунку на одну особу – 4000 грн. / 4 особи = 1000 грн.
 3. Отриманий результат ділиться на прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу – 1000 грн. / 1176 грн. = 0,85
 4. Одержаний результат ділиться на 2 та множиться на 15% - 0,85/2*15 = 6,38%

Обов'язкова частка становить -  6,38%*4000 = 255,20 грн.

2. На підставі даних підприємств-надавачів послуг визначається розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

446,42 грн.

53,80 грн.

з 01.04.2015 року

2047,18 грн. (підвищення 358,6%)

173,30 грн. (підвищення 222,1%)

При розрахунку враховано підвищення цін і тарифів на послуги газопостачання, електропостачання та централізованого опалення (37,5%)

3. Визначається розмір субсидії – різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги у межах норм та обов'язковою часткою плати

Розмір субсидії

 

Опалювальний період

Неопалювальний період

до 01.04.2015 року

191,22 грн. = 446,42 грн. – 255,20 грн.

Субсидія не призначається
(53,80 грн. – 255,20 грн.)

з 01.04.2015 року

1791,80 грн. = 2047,18 грн. – 255,20 грн.

Субсидія не призначається
(173,30 грн. – 255,20 грн.)

Тобто вказана сім'я при нарахуванні з 01.04.2015 року за житлово-комунальні послуги у розмірі 2047,18 грн. буде фактично сплачувати 255,20 грн., а 1719,80 грн. – це субсидія, яка буде перерахована підприємствам - надавачам послуг.
В послідуючому, при підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги, вказана сім'я буде і в подальшому сплачувати 255,20 грн. (в межах соціальних норм).

 

Що нового в призначенні житлових субсидій з 1 травня 2015 року


   З 1 травня 2015 року Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», вносяться зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якими передбачено:
   - призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів, які суттєво спрощені, - заяви та декларації. При цьому забороняється вимагати від заявників інші документи,
   - запроваджується надання субсидії на 12 місяців;
   - встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу праці та соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін);
   - надається право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла. Особи, які орендують житло, додатково додають до Заяви договір найму (оренди) житла;
   - скасовуються обмеження щодо призначення субсидії з урахуванням майнового стану сім'ї (наявності двох та більше автомобілів, квартир чи будинків, та інш.);
   - скасовуються обмеження щодо наявності у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні. При цьому для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у розрахунок субсидії включається дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2015 – 1218 грн.). Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат;
   - для призначення субсидії враховуватимуться доходи за попередній календарний рік без урахування податку з доходів фізичних осіб. Інформацію про доходи для призначення житлової субсидії органи соціального захисту населення будуть отримувати у порядку обміну від Державної фіскальної служби та Пенсійного фонду України.
   - виходячи з конкретних обставин субсидія може призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла, на підставі рішення райдержадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або комісій, які ними утворюються.
    Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
   Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
   Якщо свідомо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі. Звертаємо увагу! У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник зобов'язаний у місячний термін повідомити орган соціального захисту населення.

 

Порядок звернення за призначенням субсидії

Субсидія призначається одному з членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.
З 1 травня субсидію можуть отримати громадяни, які не зареєстровані у житловому приміщенні – на підставі договору оренди та у разі оформлення особових рахунків на таких осіб.

Право на отримання житлової субсидії мають домогосподарства, в яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи з соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, з урахуванням пільг, перевищують розмір визначеного обов’язкового платежу.

З 1 травня 2015 року призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів - Заяви про призначення житлової субсидії та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Для громадян, які орендують житло, додатково необхідно надати договір оренди.

Бланки Заяви та Декларації кожне домогосподарство отримає у квітні 2015 року від підприємств, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення.

Вказані документи необхідно заповнити та з 1 травня 2015 року подати до органу соціального захисту за місцем реєстрації особисто або направити поштою. У сільській місцевості документи для призначення субсидії приймаються уповноваженими сільських (селищних) рад.

Важливо! Особам, які отримували субсидію протягом опалювального періоду 2014/2015 року, субсидія на наступний період призначається на підставі раніше наданих документів.

Звертаємо увагу, одне домогосподарство подає один пакет документів!

Орган соціального захисту протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей, необхідних для нарахування субсидії, виносить рішення про призначення (непризначення) субсидії.

За результатами розгляду заяви про призначення субсидії заявнику направляється повідомлення про призначення (непризначення) субсидії.

У разі призначення субсидії, вона перераховується на рахунки одержувача в житлово-комунальних підприємствах

 

                             СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ СУБСИДІЇ З 1 ТРАВНЯ 2015 РОКУ


   Постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2015 року № 106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій», передбачено новий спрощений порядок нарахування житлових субсидій, який набирає чинності з 1 травня 2015 року (крім пункту 3 постанови).
   Пунктом 3 постанови, передбачено, що до 15 квітня та до 1 листопада 2015 року підприємствами, що надають послуги з газопостачання, електропостачання та централізованого опалення, будуть доставлені до споживачів бланки заяв про призначення житлової субсидії та декларації про доходи і витрати.
   Таким чином, кожне домогосподарство області одночасно з рахунком для оплати енергоносіїв у квітні та жовтні 2015 року отримає відповідні бланки документів для перевірки права на призначення субсидії.
    Відповідно до норм вказаної постанови, передбачено що:
   призначення субсидії відбуватиметься на підставі лише двох документів, які суттєво спрощені, - заяви та декларації;
   запроваджується надання субсидії на 12 місяців, а не на опалювальний період як раніше;
   встановлюється автоматичний принцип надання субсидії на новий період (скасовується необхідність повторного звернення до органу соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін);
   надаватиметься право на оформлення субсидій особам, які орендують житло і оплачують вартість житлово-комунальних послуг на підставі письмового договору найму (оренди) житла;
   скасовуються обмеження щодо призначення субсидії з урахуванням майнового стану сім'ї (наявності двох та більше автомобілів, квартир чи будинків, та інш.);
   скасовуються обмеження щодо наявності у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як безробітні (при цьому до розрахунку доходу таких осіб враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатної особи – 1218 грн.).
    Одночасно звертаємо увагу, якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її надання. У такому разі заявник зобов'язується повернути надміру перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.

 

                                     Надання житлової субсидії з 1 жовтня 2014 року

                                           Що таке субсидія
   Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім'ї, яка надається на погашення витрат з оплати житлово-комунальних послуг.

                                     Хто має право на призначення житлової субсидії
   Субсидія призначається одному з зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок. Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу.
   Соціальна норма житла для призначення субсидії з 1 жовтня встановлюється виходячи з 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство.
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу (електроенергії), що споживається на індивідуальне опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням. У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, субсидія призначається на зазначений період починаючи з місяця звернення за її призначенням.

                                     Куди звернутися для призначення субсидії та які документи надати
   Для призначення житлової субсидії необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.
   Прийом документів на призначення субсидії проводиться щоденно без обідньої перерви з 8 до 17 години (крім суботи та неділі).
   Пенсіонери в управління праці та соціального захисту населення подають лише заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні.
   Працюючі особи подають заяву і декларацію про доходи та майновий стан осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні та довідки про доходи кожної зареєстрованої особи.
   Якщо до складу сім'ї входять:
   - працюючі пенсіонери – додатково подається довідка про заробітну плату;
   - особи, які перебувають на обліку в центрі зайнятості - довідка про перебування на обліку та розмір допомоги по безробіттю;
   - особи, які навчаються (студенти) – довідка про отримання стипендії, якщо стипендія не виплачується – довідка про неотримання стипендії.
   Довідки про розмір отримуваних доходів подаються за 6 попередніх місяців перед місяцем звернення.
   Звертаємо увагу, що доходом сім`ї, крім пенсії, вважається: заробітна плата, стипендія, одержані аліменти, допомога по безробіттю, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду, тощо.
   Якщо не працюєте - дані підтверджуються інформацією з трудової книжки.
   Увага! Пенсіонери довідки про розмір призначеної пенсії не подають.
   Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є працездатні особи, які декларують та/або подають до органів праці та соціального захисту населення довідки про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, або місячний дохід яких менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії, в розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за кожний такий місяць включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на час призначення субсидії (1218 грн.).
   Звертаємо увагу, що у разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.
   Субсидія не призначається у таких випадках:
   - у разі якщо серед зареєстрованих на житловій площі є працездатні особи, які не працюють, не вчаться протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії та не перебувають на обліку у службі зайнятості як такі, що шукають роботу;
   - якщо власник або особа, що зареєстрована разом з ним здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок);
   - якщо у володінні зареєстрованих на житловій площі або членів їх сімей є додаткове житлове приміщення або більше одного транспортного засобу. При цьому не враховуються транспортні засоби, які не є об'єктами оподаткування, та, транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації більше як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.
   В окремих випадках , виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, субсидії можуть призначатися, як виняток, за рішеннями комісій, які створені в усіх районах та містах області при райдержадміністраціях та міськ(рай)виконкомах. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.
   Розмір обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії з 1 жовтня 2014 року визначатиметься у наступному порядку:
   1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців;
   2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
   3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році  1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
   4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов'язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім'ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги.
   Приклад
   У житловому приміщенні зареєстрована сім'я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 4 000 грн. (24 000 грн:6=4 000 грн).
    на одну особу - 1 000 грн. (4000:4=1000 грн.).
   Визначається обов'язкова частка плати за послуги (%):
   1 000:1176:2*15%=6,38%
   Тобто сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн. (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 255,2 грн. =144,8 грн.).

 

                                     Нове у порядку надання житлових субсидій
   Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" (далі – Постанова) внесено зміни до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (набувають чинності з 01.10.2014 року), згідно з якими:
   - вводяться нові державні соціальні стандарти в сфері житлово-комунального обслуговування, які є базисом для обрахунку всіх видів державних соціальних гарантій при оплаті житлово-комунальних послуг, тобто пільг, субсидій, компенсацій – це соціальні норми житла та соціальні нормативи користування комунальними житлово-комунальними послугами;
   - субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок (нині субсидія на загальних підставах призначається лише власнику житлового приміщення);
   - комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла (з 1 жовтня соціальна норма житла для надання субсидій встановлюється у розмірі 13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство);
   - для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо субсидія призначається на соціальну норму житла (нині субсидія призначається без урахування додаткових 10,5 кв. м. на сім'ю);
   - передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу, або доходи яких менше прожиткового мінімуму;
   - субсидія призначається виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, і перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється;
   - сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки підприємств, що надають житлово-комунальні послуги для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємствами як оплата обов'язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.


   Стосовно визначення розміру обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги, тверде паливо, скраплений газ
   Постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії".
   Відповідно до зазначених змін:
   - змінюється розрахунок відсотка обов'язкового платежу сім'ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу;
   - виключаються положення щодо можливості зменшення обов'язкового платежу громадян внаслідок економного споживання послуг;
   - перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється.
   Розмір обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидії визначатиметься у наступному порядку:
   1) обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців;
   2) середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
   3) дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (у 2014 році  1176 грн), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
   4) отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов'язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім'ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги.


   Приклад 1
   У житловому приміщенні зареєстрована сім'я, що складається з двох пенсіонерів. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 2 500 гривень. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 250 гривень (2 500:2=1 250 гривень).
   Визначається обов'язкова частка плати за послуги (%): 1 250:1176:2*15%=7,97%
   Тобто сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 199,3 грн. (2 500*7,97%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 199,3 грн=200,7 грн.).


   Приклад 2
   У житловому приміщенні зареєстрована сім'я, що складається з чоловіка, дружини та двох дітей. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 400 гривень. Чоловік та дружина працюють, дохід за 6 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї складає 4 000 гривень (24 000 грн:6=4 000 грн). Середньомісячний сукупний дохід на одну особу складає 1 000 гривень (4 000:4=1 000 гривень).


   Визначається обов'язкова частка плати за послуги (%):
   1 000:1176:2*15%=6,38%


   Тобто сім'я повинна сплачувати за житлово-комунальні послуги 255,2 грн. (4 000*6,38%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (400 грн. – 255,2 грн=144,8 грн.).

 

   
   Як отримати компенсацію додаткових витрат
   на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення
   та централізованого постачання гарячої води
   Хто має право на призначення компенсації
    Право поширюється на сім'ї, які складаються з громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї, що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення. (У разі коли будь-хто з працездатних членів сім'ї надає інформацію про відсутність доходів за будь-який місяць протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, до розрахунку приймається дохід такого члена сім'ї на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб).
    З 01.01.2014 року прожитковий мінімум становить:
   - для працездатних осіб – 1218 грн.;
   - для осіб, які втратили працездатність – 949 грн.;
   - для дітей віком до 6 років – 1032 грн.;
   - для дітей віком від 6 до 18 років – 1286 грн.

   Як розраховується компенсація
    Компенсація розраховується як різниця між розміром плати за комунальні послуги у межах норм споживання (з урахуванням пільг та субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються відповідно до законодавства) після підвищення цін і тарифів на комунальні послуги та розміром відповідно платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на комунальні послуги. При цьому застосовуються норма володіння чи користування загальною площею житла та норми споживання комунальних послуг, з урахуванням яких призначається субсидія.

   Куди звернутися для призначення компенсації та які документи надати
    Для призначення компенсації особа, яка зареєстрована у житловому приміщенні (будинку) звертається до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації з відповідною заявою та пред'являє паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця або особи без громадянства.
    До заяви додаються такі документи:
   - довідка про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
    - довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку), за формою затвердженою наказом Мінпраці від 27 серпня 2004 р. № 192 (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги).

   Які вимоги до заповнення заяви
    У заяві зазначаються відомості про всіх осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку):
   - прізвище, ім'я та по батькові;
   - число, місяць, рік народження;
   - серія, номер паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця або особи без громадянства), ким і коли виданий;
   - реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
   - види отримуваного доходу за попередні шість місяців;
   - згода на обробку персональних даних. Крім того, в заяві наводиться перелік комунальних послуг, якими користується сім'я, необхідно зазначити реквізитів підприємств, що надають послуги.

   Терміни призначення компенсації
    Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014—2015 років. Якщо звернення за наданням компенсації надійшло протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Порядком, за бажанням заявника компенсація може бути призначена з травня 2014 року.
    Крім того, у разі підвищення цін і тарифів на комунальні послуги протягом періоду надання компенсації її розмір перераховується з урахуванням такого підвищення.
    Порядок призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (далі - комунальні послуги) в умовах підвищення цін і тарифів на послуги, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 року №83.
    Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов'язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну. Призначення компенсації здійснюється управліннями праці та соціального захисту населення.

   В яких випадках надання компенсації припиняється:
    за поданням підприємства, якщо заявник не оплачує комунальні послуги (крім випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами);
    якщо заявник приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та склад осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), що вплинули на встановлення права на компенсацію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума компенсації;
    у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання компенсації (зокрема смерть одинокої особи);
    за заявою отримувача компенсації.
    Сума компенсації, перерахованої надміру внаслідок свідомого подання заявником документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу органу соціального захисту населення.
    У разі коли заявник добровільно не повернув надміру перераховану суму компенсації, питання про її стягнення органи соціального захисту населення вирішують у судовому порядку.
   За більш детальною інформацією необхідно звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій, виконкомів міських, районних у містах рад за місцем проживання.
   Прийом громадян проводиться щоденно (крім вихідних):
   Понеділок, вівторок, середа, четвер – з 800 до 1715;
   П'ятниця – з 800 до 1600.
    Номер обласної безкоштовної гарячої лінії, за яким можливо отримати детальні роз'яснення з питань призначення і надання населенню компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг в умовах підвищення цін і тарифів на послуги 0 800 500 620

 

   
КОМПЕНСАЦІЇ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

   Компенсація – визначається, як різниця між розміром плати за послуги газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (у межах норм споживання з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на відповідні послуги.
   Призначається сім'ям, середньомісячний дохід яких за попередні шість місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї - сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.
   Приклад: сім'я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сім'ї, має право на компенсацію.
   У разі відсутності доходу в працездатних осіб, до розрахунку приймається дохід на рівні прожиткового мінімуму (1218 грн.)
   Для отримання компенсації необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації та надати:
   - заяву,
   - довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб,
   - довідки про доходи членів сім'ї, крім пенсій і соціальної допомоги.
   Дані про розміри плати за комунальні послуги надаватимуться підприємствами, що надають відповідні послуги.
   Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 року. За бажанням заявника може бути призначена з травня 2014 року (у разі звернення до 30.09.2014 року). Для одержання компенсації сім'я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, в іншому випадку – надання компенсації припиняється.

 
   
Державна підтримка населення під час оплати житлово-комунальних послуг
    Підтримка найменш захищених верств населення при оплаті за житлово-комунальні послуги в умовах підвищення цін і тарифів здійснюється шляхом надання державної соціальної допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату послуг та з 1 липня 2014 року - компенсації додаткових витрат на оплату комунальних послуг (газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води).
ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ
   
Що таке субсидія?
   Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім'ї, яка визначається як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, в межах норм споживання, з урахуванням пільг, та обов'язковим відсотком платежу (10 чи 15% середньомісячного сукупного доходу).
   Норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.
   
Хто має право на призначення житлової субсидії?
    Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.
   Сім'ї, що складаються лише з непрацездатних громадян, а також сім'ї, у складі яких є діти, інваліди І або ІІ групи і середньомісячний сукупний дохід яких на одну особу в розрахунку на місяць не перевищує прожиткового мінімуму, сплачують за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання не більше 10% сукупного доходу. Інші сім'ї – не більше 15% сукупного доходу.
   
Куди звернутися для призначення субсидії та які документи надати?
   Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за спрощеним механізмом, а саме: громадяни подають до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до уповноваженого сільської ради) або надсилають поштою заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб. Громадянам, які мають інші доходи, крім пенсій і соціальної допомоги, необхідно додати довідки про доход за шість місяців перед місяцем звернення.
   Звертаємо увагу, що доходом сім'ї, крім пенсії, вважається: заробітна плата, стипендія, одержані аліменти, допомога по безробіттю, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду, тощо.
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що використовується для індивідуального опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком.
   У разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.
   Громадяни, яким призначено субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг, в іншому випадку – надання субсидії припиняється.
   Субсидія не призначається у таких випадках:
   - якщо особа, яка звертається за її призначенням, не є власником або співвласником житлового приміщення (будинку);
   - у разі якщо серед зареєстрованих на житловій площі є працездатні особи, які не працюють, не вчаться протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії та не перебувають на обліку у службі зайнятості як такі, що шукають роботу;
   - якщо власник або особа, що зареєстрована разом з ним здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок);
   - якщо у володінні зареєстрованих на житловій площі або членів їх сімей є додаткове житлове приміщення або більше одного транспортного засобу. При цьому не враховуються транспортні засоби, які не є об'єктами оподаткування, та, транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації більше як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;
   - якщо житлове приміщення придбане не більше року тому або будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив значну покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
   Разом з цим, в окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, субсидії можуть призначатися, як виняток, в тому числі на збільшену площу житла, за рішеннями комісій, які створені в усіх районах та містах області при райдержадміністраціях та міськ(рай)виконкомах. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.
   
КОМПЕНСАЦІЇ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
   
Що таке компенсація?
   Компенсація – це новий вид допомоги, який визначається, як різниця між розміром плати за послуги газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води (у межах норм споживання з урахуванням пільг та субсидії) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на відповідні послуги.
   Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію сім'я у межах норм споживання сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.
   
Хто має право на призначення компенсації?
   Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний дохід яких за попередні шість місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення.
   Приклад: сім'я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сім'ї. Сім'я має право на компенсацію.
   Додатково інформуємо про встановлені розміри прожиткових мінімумів (з 1 січня 2014 року):
   для дітей віком до 6 років - 1032 грн.;
   для дітей віком від 6 до 18 років - 1286 грн.;
   для працездатних осіб - 1218 грн.;
   для осіб, які втратили працездатність - 949 грн.
   
Куди звернутися для призначення компенсацїї та які документи надати?
   Для отримання компенсації особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні, необхідно звернутися до управління соціального захисту за місцем реєстрації та надати заяву, довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і довідки про доходи членів сім'ї, крім пенсій і соціальної допомоги.
   Прийом документів для призначення компенсації розпочнеться з 1 липня 2014 року.
   Компенсація розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 року
   Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.
   Після прийняття рішення про надання компенсації орган соціального захисту населення інформує про це заявника шляхом надсилання повідомлення, в якому зазначається розмір компенсації та період надання такої компенсації.

   ВАЖЛИВО:
   Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов'язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну.
   Для одержання компенсації сім'я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припиняється.
   Отримати консультацію з питань призначення субсидії чи компенсації можна в управлінні соціального захисту населення за місцем реєстрації або за телефоном «гарячої лінії» 0800500620.