Офіційний веб-сайт
  Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

 

Нормативно-правові акти з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

   Міжнародні правові акти
   

Загальна декларація прав людини
   

Декларація тисячоліття Організації Об'єднаних Націй
   

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
   

Конвенция про громадянство заміжньої жінки
   

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти

   Закони України
   

Конституція України
   

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків"
   

Закон України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні"
   

Закон України « Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях

   Укази Президента України
   

Указ Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»

  Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
   

Постанова Кабінету Міністрів України «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми»
   

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики»
   

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"
   

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки України ООН 1325 "Жінки, мир, безпека"
   

Розпорядження Кабінету Міністрів Укарїни "Про схвалення Концепції Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"
   

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року"

   Накази міністерств
   

Наказ Міністерства соціальної політики України "Про Експертну раду з питань запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі"
   Місцевий план
   

Обласний план заходів щодо виконання в області Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки,мир,безпека" на період до 2025 року

ОБЛАСНИЙ ПЛАН заходів щодо виконання в області операційного плану з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період 2023-2024 років