Офіційний веб-сайт
  Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

 

Інформація для переселенців

 

   
Кількість внутрішньо переміщених осіб в Полтавській області за період 2014- І півріччя 2019 року

Завантажити>>>


 
Про врегулювання питання щодо забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

   З метою врегулювання питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб урядом затверджено постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 754 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505 і № 509» та від 21.08.2019 № 788 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Внесено ряд змін до порядків надання та виплати щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, основними з яких є:
   - виплата грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їхньою письмовою згодою може проводитись АТ «Укрпошта» з доставкою за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб;
   - право на отримання грошової допомоги (у розмірі 1000 грн. на одну особу (члена сім'ї) надано особам, які досягли пенсійного віку (крім осіб з інвалідністю);
   - знято обмеження максимального розміру грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, до складу якої входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю);
   - призначення, відновлення та продовження пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) внутрішньо переміщеним особам здійснюється безпосередньо органами Пенсійного фонду України;
   - посилено відповідальність внутрішньо переміщених осіб у разі їх тривалої відсутності за місцем фактичного проживання. У разі виїзду внутрішньо переміщеної особи на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі та перебування на таких територіях понад 60 днів суми грошової допомоги повертаються за весь період перебування на зазначених територіях.
   Реалізація положень вищевказаних постанов дасть можливість посилити соціальний захист внутрішньо переміщених осіб та забезпечити адресність надання грошової допомоги.

 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

   Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 22.01.2019 № 436 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».
   Законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (далі - Закон України) визначено поняття тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях та правовий режим на зазначених територіях.
   Крім того, встановлено, що для забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях вживаються заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
   Разом з тим у відповідних нормативно-правових актах, що стосуються питань соціального захисту дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, вживалися терміни «тимчасово окуповані територій» та «проведення антитерористичної операції».
   Прийняттям постанови від 22.05.2019 № 436 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" приведено нормативно-правові акти у відповідність до норм Закону України.

 

   В області станом на 01.01.2019 року за даними в Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває на обліку 25174 особи (17591 сім'я), у тому числі: 9,0 тис. - працездатних осіб, 4,7 тис. – дітей, 1,3 тис. – осіб з інвалідністю, 10,2 тис. – пенсіонерів.
   Органами соціального захисту населення у Полтавській області забезпечується призначення та виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (постанова КМУ від 01.10.2014 № 505).
   За період дії вищевказаної постанови в області з Державного бюджету України було виплачено грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 417,2 млн. грн., у т.ч. 92,0 млн. грн. у 2018 році. Щомісячно допомогу отримують біля 5 тис. сімей (8 тис. осіб) на суму 7,5 млн.грн.
   У 2018 році за фактичним місцем перебування 1,2 сім'ям внутрішньо переміщених осіб призначено та виплачуються державні соціальні допомоги.
   З обласного бюджету, згідно обласної Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки, матеріальну допомогу у 2018 р.р. надано 42 внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 33,6 тис. грн.
   В області вживаються необхідні заходи щодо недопущення затримки виплат державних допомог внутрішньо переміщеним особам.

 
Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

   Питання забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб вже протягом чотирьох років залишається одним з найважливіших та найскладніших в українському суспільстві. Станом на 01.12.2018 кількість внутрішньо переміщених осіб у Полтавській області складає 25,4 тис. осіб або 17,8 тис. сімей, які вимушено покинули свої домівки через збройну агресію Російської Федерації.
   Серед загальної кількості внутрішньо переміщених осіб – 1,3 тис. осіб з інвалідністю, понад 4,7 тис. дітей.
   З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей Урядом ще у жовтні 2014 року запроваджено надання цим людям щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
   Фактично, держава вже виплатила внутрішньо переміщеним особам майже 12 млрд. грн., з них 431,4 млн. грн. отримали внутрішньо переміщені особи, які перебувають на обліку у Полтавській області.
   Органи соціального захисту населення області своєчасно та в повному обсязі забезпечують фінансування цих виплат.
   За 11 місяців 2018 року органами соціального захисту населення у Полтавській області здійснено виплати грошової допомоги ВПО 84,2 млн. грн., що на 1,4 млн. грн. або на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
   Це, в першу чергу, пов'язано з тим, що з метою вдосконалення механізму адресної допомоги з урахуванням особливих потреб найбільш соціально незахищених категорій громадян, прийнято ряд важливих змін до нормативно-правових актів:
   - підвищено розмір грошової допомоги особам з інвалідністю І групи та дітям з інвалідністю на 30%;
   - особам з інвалідністю ІІ групи збільшено грошову допомогу на 15%;
   - підвищено граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, на 42% або на 1000 грн (з 2400 грн до 3400 грн);
   - вирішено питання доставки соціальних виплат додому особам з інвалідністю І групи та людям, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги;
   - розширено коло внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги, шляхом збільшення верхньої межі суми коштів, які можуть мати члени сім'ї внутрішньо переміщеної особи на депозитному банківському рахунку (рахунках) та не втрачати право на отримання грошової допомоги, з 10 до 25 кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;
   - врегульовано актуальне питання отримання грошової допомоги ВПО, житло яких зруйновано або стало непридатним внаслідок проведення антитерористичної операції, затверджено відповідну форма акта обстеження технічного стану житла;
   - підвищено розмір грошової допомоги особам, які отримують пенсії, та дітям з 884 до 1 000 гривень; граничного розміру загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, з 2400 до 3 000 гривень та до 5 000 гривень багатодітним сім'ям.
   Нещодавно, у зв'язку з прийняттям Урядом 11 липня розробленої Мінсоцполітики постанови № 548, врегульовано питання виплати грошової допомоги дітям, які народилися у ВПО після початку тимчасової окупації, АТО; збільшено розмір допомоги студентам та учням професійно-технічних навчальних закладів до закінчення закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років до 1000 грн.; надано можливість ВПО завчасно звертатися щодо продовження грошової допомоги на наступний період.
   Разом з тим держава використовує і інші важелі соціальної підтримки ВПО, зокрема студенти ВПО мають можливість отримувати від держави соціальну стипендію.
   Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 27.04.2018 № 329 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1022", спрощено й полегшено нарахування для ВПО субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
   Протягом останнього року Мінсоцполітики вжито заходів щодо максимального спрощення механізму забезпечення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, прийнято низку постанов Уряду з цих питань.
   Зокрема, було суттєво спрощено порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, які пройшли фізичну ідентифікацію в Ощадбанку, а також для працюючих в органах державної влади та місцевого самоврядування внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців з числа ВПО.

 
Пілотний проект "Рука допомоги" в дії

    В області успішно реалізується пілотний проект Міністерства соціальної політики України "Рука допомоги". Учасникам проекту пропонується постійне працевлаштування, участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру чи надання поворотної фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності.
   В ході реалізації проекту 29 листопада 2018 року на засіданні обласної Комісії прийнято рішення про надання фінансової допомоги двом особам з числа внутрішньо переміщених осіб та фізичній особі-підприємцю, який прийняв рішення про розширення своєї діяльності. Основні напрями діяльності: виробництво у сфері легкої промисловості та вирощування зернових культур.
   Комісією, в порядку контролю за використанням бюджетних коштів, заслухано звіти семи учасників пілотного проекту, які отримали фінансову допомогу в попередні періоди, про провадження ними підприємницької діяльності та виконання бізнес-планів. За результатами звітів порушень не виявлено, учасники дотримуються умов договору.
   З початку дії пілотного проекту фінансову допомогу для започаткування власної справи вже отримали 44 фізичні особи та 23 суб'єкти господарювання, що дало можливість додаткового створення 46 нових робочих місць. На придбання обладнання та матеріалів, в рамках проекту для розвитку підприємництва в Полтавській області, з Державного бюджету використано коштів на загальну суму 4,4 млн. грн.

 
Пілотний проект "Рука допомоги" в дії

    В області успішно реалізується пілотний проект Міністерства соціальної політики України "Рука допомоги". Учасникам проекту пропонується постійне працевлаштування, участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру чи надання поворотної фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності.
   В ході реалізації проекту 29 листопада 2018 року на засіданні обласної Комісії прийнято рішення про надання фінансової допомоги двом особам з числа внутрішньо переміщених осіб та фізичній особі-підприємцю, який прийняв рішення про розширення своєї діяльності. Основні напрями діяльності: виробництво у сфері легкої промисловості та вирощування зернових культур.
   Комісією, в порядку контролю за використанням бюджетних коштів, заслухано звіти семи учасників пілотного проекту, які отримали фінансову допомогу в попередні періоди, про провадження ними підприємницької діяльності та виконання бізнес-планів. За результатами звітів порушень не виявлено, учасники дотримуються умов договору.
   З початку дії пілотного проекту фінансову допомогу для започаткування власної справи вже отримали 44 фізичні особи та 23 суб'єкти господарювання, що дало можливість додаткового створення 46 нових робочих місць. На придбання обладнання та матеріалів, в рамках проекту для розвитку підприємництва в Полтавській області, з Державного бюджету використано коштів на загальну суму 4,4 млн. грн.

 
Заходи, які вживаються органами соціального захисту, щодо реалізації прав внутрішньо переміщених осіб

    У рамках візиту представників Уповноваженого Верховної Ради з прав людини до Полтавської області 16 листопада 2018 року відбулася зустріч з представниками органів соціального захисту населення та Пенсійного фонду України, на якій обговорено питання додержання прав внутрішньо переміщених осіб щодо соціального забезпечення, виплати пенсій та забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та можливі шляхи їх вирішення.

 

   Питання соціального захисту внутрішньо переміщених осіб, перебуває на постійному контролі.
   В області станом на 01.10.2018 року за даними в Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває на обліку 25430 осіб (17897 сімей), у тому числі: 9,0 тис. - працездатних осіб, 4,8 тис. – дітей, 1,3 тис. – осіб з інвалідністю, 10,4 тис. – пенсіонерів.
   Органами соціального захисту населення у Полтавській області забезпечується призначення та виплата щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (постанова КМУ від 01.10.2014 № 505). За період дії вищевказаної постанови в області з Державного бюджету України було виплачено грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам на загальну суму 417,2 млн. грн., у т.ч. у вересні поточного року проведено виплату 9,4 тис. особам (5,2 тис. сім'ям) на суму 8,0 млн. грн.
   В області вживаються необхідні заходи щодо недопущення затримки виплат державних допомог внутрішньо переміщеним особам.

 
Програма Міжнародної організації з міграції "Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та осіб, що постраждали від конфлікту в Україні"

   У рамках програми Міжнародної організації з міграції " Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та осіб, що постраждали від конфлікту в Україні" ГО «Центр освіти дорослих Полтавщини» проведе ряд тренінгів. Їх учасники зможуть розробити власний бізнес-план та отримати гранти від МОМ у напрямках самозайнятості та мікропідприємництва - відповідно 650 та 2500 євро.
   Щоб стати учасником програми, необхідно заповнити анкету за посиланням http://mega.dp.ua/file?source=18100216490144540404 та надіслати її на адресу goosvitapl@gmail.com або заповнити анкету за посиланням: https://goo.gl/forms/eeqvEzFaa4fmnusq1
   ДЕДЛАЙН подачі заявок - 17 жовтня 2018 року.
    Критерії відбору учасників програми самозайнятості

 
Пілотний проект "Рука допомоги" в дії

   Полтавська область перебуває в активній стадії реалізації пілотного проекту "Рука допомоги" із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. Учасникам проекту пропонується постійне працевлаштування, участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру чи надання поворотної фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності.
   27 вересня 2018 року на черговому засіданні обласної Комісії розглянуті бізнес-плани двох фізичних осіб - отримувача державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (автомийка самообслуговування) та внутрішньо переміщеної особи (створення охоронної фірми), а також двох суб'єктів господарювання. Отримання фінансової допомоги суб'єктами господарювання дасть можливість додатково створити, як мінімум, чотири нових робочих місця: 2 – у сфері тепличного господарства та 2 – громадського харчування.
   Всі бізнес-плани детально розглянуті та схвалені членами комісії до реалізації.
   Комісією, в порядку контролю за використанням бюджетних коштів, заслухано звіти чотирнадцяти учасників пілотного проекту, які отримали фінансову допомогу в попередні періоди, про провадження ними підприємницької діяльності та виконання бізнес-планів. За результатами звітів порушень не виявлено, учасники дотримуються умов договору.

 
"Рука допомоги" внутрішньо переміщеним особам

   В області успішно реалізується пілотний проект Міністерства соціальної політики України "Рука допомоги", метою якого є повернути на ринок праці працезданих безробітних з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу, та внутрішньо переміщених осіб.
   Органами соціального захисту населення до участі у проекті залучено 350 внутрішньо переміщених осіб, що становить понад 40 % від загальної кількості потенційних учасників – непрацюючих внутрішньо переміщених осіб працездатного віку, облікованих на території області.
   З початку дії пілотного проекту службою зайнятості працевлаштовано на постійне місце роботи 83 внутрішньо переміщені особи, залучено до громадських робіт 84 особи.
   Найбільше залучено до роботи у Шевченківському районі м.Полтави – 40 осіб, Гадяцькому районі – 18, м.Лубни – 12, м.Миргород – 10, м.Горішні Плавні – 9, у Глобинському та Новосанжарському районах – по 8.
   В рамках проекту безвідсоткову фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу отримали 20 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. На придбання обладнання та матеріалів для вказаної категорії осіб з Державного бюджету використано 1,3 млн. грн.
   Фінансову допомогу отримали внутрішньо-переміщені особи у м.Миргород - 3 особи, Глобинському, Козельщинському, Котелевському, Кременчуцькому районах, Шевченківському у м. Полтава та Автозаводському у м. Кременчуці – по 2 особи, у Карлівському, Шишацькому районах, Київському районі у м.Полтава та м. Горішні Плавні – по 1 особі.
   Основними видами діяльності, яку обрали учасники пілотного проекту для започаткування власної справи в області є технічне обслуговування та ремонт автомобілів, обробка металевих виробів, обробка деревини та виготовлення столярних виробів, надання ветеринарних послуг, вирощування сільськогосподарських культур, тваринництво, виробництво та реалізація продовольчих товарів, інше.
   З початку 2018 року фінансову допомогу для започаткування власної справи за рішенням обласної Комісії при облдержадміністрації вже отримали 12 осіб з числа внутрішньо переміщених осіб на суму більше як 800,0 тис. грн.
   Як показав моніторинг здійснення підприємницької діяльності – усі започатковані справи успішно розвиваються. Учасники дотримуються умов договору. До участі у проекті залучаються члени сім'ї, підприємницька діяльність стає сімейною справою.
   Разом з цим, офіційне працевлаштування дає право внутрішньо переміщеним особам на отримання допомоги на оплату житлово-комунальних послуг.
   Отже, практика показує, що участь у пілотному проекті є підґрунтям для ефективного повернення до економічної активності безробітних громадян, сприяє кращій адаптації вимушених переселенців, створенню нових робочих місць, а у майбутньому дасть можливість посилити економічне становище міст і сіл за рахунок розвитку малого бізнесу.
   Запрошуємо бажаючих використати свій шанс на покращення якості життя шляхом участі у пілотному проекті "Рука допомоги" звертатися з заявами до органів соціального захисту населення за місцем проживання.

 
Суд скасував перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб

   Київським апеляційним судом від 04.07.2018 року ухвалено рішення по справі № 826/12123/16 за позовом Козирева Миколи Кузьмича до Кабінету Міністрів України, МінТОТ, Мінсоцполітики та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яким залишив в силі Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва по цій справі від 29.06.2017 року.
   Зазначеним рішенням суд постановив визнати нечинними:
   – Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, затверджений Постановою КМУ від 8 червня 2016 р. № 365;
   – п.п. 7,8,9,13 Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, затвердженого Постановою КМУ від 8 червня 2016 р. № 365;
   – абз.10 п. 1 Постанови КМУ Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам від 5 листопада 2014 р. № 637.
   Окружний адміністративний суд міста Києва, своєю постановою від 26 червня 2017 року задовольнив позов і скасував нормативні акти КМУ, що зобов'язують ВПО проходити перевірки. Проте КМУ подало апеляційну скаргу на вищенаведене рішення.
   Своєю постановою від 04 липня 2018 року Київський апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін. Рішення апеляційного суду набрало законної сили.
   З огляду на вимоги ч.2 ст.19 Конституції України, це означає, що органи соціального захисту населення, починаючи з 05 липня 2018 року, не мають права проводити перевірки фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб.

 
Зміни до Порядку призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

   Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 548 внесено зміни у «Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 505.
   Документом врегульовано питання призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, обліку таких осіб і проходження ними фізичної ідентифікації.
   Зокрема, прийнято рішення щодо внесення змін до деяких постанов, яким передбачено:
   - надати право на отримання грошової допомоги дітям, які народилися у внутрішньо переміщених осіб після початку проведення антитерористичної операції або тимчасової окупації;
   - підвищити розмір грошової допомоги до 1 000 грн. студентам денної форми навчання закладів вищої освіти та учням закладів професійно-технічної освіти до закінчення ними закладів освіти;
   - надати право неповнолітнім дітям, які отримали паспорт громадянина України, самостійно звертатися за призначенням грошової допомоги;
   - звільнити від необхідності проходження фізичної ідентифікації осіб з інвалідністю I групи та осіб, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, що отримують соціальні виплати шляхом доставки додому через ПАТ "Укрпошта".

 
Пілотний проект "Рука допомоги" набирає обертів

   В області успішно здійснюються заходи із забезпечення реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб шляхом сприяння у працевлаштуванні, участі у громадських роботах чи надання фінансової допомоги для організації підприємницької діяльності.
   Завдяки проведеній органами соціального захисту населення спільно зі службою зайнятості інформаційно-роз'яснювальній роботі щодо цілей, переваг та умов участі у пілотному проекті з початку дії пілотного проекту до управлінь соціального захисту населення подали заяви на участь 1653 особи, в тому числі 676 - з початку поточного року.
   Особливу зацікавленість потенційні учасники виявляють до участі у громадських роботах, які організовуються для потреб громад, в яких вони проживають. Так, із загальної кількості заяв, майже половина (755) – про участь у громадських роботах. На сьогодні до громадських робіт залучено 396 осіб.
   За сприяння служби зайнятості в рамках пілотного проекту на постійне місце роботи працевлаштовано – 337 осіб, у тому числі 170 – з початку року.
   За рішенням обласної Комісії при облдержадміністрації з початку дії пілотного проекту 39 осіб захистили свої бізнес-плани і отримали фінансову допомогу, що не перевищує 40 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи (в 2018 році - 70480 грн.), на придбання обладнання та матеріалів для започаткування підприємницької діяльності. Відмінністю реалізації пілотного проекту в області є той факт, що започаткування власної справи направлено на виробництво продукції.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 № 40 внесено зміни до Порядку реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб, якою передбачено можливість отримання безвідсоткової фінансової допомоги окрім фізичних осіб-підприємців ще й суб'єктами господарювання. Це дало можливість додаткового створення нових робочих місць.
   З початку року скористалися можливістю розширити свою діяльність і отримати безвідсоткову фінансову допомогу на придбання обладнання та матеріалів 11 суб'єктів господарювання.
   21 червня 2018 року на черговому засіданні обласної Комісії для вирішення питань реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб розглянуті бізнес-плани семи учасників пілотного проекту та восьми суб'єктів господарювання. Всі бізнес-ідеї схвалені членами комісії.
   Крім цього, на засіданні заслухано звіти учасників пілотного проекту, які отримали фінансову допомогу в попередні періоди, про провадження ними підприємницької діяльності та виконання бізнес-планів. За результатами звітів порушень не виявлено, учасники дотримуються умов договору.

 
Про деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

   Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 335 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", зокрема до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.
   Документом уточнено механізм призначення (відновлення) виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам та припинення соціальних виплат за рішенням комісій або органів, що здійснюють соціальні виплати. Також установлено, що суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

 
Про деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

   Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 335 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 постанови Кабінету Міністрів України від 8 червня 2016 р. № 365 "Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", зокрема до Порядку призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам та Порядку здійснення контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування.
   Документом уточнено механізм призначення (відновлення) виплати пенсій внутрішньо переміщеним особам та припинення соціальних виплат за рішенням комісій або органів, що здійснюють соціальні виплати. Також установлено, що суми соціальних виплат, які не виплачені за минулий період, обліковуються в органі, що здійснює соціальні виплати, та виплачуються на умовах окремого порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

 
Деякі питання соціальної підтримки осіб, яких було незаконно позбавлено особистої свободи

   Уряд прийняв рішення про надання одноразової грошової допомоги особам, звільненим з полону 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 р., у розмірі 100 тис. гривень.
   Постановою КМУ від 31.01.2018 № 38 передбачено затвердження Порядку виплати зазначеної грошової допомоги, забезпечення організації надання необхідної медичної допомоги особам, яких звільнено з полону, та членам їх сімей, надання допомоги у забезпеченні житлом осіб, яких звільнено з полону, із числа внутрішньо переміщених осіб за місцем перебування на обліку, а також надання соціальної та психологічної допомоги і реабілітації особам, яких звільнено з полону.

 
МОМ набирає учасників нового проекту зі зміцнення економічного потенціалу, що фінансується Німетччиною (координотор проекту в області БО "Світло Надії") . Завантажити>>>

 

   Протягом березня 2018 року спеціалісти Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації приймали активну участь у заходах, присвячених розгляду гострих питань щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб у місцеві громади та шляхів їх вирішення, а також питання щодо можливої взаємодії у розробці регіональних програм для внутрішньо переміщених осіб.
   Так, 13 березня 2018 р. за ініціативою ГО «Інститут демократії імені Пилипа Орлика» в Полтаві відбувся круглий стіл на тему «Як відбувається інтеграція переселенців у місцеві громади: досвід Полтавщини» за участі спеціалістів Департаменту соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації, регіональних експертів, представників інших органів влади, місцевого самоврядування та переселенців.
   Питання, що виникли на круглому столі, активно обговорювались 28.03.2018 р. в Інтеграційному центрі для внутрішньо переміщених осіб та місцевої громади на засіданні фокус-групи за участі представників Департаменту соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду України, Полтавського обласного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді, представників громади та внутрішньо переміщених осіб області. Обговорено питання комунікацій внутрішньо переміщених осіб із владою, необхідність створення єдиної інформаційної платформи для внутрішньо переміщених осіб області, а також вирішення житлового питання - отримання земельних ділянок внутрішньо переміщеними особами для будівництва житла.

 
РЕАЛІЗАЦІЯ В ОБЛАСТІ ПІЛОТНОГО ПРОЕКТУ "РУКА ДОПОМОГИ" ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ДО РОБОТИ ЧЛЕНІВ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТРИВАЄ

   Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 № 40 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 № 1154 і від 5 квітня 2017 № 224 продовжено термін реалізації пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб "Рука допомоги" до 31 грудня 2018 року.
   З початку реалізації Пілотного проекту заяви на участь подали 1139 осіб, з них 255 – внутрішньо переміщені особи та 884 – члени малозабезпечених сімей.
   Взяти участь у громадських роботах виявили бажання 548 осіб (48,1 % від поданих заяв), працевлаштуватися на постійну роботу – 429 осіб (37,7 % від поданих заяв).
   Бажання започаткувати власний бізнес та отримати фінансову допомогу на поворотній основі виявили 162 особи (14,2 % від поданих заяв), у тому числі 72 – з числа внутрішньо переміщених осіб, 90 – члени малозабезпечених сімей.
   У ході реалізації Пілотного проекту фактично працевлаштовано 205 учасників пілотного проекту, до участі у громадських та тимчасових роботах залучено 246 осіб.
   Обласною комісією для вирішення питань реалізації пілотного проекту прийнято рішення щодо надання фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності 25 учасникам пілотного проекту (13 внутрішньо переміщених осіб та 12 членів малозабезпечених сімей) на загальну суму 1588,4 тис. грн.
   На черговому засіданні обласної Комісії, яке відбулося 20 березня 2018 року, розглянуто бізнес-плани 5 претендентів на отримання фінансової допомоги на започаткування власної справи з автомобільної хімчистки, виробництва меблів з дерева, роздрібної торгівлі уживаними товарами, вирощування малини, тюльпанів та однорічних культур.
   На комісії заслухано звіти учасників пілотного проекту, які отримали фінансову допомогу у 2017 році. Членами комісії надано практичні рекомендації щодо розвитку бізнесу.
   Окремими учасниками пілотного проекту, які вже отримали фінансову допомогу та започаткували власну справу, до участі у проекті залучаються члени сім'ї, підприємницька діяльність стає сімейною справою.

 

   
   Урядом внесено зміни до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (розпорядження КМУ від 07.02.2018 № 79-р). Документом уточнено перелік, затверджений розпорядженням КМУ від 07.11.2014 № 1085-р, в т.ч. у зв'язку з перейменуванням окремих населених пунктів і районів.
   Відповідно до вищевказаних переліків органи соціального захисту визначають право внутрішньо переміщених осіб на отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на житлово-комунальні послуги.
   Одночасно звертаємо увагу, що переліки населених пунктів не обмежують право перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб та отримання відповідних довідок від органів соціального захисту населення громадянам, які перемістилися на підконтрольну українській владі територію України з Луганської та Донецької областей, та АР Крим.

 
Уряд продовжив дію пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб "Рука допомоги"

   Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 № 40 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 02.12.2015 № 1154 і від 05.04.2017 № 224" продовжено термін реалізації в області пілотного проекту із залучення до роботи непрацюючих працездатних осіб з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та внутрішньо переміщених осіб до 31.12.2018 року.
   Враховуючи позитивні результати реалізації пілотного проекту та велику зацікавленість в участі у проекті як з боку громадян, так і з боку окремих регіонів і об'єднаних територіальних громад, Урядом підтримано пропозиції Мінсоцполітики щодо долучення до реалізації пілотного проекту трьох об'єднаних територіальних громад Житомирської, Чернігівської та Донецької областей. Постановою передбачено розширення стимулюючих механізмів створення робочих місць для учасників пілотного проекту. У 2018 році можливість отримати безвідсоткову фінансову допомогу надано діючим суб'єктам господарювання, які створять робочі місця для учасників пілотного проекту, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менше ніж на два роки за направленням базових центрів зайнятості.
   У державному бюджеті на 2018 рік для реалізації пілотного проекту передбачено кошти у сумі 20 млн гривень.
   У зв'язку з встановленням з 01.01.2018 року прожиткового мінімуму для працездатних осіб у розмірі 1762 грн., сума безвідсоткової поворотної фінансової допомоги для започаткування власного бізнесу підвищується до 70480 грн.
   Запрошуємо бажаючих використати свій шанс на покращення якості життя шляхом участі у пілотному проекті "Рука допомоги" звертатися з заявами до органів соціального захисту населення за місцем проживання.
    Звертаємо увагу, що:
   - дохід за шість місяців, отриманий у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
   - сума наданої учасникам пілотного проекту безвідсоткової фінансової допомоги для започаткування власного бізнесу не враховується при розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

 
Урядом збільшено допомогу внутрішньо переміщеним особам.

   Постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 15 внесено зміни до пункту 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, яка набула чинності з 20.01.2018 року.
   Документом передбачено підвищення розміру грошової допомоги для дітей та осіб, які отримують пенсії до 1 тис. грн., та підвищення граничного розміру загальної суми такої допомоги, що виплачується на сім'ю, — до 3000 тис. грн., для сім'ї, до складу якої входять особи з інвалідністю або діти з інвалідністю, — до 3 400 грн. та до 5000 тис. грн. — багатодітним сім'ям.

 

   Постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 № 1044 внесено зміни до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505.
   Змінами передбачено у разі наявності у внутрішньо переміщених осіб житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, для призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, окрім передбачених вищевказаним Порядком документів, додається копія акта обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), складеного комісією, утвореною районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, військово-цивільною адміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі утворення) ради, виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади, за формою згідно з додатком.

 

   На обліку в Полтавській області на кінець 2017 року за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб перебуває 26018 тис. осіб (18088 тис. сімей), в тому числі 9,1 тис. - працездатних осіб, 4,9 тис. – дітей, 1,4 тис. - інвалідів, 10,7 тис. - пенсіонерів.
   За рік кількість внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку у Полтавській області, зменшилась майже на 4 тис. осіб.
   На виконання діючого законодавства органами соціального захисту населення по Полтавській області на оплату щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з державного бюджету у 2017 році було виплачено кошти на загальну суму 89,4 млн. грн. Виплатами охоплено в середньому 6 тис. сімей внутрішньо переміщених осіб щомісяця.
   В 2017 році за фактичним місцем перебування 1330 сім'ям внутрішньо переміщених осіб призначено та виплачуються державні соціальні допомоги.
   Виплати державних соціальних допомог в області за 2017 рік здійснені в повному обсязі. Заборгованість відсутня.

 
   З метою надання фінансової підтримки постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які опинились у складних життєвих обставинах, Мінсоцполітики відповідно до Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535, відкрито рахунки для зарахування коштів від фізичних і юридичних осіб для надання одноразової допомоги громадянам зазначених категорій.
   З огляду на складну ситуацію, в якій опинилися громадяни зазначених категорій, надання такої допомоги є вкрай важливим для забезпечення їхньої життєдіяльності. У зв'язку з цим Мінсоцполітики пропонує провести благодійну акцію, у рамках якої перерахувати кошти для підтримки зазначеної категорії населення.
   Просимо підтримати ініціативу та приєднатися до благодійної акції Мінсоцполітики. Надаємо реквізити рахунків для зарахування благодійних внесків:
   1. Для зарахування коштів у національній валюті (гривні): Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ – 37567866, р/р. 31252301178737 у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172.
   2. Для зарахування коштів у євро та доларах США: Міністерство соціальної політики України, ЄДРПОУ – 37567866, р/р. 25302020054709 в АТ «Укрексімбанк», м. Київ МФО 322313.

 
До уваги внутрішньо переміщених осіб: змінено розмір щомісячної адресної допомоги для осіб з інвалідністю

   Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 689 внесено ряд змін стосовно розміру щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, граничного розміру загальної суми грошової допомоги, кола внутрішньо переміщених осіб, які мають право на її отримання, а також здійснення контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам.
   Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, особам з інвалідністю встановлена у розмірі:
   - для осіб з інвалідністю I групи та дітей з інвалідністю — 130 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1705,6 грн. (з 01.12.2017 -1784,9 грн.);
   - для осіб з інвалідністю II групи — 115 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1508,8 грн. (з 01.12.2017 -1578,95 грн.);
   - для осіб з інвалідністю III групи — прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність - 1312 грн.(з 01.12.2017 -1373 грн.);
   Граничний розмір загальної суми грошової допомоги, що виплачується на сім'ю, до складу якої входять особи з інвалідністю, встановлено у розмірі 3400 гривень.
   Розширено коло внутрішньо переміщених осіб, які мають право на отримання грошової допомоги. Відповідно до внесених змін грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (42100 грн.).
   Основні зміни стосуються також виплати коштів внутрішньо переміщеним особам. Соціальні виплати внутрішньо переміщеним особам проводяться через рахунки та мережу установ і пристроїв публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" з можливістю отримання готівкових коштів і проведення безготівкових операцій через мережу установ і пристроїв будь-яких банків тільки на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження.
   Особи з інвалідністю I групи та особи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за письмовими заявами можуть отримати соціальні виплати з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування публічним акціонерним товариством "Укрпошта".
   Спрощено також порядок контролю за проведенням соціальних виплат окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб. Чергова перевірка не проводиться стосовно осіб, відносно яких Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб є інформація щодо проходження особою фізичної ідентифікації в публічному акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", а також внутрішньо переміщених осіб, які працюють в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, та військовослужбовців, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо на території проведення антитерористичної операції.

 
До уваги переселенців: зміни у законодавстві стосовно призначення адресної допомоги

   Кабінетом Міністрів України внесено ряд змін у законодавство, що регулює питання призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі грошова допомога).
   03.06.2017 р. набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 370 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №505 і від 22 вересня 2016 р. №646", якою внесені зміни зокрема до п. 2 Порядку.
   Відтепер грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися:
   - з тимчасово окупованої території України;
   - з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
   - з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення;
   Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.
   - внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.
   Факт наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження та на лінії зіткнення, підтверджується копією відповідного акта технічного стану. Акт технічного стану, в якому обов'язково повинен міститися висновок про те, що житлове приміщення зруйновано, або стало не придатним для проживання складається комісіями, утвореними районними у мм. Києві і Севастополі державними адміністраціями, військово-цивільними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі утворення) рад, об'єднаними територіальними громадами сільських, селищних, міських рад.
   Адресна допомога не призначається, що якщо у будь-кого з членів сім`ї внутрішньо переміщеної особи є у власності житлове приміщення/частина житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово непідконтрольна територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, і населені пункти, які розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, непридатних для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану.
   Ця норма не стосується сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції (постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 453 "Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг").

 
Зміни щодо обліку та призначення/відновлення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам . Завантажити>>>

 
Про виплату щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення . Завантажити>>>

 
Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб . Завантажити>>>

 

Призначення адресної допомоги переміщеним особам на проживання. Завантажити>>>

 

   СПРОЩЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ СУБСИДІЇ З 1 ТРАВНЯ 2015 РОКУ Завантажити>>>

 

   До уваги громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції Завантажити>>>

 

   Шлях переселенця Завантажити>>>

 

   РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 30 жовтня 2014 р. № 1053-р Київ Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція або Завантажити>>>

 

   Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 01.10.2014 року № 509 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції" та № 505 "Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг". Переглянути або Завантажити>>>

 

   Увага! З метою широкого інформування населення, а особливо осіб, які переселилися з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та проживають на території Полтавської області в місті Херсоні з травня 2014 року поновило свою діяльність Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Переглянути або Завантажити>>>

 

   Дорожня карта для людей, внутрішньо переміщених в межах країни. Переглянути або Завантажити>>>