Офіційний веб-сайт
  Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

 

СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ УЧАСНИКІВ АТО

 
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ В ДІЇ

   В області особлива увага приділяється підвищенню рівня соціального захисту сімей учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил шляхом виконання державних програм та забезпечення додатковими соціальними гарантіями за рахунок коштів обласного бюджету.
   Однією з основних державних гарантій є забезпечення житлом сімей учасників антитерористичної операції.
   Координацію роботи з реалізації пільгового права на забезпечення житлом деяких пільгових категорій осіб покладено на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації.
   З 2015 року на виконання Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на державному рівні діють цільові програми щодо забезпечення житлом сімей учасників антитерористичної операції.
   Право на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за умови перебування на квартирному обліку за місцем проживання відповідно до норм Житлового кодексу, мають сім'ї загиблих учасників антитерористичної операції, особи з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції з числа військовослужбовців, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, осіб, які здійснювали волонтерську діяльність, учасники антитерористичної операції з числа внутрішньо переміщених осіб.
   У 2016 році Урядом удосконалено механізм забезпечення житлом окремих пільгових категорій громадян, шляхом виплати грошової компенсації.
   Відповідно до нового порядку, сім'ям виплачується грошова компенсація, яку вони самостійно використовують для придбання житла на первинному чи вторинному ринку, в будь-якому населеному пункті на території України.
   За період 2015-2018 років в рамках державних програм до області надійшло 62,0 млн. грн., які спрямовано на забезпечення житлом 95 родин учасників антитерористичної операції, зокрема житлом забезпечено:
   41 сім'ю загиблих учасників антитерористичної операції;
   54 сім'ї осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників антитерористичної операції.
   В області реалізується Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області, пріоритетним завданням якої є надання додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил.
   На реалізацію Програми в поточному році з обласного бюджету спрямовано 27,9 млн. грн.
   В рамках Програми забезпечується надання наступних додаткових соціальних гарантій:
   - виплата матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету сім'ям у разі загибелі учасника антитерористичної операції, операції об'єднаних сил у розмірі по 25 тис. грн.; на упорядкування території поховання у розмірі по 10 тис. грн.;
   - виплата щомісячної стипендії у розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину віком до 18 років загиблого (померлого) учасника антитерористичної операції, операції об'єднаних сил (з 01.07.2018 року по 1777 грн. щомісяця);
   - забезпечення санаторно-курортним оздоровленням членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил.
   З 2016 року запроваджена виплата разової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил до дня захисника України.
   У поточному році у період з 1 по 10 жовтня Центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області проведено виплату по 2 тис. грн. всім 354 членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, шляхом зарахування коштів на рахунки у банках та через відділення поштового зв'язку.

 
Як учаснику антитерористичної операції та/або постраждалому учаснику Революції Гідності отримати послуги з професійної адаптації?

   4 квітня 2018 року Урядом прийнято постанову №239 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України", яка розширює коло осіб, які мають право отримати послуги з соціальної та професійної адаптації. Крім учасників антитерористичної операції, право на отримання вищевказаних послуг мають постраждалі учасники Революції Гідності
   Під час проходження професійної адаптації учасники антитерористичної операції та/або Революції гідності мають можливість здобути нові навички в професії та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.
   Професійна адаптація вказаних категорій спрямована на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції та/або постраждалому учаснику Революції Гідності. Надання послуг професійної адаптації вказаної категорії громадян здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.
   Надання послуг професійної адаптації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   Отримати послуги професійної адаптації можуть, як працюючі так і не працюючі учасники антитерористичної операції та/або Революції Гідності.
   Для отримання послуг професійної адаптації необхідно:
   Звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою, до заяви додаються:
   - копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни). В індивідуальній програмі реабілітації особи з інвалідністю в розділі "Професійна реабілітація" зазначаються рекомендації медико-соціальної експертизи про отримання послуг професійної адаптації;
   - копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;
   - для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується його підписом.
   З метою проведення професійної орієнтації учасника антитерористичної операції та/або Революції Гідності територіальним управлінням соціального захисту населення буде видано направлення до центру зайнятості для її проходження та отримання рекомендацій з вибору спеціальності. Рекомендації будуть враховуватися під час направлення на навчання.
   Після успішного завершення повного курсу навчання учасники антитерористичної операції та/або Революції Гідності отримують документи державного зразка, підтверджуючі набуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації по раніш отриманій професії.
   Послуги з професійного навчання надаються одноразово в порядку черговості.
   З початку реалізації програми з надання послуг з професійної адаптації учасників антитерористичної операції навчання в області пройшло 414 осіб. Найбільш затребувані серед учасників антитерористичної операції є професії водія (отримати професію чи підвищити категорію), тракториста, слюсаря – ремонтника та електрозварювальника.

 
Про забезпечення житлом сімей учасників АТО

    На виконання Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" на державному рівні з 2015 року діє цільова програма забезпечення житлом сімей загиблих учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників АТО, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.
   За 2015 – 2017 роки в області за рахунок державних програм (37,5 млн.грн.) поліпшили житлові умови 65 сімей, а саме 34 сім'ї загиблих учасників антитерористичної операції та 31 особа з інвалідністю I-II групи з числа учасників АТО.
   Крім того, за сприяння обласної державної адміністрації 2 сім'ям загиблих учасників АТО надано житло на благодійних засадах ТОВ ,,Полтавський домобудівний комбінат" та за рахунок коштів місцевих бюджетів забезпечено житлом 6 сімей загиблих учасників АТО.
   З 2016 року Урядом удосконалено механізм забезпечення житлом сімей учасників антитерористичної операції, шляхом надання грошової компенсації на придбання житла.
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719 ,,Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей", якою регламентовано порядок та механізм надання компенсації, сім'ям загиблих учасників АТО та осіб з інвалідністю I-II групи з числа учасників АТО надано право обрати найбільш прийнятне для них житло та придбати його за рахунок грошової компенсації на первинному або вторинному ринку, або шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва в будь - якому населеному пункті України.
    З 2017 року Урядом розширено коло осіб, які мають право на отримання грошової компенсації на придбання житла, зокрема таке право, за умови перебування на квартирному обліку, мають:
    - сім'ї загиблих військовослужбовців, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
   - особи з інвалідністю І-ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час проведення антитерористичної операції, з числа
військовослужбовців, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції
   - особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.
   З 24.02.2018 року
в зв'язку з набранням чинності змін до Закону України ,,Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захистуˮ право на отримання компенсації на придбання житла набули також
    - члени сімей військовослужбовців, осіб, які перебували у складі добровольчих формувань, осіб, які добровільно забезпечували проведення антитерористичної операції, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, та загинули, померли (пропали безвісти) внаслідок захворювання, одержаного під час проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;
   - особи з інвалідністю І-ІІ групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного під час проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення.
   Необхідною умовою для отримання компенсації є перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно до норм Житлового кодексу та Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень
   Вимога щодо обов'язкового перебування на квартирному не поширюється на неповнолітніх дітей, які є членами сім'ї загиблого.
   Облік громадян потребуючих поліпшення житлових умов забезпечується виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад за зареєстрованим місцем проживання, куди і необхідно звернутись сім'ї.

   Перевірку наявності підстав для виплати компенсації, прийняття рішення про призначення або відмову в призначенні грошової компенсації та визначення розміру компенсації здійснюють Комісії, створені при виконавчих комітетах міських, районних в містах радах або при районних держадміністраціях (далі – Комісії).
   Після взяття на квартирний облік член сім'ї загиблого, особа з інвалідністю (далі - заявник) або їх законний представник чи уповноважена особа особисто подають до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації заяву про призначення грошової компенсації.
   До заяви додаються копії:
   1) документа, що посвідчує особу заявника, а у разі подання документів законним представником чи уповноваженою особою - документи, що посвідчують особу тих осіб, від імені яких подається заява, а також документ, який надає повноваження законному представникові чи уповноваженій особі представляти таких осіб, оформлений відповідно до законодавства;
   2) посвідчення встановленого зразка, що підтверджує статус особи як члена сім'ї загиблого або особи з інвалідністю;
   3) довідки встановленого зразка про безпосередню участь загиблого або особи з інвалідністю в антитерористичній операції;
   4) рішення про взяття заявника на квартирний облік із зазначенням складу сім'ї – осіб, яких разом із заявником взято на квартирний облік;
   - у разі окремого перебування на квартирному обліку особи з інвалідністю та членів її сім'ї – рішення про взяття членів сім'ї на квартирний облік;
   5) згода членів сім'ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (до 18 років) дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації;
   6) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і загиблим, між малолітніми чи неповнолітніми дітьми і загиблим, між особою з інвалідністю і членами його сім'ї, на яких нараховується грошова компенсація, та які разом з ним перебувають на квартирному обліку.
    Після отримання названих документів орган соціального захисту населення:
   - обстежує матеріально-побутові умови заявника, про що складає відповідний акт;
   - вносить до Комісії подання про призначення та виплату грошової компенсації.
    Комісія приймає рішення про призначення або відмову у призначенні грошової компенсації, визначає розмір компенсації та надсилає копію відповідного рішення заявнику.
   Відповідно до Постанови розмір компенсації визначається за формулою, з врахуванням кількості членів сім'ї загиблого або особи з інвалідністю, на яких розраховується грошова компенсація, граничної вартості 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому заявник перебуває на квартирному обліку на день звернення за грошовою компенсацією, і яка визначається Мінрегіоном. При цьому відповідно до Постанови опосередкована вартість збільшується для:
   - міст Києва, Дніпра, Одеси, Львова, Харкова збільшується у 1,75 разів;
   - міст з населенням понад 300 тис. чоловік, та для обласних центрів у 1,5 разів;
   - для міст обласного значення з населенням від 100 тис. до 300 тис. у 1,25 раза.
    Отримавши копію рішення про призначення компенсації заявник звертається до відділення Державного ощадного банку України із заявою про відкриття поточного рахунка із спеціальним режимом використання. Реквізити відкритого рахунку повідомляє органу соціального захисту населення, шляхом надання копії договору про відкриття рахунку.
    Орган соціального захисту населення перераховує на спеціальний рахунок кошти в сумі, визначеній у рішенні комісії, про що повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу коштів.
    Протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок члени сімей загиблих та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла як в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або на вторинному ринку, так і шляхом інвестування в об'єкти житлового будівництва, в будь-якому населеному пункті на території України.
   Переказ коштів із спеціального рахунку на придбання житла або на інвестування його будівництва, здійснюється за письмовою згодою органу соціального захисту населення на перерахування коштів із як оплату за договором.
   У разі коли предметом договору є приватний будинок, кошти можуть спрямовуватися на придбання земельної ділянки, на якій розміщується будинок, про що зазначається у договорі.
    Розмір отриманої грошової компенсації не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, а також не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно статті 165 Податкового кодексу України.
   До членів сім'ї осіб з інвалідністю належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю війни I групи та доглядає за ним, за умови, що особа з інвалідністю війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом

 
Про стан виконання обласної Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області

   Із метою підвищення рівня соціального захисту населення та надання додаткових соціальних гарантій в області реалізується обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області.
   Усього на виконання заходів Програми у 2017 році спрямовано 23 млн. грн. (у тому числі 20,2 млн. грн. – з обласного бюджету; 2,8 млн. грн. – з місцевих бюджетів).
   Основними напрямками Програми були і залишаються підтримка учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих учасників АТО, воїнів-інтернаціоналістів та громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.
   З метою розширення обласних пільг, з 2017 року на рівні області впроваджено слідуючі додаткові гарантії:
   - виплату щомісячної стипендії на кожну дитину загиблого (померлого) учасника АТО у розмірі прожиткового мінімуму (з 01.12.2017 по 1700 грн.);
   - санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих учасників АТО, загиблих воїнів-інтернаціоналістів, та осіб, які загинули, або померли внаслідок поранень, контузій чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
   - придбання соціального транспорту, обладнаного підйомниками (службове соціальне таксі) за умови співфінансування, у розмірі 50% за рахунок коштів обласного бюджету та 50% з місцевих бюджетів;
   Крім того, вирішено питання встановлення на рівні області статусу «учасник-доброволець антитерористичної операції» та надання за рахунок коштів обласного бюджету додаткових соціальних гарантій.
   З 2018 року передбачена виплата додаткової матеріальної допомоги на оздоровлення в санаторно-курортних закладах, які розташовані на території Полтавської області, громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до першої категорії, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, та постраждалим учасникам АТО. З цією метою рішенням Полтавської обласної ради від 22.12.2017 року, затверджено відповідний Порядок.
   На сьогоднішній день не втрачає своєї актуальності питання виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування (протяжність перевищує 50 км). Станом на 01.01.2018 відповідно до Порядку проведено 8227 виплат компенсації на загальну суму 1864,1 тис.грн.
   За результатами проведеного державного фінансового аудиту управлінням Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області, запроваджений механізм виплати компенсації згідно із Порядком, визнано ефективним методом відшкодування понесених витрат пільговими категоріями громадян. Зазначені основні напрямки залишаються пріоритетними і на 2018 рік.

 
Про розподіл додаткових коштів для виплати компенсації на придбання житла сім'ям загиблих учасників АТО та осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників АТО у 2017 році

   Забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та учасників АТО з інвалідністю І-ІІ групи здійснюється в рамках цільової державної програми, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 №719 ,,Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей".
   У ІІ кварталі поточного року з державного бюджету області виділено 9,0 млн. грн., за рахунок яких компенсація на придбання житла виплачена 13 сім'ям учасників АТО з міст Горішні Плавні, Кременчук, Полтава, Кобеляцького, Пирятинського, Полтавського та Решетилівського районів. На даний час житло придбали 5 сімей з міст Полтава, Кременчук, Горішні Плавні, Кобеляцького та Решетилівського районів.
   Згідно пропозицій обласної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 №673-р області на вказані цілі додатково затверджено 4,7 млн. грн.
   Рішенням обласної комісії з питань розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, засідання якої відбулося 02.10.2017, кошти розподілено між бюджетами міст Кременчука, Лубен, Полтави та Кобеляцького і Миргородського районів для виплати компенсації 6 сім'ям.
   Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 19.10.2016 №719, право на виплату компенсації передбачено сім'ям загиблих учасників АТО, учасникам АТО з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, учасникам АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, що потребують поліпшення житлових умов і перебувають на квартирному обліку відповідно до норм Житлового кодексу.
   Заява про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення подається до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Прийняття рішення та визначення розміру належної компенсації, здійснюють уповноважені комісії, створені при райдержадміністраціях та міськвиконкомах.
   Після надходження до області коштів, грошова компенсація зараховується заявнику на спеціальний рахунок, відкритий в уповноваженому банку. Протягом року з дня зарахування коштів, сім'ї самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку в будь-якому населеному пункті на території України.

 
Області виділено додаткові кошти на забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортними путівками

   З 2017 року змінено порядок забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням через органи соціального захисту населення.
   Відповідно до вказаних змін передбачено вільний вибір учасником антитерористичної операції санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань.
   Забезпечення путівками проводиться шляхом відшкодування вартості послуг санаторно-курортним закладам на підставі тристоронньої угоди, укладеної між учасником АТО, управлінням соціального захисту населення та санаторієм.
   Вартість санаторно-курортного лікування за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати граничний розмір вартості путівки, визначений Мінсоцполітики. Згідно з вимогами законодавства у разі, коли вартість санаторно - курортного лікування в обраному санаторії перевищує визначений граничний розмір вартості путівки, доплата цієї різниці здійснюється за рахунок власних коштів учасника АТО.
   У квітні 2017 року області виділено 854 тис. грн. для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 140 учасників АТО, станом на 10.08.2017 укладено 88 угод для надання послуг з санаторно-курортного лікування.
   Враховуючи кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації звертався до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо збільшення фінансування на санаторно - курортне лікування учасників АТО.
   У серпні 2017 року області виділено додаткові кошти на оздоровлення учасників АТО в сумі 1,3 млн. грн., що дозволить оздоровити 204 учасника бойових дій з числа учасників антитерористичної операції.
   Нагадуємо, що для забезпечення санаторно – курортним лікуванням учаснику антитерористичної операції потрібно звернутися до органів соціального захисту населення з довідкою лікувальної установи форми № 70/о та пакетом документів (паспорт (копія та оригінал), копія посвідчення учасника бойових дії або інваліда війни, довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції).
   Звертаємо увагу, що через органи соціального захисту населення не забезпечуються санаторно-курортними путівками учасники АТО, які підлягають забезпеченню путівками через органи Міноборони, МВС, СБУ, ДСНС, Адміністрацію Держприкордонслужби, Адміністрацію Держспецзв'язку та інші державні органи відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011. № 446.

 
Як учаснику АТО отримати послуги з професійної адаптації

   21 червня 2017 року Урядом прийнято постанову №432 "Про затвердження Порядку соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції", яка визначає механізм організації заходів з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції.
   Під час проходження професійної адаптації учасники антитерористичної операції мають можливість здобути нові навички в професії та підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.
   Професійна адаптація учасників антитерористичної операції спрямована на відновлення та вдосконалення професійних навичок і умінь учасників антитерористичної операції. Надання послуг професійної адаптації учасникам антитерористичної операції здійснюється шляхом професійної орієнтації, первинної професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації з урахуванням їх навичок, умінь та побажань.
   Надання послуг професійної адаптації здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
   Отримати послуги професійної адаптації можуть, як працюючі так і не працюючі учасники антитерористичної операції.
   Для отримання послуг професійної адаптації необхідно:
   Звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного місця проживання із відповідною заявою, до заяви додаються:
   - копія індивідуальної програми реабілітації (для інвалідів війни). В індивідуальній програмі реабілітації інвалідів в розділі "Професійна реабілітація" зазначаються рекомендації медико-соціальної експертизи про отримання послуг професійної адаптації;
   - копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, або учасника війни;
   - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення.
   З метою професійної орієнтації учасника антитерористичної операції територіальним управлінням соціального захисту населення буде видано направлення до центру зайнятості для її проходження та отримання рекомендацій з вибору спеціальності. Рекомендації будуть враховуватися під час направлення на навчання.
   Після успішного завершення повного курсу навчання учасники антитерористичної операції отримують документи державного зразка, підтверджуючі набуття нової спеціальності або підвищення кваліфікації по раніш отриманій професії.
   Послуги з професійного навчання надаються учаснику антитерористичної операції одноразово в порядку черговості.
   З початку реалізації програми з надання послуг з професійної адаптації учасників антитерористичної операції навчання в області пройшло 265 осіб. Найбільш затребувані серед учасників антитерористичної операції є професії водія (отримати професію чи підвищити категорію), тракториста, слюсаря – ремонтника та електрозварювальника.

 

Про надання додаткових соціальних гарантій учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих

   В області реалізується обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. Згідно Програми на рівні області учасникам антитерористичної операції та членам сімей загиблих надаються наступні соціальні гарантії:
   - надання матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету сім'ям у разі загибелі учасника АТО у розмірі по 25 тис. грн., на упорядкування території поховання у розмірі по 10 тис. грн., військовослужбовцям, які отримали поранення, у розмірі до 15 тис. грн.;
   - впровадження з 2015 року родинної реабілітації демобілізованих військовослужбовців – учасників АТО спільно з членами сімей в санаторно-курортних закладах області. Курс реабілітації і оздоровлення протягом 2015-2016 років пройшли 3623 військовослужбовці та члени їх сімей;
   - відшкодування вартості квитків пільговим категоріям громадян, в тому числі учасникам бойових дій з числа учасників АТО, на міжміських та міжобласних маршрутах. Обсяг фінансування склав 1,0 млн. грн. Дію вказаного напрямку продовжено і на 2017 рік., передбачений обсяг фінансування складає 1,5 млн. грн.;
   - підтримка статутної діяльності обласної та районних (міських) громадських організацій учасників АТО. У 2016 році з обласного бюджету на фінансову підтримку статутної діяльності обласної громадської організації спрямовано 173,4 тис. грн. На 2017 рік передбачено 230,3 тис. грн.
   Додаткові нові напрямки підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих, запроваджені з 2017 року:
   - виплата щомісячної стипендії у розмірі прожиткового мінімуму на кожну дитину загиблого (померлого) учасника АТО (1544 грн. щомісяця). Загальна сума фінансування складає 1,5 млн. грн.;
   - санаторно-курортне оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції. На реалізацію вказаного напрямку програми передбачено 2 млн. грн. У поточному році планується оздоровити всіх, хто виявить бажання пройти санаторно-курортне лікування (291 член сім'ї загиблого учасника АТО);
   Крім того, в області з 2015 року органи соціального захисту населення впровадили спрощений порядок надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг. Вказаний механізм передбачає надання пільг громадянам на підставі поданих документів тільки при зверненні до територіальних управлінь соціального захисту населення без необхідності додаткового звернення до всіх підприємств - надавачів послуг.

 


   Постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №119 ,,Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей" внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719, якою затверджено механізм надання цільової грошової компенсації на придбання житла сім'ям учасників АТО, що потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, відповідно до норм житлового законодавства.
   Внесеними змінами розширено коло осіб, на яких поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719. На даний час право на отримання грошової компенсації на придбання житла мають:
   члени сімей загиблих військовослужбовців, осіб, які брали участь у добровольчих батальйонах, здійснювали волонтерську діяльність в районі проведення антитерористичної операції і загинули, померли (пропали безвісти) внаслідок поранення, контузії, каліцтва;
   військовослужбовці, особи, які брали участь у добровольчих батальйонах, здійснювали волонтерську діяльність в районі проведення антитерористичної операції з числа осіб з інвалідністю І-ІІ групи інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва;
   особи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок, інвалідність яких настала, внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.
   Визначення осіб, потребуючими поліпшення житлових умов, належить до повноважень виконавчих комітетів сільських, селищних міських рад та врегульовано Житловим кодексом Української РСР (зі змінами).
   Розгляд заяв на виплату компенсації за належні для отримання жилі приміщення, розрахунок розміру компенсації та прийняття рішення про її призначення здійснюють уповноважені комісії, створені при райдержадміністраціях, міськвиконкомах, виконкомах міських районних рад.
   За рахунок виплаченої компенсації, протягом року з дня зарахування коштів на спеціальний рахунок в уповноваженому банку, члени сімей загиблих та особи з інвалідністю самостійно використовують призначену їм грошову компенсацію на придбання житла в прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному або вторинному ринку в будь-якому населеному пункті на території України.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

   Необхідно відзначити, що тільки в Полтавській області запроваджена послуга щодо оздоровлення демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та осіб, які у складі добровольчих батальйонів брали участь в антитерористичній операції, а також членів їх сімей. У 2016 році оздоровлено 1526 учасників антитерористичної операції та члени їх сімей ( 769 учасників АТО та 757 членів їх сімей). Загальний обсяг фінансування склав 6,1 млн. грн.
   з районних бюджетів на вказані цілі спрямовано 2,5 млн. грн.

   Вперше в поточному році запроваджено:
   - оздоровлення дітей віком до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником). На зазначені цілі передбачено 200,0 тис. грн. В області проживає 24 дитини до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції. Станом на 17.11.2016 оздоровлено 13 дітей разом із супроводжуючим.
   Крім того, з метою розширення напрямків Програми запроваджено додатково до державної 50-відсоткової пільги надання за рахунок коштів місцевих бюджетів 50-відсоткової пільгової знижки з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції


 

Соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей

   На обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, станом на 01.10.2016 перебуває: 8505 учасників бойових дій з числа учасників АТО; 166 інвалідів війни з числа учасників АТО; 23 учасника війни з числа учасників АТО та 280 членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО (127 сімей).
   З метою підняття рівня соціального захисту пільгових верств населення в області реалізується обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки.
   На реалізацію Програми у поточному році спрямовано 18,8 млн. грн., в тому числі на забезпечення соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих – 12,5 млн. грн. Основними напрямками Програми є:
   - комплексна соціальна адаптація демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО, та членів їх сімей шляхом надання санаторно-курортних послуг одночасно з наданням психологічних, реабілітаційних та інших послуг в оздоровчих закладах області. У 2016 році з місцевих бюджетів на закупівлю путівок виділено 2,4 млн. грн., з обласного бюджету 6,1 млн. грн. Закуплено 1328 путівок для оздоровлення учасників АТО та членів їх сімей.
   Крім того, додатково виділено кошти для проведення оздоровлення дітей віком до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції разом з матір'ю (батьком, законним представником). На зазначені цілі спрямовано 200,0 тис. грн.;
   - надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників АТО у розмірі до 25 тис. грн.; військовослужбовцям, які отримали поранення
   – до 15 тис. грн.; членам сімей осіб, які беруть участь в АТО – до 5 тис. грн.;
   - матеріальної підтримки членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО на увічнення пам'яті загиблих у розмірі по 10 тис. грн. кожній сім'ї;
   - виплати разової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО по 1 тис. грн.
   Для забезпечення спільної участі у вирішенні питань підвищення рівня соціального захисту особливо вразливих категорій громадян до місцевих соціальних програм включено додаткові гарантії у вигляді одноразової грошової допомоги дітям загиблих учасників АТО. Крім того, за рахунок місцевих бюджетів виділено кошти для відшкодування надавачам житлово-комунальних послуг 50-відсоткової знижки з оплати житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (додатково до державної 50- відсоткової пільги).

 

    У поточному році продовжено дію державних програм, спрямованих на забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО та інвалідів АТО І-ІІ групи.
    На даний час до області надійшли кошти для реалізації бюджетної програми ,,Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок" в сумі 1,3 млн. грн., відповідно до потреби.
    Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 26.09.2016 № 413 Кременчуцький міськвиконком визначено розпорядником коштів нижчого рівня, що буде здійснювати придбання житла двом учасникам АТО, інвалідам І групи, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок та проживають у м. Кременчук.
    Порядок придбання житла визначено ,,Порядком використання коштів передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення та втратили функціональні можливості нижніх кінцівок", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 407.

 

   ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ АТО Необхідність розв'язання проблем реабілітації учасників АТО нині є одним з найбільш значущих питань. Психологічна допомога і реабілітація надається учасникам бойових дій з метою профілактики розвитку в них посттравматичних стресових розладів, дезадаптації, конфліктів з оточуючими, зміцнення їх особистісного та соціального статусу. Будь-який учасник антитерористичної операції з моменту набуття статусу ветерана війни набуває право на отримання послуги з безкоштовної психологічної реабілітації. Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання. В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява. До заяви необхідно додати такі документи: • копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни; • копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення. Після подачі заяви та надання необхідних документів, учасник АТО отримає направлення на реабілітацію, в якому будуть зазначені дата початку та дата закінчення терміну реабілітації. Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не потрібно. Свою допомогу з психологічної реабілітації в Україні на сьогодні надають 13 реабілітаційних установ. До їх складу входять і такі оздоровниці, як ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», санаторій «Карпатські зорі» м. Модрич, Львівської області, ведучі реабілітаційні центри з напрацьованим досвідом роботи.

 

   Встановлення статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, отриманих під час участі в АТО
Переглянути

 

   Встановлення статусу члена сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО
Переглянути

 

   Встановлення статусу учасника війни особам, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції


    Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", визначено, що до учасників війни відносяться, зокрема, працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у порядку, встановленому законодавством.
    Підставою для надання статусу учасника війни є документи про безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення (витяги з наказів керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України), а також документи про направлення (прибуття) у відрядження для безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціальних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень).
    Розгляд питань встановлення статусу учасника війни зазначеній категорії осіб покладено на комісії, утворені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року № 458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
    Посвідчення учасника війни видаються органами соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.


 

   Спрощення порядку оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг
   З метою підняття рівня соціального обслуговування пільгових верств населення, особливо ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, в області впроваджується спрощений механізм надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг.
   Вказаний механізм передбачає надання пільг громадянам на підставі поданих документів тільки при зверненні до територіальних управлінь праці та соціального захисту населення без необхідності додаткового звернення до всіх підприємств-надавачів послуг.
   Управління праці та соціального захисту населення включає інформацію про пільговика до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та надає роз'яснення пільговику щодо переліку пільг, на які він має право, та порядку їх надання.
   Необхідний пакет документів підприємствам замість пільговиків направляють управління праці та соціального захисту населення, які перевіряють факт нарахування пільгової знижки та проводять відшкодування витрат за надані пільговикам послуги.
   Перевагами вказаного порядку є:
   - скорочення термінів оформлення пільг;
   - відсутність додаткових звернень пільговиків до організацій-надавачів житлово-комунальних послуг;
   - можливість отримання необхідних роз'яснень щодо порядку отримання пільг за одним місцем звернення.

 

   Порядок забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням регламентується Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200.
   • Для отримання путівки на санаторно-курортне лікування необхідно:
   o стати на облік до управління праці та соціального захисту населення;
   o подати наступні документи:
   1. заяву;
   2. медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о;
   3. копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
   4. документ, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
   Таким документом може бути один із нижчезазначених (оригінал або його копія):
   - наказ Антитерористичного центру при Службі безпеки України або інший документ, який підтверджує залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення;
   - довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, згідно з додатком 1 або 2 до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 413;
   - рішення відомчої (або міжвідомчої) комісії про встановлення особі статусу учасника бойових дій, як такій, що захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;
   - довідка про обставини травми (для осіб, які отримали поранення внаслідок бойових дій в районі проведення антитерористичної операції);
   - витяг із протоколу засідання військово-лікарської комісії про встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (для осіб, яким встановлено інвалідність).
   • Куди звертатися: до управління соціального захисту населення за: зареєстрованим місцем проживання.
   • Безкоштовними путівками на санаторно-курортне лікування забезпечуються:
   o інваліди війни з числа учасників антитерористичної операції;
   o учасники бойових дій, які безпосередньо брали участь під час проведення антитерористичної операції.

 

   Протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні Механізм протезування (ортезування) за кордоном учасників АТО визначено Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 (далі – Порядок). Порядком передбачено: - безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезування) виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учаснику АТО та супроводжуючої особи (у разі потреби), - оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантійного ремонту протезного виробу; - безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у разі необхідності, виготовленим вітчизняним виробником, на строк, необхідний для формування кукси (1-12 міс.). Куди звертатися Учасник АТО або його законний представник подає документи особисто або надсилає поштою на адресу Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба): провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001. Перелік документів, які подаються до Служби: ? заява; ? копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу; ? копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті); ? направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування); ? рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні); ? витяг з історії хвороби; ? фото- та відеоматеріали кукси та наявного об'єму рухів. Механізм здійснення протезування за кордоном: 1. Пошук закордонного підприємства, на якому планується протезування учасника АТО (на підставі поданих учасником АТО документів). 1. Проведення засідання експертної групи з метою оформлення експертного висновку щодо протезування (ортезування) учасника АТО за кордоном. 2. Остаточне рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном приймається Міністерством соціальної політики. 3. Укладання тристороннього договору між Службою, учасником АТО (його законним представником) та закордонним підприємством. 4. Оформлення документів, необхідних для відправки учасника АТО за кордон.
   Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах охорони здоров'я. Забезпечення учасника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в Україні Механізм забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації визначено Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок забезпечення ТЗР). Порядком забезпечення ТЗР передбачено першочергове безоплатне забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій. Основні види ТЗР: – протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття (системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне взуття); – спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники, налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни); – засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні з електричним приводом); – допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки); – меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци проти пролежневі, перила та поручні, брусся, опори, поручні). Куди звертатися Учасник АТО або його законний представник подає документи до управління соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання учасника АТО або за фактичним місцем його перебування. Перелік необхідних документів для отримання ТЗР – паспорт (копія та оригінал); – ідентифікаційний код (копія та оригінал); – рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у забезпечення необхідним виробом; – витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для учасників АТО, яким не встановлено інвалідність). Працівники органів соціального захисту населення: – нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення ТЗР; – ознайомлять з каталогами ТЗР; – ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення ТЗР; – видадуть направлення на забезпечення необхідними ТЗР. Учасник АТО (його законний представник) обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації. На обраному заявником підприємстві, буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

 

   Забезпечення учасників антитерористичної операції соціальною та професійною адаптацією
   З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.
   Соціальна та професійна адаптація це:
   курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо; професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
   Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
   В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.
    До заяви необхідно додати такі документи:
   • копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
   • копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
   До уваги учасників АТО:
   Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
   Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.
   Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
   Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.
   У разі виникнення будь-яких питань щодо надання соціальних гарантій просимо звертатись до управління соціального захисту населення за місцем проживання та за телефоном обласної безкоштовної гарячої лінії: 0-800-500-620

 

   Забезпечення учасників антитерористичної операції психологічною реабілітацією
   З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безкоштовної психологічної реабілітації. Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
   В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.
    До заяви необхідно додати такі документи:
   • копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
   • копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
    Після подачі заяви та надання необхідних документів, учасник АТО отримає направлення на реабілітацію, в якому будуть зазначені дата початку та дата закінчення терміну реабілітації.
   Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не потрібно.
   До уваги учасників АТО:
    У 2016 році послуги з психологічної реабілітації надають 12 реабілітаційних установ.
   У разі виникнення будь-яких питань щодо надання соціальних гарантій просимо звертатись до управління соціального захисту населення за місцем проживання та за телефоном обласної безкоштовної гарячої лінії: 0-800-500-620

 

   Коментарі щодо протезування (ортезування) учасника АТО виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні
   Механізм протезування (ортезування) за кордоном учасників АТО визначено Порядком протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 (далі – Порядок).
   Порядком передбачено:
   - безоплатне забезпечення учасників АТО протезуванням (ортезування) виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, включаючи витрати на проїзд, проживання, харчування учаснику АТО та супроводжуючої особи (у разі потреби);
   - оплату витрат на заміну куксоприймача та оплату післягарантійного ремонту протезного виробу;
   - безоплатне забезпечення лікувально-тренувальним протезом у разі необхідності, виготовленим вітчизняним виробником, на строк, необхідний для формування кукси (1-12 міс.).
   Куди звертатися
   Учасник АТО або його законний представник подає документи особисто або надсилає поштою на адресу Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба): провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001.
   Перелік документів, які подаються до Служби:
   - заява;
   - копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
   - копія ідентифікаційного коду (крім фізичних осіб, які відмовилися від отримання ідентифікаційного коду та мають відповідну відмітку у паспорті);
   - направлення на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, видане відповідно до Порядку забезпечення ТЗР, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321, яке учасник АТО отримує у структурному підрозділі з питань соціального захисту населення районної, районної ради за зареєстрованим або фактичним місцем проживання (перебування);
   - рішення військово-лікарської комісії про потребу у протезуванні (ортезуванні);
   - витяг з історії хвороби;
   - фото- та відеоматеріали кукси та наявного об'єму рухів.
   Механізм здійснення протезування за кордоном:
   1. Пошук закордонного підприємства, на якому планується протезування учасника АТО (на підставі поданих учасником АТО документів).
   2. Проведення засідання експертної групи з метою оформлення експертного висновку щодо протезування (ортезування) учасника АТО за кордоном.
   3. Остаточне рішення щодо доцільності протезування (ортезування) за кордоном приймається Міністерством соціальної політики.
   4. Укладання тристороннього договору між Службою, учасником АТО (його законним представником) та закордонним підприємством.
   5. Оформлення документів, необхідних для відправки учасника АТО за кордон.
   Підготовка учасника АТО до протезування (ортезування) за кордоном здійснюється у клініці УкрНДІпротезування (м. Харків) або в інших закладах охорони здоров'я.
   
   Коментарі щодо забезпечення учасника АТО технічними та іншими засобами реабілітації в Україні
   Механізм забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації визначено Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (далі – Порядок забезпечення ТЗР).
   Порядком забезпечення ТЗР передбачено першочергове безоплатне забезпечення учасників АТО технічними та іншими засобами реабілітації незалежно від встановлення інвалідності на підставі рішень військово-лікарських комісій.
   – протезно-ортопедичні вироби, в тому числі ортопедичне взуття (системи ортезів на хребет, системи ортезів на верхні та нижні кінцівки, системи протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортопедичне взуття);
   – спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (наколінники, налокітники, рукавиці, подушки протипролежневі, крісла-стільці туалетні, сидіння на унітаз, сидіння для ванни та душу, підставки для ванни);
   – засоби для пересування (крісла колісні кімнатні та дорожні, крісла колісні з електричним приводом);
   – допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (палиці, милиці, ходунки);
   – меблі та оснащення (столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци проти пролежневі, перила та поручні, брусся, опори, поручні).
   Куди звертатися
   Учасник АТО або його законний представник подає документи до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання учасника АТО або за фактичним місцем його перебування.
   Перелік необхідних документів для отримання ТЗР
   – паспорт (копія та оригінал);
   – ідентифікаційний код (копія та оригінал);
   – рішення військово-лікарської комісії чи висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу у забезпечення необхідним виробом;
   – витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для учасників АТО, яким не встановлено інвалідність).
   Працівники органів соціального захисту населення:
   – нададуть ґрунтовну консультацію щодо забезпечення ТЗР;
   – ознайомлять з каталогами ТЗР;
   – ознайомлять з відповідним переліком протезно-ортопедичних підприємств, які виконують індивідуальні заявки на безкоштовне виготовлення ТЗР;
   – видадуть направлення на забезпечення необхідними ТЗР.
   Учасник АТО (його законний представник) обирає протезно-ортопедичне підприємство, на якому буде проведено протезування (ортезування) або забезпечено необхідним технічним засобом реабілітації.
   На обраному заявником підприємстві, буде проведено огляд учасника АТО та подальший супровід із надання протезно-ортопедичної допомоги.

 

   На виконання Указу Президента України № 150 від 18.03.2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» та забезпечення виконання програми надання державних пільг учасникам АТО та сім'ям загиблих учасників АТО органами праці та соціального захисту населення Полтавської області проводиться постійна робота щодо соціального захисту вищевказаної категорії громадян.
   Наразі, в області статус учасника бойових дій мають 5468 військовослужбовців, з яких 97 осіб мають інвалідність, 112 сімей є членами сім'ї загиблого ветерана війни.
   В області з 2014 року за ініціативою Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації запроваджено соціальне супроводження всіх сімей загиблих учасників АТО. Це стосується 112 сімей області на яких складено «соціальні паспорти» та забезпечено вирішення проблемних питань, які є в кожній сім'ї, та що входять до компетенції органів місцевої влади.
   На поточний рік запроваджено соціальний супровід інвалідів, які отримали поранення, втратили функціональні можливості нижніх кінцівок під час участі в АТО.
   В області діє обласна Комплексна програма соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. На соціальний захист учасників АТО і членів сімей загиблих за минулий рік спрямовано 12,5 мільйонів гривень.
   В 2015 році за кошти вищевказаної програми оздоровлено 1782 учасники АТО та членів їх сімей. В поточному році буде продовжено надання санаторно-курортних послуг демобілізованим учасникам АТО Згідно попередніх даних потреба в оздоровленні на 2016 рік складає 1564 путівки, на загальну суму 6 мільйонів 100 тисяч гривень.
   У 2015 році поліпшення житлових умов проживання потребувало 28 сімей учасників АТО. Всі потребуючі забезпечені житлом, в тому числі 16 сімей загиблих учасників АТО та 5 учасників бойових дій із числа інвалідів.
   На обліку в органах місцевої влади перебуває 9 сімей загиблих учасників АТО, які потребують поліпшення житлових умов.
   Наразі, в 2016 році продовжують діяти державні програми забезпечення житлом сімей учасників АТО - загиблих та інвалідів I –II групи. Після виділення коштів в області терміново розпочнеться робота райдержадміністраціями та міськвиконкомами по придбанню житла для сімей, що перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

 
Встановлення статусу інваліда війни особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції

   Статтею 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено встановлення статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення.
   Підставою для встановлення статусу є документи:
   - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
   - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі відсутності зазначеної довідки.
    Для розгляду питання встановлення статусу інваліда війни необхідно звертатися з відповідними документи до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій встановлюється статус.

 
Забезпечення учасників антитерористичної операції соціальною та професійною адаптацією

   З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безоплатної соціальної та професійної адаптації.
   Соціальна та професійна адаптація це:
   курси цільового призначення – підвищення кваліфікації з метою вивчення нового обладнання, виробів, товарів, матеріалів, послуг, сучасних технологічних процесів, засобів механізації й автоматизації, що використовуються на виробництві, правил і вимог їх безпечної експлуатації, технічної документації, ефективних методів організації праці, питань економіки та фінансів, законодавчих та інших нормативно-правових актів тощо;
   професійне навчання – первинна професійна підготовка, перепідготовка, отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня, підвищення кваліфікації та спеціалізації, спрямовані на здобуття або удосконалення професійних знань, умінь та навичок.
   Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
   В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.
    До заяви необхідно додати такі документи:
   • копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
   • копію документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

   До уваги учасників АТО:

   Професійне навчання здійснюється за денною, вечірньою, очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.
   Строк професійного навчання не може перевищувати 12 місяців, а підвищення кваліфікації шляхом навчання на курсах цільового призначення установлюється від 20 до 500 годин.
   Професійне навчання учасників АТО може здійснюватися у групах чисельністю не більше 30 осіб, а також на умовах включення їх до складу груп слухачів, що формуються навчальним закладом.
   Після успішного завершення повного курсу навчання учасники АТО отримують документи державного зразка, а після підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення учасники АТО отримують посвідчення встановленого зразка.

Директор Департаменту праці та соціального
захисту населення Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко


 
Забезпечення учасників антитерористичної операції психологічною реабілітацією

   З моменту набуття статусу ветерана війни учасник АТО набуває право на отримання послуги з безкоштовної психологічної реабілітації.
   Для отримання такої послуги необхідно звернутися до районного управління соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем фактичного проживання.
   В управлінні соціального захисту населення заповнюється заява.
   До заяви необхідно додати такі документи:
   • копія посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни;
   • копія документа, що підтверджує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

   Після подачі заяви та надання необхідних документів, учасник АТО отримає направлення на реабілітацію, в якому будуть зазначені дата початку та дата закінчення терміну реабілітації.
   Звертаємо увагу на те, що для отримання психологічної реабілітації жодних документів в медичних установах оформлювати не потрібно.

   До уваги учасників АТО:

   Реабілітаційні установи, які надають послуги з психологічної реабілітації у першому кварталі 2016 року:
   • ДП "Клінічний санаторій "Курорт Березівські мінеральні води", Харківська область;
   • ДП "Південь-Курорт-Сервіс" санаторій "Орізонт", Одеська область;
   • ТОВ "Санаторій "Феофанія" , м. Київ;
   • Менський санаторій "Остреч" , Чернігівська область.

Директор Департаменту праці та соціального
захисту населення Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко


 
Державні соціальні гарантії волонтерам та членам їх сімей

   З подіями на Сході України з'являється все більше людей, які внаслідок збройних протистоянь отримують каліцтво, чи сімей, що втрачають рідну людину.
   Непоодинокі випадки травматизму чи смерті волонтерів, які є значною підтримкою для учасників АТО в районі конфлікту.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 №604 затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення, контузії, травми або каліцтва отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту.
   
Внаслідок загибелі

   Відповідно до Порядку, в разі загибелі (смерті) волонтера задля підтримки його членів сім'ї, батьків та утриманців загиблого виплачується, в рівних частинах між усіма, одноразова грошова допомога у розмірі 500 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб на дату загибелі(смерті) волонтера.
   
Внаслідок інвалідності

   У разі встановлення інвалідності внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва) одноразова грошова допомога виплачується волонтеру залежно від встановленої групи інвалідності у розмірі:
   250 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам І групи;
   200 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам ІІ групи;
   150 прожиткових мінімумів, встановлених законом для працездатних осіб, - інвалідам ІІІ групи.
   
Орган, що виносить рішення про призначення допомоги

   Відповідно до Порядку рішення про призначення такої допомоги прийматиметься міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера, утвореній Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
   
Порядок отримання допомоги

   Для отримання одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) подають вищезазначеній міжвідомчій комісії такі документи:
   - заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася малолітня чи неповнолітня дитина, - заяву подає інший з батьків, опікун або піклувальник;
   - довідку судово-медичної експертизи про причини смерті або довідку про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції. Також можуть додаватись інші документи, які підтверджують факт надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та збройного конфлікту;
   - копію свідоцтва про смерть волонтера;
   - копію свідоцтва про народження волонтера – для виплати допомоги батькам загиблого (померлого);
   - копію свідоцтва про шлюб – для виплати допомоги дружині (чоловікові);
   - копію паспорта заявника з даними про прізвище, ім'я та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
   - копію свідоцтва про народження дитини – для виплати допомоги дитині;
   - копію ідентифікаційного номера;
   - копію рішення районної, сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування (у разі загиблого волонтера);
   - копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджує факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не була членом сім'ї загиблого (померлого), але перебувала на його утриманні.
   Волонтер, якому виплачується одноразова грошова допомога в разі настання інвалідності, подає міжвідомчій комісії такі документи:
   - заяву про виплату допомоги;
   - копію довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності;
   - довідку судово-медичної експертизи про характер отриманих поранень у районі проведення антитерористичної операції;
   - копію паспорта волонтера;
   - копію ідентифікаційного номера волонтера.
   
   Документи на вищевказану допомогу потрібно подавати Державній службі у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, яка знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Музейний,12.
   
Ким проводиться виплата

   В разі призначення допомоги Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції завдання по проведенню виплати покладається на орган праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації волонтера чи членів його сім'ї, в разі загибелі.
   На місцях вищевказаним особам буде направлено виклик для організації виплати.
   

Директор Департаменту праці
    та соціального захисту населення
    Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко