Офіційний веб-сайт
  Департамент соціального захисту населення
Полтавської обласної державної адміністрації

 

 

 

Соціальні права та гарантії

 

Розмири допомог 2016
Завантажити

ПРОЖИТКОВІ МІНІМУМИ НА 2016 РІК
Завантажити

 

   
Призначення допомоги на дітей одиноким матерям з 1 січня 2016 року

   Хто має право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям?
- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері;
   - мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
   

Хто входить до складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на дитину одиноким матерям?

   До складу сім'ї особи, що звертається за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
   До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.
   
В якому розмірі призначається допомога одиноким матерям?

   Допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім'ї за 6 місяців поділена на 6 та на кількість членів сім'ї. При цьому до сукупного доходу сім'ї не включається розмір допомоги на який визначається право.
   Прожитковий мінімум у 2016 році становить:
   - для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1167 грн.; з 1 травня - 1228 грн..; з 1 грудня - 1313 грн.
   - для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1455 грн.; з 1 травня - 1531 грн.; з 1 грудня - 1637 грн.
   - для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання (в розмірі, як для працездатних осіб): з 1 січня - 1378 грн.; з 1 травня - 1450 грн.; з 1 грудня - 1550 грн.
   Виплата вказаної допомоги здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги, виплата допомоги припиняється.
   
Куди звертатися за призначенням допомоги?

   Звертатись за призначенням допомоги необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена при наявності довідки про неотримання цієї допомоги по місцю реєстрації.
   
Як розраховується розмір допомоги на дітей одиноким матерям?

   Наприклад: Сім'я складається з 3 осіб (двоє дітей віком 1 рік і 16 років та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім'ї – 2180 грн. на всю родину (допомога при народженні дитини в розмірі 860 грн. на місяць та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 1320 грн. на місяць.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців: 13080/6 міс./3 члена сім'ї = 726,67 грн.
   Розрахунок розміру допомоги:
   - на дитину віком до 6 років: 1167 грн. – 726,67 грн. = 440,33 грн.
   - на дитину віком від 6 до 18 років: 1455 грн. – 726,67 грн. = 728,33 грн.
   Таким чином одинока мати, яка виховує двох дітей та має середньомісячний сукупний дохід на рівні 2180 грн., може отримати державну допомогу на дітей одиноким матерям у загальному розмірі 1168,66 грн. на місяць на двох дітей.
   У разі, якщо дохід сім'ї в розрахунку на одну особу перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку, призначити допомогу на дітей одиноким матерям не має можливості. При зміні доходів сім'я має право звернутися за призначенням допомоги у будь-який час.
   
Куди можна звернутися для перевірки правильності винесеного рішення про призначення (відмову) в призначенні допомоги?
   Рішення управління праці та соціального захисту населення про призначення (відмову) в призначенні допомоги може бути оскаржено в районній державній адміністрації чи виконавчому комітеті міської ради, Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації або у судовому порядку.
   Крім того, до вказаних органів можна звернутися з заявою про перевірку правильності визначення розміру допомоги чи з будь яких інших питань, що належать до компетенції управління праці та соціального захисту населення.


 

   З 7 квітня 2016 року Полтавська область однією з перших в Україні, згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» розпочала виплату одноразової грошової допомоги до 9 травня. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 141 від 02.03.2016 щорічна допомога в поточному році збільшена на 5% та передбачена у наступних розмірах:
   - інвалідам I групи – 2975 гривень;
   - інвалідам II групи – 2600 гривень;
   - інвалідам III групи – 2310 гривень;
   - учасникам бойових дій – 920 гривень;
   - членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни – 465 гривень;
   - учасникам війни – 170 грн.
   Звертаємо увагу, що для отримання даного виду допомоги не потрібно звертатися ні в органи соціального захисту, ні в інші установи, оскільки всі документи, згідно списків, оформляє Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області. Центром сформовані виплатні відомості для проведення виплати близько 49,8 тисячам осіб на загальну суму 37 597, 0 тис. грн..
   Виплата одноразової грошової допомоги до 9 травня проводиться через поштові відділення та банківські установи.

 
Встановлення статусу інваліда війни особам, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції

   Статтею 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" передбачено встановлення статусу інваліда війни особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районі антитерористичної операції в період її проведення.
   Порядок надання статусу інваліда війни вказаній категорії громадян затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 685 від 8 вересня 2015 року.
   Підставою для встановлення статусу є документи:
   - довідка медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності;
   - довідка керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення або добровільного залучення особи до забезпечення проведення антитерористичної операції у разі відсутності зазначеної довідки.
   Для розгляду питання встановлення статусу інваліда війни необхідно звертатися з відповідними документи до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, якій встановлюється статус.

 

   На виконання Указу Президента України № 702 «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» та, відповідно, розробленого обласного Плану заходів Департаментом праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації в повному обсязі забезпечується надання державних соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.
   Пріоритетним напрямком роботи Департаменту на 2016 рік визначено розширене та більш адресне охоплення соціальним захистом вищевказаної категорії громадян на обласному рівні.
   З цією метою розроблено низку заходів, щодо забезпечення реалізації поставлених завдань.
   Зокрема, в області проводиться аналіз матеріально-побутових умов проживання осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, згідно якого обстежуються умови проживання інвалідів–чорнобильців, сімей, я яких проживають діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей-сиріт, вдів учасників ліквідації аварії та надається матеріальна підтримка потребуючим, вирішуються нагальні потреби соціального спрямування.
   В рамках обласної "Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки" збільшено видатки з обласного бюджету на соціальний захист вищевказаної категорії громадян:
   1632,1 тис. грн. - на забезпечення безкоштовними медикаментами та зубопротезуванням ;
   1132,0 тис. грн. - для виплати разової адресної допомоги дружині (чоловіку) померлих громадян, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, з розрахунку 100,0 грн. на одну особу;
   24,0 тис. грн. - для виплати разової грошової допомоги сім'ям, у складі яких є діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи в розмірі 1000 грн. на одну особу.
   Окремо, Департаментом внесено пропозицію щодо виділення 300,0 тис. грн. для забезпечення життевонеобхідними медикаментами на амбулаторне лікування 6 громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, які за медичними показниками потребують постійного прийому високовартісних ліків, що надасть можливість рівномірно розподілити раніше виділений обсяг коштів на пільгове медичне забезпечення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   На районному рівні, відповідно до рекомендацій Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації в місцевих програмах додатково передбачено 1602,4 тис.грн., які будуть спрямовані на забезпечення додаткових соціальних гарантій громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та проведення заходів до 30-річчя аварії на ЧАЕС .
   З 2015 року придбання санаторно-курортних путівок для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи здійснюється районними управліннями на місцях, що дало змогу в повному обсязі врахувати потреби громадян у лікуванні відповідно профілів захворювання, зокрема, враховувати побажання громадян лікуватися в санаторно-курортних закладах місцевої бази.

 
Виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2016 році.

   Органами соціального захисту населення проводиться підготовча робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
   В 2016 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 5 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 10-140 грн. вищу, ніж у 2015 році.
   Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах: 1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: - інвалідам I групи –2975 гривень; - інвалідам II групи – 2600 гривень; - інвалідам III групи – 2310 гривень; 2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 920 гривень; 3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2975 гривень; 4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 465 гривень; 5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 170 гривень.
   Цього року грошову допомогу всього отримають близько 56 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
   Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, формуються списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.
   Виплату допомоги буде проведено до 5 травня 2016 року.

 
У зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи

   Питання соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи завжди залишаються актуальними і перебувають в області на особливому контролі.
   В минулому році на виконання державних програм соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи області спрямовано 44,5 млн. грн., в поточному році з державного бюджету на зазначені цілі передбачено 50,7 млн.грн.(збільшено на 14 %).
   З серпня 2015 року на 30% підвищено розмір щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Для Полтавської області наказом Мінсоцполітики від 12.10.2015 №1006 затверджено розмір таких виплат:
    - для осіб 1 категорії – 401,40 грн.,
    - для осіб 2 категорії – 200,70 грн
   Всього в області у 2015 році компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування отримали 11,8 тисяч постраждалих громадян на загальну суму 31,8 млн.грн. На 2016 рік на виплату зазначеної компенсації передбачено області 38,5 млн.грн., із яких профінансовано 6,5 млн.грн. Даний вид виплат є компенсацією, тому виплата у поточному місяці здійснюється за попередній. В лютому виплачена компенсація за січень, найближчим часом громадяни отримають компенсацію за лютий поточного року.
   Додаткові соціальні гарантії для постраждалих громадян передбачено обласною Комплексною програмою соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. З обласного бюджету на соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в минулому році спрямовано 2,1 млн. грн. В поточному році збільшено видатки з обласного бюджету на пільгове медичне забезпечення, на виплату разової адресної допомоги вдовам та сім'ям, у складі яких є діти-інваліди, загальна сума видатків складе 2,5 млн.грн.
   На розгляд чергової сесії Полтавської обласної ради Департаментом винесено пропозицію щодо додаткового виділення коштів в сумі 300,0 тис. грн. для забезпечення життєво необхідними медикаментами на амбулаторне лікування 6 громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, які за медичними показниками потребують постійного прийому відповідних препаратів.

 
До уваги отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів

   На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (від 24.12.15 №911-УІІІ) Урядом 25 грудня поточного року схвалено постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 1181.
   Зазначеним нормативно-правовим актам з 1 січня 2016 року допомога дітей одиноким матерям та тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів призначаються з урахуванням доходу сім'ї.
   Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   З метою соціального захисту дітей, які виховуються одинокими батьками Урядовим рішенням збережено право на отримання з 1 січня поточного року допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляється від сплати аліментів, особам, які звернуться за її продовженням за новими умовами до 1 квітня поточного року, тобто у період з січня по березень 2016 року.
   Для визначення права на призначення вказаних допомог до територіального управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) подаються наступні документи: - заява та декларація про доходи та майновий стан (бланки таких документів одержите в управліннях праці та соціального захисту населення); - довідки про доходи усіх членів сім'ї за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 року (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог).
   Особи, які не отримували допомогу у 2015 році та звернуться за призначенням зазначених допомог вперше, допомога призначатиметься з місяця звернення і доходи сім'ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.

 

Порядок
Завантажити

Заява
Завантажити

Схема
Завантажити

Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду на міжміських маршрутах автомобільним транспортом
Завантажити

Перелік відповідальних осіб на обласному рівні за виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом
Завантажити

Перелік відповідальних осіб в органах соціального захисту на районному рівні за прийом документів для виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом
Завантажити

 

                                 

Види державної допомоги

з 01.01.2015

з 01.09.2015

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами

 Мінімальний (25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

304,50

344,50

Допомога при народженні дитини  

Загальний розмір допомоги

41280

виплачується протягом 48 місяців

одноразова виплата— 10320 грн.;
щомісячно - по 860 грн.

Допомога  до досягнення дитиною трирічного віку

На першу дитину народжену до 30.06.2014

130 (після досягнення дитиною  2-х років)

Допомога на дітей одиноким матерям

На дітей до 6 років (мінімальний - 30%, максимальний  -50% прожиткового мінімум для дитини відповідного віку)

мінімальний- 309,60

мінімальний- 350,10

максимальний - 516,00

максимальний -583,50

На дітей від 6 до 18 років

мінімальний-385,80

мінімальний- 436,50

максимальний-643,00

максимальний- 727,50

На дітей від 18 до 23 років (за умови навчання)

мінімальний- 365,40

мінімальний- 413,40

максимальний- 609,00

максимальний- 689,00

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

На дітей до 6 років (максимальний розмір – 2 прожиткових мінімуми для дитини віком до 6 років)

2 064

2 334

На дітей від 6 до 18 років (максимальний розмір – 2 прожиткових мінімуми для дитини віком від 6 до 18 років)

2 572

2 910

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів 

На дітей до 6 років (30% прожиткового мінімуму  для дитини віком до 6 років)

309,60

350,10

На дітей від 6 до 18 років (розмір – 30% прожиткового мінімуму  для дитини віком від 6 до18 років)

385,80

436,50

Державна соціальна допомога на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу 

На дітей до 6 років (максимальний розмір – 2 прожиткових мінімуми для дитини віком до 6 років)

2 064

2 334

На дітей від 6 до 18 років (розмір – 2 прожиткових мінімуми для дитини віком від 6 до 18 років)

2 572

2 910

На дітей від 18 до 23 років (розмір – 2 прожиткових мінімуми для працездатних осіб)

2 436

2 756

Щомісячна грошова допомога особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок псих. розладу

Максимальний розмір – 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб

1218

1378

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам

інвалідам з дитинства І групи  підгрупи А з надбавкою на догляд

1 660,75 (підгрупа А);
1 423,50 (підгрупа Б)

1 879,50 (підгрупа А)
1 611,00 (підгрупа Б)

інвалідам з дитинства ІІ групи (без надбавки на догляд або з надбавкою на догляд)

949

1074

інвалідам з дитинства ІІІ (без надбавки на догляд або з надбавкою на догляд);дітям-інвалідам(без надбавки на догляд)

949

949

на дітей-інвалідів з надбавкою на догляд

Підгрупа А:
1696,30 (до 6 р.)
1950,30 (від 6 до 18 р.)
Інші діти-інваліди:
1180,30 (до 6 років)
1307,30 ( від 6 до 18 р.)

Підгрупа А:
1918,80 (до 6 р.)
2206,80 (від 6 до 18 р.)
Інші діти-інваліди:
1335,30(до 6 років)
1479,30 ( від 6 до 18 р.)

Рівні  забезпечення   прожиткового мінімуму  для розрахунку  допомоги малозабезпеченим сім'ям

для працездатних осіб (21% прожиткового мінімуму для працездатних осіб)

255,78

289,38

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів (100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність)

949

1074

для дітей (85% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку)

877,2

991,95

до 6 років

від 6 до 18 років

1093,1

1236,75

від 18 до 23 років (за умови навчання)

1035,3

1171,3

для дітей рівень  забезпечення збільшується -  на 10%; а для дітей одиноких матерів; у яких  один з батьків є інвалідами І чи ІІ гр, дітей-інвалідів  – на 20%. Доплата на дітей віком до 13 - 250 грн., віком від 13 до 18 – на 500грн.

 

 

Прожитковий мінімум

 

01.01.2015

 

01.09.2015

 

в розрахунку
на 1 особу

1176

1330

 

для дітей віком
до 6 років

1032

1167

 

для дітей віком
від 6 до 18

1286

1455

 

для
працездатних осіб

1218

1378

 

для осіб,
які втратили
працездатність

949

1074

 

Про порядок сплати за спожиті житлово – комунальні послуги з урахування призначеної субсидії.

    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. та розраховується окремо на опалювальний та на неопалювальний сезони.
    Після призначення (перерахунку) субсидії сім'ї отримують повідомлення про розмір нарахованої субсидії.
    В повідомленні про надання субсидії зазначається розрахунок соціальної норми, розмір субсидії та обов'язкової плати, в межах соціальних норм, по всім видам житлово-комунальних послуг, які отримує сім'я.
    По загальному правилу всі, кому призначено житлову субсидію, повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги обов'язкову частку платежу.
    Якщо не має лічильників (централізоване опалення чи водопостачання) то необхідно сплачувати обов'язкову частку платежу та послуги, які нараховані понад соціальну норму.
    Однак, більшість населення області мають лічильники на газ (тобто там, де є індивідуальне опалення).
    У разі, якщо сума за спожиті послуги менша, ніж обов'язкова частка, оплату необхідно проводити по фактичному обсягу спожитої послуги.
    Одночасно звертаємо увагу, що сума субсидії, яку було переказано управліннями праці та соціального захисту населення на рахунки організацій надавачів житлово-комунальних послуг для оплати наданих послуг, в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана сім'єю внаслідок економії споживання послуг, зараховується організаціями надавачами житлово-комунальних послуг як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу сім'ї, на наступні розрахункові періоди.
    Тому, якщо є економія споживання газу, і відповідно не використана сума призначеної субсидії, ці кошти залишаються на рахунку споживача в газопостачальному підприємстві та зараховуються підприємством в рахунок оплати (в тому числі обов'язкової частики платежу) на наступні місці. Для цього необхідно щомісяця інформувати підприємство про показники лічильника.
    Якщо використано (спожито) за оплачуваний період житлово-комунальні послуги понад встановлені норми, до обов'язкової плати необхідно додатково сплатити вартість послуг, спожитих понад соціальну норму.

 

Про надання пільг з 1 січня 2016 року

    Згідно із Законом України від 28 грудня 2014 року № 76-VIII "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України" пільги для окремих категорій громадян надаються з урахуванням доходу сім'ї.
    Пільги надаються протягом шести місяців, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.
    З 1 січня 2016 року розмір податкової соціальної пільги складає 1930 грн.
    Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 389.
    При визначені права на отримання пільг до сукупного доходу сім'ї включаються нараховані:
 • пенсія;
 • заробітна плата;
 • грошове забезпечення;
 • стипендія;
 • соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 • доходи від підприємницької діяльності.
      Органами праці та соціального захисту населення протягом січня 2016 року буде проведено роботу щодо визначення права окремих категорій пільговиків на отримання пільг з урахуванням доходів сім'ї на новий період з 1 січня по 30 червня 2016 року.
      Сім'ям, в яких пільговики та члени їх сімей є непрацюючими пенсіонерами, звертатися до управління праці та соціального захисту населення не потрібно, оскільки для них буде проведено автоматизований розрахунок доходів сім'ї та визначено право на отримання пільг, без їх особистого звернення.
      Інші сім'ї пільговиків, тобто ті, в яких пільговик або члени його сім'ї, відносяться до працюючих осіб або працездатних непрацюючих осіб, повинні звернутися до районних управлінь праці та соціального захисту населення з метою заповнення Декларації про доходи сім'ї пільговика.
      До Декларації потрібно додати довідки про доходи пільговика та членів його сім'ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за 6 місяців, що передують місяцю звернення.
      Якщо пільговик або члени його сім'ї, які користуються пільгами, є непрацюючими працездатними особами, подаються документи, що підтверджують відсутність доходів.
      Для визначення права на продовження пільги з 1 січня 2016 року необхідно звернутися до територіального управління праці та соціального захисту населення протягом січня 2016 року для заповнення Декларації та надання довідки про доходи.
      У разі виникнення додаткових питань щодо державних соціальних гарантій радимо звертатися за телефоном обласної безкоштовної "гарячої лінії": 0 800-500-620.
 •  

  ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ КРІСЛА КОЛІСНОГО

  Категорії громадян, які безоплатно забезпечуються кріслами колісними

     Безоплатно забезпечуються через структурні підрозділи соціального захисту населення кріслами колісними інваліди, діти-інваліди та особи, які постраждали внаслідок антитерористичної операції.
     
  Ким проводиться виготовлення
  та видача крісел колісних

     Крісла колісні, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством соціальної політики України.
     
  Як стати на облік

     Для взяття на облік на безоплатне забезпечення кріслом колісним інвалід, дитина-інвалід, особа постраждала внаслідок антитерористичної операції або їх законний представник звертається із заявою до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.
     До заяви додаються:
     – паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
     – висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або висновок лікарсько-консультативної комісії (для дітей-інвалідів);
     – рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
     – витяг з наказу командира військової частини або довідка про обставини травми з відомостями про участь в антитерористичній операції (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
     – індивідуальна програма реабілітації (для інвалідів та дітей-інвалідів) або висновок лікарсько-консультативної комісії (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення кріслом колісним;
     – копія ідентифікаційного номера;
     – довідка про реєстрацію місця проживання для дітей віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
     – посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
     – законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.
     
  Обсяг забезпечення та строки експлуатації крісел колісних

     Інвалід, особа постраждала внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені за вибором:
     – одним кріслом колісним з ручним керуванням строком на два роки;
     – одним кріслом колісним з електроприводом строком на шість років;
     – двома кріслами колісними на максимальний строк (чотири або вісім років). Діти-інваліди забезпечуються двома кріслами колісними. Активний інвалід, дитина-інвалід, особа постраждала внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені за вибором:
     – одним кріслом колісним для активних інвалідів, дітей-інвалідів, осіб постраждалих внаслідок антитерористичної операції строком на два роки;
     – двома кріслами колісними для активних інвалідів, дітей-інвалідів, осіб постраждалих внаслідок антитерористичної операції строком на чотири роки;
     – двома кріслами колісними, одне з яких з електричним приводом, на максимальний строк (чотири або вісім років).
     
  Куди звертатись при виникненні поломки крісла колісного

     При виникненні поломки крісла колісного отриманого через структурні підрозділи соціального захисту населення необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації чи проживання. Ремонтні роботи проводяться підприємством-виробником крісла колісного або Сервісним центром із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів.
     
  Де отримати крісло колісне при виникненні термінової потреби

     При територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в кожному районі області створені пункти прокату технічних засобів реабілітації. Мета пунктів прокату – надання громадянам у тимчасове користування засобів реабілітації, в тому числі й крісел колісних.

  Директор Департаменту праці
      та соціального захисту населення
      Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

   


  До уваги підприємств, установ, організацій!


     4 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 911 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105".
     Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені зміни до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі - Порядок).
     Відповідно до змін у Порядку компенсація здійснюється підприємствам, установам, організаціям, у межах середнього заробітку працівників, які починаючи з:
     18 березня 2014 року були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
     8 лютого 2015 року були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;
     11 червня 2015 року були призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом.
     Для отримання компенсації підприємствам, установам та організаціям необхідно подати до управлінь праці та соціального захисту населення звіти нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 911 від 04.11.2015 (зразок звіту додається).
     Контактні телефони Департаменту: 63-28-72, 63-28-60, 099-782-77-31.


     Додаток 1
      до Порядку

  ЗВІТ
  про фактичнi витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним
     на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації,
     на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення
      кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення
      мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на
     військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з
      військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу
      у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом _________________________________________________________________ (найменування пiдприємства, установи, органiзацiї) у __________________ 20____ року (мiсяць) ______________________________________________________________ (найменування i мiсцезнаходження органу соцiального захисту населення)

  Прiзвище, iм'я та по батьковi Посада (професiя) Компенсація з бюджету середнього заробітку (нарахована середня заробітна плата) Найменування вiйськового комi-сарiату, (військової частини) дата i номер наказу про призов, звiльнення Примiтка
                          
                          

  МП     Керiвник                        __________          ___________________
                                                      (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)
             Головний бухгалтер     __________          ___________________
                                                      (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)
  Погоджено
  МП     Вiйськовий комісар
            (Командир військової частини)       __________          ___________________
                                                                          (пiдпис)                 (iнiцiали, прiзвище)

  «___» _______________ 20__р.


   


     Органами соціального захисту населення проводиться підготовча робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
     В 2015 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 10 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 180-260 грн. вищу, ніж у 2014 році.
     Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 147 «Деякі питання виплати у 2015 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах:
  1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
  - інвалідам I групи – 2835 гривень;
  - інвалідам II групи – 2475 гривень;
  - інвалідам III групи – 2200 гривень;
  2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 875 гривень;
  3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2835 гривень;
  4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 440 гривень;
  5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 160 гривень.
     Цього року грошову допомогу всього отримають близько 54 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
     Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, формуються списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

   
  Назва району Телефон Прізвище, ім'я та по батькові
  1 м.Комсомольськ 053-482-23-42 Лепіс А. В.
  2 м.Лубни 053-617-38-38 Сухонос Н. В. 
  3 м.Миргород 053-555-32-81 Тимкова В. В.
  4 Київський 053-266-29-93 Кошкалда М. І.
  5 Ленінський 053-221-21-09 Бондаревський Д. К.
  6 Октябрський 053-268-11-53 Мягкохліб О. І.
  7 Автозаводський 053-277-12-41 Крицький В. В.
  8 Крюківський 053-666-13-60 Миронова О. К.
  9 В.Багачанський 053-9-12-76 Рудзій В. В.
  10 Гадяцький 053-542-06-92 Кеда А. М. 
  11 Глобинський 053-652-44-53 Шебедя Н.А.
  12 Гребінківський 053-599-12-65 Алексєєнко І. М.
  13 Диканський 053-519-74-47 Терещенко Н. П.
  14 Зіньківський 053-533-33-02 Рибалка Л. Ф.
  15 Карлівський 053-462-13-62  Дебольська Л. О.
  16 Кобеляцький 053-443-30-82 Шевчук А. Є.
  17 Козельщинський 053-423-17-21 Кириченко Л. А.
  18 Котелевський 053-502-13-07 Будко О. І
  19 Кременчуцький 053-267-45-93 Анікій К. В.
  20 Лохвицький 053-563-45-09 Юрченко В. С.
  21 Лубенський 053-615-57-55 Джус І. В.
  22 Машівський 053-649-12-31 Приходько Ю. В.
  23 Миргородський 053-555-20-58 Турбаба О. В.
  24 Н.Санжарський 053-443-15-66 Плішкіна Н. І.
  25 Оржицький 053-579-11-35 Шевченко Т. Г.
  26 Пирятинський 053-582-07-62 Ятченко Т. Л.
  27 Полтавський 053-227-43-14 Остапенко А. П.
  28 Решетилівський 053-632-64-95 Михалевська Т. І.
  29 Семенівський 053-419-25-60 Кадин О. М.
  30 Хорольський 053-623-46-36 Джурадзе А. В.
  31 Чорнухинський 053-405-13-37 Зленко Н. П.
  32 Чутівський 053-479-10-68 Данільченко Т. О.
  33 Шишацький 053-529-13-86 Онацько Ю. М.

   


     З метою підтримки малозабезпечених верств населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги змінено порядок призначення житлових субсидій.
     З 1 жовтня 2014 року визначення обов'язкового відсотка платежу сім'ї за житлово-комунальні послуги здійснюється для кожної сім'ї індивідуально.
     Згідно з удосконаленим порядком призначення житлових субсидій, з метою забезпечення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян державою збільшено соціальну норму житла, на яку буде надаватися житлова субсидія (13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу).
     За субсидією може звернутися будь-яка особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні, і на яку відкрито особові рахунки.
     Право на субсидію мають громадяни, які оплачують комунальні послуги більше, ніж визначений Кабінетом Міністрів обов'язковий розмір платежу.
     Порядок звернення за житловою субсидією залишився незмінним. Як і раніше, для її призначення необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. При цьому необхідно надати довідку про доходи осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, а також заповнити бланки заяви та декларації про доходи і майновий стан. Пенсіонери мають заповнити лише заяву та декларацію. Інші документи, що необхідні для надання субсидії, збираються безпосередньо спеціалістами управління.
     З початку опалювального сезону станом на 18 листопада 2014 року до органів праці та соціального захисту населення за призначенням субсидії звернулося 39,0 тис. сімей.
     Одночасно звертаємо увагу, що субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу (електроенергії), що використовуються для індивідуального опалення, надається на опалювальний період починаючи з місяця звернення за її призначенням. У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, субсидія призначається на зазначений період починаючи з місяця звернення за її призначенням. Як виняток, за умови звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона надається на весь опалювальний період.

   


     Станом на 08.07.2014 року до Полтавської області прибула 741 сім'я з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, з них 592 сім'ї з дітьми, та 376 окремих громадян. Всього – 2666 осіб, в тому числі 937 дітей.
     З метою соціальної підтримки сімей, які приїхали з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, органами праці та соціального захисту населення постійно проводиться робота щодо продовження надання та визначення права на нові види державних соціальних гарантій за місцем тимчасового перебування вказаних громадян.
     В області функціонує цілодобова безкоштовна телефонна лінія: 0800502230 за якою допоможуть отримати інформацію з усіх питань, що хвилюють на даний час сім'ї, які прибули з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, надання державних соціальних гарантій, пенсій, а також щодо працевлаштування.
     Крім того, функціонує обласна безкоштовна гаряча лінія з питань надання державних соціальних допомог: 0800500620.
     З метою соціального захисту громадян Урядом 25 червня поточного року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 208 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», якою, зокрема, врегульовано питання щодо реєстрації місця проживання дитини та призначення допомоги при народженні дитини батьками, які тимчасово переселилися з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
     Для призначення допомоги при народженні дитини до органів соціального захисту населення подається лише заява, паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини та копія даного свідоцтва.
     Реєстрація місця проживання дитини проводиться органом соціального захисту на підставі даних, наданих батьками щодо місця реєстрації дитини, квитанції про сплату мита або документу про звільнення від його сплати.
     У разі неможливості зареєструвати дитину, зокрема батьками, які тимчасово переселилися з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, рішення про призначення допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем фактичного проживання сім'ї.
     Тобто, батьки звертаються за новим місцем проживання до органів соціального захисту, які після проведення обстеження їх житлових умов приймають рішення щодо призначення допомоги при народженні дитини.

   


     Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8.04.2014 року № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена нова Гігієнічна класифікація праці. Відповідно до пункту 2 зазначеного наказу на території України не застосовується Гігієнічна класифікація праці від 12.08.86 р. № 4137-86.
     Проте, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 13.06.14 №222/13/116-14, до розроблення критеріїв та показників, за якими будуть встановлюватись пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, гігієнічна оцінка умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці має здійснюватись за Гігієнічною класифікацією праці, затвердженою заступником Головного санітарного лікаря СРСР від 12.08.86 № 4137-86.

   


     З 1 липня 2014 року набирають чинності зміни внесені до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
     Відповідно до внесених змін, допомога при народженні дитини призначатиметься у розмірі 41280 гривень незалежно від того яка за рахунком в сім'ї народилась дитина. Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги (30 960 грн.) родина отримуватиме впродовж 36 місяців рівними частинами по 860 грн.
     Таким чином, з 1 липня розмір допомоги при народженні першої дитини збільшиться на 10320 грн., тобто, якщо жінка народжує дитину після 01.07.2014 року, розмір допомоги при народженні дитини становитиме 41280 грн., незалежно від кількості народжених дітей.
     При цьому, звертаємо увагу, що розмір раніше призначеної допомоги не переглядатиметься. Тобто, якщо жінка народила дитину до 01.07.2014 року, допомога буде виплачуватися в розмірах, встановлених на дату народження дитини.

   


     1. Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум сім'ї дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї (відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення).

     Приклад: сім'я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн. (1218 грн.*2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сім'ї. Сім'я має право на компенсацію.

     2. Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. У 10-денний термін після подання заяви заявнику надсилається повідомлення щодо прийнятого рішення про призначення компенсації та її розмір.

     3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно надати:
     3.1. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб
     3.2.Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

     4. Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

     Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 року) сім'я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.

     5. Компенсації розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 року Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

     ВАЖЛИВО:
     Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов'язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну. Для одержання компенсації сім'я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припиняється.

   


     Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 23 травня 2014 року прийнято рішення щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 червня 2014 року в межах від 10% до 40% в залежності від обсягів споживання.
     У зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги соціальний захист найменш захищених верств населення здійснюється шляхом надання державної соціальної допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
     Право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу (10 чи 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу).
     Сім'ї, яким призначена житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування комунальними послугами 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу. Сім'ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І і II групи і середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одного зареєстрованого не перевищує прожиткового мінімуму, а також сім'ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу.
     Розмір плати громадян, за умови призначення житлової субсидії, не залежить від вартості послуг, взятої для розрахунку субсидії, а визначається в залежності від доходів (10 або 15 відсотків середньомісячного доходу сім'ї).
     У разі зміни цін і тарифів на послуги, на які призначено субсидію, перерахунок субсидії у межах установленого терміну проводиться без звернень громадян. При цьому обов'язкова частка плати громадян за житлово-комунальні послуги в межах норм не змінюється.
     Сім'ї, які не одержували субсидію, мають право звернутися за її призначенням протягом трьох місяців з дати підвищення цін і тарифів. Наприклад: тарифи на електроенергію підвищено з 1 червня 2014 року, тому за призначенням субсидії з червня громадяни мають право звертатися у період з 1 червня по 31 серпня 2014 року.
     Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за спрощеним механізмом, а саме: громадяни подають до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до уповноваженого сільської ради) або надсилають поштою заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб. Громадянам, які мають інші доходи, крім пенсій і соціальної допомоги, необхідно додати довідки про доход за шість місяців перед місяцем звернення.

   


     Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги є Програма житлових субсидій, яка гарантує громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.
     Що таке субсидія?
     Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім'ї, яка визначається як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, в межах норм споживання, з урахуванням пільг, та обов'язковим відсотком платежу.
     Хто має право на призначення житлової субсидії?
     Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.
     Право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу (10 чи 15 % середньомісячного сукупного доходу).
     Норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.
     Сім'ї, що складаються лише з непрацездатних громадян, а також сім'ї, у складі яких є діти, інваліди І або ІІ групи і середньомісячний сукупний дохід яких на одну особу в розрахунку на місяць не перевищує прожиткового мінімуму, сплачують за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання не більше 10% сукупного доходу. Інші сім'ї – не більше 15% сукупного доходу.
     Куди звернутися для призначення субсидії та які документи надати?
     Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за спрощеним механізмом, а саме: громадяни подають до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до уповноваженого сільської ради) або надсилають поштою заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб. Громадянам, які мають інші доходи, крім пенсій і соціальної допомоги, необхідно додати довідки про доход за шість місяців перед місяцем звернення.
     Звертаємо увагу, що доходом сім'ї, крім пенсії, вважається: заробітна плата, стипендія, одержані аліменти, допомога по безробіттю, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду, тощо.
     Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що використовується для індивідуального опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком.
     У разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.
     Субсидія не призначається у таких випадках: - якщо особа, яка звертається за її призначенням, не є власником або співвласником житлового приміщення (будинку); - у разі якщо серед зареєстрованих на житловій площі є працездатні особи, які не працюють, не вчаться протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії та не перебувають на обліку у службі зайнятості як такі, що шукають роботу; - якщо власник або особа, що зареєстрована разом з ним здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок); - якщо у володінні зареєстрованих на житловій площі або членів їх сімей є додаткове житлове приміщення або більше одного транспортного засобу. При цьому не враховуються транспортні засоби, які не є об'єктами оподаткування, та, транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації більше як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску; - якщо житлове приміщення придбане не більше року тому або будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив значну покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
     Разом з цим, в окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, субсидії можуть призначатися, як виняток, в тому числі на збільшену площу житла, за рішеннями комісій, які створені в усіх районах та містах області при райдержадміністраціях та міськ(рай)виконкомах. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.
     З метою додаткової підтримки сімей, середньомісячний дохід яких не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї, з 1 липня 2014 року запроваджується новий вид державної допомоги – компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг (газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води).
     Компенсація визначатиметься як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів.
     Для отримання компенсації особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні (власнику особового рахунку), необхідно звернутися до управління соціального захисту та надати заяву, довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і довідки про доходи членів сім'ї, крім пенсій і соціальної допомоги.
     Прийом документів для призначення компенсації розпочнеться з 1 липня 2014 року.
     Отримати консультацію з питань призначення субсидії чи компенсації можна в управліннях соціального захисту населення за місцем реєстрації або за телефоном «гарячої лінії» 0800500620.

   


     Згідно з чинним законодавством працівники, зайняті на роботах з несприятливими умовами, користуються певними пільгами і компенсаціями, а саме: безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого тижня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пенсію за віком на пільгових умовах, доплати та інші пільги і компенсації, які надаються в порядку визначеному законодавством.
     Право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, безоплатне отримання молока або лікувально-профілактичного харчування, визначається тільки на основі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".
     Основна мета атестації полягає не лише у встановленні пільг й компенсацій, а насамперед, у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, у визначенні невідкладних заходів щодо покращання умов і безпеки праці, які не потребують для їх впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців.
     Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.
     Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці на робочому місці.
     Відповідальність за несвоєчасне та неякісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.
     Згідно чинного законодавства підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах, насамперед, є - наявність виробництва, професії, робіт або посад у Списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 або попередніми списками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.1994 р. №162, Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 р. №10; - підтвердження результатами атестації шкідливих і важких умов праці на робочому місці та зайнятості працівника в цих умовах повний робочий день (не менше 80% робочого часу); - періодичність проведення на робочому місці атестації за умовами праці, починаючи з 1 серпня 1992 року, повинна бути не рідше одного разу на 5 років; - відповідність найменування професії в трудовій книжці характеру фактично виконуваних робіт, вимогам Класифікатора професій ДК 003-2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; - досягнення працівником певного пенсійного віку та набуття ним необхідного стажу роботи як загального, так і стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці.
     Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

   


     У зв'язку з наближенням свята Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, на державному рівні здійснені заходи щодо проведення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни.
     Органами соціального захисту населення проведена необхідна робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
     У 2014 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 6,6 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 125-160 грн. вищу, ніж у 2013 році.
     Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 року № 102 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах: 1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: - інвалідам I групи – 2575 гривень; - інвалідам II групи – 2250 гривень; - інвалідам III групи – 2020 гривень; 2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 795 гривень; 3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2575 гривень; 4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 400 гривень; 5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 145 гривень.
     Крім того, необхідно зазначити, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з 1 січня 2013 року встановлено, що учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи. З 11 червня 2013 року такі пільги надаються учасникам бойових дій у війні з імперіалістичною Японією у 1945 році, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше.
     Так, 2129 ветеранів війни отримують пільги та соціальні гарантії у розмірах, як для інвалідів війни І групи. Крім того, вказана категорія осіб одержить до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 2575 грн.
     Цього року грошову допомогу всього отримають близько 59 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
     Всього на виплату допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги передбачено з державного бюджету 33,5 млн. грн.
     Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
     Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, сформовані списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

   


     Особам, які відповідно до чинного законодавства мають право на пільги з придбання твердого палива та скрапленого газу, зазначені пільги надаються, виходячи із розрахунку вартості 1 тонни твердого палива та 1 балона скрапленого газу на домогосподарство на рік.
     У 2014 році для надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам застосовуються граничні показники вартості: твердого палива – 1 078,23 гривень за одну тонну; скрапленого газу – 138,33 гривень за один балон.
     За вибором пільгових категорій осіб забезпечення твердим пічним побутовим паливом та скрапленим балонним газом може здійснюватися у грошовій або натуральній формі.
     Право на 100-відсоткову знижку з придбання твердого палива мають:
 • інваліди війни;
 • особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • вдови (вдівці) та батьки померлих (загиблих) осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до статті 6.2 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
 • сільські медики на пенсії;
 • медичні і фармацевтичні працівники, які проживають і працюють у сільській місцевості і селищах міського типу;
 • працівники культури на пенсії;
 • працівники державних і комунальних закладів культури, педагогічні працівники закладів освіти сфери культури, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу;
 • сільські працівники бібліотек на пенсії;
 • працівники бібліотек, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу;
 • сільські педагоги на пенсії;
 • педагогічні працівники, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу;
 • пенсіонери з числа спеціалістів із захисту рослин відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України "Про захист рослин";
     Право на 75-відсоткову знижку з придбання твердого палива мають:
 • учасники бойових дій;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до статті 6.1 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
     Право на 50-відсоткову знижку з придбання твердого палива мають:
 • сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни знижка;
 • жертви нацистських переслідувань відповідно до статті 6.3 та 6.4 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань";
 • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • ветерани військової служби;
 • ветерани органів внутрішніх справ;
 • ветерани податкової міліції;
 • ветерани державної пожежної охорони;
 • ветерани Державної кримінально-виконавчої служби;
 • ветерани служби цивільного захисту;
 • ветерани Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;
 • вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів податкової міліції, ветеранів державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої служби, ветеранів служби цивільного захисту та ветеранів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;
 • звільнені зі служби за віком, у зв'язку з хворобою або за вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи; а також дітям (до досягнення повноліття) зазначених осіб, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
 • багатодітні сім'ї;
 • дитячі будинки сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають троє або більше дітей;
 • сім'ї, в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування; Право на 100-відсоткову знижку з придбання скрапленого газу мають:
 • інваліди війни;
 • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • вдови (вдівці) померлих осіб з особливими заслуги перед Батьківщиною;
     Право на 75-відсоткову знижку з придбання скрапленого газу мають:
 • учасники бойових дій;
     Право на 50-відсоткову знижку з придбання скрапленого газу мають:
 • учасники війни;
 • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;
 • багатодітні та прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу;
 • сім'ї опікунів (піклувальників), в яких в яких не менше року проживають троє і більше дітей.
     Для оформлення пільги необхідно звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем проживання або сільських (селищних) рад.
     У разі виникнення додаткових питань детальні роз'яснення можна отримати за номером обласної безкоштовної "гарячої лінії": 0 800-500-620.
 •  


     Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" багатодітні сім'ї користуються пільговою знижкою при сплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку, придбанні палива (якщо їхні будинки не мають центрального опалення), скрапленого балонного газу для побутових потреб, у розмірі 50 відсотків їх вартості, в межах встановлених норм.
     Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатний проїзд.
     Багатодітною сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
     Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
     До складу багатодітної сім'ї також включаються діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років ( з 1 січня 2012 року).
     З 1 січня 2013 року дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються пільги, передбачені багатодітним сім'ям.
     Станом на 01.11.2013 в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває:
     6 456 багатодітних сімей;
     15 268 дітей з багатодітних сімей віком після 6 років;
     26 дитячих будинків сімейного типу;
     36 прийомних сімей;
     43 сім'ї опікунів (піклувальників).

   


     Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено, осіб яких віднесено до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
     До осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи належать учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків та потерпілі від Чорнобильської катастрофи (громадяни, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи ).
     Статус особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлюється відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р № 51.
     Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків безпосередньо у зоні відчуження у 1986-1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках – не менше 30 календарних днів, а також ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві.
     До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать :
 • - евакуйовані із зони відчуження ( в тому числі особи, які на момент аварії перебували в стані внутрішньоутробного розвитку), а також відселені із зон безумовного ( обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення;
 • - особи, які постійно проживали (проживають, або постійно працюють чи постійно навчаються) в зоні безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або прожили станом на 1 січня 1993 року в зоні безумовного ( обов'язкового) відселення не менше двох років, а в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;
 • - особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років;
 • - особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців 1986-1987 роках за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.
 • - діти, які народжені після 26 квітня 1986 року від батька (матері) який на час настання вагітності матері мав підстави належати до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • - діти, які прожили або постійно навчалися після аварії не менше одного року у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, не менше двох років у зоні гарантованого добровільного відселення, не менше трьох років у зоні посиленого радіоекологічного контролю;
 • - діти, які захворіли на рак щитовидної залози;
 • - діти, які одержали дозу опромінення щитовидної залози, яка перевищує рівні, встановлені Мінохорони здоров'я;
     Статтею 15 Закону встановлено, що підставами для визначення статусу учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження та нарахування заробітної плати з підвищеним коефіцієнтом, що підтверджується відповідними довідками, які видаються підприємствами, установами та організаціями, в тому числі підрозділами військових структур.
     Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи є довідка про період проживання чи роботи у відповідних зонах радіаційного забруднення, яка видається місцевими органами виконавчої влади на цих територіях.
     Пільги і компенсації громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи надаються на підставі посвідчення відповідної категорії.
     Щомісячна компенсація на харчування виплачується особам віднесеним до 1 та 2 категорії постраждалих. Розмір компенсації на харчування визначається на кожен рік наказом Міністерства соціальної політики України. У 2013 році розмір компенсації на харчування для 1 категорії становив 308,0 грн. на місяць, для 2 категорії - 154,0 грн. на місяць.
     Щорічна допомога на оздоровлення виплачується в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України "Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 562 від 12.07.2005 р.: Інвалідам 1 та 2 групи – 120 грн., учасникам ліквідації 2 категорії – 100 грн., інвалідам 3 групи та дітям інвалідам – 90 грн.
     Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 3 кат., та кожній дитині, яка втратила внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році включаючи дітей - 75 грн.
     Виплата одноразової компенсації передбачена лише особам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.96р. №836 "Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", а саме:
     Інвалідам І групи – 379,30 грн.;
     Інвалідам ІІ групи – 284,40 грн.;
     Інвалідам ІІІ групи – 186,90 грн.
     У разі встановлення інвалідності вищої групи інвалідам виплачується різниця у компенсаціях.
     Призначення компенсації дітям-інвалідам Чорнобиля за встановлення інвалідності здійснюється у відповідності до розмірів визначених постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи " від 20.04.2007 р. № 649 і становить 1264 грн.
     Виплата здійснюється при встановленні інвалідності одноразово.
     Одноразова компенсація за втрату годувальника, смерть якого пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи здійснюється у розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України "Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 20.04.2007 р. № 649.
     Сім'ям, які втратили годувальника – 7586 грн.
     Батькам померлого – 3792 грн.
     Право на отримання одноразової компенсації у зв'язку з втратою годувальника має сім'я в якій є непрацездатні члени, що були на утриманні померлого годувальника. Непрацездатних членів сім'ї і членів сім'ї які вважаються утриманцями визначено статтями 37,38 Закону України "Про пенсійне забезпечення" . Виплата здійснюється одноразово.
     Щомісячна грошова допомога на дітей, які перебувають в обліковому складі дошкільних закладів виплачується в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 649 "Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ",
     - на дітей, які відвідують дошкільні заклади освіти, віком до 3 років - 13 грн.50 коп., від 3 до 8 років - 26 грн. 50 коп.
     - на дітей, які не відвідують дошкільні заклади освіти, віком до 3 років – 49 грн., віком від 3 до 8 років - 72 грн. 50 коп.
     Щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку, яка народжена від батька або матері які належать до 1 чи 2 категорії постраждалих в розмірі визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 року № 649 "Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ", який становить 16 грн. 50 коп.
     Щомісячна виплата сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом, або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку батьки яких стали інвалідами 1 чи 2 групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 32 грн. Виплати здійснюються щомісячно.
     Виплата дітям-інвалідам компенсації на харчування, в розмірах визначених постановою Кабінету Міністрів України № від 8.02.97р. № 155 "Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами внесеними постановою КМУ від 25.05.2011 № 533) становить на дітей у віці від 6 до 10 років - 180 грн., від 11 до 14 грн. - 185 грн., від 15 до 18 років - 190 грн.
     Грошова компенсація виплачується у разі коли :
     - навчання потерпілої дитини здійснюється в домашніх умовах, але дитина перебуває в обліковому складі загальноосвітнього навчального закладу
     - дитині за станом здоров'я необхідна спеціальна дієта (на підставі висновку медичного закладу) і вона не харчується за місцем навчання;
     - в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (що підтверджується довідкою місцевого органу виконавчої влади );
     - дитина – інвалід Чорнобиля харчується в їдальні (відповідно до укладених договорів), але тимчасово не відвідувала навчальний заклад.
     Зазначена компенсація за святкові та канікулярні дні не виплачується.
 •  


     Державна підтримка малозабезпечених сімей забезпечується шляхом надання державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім?ям» .
     Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується у грошовій формі сім'ям, які постійно проживають на території України, та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.
     Частиною першою статті 7 вказаного Закону встановлені обмеження в призначенні вказаної допомоги. Зокрема, допомога не призначається у разі, якщо працездатні члени сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.
     Зазначенні обмеження не стосуються осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та не порушують законодавство про зайнятість; доглядають за дітьми до 3-х років або за дітьми до 6-ти років, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду; осіб, які доглядають за інвалідами I групи, за дітьми-інвалідами, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку. Законом України від 08.10.2013 № 618-VII внесено зміни до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомоги малозабезпеченим сім'ям», згідно з якими з 1 січня 2014 року право на державну допомогу малозабезпеченим сім?ям також набудуть фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам 2 та 3 групи, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та отримують щомісячну компенсаційну виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558.
     Розмір допомоги малозабезпеченим сім?ям визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування» з 1 січня 2014 року при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім?ї для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям, а також державних допомог сім?ям з дітьми (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям у збільшеному розмірі), до сукупного доходу сім?ї не включається допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
     Крім того розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям (в тому числі і максимальний) у 2014 році збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.
     Для визначення права на призначення допомоги необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем проживання.
     Одночасно повідомляємо, що за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам органами праці та соціального захисту населення проводиться виплата державних соціальних допомог, зокрема:
 • сім'ям з дітьми;
 • малозабезпеченим сім'ям;
 • інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
     Через органи праці та соціального захисту населення зазначені види державної допомоги в області отримує майже 140 тис. сімей.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256.
     На виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям до регіонів кошти надходять у вигляді субвенції з державного бюджету. Перерахування зазначених коштів на рахунки банківських установ та поштові відділення для виплати одержувачам здійснюється після надходження відповідної субвенції.
     У зв'язку з тим, що згідно законодавства не передбачено конкретної дати виплати для кожного отримувача допомоги, виплата проводиться щомісяця шляхом зарахування коштів на банківські рахунки або через відділення зв'язку.
     З будь-яких питань щодо надання державних соціальних гарантій радимо звертатися на безкоштовну обласну телефонну «гарячу лінію» 0800500620.
 •  


     Відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету (постанова КМУ від 04.03.2002 №256) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій розраховуються з надавачами послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів.
     13 листопада 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 860 "Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи".
     Зазначеною постановою надано право управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій відшкодовувати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам витрати за надані пільги та субсидії на утримання житла.
     При цьому, з метою уникнення нецільового використання бюджетних коштів за надані пільги та субсидії за завищеними внесками, які встановлені загальними зборами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, визначено граничний розмір витрат на утримання житла, на який надаватимуться пільги і субсидії мешканцям таких будинків.
     Для надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи), застосовується розмір внесків, що спрямовуються на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири), визначений загальними зборами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу), але не більше найвищого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування для будинків такої самої поверховості, а у разі їх відсутності - не більше найвищого тарифу на такі послуги, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування.
     В Полтавській області об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово - будівельні кооперативи утворено у 376 багатоквартирних будинках.